Flashback – Bryter mest mot GDPR

Enligt den nya integritets-lagen (GDPR) har man rätt att bli glömd. Fast det är inte helt rätt att man har den rätten för det beror på en del omständigheter som vanligt. Omständigheterna klär också av GDPR, som många andra lagar, till att bli en intetsägande lag som bara till viss del kan sägas fungera. Eller som den berömda versen slutar “det bidde inte ens en tummetott”. Men lagen har skapat en tilltro till rättsväsendet som gör att folk anmäler integritetsbrott till Google för att de skall ta bort länken till det.

Anmälda sökträffar

Enligt statistiken över antal som anmält att få bort sökträffar via Google leder Flashback ligan stort över alla andra trots att Flashback är betydligt mindre än de andra. Så här ser listan ut:

Domän Totalt antal begärda webbadresser
www.flashback.org 10 808
www.merinfo.se 3 587
www.ratsit.se 3 364
mrkoll.se 2 814
www.hitta.se 2 808
personer.eniro.se 2 413
lexbase.se 1 898
www.facebook.com 1 257
www.eniro.se 698
stureplan.se 404

Hatforumet Flashback leder listan stort över de länkar folk anmält att få bort trots att listan haltar eftersom personupplysningstjänster bara tillhandahåller legala uppgifter på folk. Personuppgiftssajterna har alltså inte kopplat personuppgifterna till något brott eller påstådda brott med tillhörande förtal. Om vi gör om listan till bara sådana sajter där man förtalar folk och lägger ut deras personuppgifter ser listan ut så här:

Domän Totalt antal begärda webbadresser
www.flashback.org 10 808
www.facebook.com 1 257
stureplan.se 404

Alltså Facebook som är ofantligt mycket större än Flashback har 7-8 ggr färre anmälningar till Google att ta bort länkar.

Mycket omfattande brottslig verksamhet

Detta visar mycket tydligt den enorma omfattningen på de integritetsbrott Flashback begår. Alltså så många som 10.808 personer har under året 2019 anmält länkar till Google de vill få bort som alla leder till förtal på Flashback. Detta är betydligt mer brottslig verksamhet på Flashback än vad vi någonsin vågat gissa på och då skall vi vara på det klara med att det bara är ett fåtal som anmäler brotten till Google. Mörkertalet är således extremt stort.

Märkligt rättsväsende

När vi nu har siffror på den enorma omfattningen av brott på hatforumet Flashback undrar vi ännu mer än tidigare vad i helvete vårt rättsväsende sysslar med. Stjäl du en godisbit i en butik slår de till våldsamt med påföljande dom efter en rättegång. Om det däremot finns 10.808 som anmält Flashback till Google för integritetsbrott görs inget alls, fullständigt inget alls. Inte ens när hundratals personer vänt sig till rättsvårdande myndigheter görs något alls. De flesta vi talat med inklusive oss själva kan vittna om ett rättsväsende som inte alls vill tala om Flashback och ger väldigt knapphändiga svar ofta med en otrevlig underton.

Datainspektionen och Flashback

Datainspektionen som är tillsyningsman för GDPR gör inte heller något mot Flashbacks integritetsbrott. Vi har fått mängder av svar från Datainspektionen vidarebefordrade till oss och ser att så gott som alla svar är identiska varvid flera av svaren inte ens svarar på frågan. Det är uppenbart att så fort frågan om Flashback kommer på tal svarar de med ett väl inövat svar som egentligen betyder “jaså”. Vad tjänstemännen på datainspektionen uppbär lön för är en gåta med tanke på de svar de sänder ut på förfrågningar.

Riksdagen och Flashback

De enda som nu kan göra något åt att minska den omfattande brottsligheten på hatforumet Flashback är vår Riksdag och till slut regeringen. Det är dock oerhört svårt att nå fram till dem. Men vi har tidigare lyckats med det och fått dem till att läsa upp ett lagförslag i Konstitutionsutskottet vi föreslagit. Vårt lagförslag antogs senare av Riksdagen och är nu en del av BBS-lagen (Inlägg 1 , Inlägg 2 ). Vi uppmanar alla att skicka in klagomål till Riksdagens alla partier (utom SD för de är en del av näthatet) med syftet att peka på problemet med hatforumet Flashbacks brottsliga gärningar och rättsväsendet ovilja att göra något åt det.

Bahnhofs roll i hatforumet Flashback

Eftersom Bahnhof har Flashbacks servrar hos sig och låter de använda deras lina ut på nätet är Bahnhof en viktig pusselbit i hatforumet Flashbacks existens. Därför kan vi inte nämna hatforumet Flashback utan att också ta med Bahnhof.
Bahnhof har under åren försökt lyfta sig själv till den omutbara leverantören av webbtjänster. Man har bla gått emot våra lagar gällande ”Datalagringsdirektivet” för att visa hur rakryggade de är. De var först med att bryta mot lagen att sluta lagra elektroniska uppgifter. Det finns mängder av anekdoter på nätet kring detta företags stora famntag för skydd av privatpersonens integritet. Bahnhof skriver själva:

Bahnhof blir ofta omtalat som en hårdnackad försvarare av yttrandefrihet och integritet. Det ryktet gör oss stolta. Vi har jobbat hårt för att uppnå det. Maximal säkerhet mot avlyssning, företagsspionage och andra intrång i friheten och den privata sfären – det är Bahnhofs löfte

Vad de skriver är alltså att de ger en:

 • Maximal säkerhet mot /../ intrång i frihet och den privata sfären – det är Bahnhofs löfte

Bra! Det är en mycket viktig ingrediens om privatlivet skall skyddas. Folk kan verkligen känna sig säkra med den yttersta spjutspetsen av integritetens försvarare – Bahnhof. Nu börjar det bli riktigt spännande:

Vi erbjuder plats i extremt säkra datacenter för våra serverkunder. Så länge verksamheten är laglig kan Bahnhof ge servern en stabil uppkoppling mot internet. Med tanke på att Bahnhof vill värna den personliga integriteten har vi ett undantag: vi kan inte ha kunder som verksamhet som på ett ansvarslöst sätt sprider samlingar av personuppgifter.

Den sista meningen i ovanstående stycke är riktigt intressant:

 • vi kan inte ha kunder med verksamhet som på ett ansvarslöst sätt sprider samlingar av personuppgifter

Detta uttal är en verklig garant att inte medverka till spridning av personuppgifter. Bahnhof är verkligen integritetens stridbare beskyddare. Nedstängning av förtalssajten Lexbase visar detta och om det skriver de bla så här:

Bahnhof stänger ned Lexbase totalt: ”Integriteten viktigare”

Yttrandefrihet och integritet är våra kärnvärden. Med Lexbase krockar principerna eftersom vanliga människor blir uthängda. Då väljer vi integriteten, säger Jon Karlung, vd på Bahnhof.

De senaste turerna kring söktjänsten Lexbase har gällt tekniska säkerhetsbrister. Sajten stängdes sent på onsdagskvällen på grund av hackerattacker.

Samtidigt har Bahnhofs ledning haft intensiva samtal:

– Det här är Bahnhofs svåraste beslut någonsin, säger vd Jon Karlung. Domar är offentliga uppgifter och sajten har ett utgivningsbevis. Men de har inte skött utgivarskapet rätt. Enligt egen utsago har Lexbase varit totalt oförberedda på vad som skulle komma och rent tekniskt är sajten en ren säkerhetsrisk.

Därför har Bahnhof sammantaget gjort bedömningen att det bästa är att avsluta kontakten med Lexbase som kund.

– Vi har haft en dialog och de har skrivit på uppsägningen, säger Jon Karlung.

Två principer

Bahnhof har tusentals företagskunder i sina underjordiska serverhallar och den vägledande principen är att inte lägga sig i så länge sajterna följer lagen. För ett par år sedan hade Bahnhof hand om en uppmärksammad server tillhörande WikiLeaks, som spred hemligstämplade dokument i yttrandefrihetens namn.

– Vår inledande ståndpunkt gällande Lexbase var att deras verksamhet rymdes inom yttrandefriheten. Men Bahnhof har också gjort sig känd som en försvarare av personlig integritet, säger Jon Karlung och utvecklar:

– WikiLeaks handlade om att granska makten. Yttrandefriheten ska inte användas till att slå nedåt.
Källa: Bahnhof

Det var mycket det, vi plockar ur godbitarna:

 • Bahnhof stänger ned Lexbase totalt: ”Integriteten viktigare”
 • Yttrandefrihet och integritet är våra kärnvärden. Med Lexbase krockar principerna eftersom vanliga människor blir uthängda. Då väljer vi integriteten
 • den vägledande principen är att inte lägga sig i så länge sajterna följer lagen.
 • Bahnhof har också gjort sig känd som en försvarare av personlig integritet
 • Yttrandefriheten ska inte användas till att slå nedåt.

Bra, Bahnhof! Ni visar verkligen att ni tar hänsyn till och värnar privatpersonens helg, dvs dess integritet! Ni visar också att våra lagar är viktiga och skall följas. Ovanstående är ihopsamlat från Bahnhof och finns att hitta på deras webbsida. Eftersom Bahnhofs regler för sina kunder kräver inloggning för att läsa utelämnar vi dem här.

Vad är det Bahnhof säger

 1. Bahnhof har ett löfte att förhindra intrång i frihet och den privata sfären
 2. Bahnhof deklarerar att vi kan inte ha kunder med verksamhet som på ett ansvarslöst sätt sprider samlingar av personuppgifter
 3. Bahnhof deklarerar att vår bestämda uppfattning är att brottsligt material på internet ska bekämpas
 4. Bahnhof deklarerar att yttrandefrihet och integritet är våra kärnvärden.
 5. Bahnhof deklarerar att de är en försvarare av personlig integritet
 6. Bahnhof anser att yttrandefriheten ska inte användas till att slå nedåt

Bahnhof är lögnare

Allt det Bahnhof säger att de står för här ovan faller fortare än ett korthus när vi vet att de har hatforumet Flashback inom sina väggar. Faktiskt är det så att de inte bara har hatforumet Flashback inom sina väggar, de försvar dem också, Fel att kartlägga de som skriver anonymt. Detta verkar extrem märkligt eftersom de tidigare till och med slängt ut Lexbase från sina serverum. Ännu konstigare blir det när vi jämför vem som folk tycker begår mest integritetsbrott enligt Googles statistik:

Domän Totalt antal begärda webbadresser
www.flashback.org 10 808
lexbase.se 1 898

Man slänger alltså ut Lexbase med en femtedel av den mängd anmälningar Flashback har mot sig medan man försvarar Flashback:

Forumet är en del av den svenska internethistorien och bör inte stängas, utan snarare K-märkas!
Källa: Fel att kartlägga de som skriver anonymt

Som vi ser är allt Bahnhof skrivit om integritet bara en enda stor lögn. Längre än så sträcker sig inte Bahnhofs skydd av privatpersoners integritet. I övrigt tycker vi att det Bahnhof vill bekämpa stämmer väl in på hatforumet Flashback:

 • att förhindra intrång i frihet och den privata sfären
 • vi kan inte ha kunder med verksamhet som på ett ansvarslöst sätt sprider samlingar av personuppgifter
 • vår bestämda uppfattning är att brottsligt material på internet ska bekämpas
 • yttrandefrihet och integritet är våra kärnvärden
 • är en försvarare av personlig integritet och yttrandefriheten ska inte användas till att slå nedåt

Med detta som bakgrund vad för trovärdighet har Bahnhof och Jon Karlung då?

En del av uppgifterna och texterna är hämtat från:
Bahnhof

Läs mer:
SVT
Google

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer