Lag – Olovligen använda en annan persons identitetsuppgifter

Exakt så kände man sig under resans gång

Lagen – Brottsbalk (1962:700)


4 kap. 6 b § Den som genom att olovligen använda en annan persons identitetsuppgifter utger sig för att vara honom eller henne och därigenom ger upphov till skada eller olägenhet för honom eller henne, döms för olovlig identitetsanvändning till böter eller fängelse i högst två år.

 


Förtydligande


  1. Inte tillåtet om det medför skada för personen. Skadan kan vara mycket liten för att det skall utgöra ett brott.
  2. Inte tillåtet att skapa ett konto på internet .
  3. I vissa fall kan det räcka med att använda en annans namn för att det skall utgöra ett brott.
  4. Inte tillåtet att använda en annans bild i någon form som identifikation.

 


Domar


Medhjälp till bedrägeri genom falskt körkort

En anonym person har använt en annan person (uthämtaren) för att hämta ut en mobiltelefon den anonyme beställt en en verklig persons (verkliga personen) namn. Som hjälp har uthämtaren av den anonyme fått ett falskt körkort med sitt eget foto men i övrigt som den verkliga personen.
Den verkliga personen fick ett meddelande att en mobiltelefon fanns att hämta. Den verkliga personen hämtade också mobiltelefonen. Därefter stod polisen och väntade på att telefonen skulle hämtas ut av gärningsmannen. Gärningsmannen kom och legitimerade sig med det falska körkortet. Polisen tog honom och vid utredning kunde man av tekniska skäl se att det verkligen fanns en anonym person som använt sig av uthämtaren. Det är också den anonyme som skapat/skaffat det falska körkortet. Den anonyme gick aldrig att hitta. Uthämtaren dömdes för medhjälp till bedrägeri. I detta fall dömdes gärningsmannen för en annan rubricering (berdrägeri) än olovligen användande av annans identitet.
Dom B743-15

 


Juridik


Att utge sig vara en annan person genom att t.ex. upprätta ett användarkonto är förbjudet

Mot bakgrund av att allt fler människor som en naturlig del av sina liv använder internet och sociala medier kan det, om någon på sociala medier utger sig för att vara en annan person genom att t.ex. upprätta ett användarkonto, föreligga en olägenhet redan genom att kontot skapats och finns tillgängligt på internet då enbart förekomsten av ett sådant “falskt” konto hos den drabbade kan inge en påtaglig känsla av utsatthet och obehag.
Lagens förarbete

Det räcker med att personen man föreställer sig vara känner igen sig

Det framgår av förarbetena att identitetsuppgifter omfattar bl.a. bilder. Personen måste alltså inte använda sig av ditt namn, personnummer m.m. utan det räcker med bilderna, så länge man kan identifiera dig med hjälp av dem (vilket man antagligen kan om de är tydliga nog). Att personen utger sig för att vara dig är uppenbart.
Lawline.se

 


Våra anteckningar


Kommer snart…

 


Missuppfattningar


Din avatar kan vara brottsligt att använda

Det är en utbredd missuppfattning att man kan använda bilder på internet som avatar till sina användare på olika forum mm. Utöver att det nästan alltid är ett upphovsrättsbrott kan en bild som föreställer en annan verklig människa vara en identitetsstöld. I stort sett räcker det med att användarens identitet avslöjas för att det kan resultera i två rättsfall: 1. Upphovsrättsbrott och 2. Identitetsstöld.


Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer