Lag – Artikel 10 Behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och lagöverträdelser

Sätt dit era bannemän


Förordning


Behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och lagöverträdelser som innefattar brott eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder enligt artikel 6.1 får endast utföras under kontroll av en myndighet eller då behandling är tillåten enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, där lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades rättigheter och friheter fastställs. Ett fullständigt register över fällande domar i brottmål får endast föras under kontroll av en myndighet.

Artikeln nedan har hämtats hit eftersom den åkallas i texten ovan. Endast punkter som gäller vår genomgång har medtagits.

Artikel 6
1.
 Behandling är endast laglig om och i den mån som åtminstone ett av följande villkor är uppfyllt:a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

 


Förtydligande


Denna förordning om att hantera persons olika egenskaper vilar på två mening för att få hanteras nämligen att:

  • Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

För att få hantera personuppgifter måste man också ha en:

  • Personuppgiftsansvarig

Ingen utom de som har lagstadgad rätt får behandla personuppgifter utan personens medgivande.  De som har lagstadgad rätt att hantera sådana uppgifter är instanser som nödvändigt vis måste utföra en uppgift av allmänt intresse. Sådana instanser är exempelvis:

  • Polisen
  • Domstolar
  • Av myndighet tillsatta utredningar
  • Media med utgivningsbevis

Webbsidor på nätet som inte har utgivningsbevis, forum eller andra nätplattformar får alltså inte på något sätt lägga ut domar där gärningsmannen fälldes. Men i första hand faller det på att de inte får lägga ut dokument som innehåller personuppgifter.

Så här tar du bort personuppgifter från webbplatser.

 


Domar


Sanktionsavgift på 35 000 euro mot sajten Mrkoll 2019-12-16

Datainspektionen har efter tillsyn beslutat att sajten Mrkoll, som publicerar uppgifter om alla svenskar över 16 år, ska betala en sanktionsavgift på 35 000 euro för brott mot kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen. Sajten har dock publicerat uppgifter om att personer saknar betalningsanmärkningar. Uppgifter om betalningsanmärkningar räknas som kreditupplysningar. Det gör att sajten måste följa reglerna i kreditupplysningslagen och därmed även regler som följer av GDPR. Sajten har också publicerat uppgifter om att personer har begått lagöverträdelser. Sådana uppgifter innehåller GDPR särskilda regler om och får inte publiceras.
Datainspektionen

 


Juridik


Kommer snart…

 


Våra anteckningar


Ingen form av personuppgift får läggas ut

Eftersom man normalt inte får lägga ut personuppgifter får man inte heller lägga ut domar på webbsidor eftersom de oftast innehåller personuppgifter. Om det i domen inte framkommer några personuppgifter får man lägga ut de domarna som var friande men inte de som var fällande.

Så här tar du bort personuppgifter från webbplatser.

 


Missuppfattningar


Kommer snart…

 


Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer