Lag – Olaga hot

Lagen:

5 § Den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år

 

Förtydligande:

Hota någon är enligt lag:

  • Inte tillåtet om verkställandet av hotet utgör en brottslig handling.

  • Inte tillåtet om hotet är riktat mot någon

  • Inte tillåtet genom att bära hotfull klädsel som MC-ligors västar vid krav mot någon.

  • I viss form tillåtet med utgivningsbevis om hotet är en återgivning av annans hot i publicistiskt intresse.

 

Hänvisningar:

Blå text för oss, grön text för andra och röd text för domar.

RH 2017:18: En person har åtalats för olaga hot och falskt larm. Åtalet för olaga hot, som enligt gärningsbeskrivningen riktats mot elever och personal på skolor i en stad, har ogillats eftersom det inte ansågs ha riktats mot någon

RH 2004:70: En man, som i samband med ett försök att från en privatperson driva in en större påstådd fordran, och därvid burit en jacka försedd med MC- klubben Bandidos symboler har ansetts därigenom ha gjort sig skyldig till sådant hot om brottslig gärning som kan föranleda ansvar för försök till utpressning.

NJA 1999 s. 275: Överlämnande till journalist av fotografier med sikte på offentliggörande som illustrationer till en tidningsartikel har med hänsyn till meddelarfriheten enligt tryckfrihetsförordningen ansetts inte kunna föranleda straff för olaga hot eller hot mot tjänsteman.

Träffar: 30

  •   
  •   

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer