Lag – Hets mot folkgrupp

Lagen:

8 § Den som i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter.

 

Förklaring (hämtat ur “Hänvisning”):

Innehåll kommer snart..

 

Hänvisning:

Blå text för oss, grön text för andra och röd text för domar.

 

Träffar: 32

  •   
  •   

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer