Lag – Hets mot folkgrupp

Hatforumet Flashback

Lagen – Brottsbalk (1962:700)


16 kap.  8 § Den som i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter.

 


Förtydligande


Är inte tillåtet att uttrycka missaktning mot en folkgrupp med anspelning på:

  • Ras
  • Hudfärg
  • Nationellt ursprung
  • Etniskt ursprung
  • Trosbekännelse
  • Sexuell läggning
  • Könsöverskridande identitet

 


Domar


Nazistiska symboler mm uttrycker missaktning och hot mot andra folkgrupper.

Nazistisk demonstration med nazistiska symboler, romerska hälsningar, Sieg-Heil-rop och tal har befunnits utgöra spridning av ett budskap som uttrycker missaktning och hot mot andra folkgrupper.
Tingsrätten anser med beaktande av vad som framkommit om deras personliga förhållanden att villkorlig dom i kombination med ett högt bötesstraff är lämplig påföljd.
Hovrätten instämmer med Tingsrätten. Brotten är inte ringa.
RH 1997:53

Skrikit Sieg Heil och gjort nazisthälsningar på en gata i ett bostadsområde

En person har uttryckt missaktning för andra folkgrupper än den egna genom att tillsammans och i samråd med tre andra personer skrika Sieg Heil och göra nazisthälsningar på en gata i ett bostadsområde.
Tingsrätten ogillade åtalet
Hovrätten finner därför att K.L:s uttalande och gest redan genom att de nått de ungdomar som befann sig i sällskapet oavsett om de själva uppträtt på samma sätt- är att anse som spridda på det sätt straffbudet förutsätter. K.L. skall därför dömas för hets mot folkgrupp.
RH 2000:72

Zigenare ej får beträda campingplatsen

En person har vid infarten till en campingplats satt upp en skylt, på vilken anges att zigenare ej får beträda campingplatsen.
Tingsrätten dömde P.N. jämlikt 16 kap 8 § BrB för hets mot folkgrupp till 40 dagsböter å 15 kr.
Hovrätten ändrar på det sätt Tingsrättens dom att HovR:n, med tillämpning av 16 kap 8 § BrB, dömer P.N. för hets mot folkgrupp till villkorlig dom och 40 dagsböter å 15 kr.
HD ändrar på det sätt Hovrättens domslut att påföljden bestäms till 60 dagsböter å 15 kr.

Publicerade ett inlägg som uttryckte missaktning av muslimer som grupp

S.V. har uttryckt sig nedsättande om muslimer med syftning på trosbekännelse. Han kopierade ett meddelande vari påstods att det enligt Koranen är tillåtet för muslimer att våldta kvinnor i Sverige och att ”kåta muslimer” har ”sjuka, djävulska lustar”. Meddelandet spreds genom att det gjordes tillgängligt på Sverigedemokraterna Norbergs facebook-sida.
Tingsrätten frikänner S.V. från åtalet för hets mot folkgrupp.
Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten dömer S.V. för hets mot folkgrupp

Beskrivit homosexualitet som promiskuöst, orsak till HIV och AIDS samt som främjare av pedofili

De tilltalade har den 10 december 2004 tillsammans och i samråd spridit flygblad, Nationellt motstånds fältupplaga, på Staffanskolan i Söderhamn. Flygbladen har till sitt innehåll beskrivit homosexualitet som promiskuöst, orsak till HIV och AIDS samt som främjare av pedofili. Endast 100 flygblad delades ut.
Tingsrätten dömde samtliga tilltalade enligt 16 kap. 8 § 1 st. BrB för hets mot folkgrupp.
Hovrätten ogillade åtalen pga de få flygbladen.
HD ändrar på Hovrättens dom till hets mot folkgrupp med varierande bötesbelopp för de inblandade. 100 flygblad är fullt tillräckligt för att det anses vara en spridning.

Förintelse av judar och andra folkgrupper har ej ägt rum under andra världskriget

Den 5 dec 1997 hölls en föreläsning vid Umeå universitet inför en grupp studenter under rubriken “Vad vill nazisterna”. Föreläsare var D.B. som var inbjuden av K.M. i hennes egenskap av samordnare för ungdomsforskareföreningen. Föreläsningen var arrangerad på det viset att K.M. höll ett inledningsanförande varefter D.B. höll ett längre anförande som avslutades med att D.B. svarade på frågor från åhörarna. – Under sitt föredrag förklarade D.B. bl a att han bekänner sig till den nationalsocialistiska ideologin och den rasmedvetna rörelsen och redogjorde vidare sammanfattningsvis för sin uppfattning att någon förintelse av judar och andra folkgrupper ej ägt rum under andra världskriget utan att det i dag är en organiserad sionism eller judendom som lyckats vidmakthålla denna historieuppfattning och att den högtstående vita rasens existens är hotad av rasblandning och invandring och att sanningen är antisemitisk och rasistisk.
Tingsrätten dömde D.B. enligt 16 kap 8 § BrB för hets mot folkgrupp till fängelse 1 mån samt K.M. enligt 16 kap 8 § och 23 kap 4 § BrB för medhjälp till hets mot folkgrupp till villkorlig dom och 100 dagsböter å 30 kr.
Hovrätten ändrade TR:ns dom beträffande D.B. på så sätt att påföljden bestämdes till fängelse 2 mån samt fastställde TR:ns domslut beträffande K.M.
HD finner ej skäl att meddela prövningstillstånd i målet i övrigt, i följd varav Hovrättens dom skall stå fast.

I en predikan har gjorts nedsättande uttalanden om homosexuella

Å.G. har den 20 juli 2003 vid en predikan i Borgholm inför åtminstone ett femtiotal personer uttryckt missaktning för homosexuella med anspelning på deras sexuella läggning genom ett stort antal uttalanden och citat. Predikan har haft ett för homosexuella kränkande innehåll och har väckt betydande uppmärksamhet.
Tingsrätten dömde Å.G. för hets mot folkgrupp enligt 16 kap. 8 § BrB till fängelse en månad.
Hovrätten ogillade åtalet.
HD fastställer hovrättens domslut.

“Homo-, pedofiler och pedofilvurmare” räckte för att dömas för att ha hetsat mot folkgrupp

Nazistiska Nordfronts nuvarande utgivare dömdes den 30 oktober för hets mot folkgrupp genom tillhandahållande av ett inlägg på Nordfront. I inlägget påstods att ett Pridetåg av “homo- och pedofiler” och “pedofilvurmare” i Ludvika anordnades
Juridikfronten

Missaktning mot framförallt judar men även mot homosexuella, araber och indier.

En 72-årig bloggare dömdes till tre månaders fängelse vid Nyköpings tingsrätt för tolv fall av hets mot folkgrupp. Åtalspunkterna gällde diverse inlägg på 72-åringens blogg som gav uttryck för missaktning mot framförallt judar men även mot homosexuella, araber och indier.
Juridikfronten

En 91-årig man från Bromölla har dömts för hets mot folkgrupp

Ett av inläggen som domen berör gjordes i en Facebookgrupp med 12 000 personer. Där ska mannen bland annat ha skrivit “Man kan inte med bästa vilja i världen kalla dessa varelser (muslimer, reds anm.) för människor. De tycks vara inavlade som de bär sej åt.” Efter att mannen publicerat inlägget låg det uppe i 51 veckor, och fick spridning. Rätten anser att det är tveklöst att mannen gjort sig skyldig till brott.
Nyheter24

Målade hakkors på sin hund

Det var 30 april förra året som en 35-årig man och hans flickvän var på fest i Hammarby Sjöstad, Stockholm. Med sig hade de sin hund, som under kvällen blev en slags levande målarduk för nazistisk propaganda. Mannen målade nämligen hakkors och järnkors på hunden. Han skyllde på att någon annan ritat på hunden.
Stockholms tingsrätt tror inte på mannens historia och dömer honom nu för ringa hets mot folkgrupp och brott mot knivlagen. Han straffas med böter på 13 000 kronor.
Nyheter24

Skrev hatiska kommentarer om muslimer på Facebook

“Skaffa vapen och radera ut äckel som accepterar ondskans ideologi islam”. Så skrev en 51-årig man på Facebook att han skulle göra. Nu döms han av Södertörns tingsrätt för hets mot folkgrupp. Han döms för två inlägg som handlar om muslimer och islam.
Nyheter24

På en buss har en man skrikit rasistiska saker till mörkhyade resenärer

Mannen har skrikit “jävla neger” och “jävla slavar”. Till kvinnan ska han också ha skrikit “jävla guling” och kallat henne för “asiatisk slav”.
Mannen dömdes av tingsrätten till ofredande och hets mot folkgrupp.
Nyheter24

 


Juridik


Vad räknas som hets mot folkgrupp

För att man ska göra sig skyldig till brottet hets mot folkgrupp krävs alltså att vissa förutsättningar är uppfyllda:

   1. Det måste röra sig om ett spridande av meddelande eller uttalande.
   2. Det måste röra sig om hot eller missaktning.
   3. Spridandet måste ske på allmän plats.
   4. Det krävs att meddelandet sprids till fler än ett fåtal personer.

Alla dessa krav måste vara uppfyllda för att brottet hets mot folkgrupp ska aktualiseras. Faller det på en av dessa, så är inte förutsättningarna för att dömas för hets mot folkgrupp uppfyllda.
Att göra narr av homosexuella kan alltså leda till att man blir dömd för hets mot folkgrupp, det beror på hur det har skett, och om ovan redogjorda förutsättningar är uppfyllda.
Lawline

 


Våra anteckningar


Man kan lika gärna dra en lott i en tombola

Domarna om hets mot folkgrupp är verkligen ett lotteri. Det visar att antingen är lagen verkningslös eller så borde domstolarna läsa på en hel del om lagen. Det står utom all tvivel när hets mot folkgrupp uppnåtts, även vi amatörer ser det nästan utan betänketid. Därför måste vi se domstolarnas okunskap i frågan som uppseendeväckande dålig. På senare tid har dock det blivit bättre och flera personer har dömts i frågan.

 


Missuppfattningar

Kommer snart…


Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer