Lag – Information till användarna


Lagen (1998:112)


3 § Den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla skall lämna information till var och en som ansluter sig till tjänsten om sin identitet och i vilken utsträckning inkomna meddelanden blir tillgängliga för andra användare.


Förtydligande


Ägaren eller den som ägaren satt att vara tillhandahållare:

    • Måste uppge sin identitet för alla som kan läsa på anslagstavlan.

Gäller inte de platser som har utgivningsbevis.

 


Domar


Domer kring detta förekommer endast för 5 § Skyldighet att ta bort vissa meddelanden.

 


Juridik


På uppdrag av tillhandahållaren

Skyldigheten omfattar även uppdragstagare, vilket innebär att även operatör som tillhandahåller tjänst på uppdrag av tillhandahållaren kan träffas av bestämmelsen.
Åklagare

Informera användarna om sin identitet

Enligt lagen måste den som tillhandahåller den ”elektroniska anslagstavlan”, alltså ett forum eller en kommentarsfunktion på nätet, också informera användarna om sin identitet.
Journalisten

Förverkande

Datorer och annan egendom som använts som hjälpmedel vid brott enligt BBS-lagen får förverkas jml 8 § om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Samma sak gäller för egendom som varit avsedd att användas som sådant hjälpmedel, om brottet har fullbordats. Om förverkandet är oskäligt får detta helt eller delvis underlåtas. Ett förverkande av samtliga datorer kan vara oskäligt om tillhandahållaren disponerar flera datorer och det inte kan visas vilken av datorerna som använts. Har däremot flera datorer använts är det inte oskäligt att förverka samtliga använda datorer.
Åklagare

Med tillhandahållaren avses den eller de som leder verksam­heten

Med tillhandahållaren avses den eller de som leder verksam­heten där tjänsten erbjuds. Vem denne eller vilka dessa är får avgöras mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet. Skälet till att tillhandahållaren har ålagts ett ansvar är att denna ansågs vara den som kan bestämma över tjänstens användning, inklusive de tekniska och administrativa rutiner­na.
Netopia

Måste informera användarna om er identitet

För er som har en sådan meddelandetjänst, eller så kallad elektronisk anslagstavla, gäller att ni för det första måste informera användarna om er identitet och i vilken utsträckning meddelanden blir tillgängliga för andra användare.
Computersweden

 


Våra anteckningar


Tillhandahållaren kan vara en eller flera moderatorer

Tillhandahållaren är den som leder verksamheten och som exempelvis kan radera inlägg. Det behöver inte vara ägaren som är “tillhandahållare” utan det kan vara någon som ägaren utsett att sköta verksamheten som “moderator” eller “administratör” eller båda.

 


Missuppfattningar


Inte många nätplatsägare som visar sin identitet

Elektroniska mötesplatser måste enligt lag ha någon (tillhandahållare) som håller uppsikt över tjänsten. Den som är tillhandahållare måste också visa sin identitet. Detta är något som sällan görs, vilket innebär att de bryter mot lagen. Just denna paragraf är inte möjligt att döma efter så länge ingen bryter mot lagen i övrigt på mötesplatsen. Men om något inlägg anmäls för lagen om elektroniska mötesplatser kan också tillhandahållaren dömas för att inte visat sin identitet.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer