Flashback - Statistik 2007-2017

Flashback – Med ondskans konton

En omfattande analys

Vi körde en omtattande statistikanalys i Maj 2013 över Flashabcks alla användare. Sedan dess har det tillkommit ett antal konton. Vi körde nyligen en analys över nya konton och såg att det inte var någon större skillnad en månad efter kontona registreades mot analysen i Maj 2013. Vi kan därför och med gott samvete säga att en modifiering av 2013 års siffror till dagens är tillräckligt sanningsenliga för att man skall kunna lita på resultatet.

Analysen

Analysen 2013 som slutfördes 19 Maj samma år med uppräkning för 2014 visade följande:

                 2013-05-19            2014-12-18
Kontostatistik
Totalt antal konton      : 796.593 st             929.575 st
Ökning på 18 månader     :           14,3 %
Ökning på 1 år        :            9,5 %
Antal nyregistrerade per dygn :   235 st               255 st
Antal registreade konton/år  :  85.775 st             93.075 st
Ökning i %/dygn        :  0,0295 %             0,0275 %
Kontoökningens skillnad    :     0 %              -6,78 %
Nollkontoökningsgränsen    :           år 2028
Beräknat antal slukonton   :           1.613.676 st

Postningsstatistik
Konton med 0 Postade inlägg :  456.801 st    59,90 %     522.123 st  
     1-9 Postade inlägg :  144.070 st    18,89 %     164.672 st
    10-99 Postade inlägg :  109.882 st    14,40 %     125.595 st
   100-999 Postade inlägg :  44.812 st     5,88 %     51.220 st
  1000-9999 Postade inlägg :   6.912 st     0,91 %      7.900 st
10.000-100.000 Postade inlägg :    161 st     0,02 %       184 st

Konto/aktivitétfördelning
59,90% av alla post. görs av :  456.801 st     0 %      522.123 st
83,62% av alla post. görs av :  38.130 st     5 %       43.582 st
51,99% av alla post. görs av :   7.626 st     1 %       8.716 st
17,48% av alla post. görs av :    762 st     0,1 %       871 st

Verklig fysisk/aktivitétfördelning (=simulerad)
83,62% av alla post. görs av :   7.626 pers (5 konton/per) 1 %  8.716 pers
51,99% av alla post. görs av :    762 pers (10 konton/per) 0,1%   871 pers
17,48% av alla post. görs av :    38 pers (20 konton/per) 0,005%  44 pers

 

Vad kan utläsas av dessa siffror

För det första är det anmärkningsvär stort antal konton som aldrig postat. Vid en förfrågan av kontohavare visade det sig att en stor andel av de som postar mest har en betydanda andel konton som de inte ännu postat med. De har också en betydande andel konton som de postar med. En del av de som normalt kommer med i statistiken därför de postat en hel del kanske inte postat på flera år. Det vill säga att dessa kontohavare medför att det produceras felaktig statistik över Flashbacks antal aktiva. I vår statistik försöker vi att kompensera för detta genom att omsätta våra grävresultat och intrevjuer till en simulerad tabell. Vi har då alltså kommit fram till:

 • att idag endast 44 personer står för över 17% av alla postningar på Flashback och
 • att 871 personer står för ungefär 52% av alla postningar (inklusive de 44 personerna)
 • att 8.716 personer står för 84% av  av alla postningar (inklusive de 44+871 pers. ovan)

En uppblåst balong

Utdraget i tid blir ovanstående siffror övveraskande märkligt. Den absoluta kärnan av dagliga postare består alltså av bara 44 fysiska personer medan de som postar några gånger i veckan består av endast 827 personer och de som postar då och då består av 7.801 personer.
Övriga postar bara sporadiskt över tid och kan inte sägas tillhöra stammen av postare på Flashback. Ett betydande antal postare i statistiken kan ha postat exempelvis runt 5.000 postningar och kommer på så vis med i antal som aktivt postar. Problemet är att de postade senast för exempelvis 5 år sedan. När vi försöker oss på att kompensera statistiken för sådan ser vi en rejält uppblåst balong. Flashback är helt enkelt inte så stort som antal reggade konton vill göra sken av. Det skall bli intressant att jämföra med Familjeliv lite längre fram.

300 intagna på dåruset

Våra undersökningar visar att av de som postar frekvent på Flashback är det runt 30% som begår allvarliga brott i skrift som skulle kunna rendera i åtal. Exakt siffra är dock i dagsläget mycket svår att räkna fram.

Alltså består Sveriges värsta förtalsforum av 871 riktigt aktiva postare och av dem är det runt 300 som begår allvarliga brott i skrift och som kan kallas för ondskans konton. Fler än så är det inte som står för en så oerhört stor mängd brott mot levande eller döda människors intrigitet och postar för läsare som till 60% består av barn i åldern 12 till 16 år.

Tålamod är vårt främsta vapen

Det har ironiserats över att vi inte skulle kunna gräva fram alla som begår brott på Flashback därför mängden postare är en oöverstiglig gräns. Ni har fel därför 300 personer med ondskans konton är definitivt ingen oöverskådlig gräns och med lite tålamod är vi på  god väg att lösa uppgiften bland alla andra vi grävt fram av bara farten.

Utsikterna ser goda ut

V

Källa:   Provokation och näthat som affärsidé

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer