Flashback är ingen webbleverantör

Webbleverantör

Webbleverantör, Internetleverantör eller ISP (Internet Service Provider) är en organisation/företag som tillhandahåller Internetuppkoppling åt folk. Oftast tillhandahåller de också webbhotell och mejlfunktion. I flertalet av dessa tillhandahålls dessutom en rad av olika tjänster. Om du kan surfa på nätet har du med all sannolikhet en sådan webbleverantör.
Enligt datalagringsdirektivet skall alla sådana webbleverantörer spara all data om sina kunder och dess surfande med IP-nummer och tider i minst 6 månader.

Polisen kallar ut ip

När ett brott genomförts från eller genom en webbsida eller liknande kallar polisen regelmässigt ut ip-nummer och tider från webbleverantörer för den de misstänker. De vill undersöka och samla bevis över den misstänktes rörelser på nätet som exempel om denne varit inne på viss webbsida eller gått ut på nätet och vart det surfats och vilken tid. Polisen använder ip-nummer som tungt bevis över vad viss person gjort på nätet viss tid. Mängder av genomgångna rättsdokument visar att detta är den absolut vanligaste metoden polisen använder i sina utredningar där webben inkluderas i den brottsliga gärningen.  Det är också den absolut vanligaste metoden att koppla en surfare till en person.

Flashback och ip-nummer

När ett brott genomförts på forumet Flashback, vilket sker varje minut dygnet runt, polisanmäls detta då och då av en eventuell drabbad. Polisen meddelar den drabbade efter några dagar att de inte kan utreda brottet då det inte finns möjlighet att få reda på vem som begått brottet. Problemet, enligt myndigheterna, är att Flashback aldrig lämnar ut ip-nummer om viss användare för viss tid. Flashback själva säger upprepade gånger att de aldrig lämnar ut ip-nummer och att endast ett fåtal personer i ledningen kan se ip-nummren.

Debatten om Flashbacks ip-nummer

Debatten om Flashbacks vägran att lämna ut ip-nummer försiggås öppet på nätet och bakom stängda dörrar hos olika myndigheter. Man stöter och blöter sina pannor med djupa veck för hur de skall kunna komma åt ip-nummer och annan nödvändig information av Flashback. Debatten har pågått i åratal utan att den fått någon lösning. Det hela tycks försvåras av att Flashback ligger i USA som lyder under amerikanska lagar.

Vi kan härmed meddela att den debatten kan nu avslutas för vi har lösningen på problemet genom att rätta några felaktiga påståenden

Första felet: Flashback ligger i USA

Låt oss en gång för alla konstatera att Flashback ligger i Sverige och har alltid gjort så. Flashback har aldrig lämnat Sverige och sedan 2003 står de i Bahnhofs serverrum. Alltså, Svensk lag gäller:

Ett kompendium

En artikel av Jon Karlung

Slutliga beviset

Andra felet: Flashback och ip-nummer

Som tidigare nämnts lämnar inte Flashback ut ip-nummer och faktiskt gör de helt rätt! Det är nämligen inte den som hyr webbutrymme som skall dela ut den informationen till polisen utan det är webbleverantören som har den uppgiften. Om vi gör något dumt på denna nättidning men säger att det inte var vi kommer polisen att kalla ut ip-nummer från min webbleverantör. De kallar inte ut den informationen från oss, det gör de aldrig, de kallar alltid ut det från leverantören och Flashbacks leverantör är Bahnhof. Bahnhof är ställd under datalagringsdirektivet som tvingar dem att både spara dessa uppgifter i minst 6 månader och att lämna ut uppgifterna till polisen när de begär det. Flashback har lyckats med konststycket att få alla med i tron att det är Flashbacks ansvar att lämna ut IP-nummer och sedan använda sin rätt att vägra detta utan att någon förstått att det är Bahnhof som har den uppgiften.

Nu vet ni att det är Bahnhof som har uppgiften att lämnat ut information om Flashback till rättsvårdande myndigheter.

Levt med falsk information under alla år

Alla har alltså levt med informationen att Flashback inte lämnar ut ip-nummer och i alla år och nöjt sig med det när det i själva verket är Bahnhof som skall lämna ut den informationen. Bahnhof har också vägrat lämna ut information till myndigheter i alla år men nu måste de göra det annars väntar drygt vite.

Vi ser nu fram emot fler lösta brott med fler straffade personer

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer