Lag – Intrång i någon annans privatliv

Lagen:

6 c § Den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida

1. bild på eller annan uppgift om någons sexualliv,
2. bild på eller annan uppgift om någons hälsotillstånd,
3. bild på eller annan uppgift om att någon utsatts för ett brott som innefattar ett angrepp mot person, frihet eller frid,
4. bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation, eller
5. bild på någons helt eller delvis nakna kropp

döms, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör, för olaga integritetsintrång till böter eller fängelse i högst två år.

Det ska inte dömas till ansvar om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter var försvarlig.

 

Förtydligande:

Göra intrång i någons privatliv med att lägga ut bilder, uppgifter eller liknande som kan anses vara kränkande är enligt lag:

  • Inte tillåtet om personen inte medgivit det.

  • Försvarligt om det finns ett medgivande.

  • Försvarligt om det är inom en polisanmälan.

  • Försvarligt som vittne för polis eller i domstol.

 

Hänvisningar:

Blå text för oss, grön text för andra och röd text för domar.

Lagen är ny och därför inte använd så ofta att vi kan lägga upp praxis.

Träffar: 47

  •   
  •   

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer