Lag – Olovligen använda en annan persons identitetsuppgifter

Lagen:

6 b § Den som genom att olovligen använda en annan persons identitetsuppgifter utger sig för att vara honom eller henne och därigenom ger upphov till skada eller olägenhet för honom eller henne, döms för olovlig identitetsanvändning till böter eller fängelse i högst två år.

 

Förtydligande:

Använda någon annans identitet är enligt lag:

  • Inte tillåtet om det medför skada för personen. Skadan kan vara mycket liten för att det skall utgöra ett brott. (1)

  • Inte tillåtet att skapa ett konto på internet (2). I vissa fall kan det räcka med att använda en annans namn för att det skall utgöra ett brott (3).

  • Inte tillåtet att använda en annans bild i någon form som identifikation (4).

 

Hänvisningar:

Blå text för oss, grön text för andra och röd text för domar.

 

Lagens förarbete: (2) Mot bakgrund av att allt fler människor som en naturlig del av sina liv använder internet och sociala medier kan det, om någon på sociala medier utger sig för att vara en annan person genom att t.ex. upprätta ett användarkonto, föreligga en olägenhet redan genom att kontot skapats och finns tillgängligt på internet då enbart förekomsten av ett sådant “falskt” konto hos den drabbade kan inge en påtaglig känsla av utsatthet och obehag.

Lawline.se: (4) Det framgår av förarbetena att identitetsuppgifter omfattar bl.a. bilder. Personen måste alltså inte använda sig av ditt namn, personnummer m.m. utan det räcker med bilderna, så länge man kan identifiera dig med hjälp av dem (vilket man antagligen kan om de är tydliga nog). Att personen utger sig för att vara dig är uppenbart.

Träffar: 58

  •   
  •   

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer