LAGAR

Här delar vi med oss av lagar som kan tillämpas mot förtal på nätet förtal är inget juridiskt begrepp utan är ett samlingsnamn för:

 • olaga hot
 • ofredande
 • förolämpning
 • förtal
 • olaga integritetsintrång
 • kränkande fotografering
 • hets mot folkgrupp
 • brott mot dataskyddsförordningen (GDPR)
 • sexuellt ofredande

Delar av lagarna är ej medtagna då de sällan eller aldrig kan tillämpas. Ej heller tas delar “om det var grovt” med i lagtexten eftersom det handlar om samma lagtext men om det var grovt som medför ett högre straff. Anmärkningar och förklaringar tas direkt under lagtexten med blå text för oss, grön text för andra och röd text för domar. Om nätplatsen har utgivningsbevis skall anmälan oftast göras till Justitiekanslern. “Visselblåsare” och det lagliga bakom det tar vi inte heller med.

De lagar som kan komma ifråga mot hat, hot och förtal på nätet är följande:


[#355175]
[#faf173]

SIG-gruppen

Träffar: 494

 •   
 •   

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer