Lag – Uppvigling


Lagen – Brottsbalk (1962:700)


16 kap. 5 § Den som muntligen inför menighet eller folksamling, i skrift som sprides eller utlämnas för spridning eller i annat meddelande till allmänheten uppmanar eller eljest söker förleda till brottslig gärning, svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet, dömes för uppvigling till böter eller fängelse i högst sex månader.

I ringa fall skall ej dömas till ansvar. Vid bedömande huruvida ringa fall föreligger skall särskilt beaktas, om det förelegat endast obetydlig fara för att uppmaningen eller försöket skulle leda till efterföljd.

 


Förtydligande


Denne lagtext innebär att man med ord eller i text inte får hetsa andra till brottslig handling. Den vanligaste uppviglingen (hetsande) är att man övertygar andra om att:

  • Misshandla någon
  • Begå inbrott
  • Köra bil med alkohol i blodet
  • Starta upplopp
  • Vara ohörsam mot polis
  • Att inte göra det myndighet bestämt
  • eller liknande

Det räcker med att uppviglingen är förledande. Det innebär att den som uppviglar indirekt kan nämna sitt syftet och förväntar sig att samlingen skall förstå vad som menas. Förleda betyder bla att vilseföra eller vilseleda. Genom att tala riktigt illa om någon (=förleda) kan man få samlingen att föra våld mot denne.

Ringa brott i detta fall är om någon ber någon, alltså inte hetsar, annan att utföra en handling som kan utgöra ett brott.

 


Domar


Kommer snart…

 


Juridik


Kommer snart…

 


Våra anteckningar


admin på Flashback uppviglar mot oss

Admin på forumet Flashback skapade 5 trådar mot oss och några andra. Varje tråds inledning, som i sig är brottslig, kan klassas som uppvigling (genom att tala riktigt illa om oss eller “förleda” dem) till brott eftersom syftet var att få medlemmar på forumet att skriva om oss på samma vis som inledningen. Detta fullbordades på så vis att medlemmarna i en stor mängd inlägg kränker oss och andra på ett mycket kränkande och olagligt vis. I vissa fall kan man också tolka de fem trådarna som uppvigling till misshandel. I några fall postades också inlägg med den innebörden varvid en del av dem togs bort. De inlägg som skyndade till vårt försvar togs regelmässigt bort strax efter de postats. Hela upplägget är alltså en tydlig uppvigling av massan till brott mot oss.

 


Missuppfattningar


Kommer snart…

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer