Intrång på mejlkonton

Intrånget En av oss i gruppen utsattes för ett intrång i ett par mejl- och Facebook-konton. Intrången skedde i slutet av 2012 när kontoägaren satt i häkte. Vi anmälde det till polisen som efter någon månad lade ner förundersökningen därför att de inte kunde hitta den som gjorde själva intrånget.

Läs mer

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer