Flashback - Gåvor kan vara skattepliktiga på Flashback

Flashback – Gåvor kan vara skattepliktiga

Flashback började för ett tag sedan med att besökare/medlemmar skall betala för att läsa eller skriva i forumet. Visserligen är det frivilligt men helst vill de att alla skall betala för sig. Frågan man ställer sig då är om de betalandes pengar kan räknas som gåvor eller om det är att betrakta som inkomster.

Gåva eller inkomst

Gåvor är skattebefriade. Det gäller oavsett belopp. Men gåvor är inte alltid gåvor enligt Skatteverket. För att en gåva skall räknas som en gåva skall den som skänker gåvan ha en gåvoavsikt. Om exempelvis någon skänker pengar till en annan person och säger att “du har hjälpt mig så mycket så du får dessa pengar” har inte den personen en gåvoavsikt. Han säger att gåvan är för att han fått hjälp av den andra personen, då är det inte längre en gåva till den som får gåvan utan en inkomst för en utförd tjänst.
Det spelar ingen roll vem som säger eller skriver det, antyds att det handlar om betalning för en motprestation så är det inte längre en gåva.

Donation till Flashback

Är en donation till Flashback en skattefri gåva? Ja, det kan vara det om vare sig mottagaren eller gåvogivaren i någon form uttrycker att det är betalning för en tjänst eller liknande om vi strikt ser till den detaljen (finns fler regler, kommer till det längre ner). Om det däremot uttrycks att det är en gåva för att göra forumet bättre eller att mottagaren säger att de skall använda pengarna efterhand de kommer in till att utveckla rörelsen är det inte längre en gåva. Då är det en skattepliktig inkomst.

Om exempelvis ”gåvan” i själva verket ges på grund av att gåvomottagaren utfört någon typ av prestation för gåvogivarens räkning och det därmed saknas gåvoavssikt, kan det i själva verket röra sig om en tjänsteinkomst.
Källa: Allt om juridik

Vissa kan hävda att det inte föreligger någon beställning eller uppdragsbeskrivning i samband med att gåvan överförs. Det behöver faktiskt inte finnas en sådan för att det skall räknas som en tjänsteinkomst:

Begreppet ”tjänsteinkomst” är i sin tur väldigt brett definierat. Inom det faller alla inkomster man får på grund av tjänster man utför åt andra. Det behöver alltså inte finnas något anställningsavtal eller uppdragsavtal, utan det räcker att man tar emot ekonomisk ersättning för något som man gjort för någon annan.
Källa: Allt om juridik

Nästa fråga är om beloppet som folk skänker är mer än de pengar som sedan används till investeringar om den överskridande delen då skall räknas som gåva. En man skänkte 5 miljoner kronor till sin bror för han hade hjälpt till med en del sysslor åt mannen. Men sysslorna skulle inte kostat 5 miljoner på marknaden och därför ansåg att det mesta var gåvor ändå:

Enligt kammarrätten gick det därför inte att [!] avgöra hur stor del av de fem miljoner kronorna som mannen hade tagit emot som skulle räknas som tjänsteinkomst. Domstolen beslutade därför att hela summan skulle ses som tjänsteinkomst. ([!]= Bortagen felskrivning)
Källa: Allt om juridik

Artister eller journalister tar ofta emot gåvor via Swish. De betalar skatt för gåvorna och då undrar man varför de betalar skatt för gåvor när gåvor är skattefria:

Utgångspunkten är att alla intäkter är skattepliktiga – om de inte är skattefria enligt lag. Gåvor är skattefria. Men vad krävs för att det ska kunna vara en gåva?

För att det ska vara en gåva ska tre kriterier vara uppfyllda. Dessa är:

 • Att det sker en förmögenhetsöverföring,
 • som är frivillig,
 • i syfte att enbart gynna mottagaren – utan att kräva någonting tillbaka (gåvoavsikt).

Donationerna till musikerna är inte gåvor eftersom det tredje kriteriet brister. Det finns inte en gåvoavsikt. Publiken donerar till följd av att någon faktiskt spelaren förväntan om en motprestation.
Källa: Tholin

Enligt ovanstående citat skall mottagaren alltså betala skatt på gåvorna om det förväntas en motprestation. Vad det gäller bloggare som har bloggen som inkomstkälla:

Den andra frågan är om bloggaren har sin blogg för att tjäna pengar på den, då är det näringsverksamhet. Då kommer Skatteverket att mer självklart betrakta gåvan som ersättning.
Källa: SvD

Vad vi ser här ovan är alltså om artister, journalister eller bloggare som i sina respektive företag tar emot gåvor måste de betala skatt på gåvorna. I detta fall verkar det inte handla om en uttalad motprestation, det räcker med att gåvorna går in i deras verksamhet för sådana gåvor räknas per automatik som betalning för en tjänst.

Vi förtydligar med ett sista citat angående få gåvor via en donationsknapp:

Om gåvorna är en direkt följd av att givaren sett vad du visat på webben är du därför vara skyldig att deklarera dessa inkomster.
Källa: Företagarna

Om du har en webbsida, som ett forum, som kan läsas av den som donerar är donationer till ägaren eller företaget en skattepliktig inkomst.

Här är länkarna i klartext:
https://lawline.se/answers/behover-man-betala-skatt-pa-pengar-man-fatt-i-gava
https://www.tholin.se/artiklar/donationer-till-artister-ska-skatt-och-moms-betalas/
https://www.alltomjuridik.se/nyheter/tog-emot-flera-miljoner-fran-syskon-aker-pa-skattesmall/
https://www.svd.se/nar-gavan-inte-ar-en-gava
https://www.foretagarna.se/juridisk-faq/skatter/vad-galler-for-skattefria-gavor/

Vi ser här ovan att det faktiskt räcker med att webbplatsen har något att visa för att en donation skall vara skattepliktig.
Om det är så att hatforumet Flashback kommit runt ovanstående, dvs att slippa betala skatt på donationer trotts att det finns en webbsida att läsa i testar vi istället motprestationskravet. Det handlar då om gåvorna till Flashback innehåller krav på motprestation eller löften att verkställa något för gåvorna.

Flashbacks mottagande av gåvor och motprestation

För att utreda om Flashback Media Group (pengarna går dit) skall betala skatt på gåvorna (om de i första hand slipper skatt på gåvor trots att de redan har en webbsida att läsa i) måste vi titta på hur samtalen mellan gåvogivare och gåvomottagare ser ut. Vi lägger in några sådana samtal här nedan:

Flashback - Gåvor kan vara skattepliktiga på Flashback men det tror inte adminKälla: https://www.flashback.org/sp68169080

Detta är en mycket nedkortad del av admins första inlägg gällande donationer. Lägg märk till att han öronmärker pengarna “oavkortat till servrar, bandbredd, underhåll och utveckling av flashback.org”. Han skapar alltså en motprestation för de gåvor han förväntar sig få in. Finns det en motprestation säger reglerna så här:

Om exempelvis ”gåvan” i själva verket ges på grund av att gåvomottagaren utfört någon typ av prestation för gåvogivarens räkning och det därmed saknas gåvoavssikt, kan det i själva verket röra sig om en tjänsteinkomst.
Källa: Allt om juridik

I admins fall deklarerar han vad han skall göra med pengarna och då blir gåvorna en form av prestation och då skall Flashback Media Group betala skatt på gåvorna.

admin fortsätter att bedyra att det blir mycket bättre med donationer:

Flashback - Gåvor kan vara skattepliktiga på Flashback men det tror inte admin hellerKälla: https://www.flashback.org/sp68169214

Han erbjuder väldigt mycket bättre forum om forumet får donationer. Även det är en motprestation han lovar om folk donerar till forumet och därmed skall skatt betalas på donationsinkomsterna.

Flashback - Gåvor kan vara skattepliktiga på Flashback visar denna bildKälla: https://www.flashback.org/sp68170523

En bidragsgivare som bidrar för att få något. Det är ett skattepliktigt bidrag!

Flashback - Gåvor kan vara skattepliktiga på Flashback visar denna bildKälla: https://www.flashback.org/sp68171793

En bidragsgivare som bidrar som betalning för tjänsten som gett denne så mycket. Det är ett skattepliktigt bidrag!

Flashback - Gåvor kan vara skattepliktiga på Flashback visar denna bildKälla: https://www.flashback.org/sp68172010

Som sagt, en donering blir skattepliktig om det följs av krav på en förändring.

Flashback - Gåvor kan vara skattepliktiga på Flashback visar denna bildKälla: https://www.flashback.org/sp68173022

En donering som är en betalning för att hänga på Flashback. Det är ett skattepliktigt bidrag!

Flashback - Gåvor kan vara skattepliktiga på Flashback visar denna bildKälla: https://www.flashback.org/sp68173114

Ja, här är ytterligare en postare som vill se resultat av de donerade pengarna vilket också är skattepliktigt för Flashback Media Group.

Så gott som alla de som är villiga att donera skriver att det handlar om förbättringar av forumet för pengarna de bidrar med. Enligt den dom vi sett och övriga som kan lagen på detta område säger att det är en skattepliktig donation om man i förväg säger vad pengarna skall användas till.

Vad har vi kommit fram till

För det första..

Den andra frågan är om bloggaren har sin blogg för att tjäna pengar på den, då är det näringsverksamhet. Då kommer Skatteverket att mer självklart betrakta gåvan som ersättning.
Källa: SvD

..och..

Om gåvorna är en direkt följd av att givaren sett vad du visat på webben är du därför vara skyldig att deklarera dessa inkomster.
Källa: Företagarna

..och..

Om exempelvis ”gåvan” i själva verket ges på grund av att gåvomottagaren utfört någon typ av prestation för gåvogivarens räkning och det därmed saknas gåvoavssikt, kan det i själva verket röra sig om en tjänsteinkomst.
Källa: Allt om juridik

Vi har alltså tre olika punkter som kan vara orsak till att man tvingas betala skatt för gåvor. Flashback uppfyller alla tre villkoren och borde alltså betala skatt på donationerna. Sammanställt ser det ut så här:

 • Bedriver man näringsverksamhet är det självklart att donatorer räknas som tjänsteinkomst och skall beskattas.
 • Om en givare av donationer kan se och läsa på webbsidan som det doneras till räknas det som tjänsteinkomst och skall beskattas.
 • Om de som donerar ser fram emot någon form av motprestation eller att den redan är genomförd räknas donationen som tjänsteinkomst och skall beskattas.

För vår del är det solklart att Flashback måste betala skatt för de donationer de får in! Om de inte behöver betala skatt för donationerna ligger det nära till hands att Flashback har fått en egen gräddfil av Skatteverket.

9 tankar på “Flashback – Gåvor kan vara skattepliktiga

 1. Bästa artikeln som lyfter upp hur faktiskt Flashback fungerar. Vi får se om Flashback kommer undan att inte betala skatt? Jag har gjort en anonym anmälan till Skatteverket och ett på mitt riktiga namn för att se om skatteverket följer upp ärendet.

  Ni som är uthängda på Flashback, tag tag i ert civilkurage och gör samma sak, anmäl det till skatteverket.

 2. Jon:
  Bästa artikeln som lyfter upp hur faktiskt Flashback fungerar. Vi får se om Flashback kommer undan att inte betala skatt? Jag har gjort en anonym anmälan till Skatteverket och ett på mitt riktiga namn för att se om skatteverket följer upp ärendet.

  Ni som är uthängda på Flashback, tag tag i ert civilkurage och gör samma sak, anmäl det till skatteverket.

  Tack för ditt beröm! Det är vår belöning!
  Naturligtvis skall det anmälas, det vore tjänstefel av oss annars.

 3. Jag är föremål för flashbackgrisarnas glädje att skriva om andra.
  Mitt liv är mycket svårare nu än före de började lägga ut sin sörja om mig.
  Jag hoppas verkligen ni får stopp på helvetet på jorden som heter flashback.

 4. Ebba Fingeratnamn:
  Jag är föremål för flashbackgrisarnas glädje att skriva om andra.
  Mitt liv är mycket svårare nu än före de började lägga ut sin sörja om mig.
  Jag hoppas verkligen ni får stopp på helvetet på jorden som heter flashback.

  Ja, vi flyttar berget genom att flytta en sten varje dag. Är man enveten och uthållig kommer vi en vacker dag ha flyttat hela berget dit vi vill.

 5. Hej redaktionen.
  Vi har i flera timmar försökt sända sekretessbelagd information via e- mail till Kent för råd men möts hela tiden av meddelande “når inte servern meddelandet kan inte sändas”!

  Fråga är om vi kan sända meddelandet i det här svarsfältet istället – utan att ni publicerar det?

  Vi vet inte om det här når er heller men om det gör det kan ni väl nämna det i debattfältet och samtidigt säga om ni tycker att vi kan sända det sekretessbelagda ärendet i detta fält och att ni — inte — publicerar det!

  Grova hot om dåd mot i ärendet brottsutsatta med dess jurister haglar, så om ni tycker att vi kan sända informationen via det här fältet istället så måste ni lova att – inte – publicera det.
  Mvh PA med team.

 6. paj/pbj:
  Hej redaktionen.
  Vi har i flera timmar försökt sända sekretessbelagd information via e- mail till Kent för råd men möts hela tiden av meddelande “når inte servern meddelandet kan inte sändas”!

  Fråga är om vi kan sända meddelandet i det här svarsfältet istället – utan att ni publicerar det?

  Vi vet inte om det här når er heller men om det gör det kan ni väl nämna det i debattfältet och samtidigt säga om ni tycker att vi kan sända det sekretessbelagda ärendet i detta fält och att ni — inte — publicerar det!

  Grova hot om dåd mot i ärendet brottsutsatta med dess jurister haglar, så om ni tycker att vi kan sända informationen via det här fältet istället så måste ni lova att – inte – publicera det.
  Mvh PA med team.

  Ja, ni kan sända det via kommentarsfältet. Det är säkrare än mejl eftersom trafiken till, från och i hemsidan är krypterad.
  Märkligt att ni inte kan mejla. Vi får mängder av mejl varje dag!?

 7. Vi fick meddelandet och det är bara Kent som kan läsa det nu.

 8. Hej! Har sänt e-mail kl 21:32 men av outgrundlig orsak står “mailet har placerats i särskild mapp” och det framgår inte om det verkligen är sänt!
  Svara i det här fältet om det nått er.
  Mvh!

 9. pb j:
  Hej! Har sänt e-mail kl 21:32 men av outgrundlig orsak står “mailet har placerats i särskild mapp” och det framgår inte om det verkligen är sänt!
  Svara i det här fältet om det nått er.
  Mvh!

  Jo, det har inkommit.
  Alla mejl flyttas direkt utanför mejlkontona till krypterad plats.
  Men det meddelande ni får är från din egen mejl-klient. Vi gissar att det handlar om en kopia av det avsända mejlet placeras i en annan mapp för avsända mejl.

Kommentarer är stängda.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer