Lag – Förtal av avliden

Lagen:

4 § Förtal av avliden skall medföra ansvar enligt 1 eller 2 §, om gärningen är sårande för de efterlevande eller den eljest, med beaktande av den tid som förflutit sedan den avlidne var i livet samt omständigheterna i övrigt, kan anses kränka den frid, som bör tillkomma den avlidne.

 

Förklaring (hämtat ur “Hänvisning”):

Sammanfattning:
Utpekar avliden såsom brottslig eller klandervärd för efterlevande är enligt lag:

– inte tillåtet.

– Tiden från dödsdatum kan mildra eller fria en åtalad.

– Om personen var offentlig och i vissa fall privat kan det vara en friande orsak om syftet är att beskriva en historia och att det finne en orsak att tro den är sann.

 

Hänvisning:

Blå text för oss, grön text för andra och röd text för domar.

Denna form av brott får endast åtalas av målsägandens anhöriga. Det finns några få undantag men de inträffar sällan därför tar vi inte med det här. Om nätplatsen har utgivningsbevis kommer en jury att användas.

 

Träffar: 9

  •   
  •   

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer