Lag – Förolämpning


Lagen – Brottsbalk (1962:700)


5 kap. 3 § Den som, i annat fall än som avses i 1 eller 2 §, riktar beskyllning eller förödmjukande beteende mot någon annan döms, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet, för förolämpning till böter.


Förtydligande


Förolämpa någon, utan att det behövs en spridning, enligt följande är inte tillåtet enligt:

  • Riktar olika nedsättande beskyllningar
  • Förödmjukande beteende på en mängd olika sätt

Se också Utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd eftersom det är snarlika lagar med ungefär samma regler.

 


Domar


Krävs inte mycket förolämpning för att dömas

En 17-årig tjej kallade en pojke för “jävla neger”. Nu döms hon för förolämpning.
Bouslänningen

Ät tillåtet att kalla en polis fru för “snuthora”

D.A. har den 24 januari 2008 eller några dagar dessförinnan i Arboga på Internet och MSN via sin mejladress skrivit texten: “K. din snuthora, ska bli kul o se din min när din fru står på alla 4 o jag bakom medans din dotter suger på min pung!”. Textens innehåll har varit ägnad att utsätta M.K., U.K. och S.K. för andras missaktning.
Tingsrätten dömer D.A. för förolämpning till dagsböter 30 å 50 kr samt förpliktar D.A. att utge skadestånd till M.K. med 5 000 kr jämte ränta från den 24 januari 2008 till dess betalning sker.
Hovrätten ändrar tingsrättens dom på det sättet att hovrätten upphäver vad tingsrätten förordnat om påföljd och ogillar åtalet.
RH 2009:40

Inte tillåtet att förolämpa en åklagare i sin yrkesutövning

Kallade åklagaren för ”lögnare” och ”kuksugare” i rättssalen. En myndighetsutövare, som till exempel en åklagare, ska slippa bli okvädad i sitt samhällsuppdrag och därför finns där ett extra lagskydd.
Tingsrätten dömde till förolämpning och mannen skall betala 40 dagsböter à 50 kronor
Hallands Nyheter

Inte tillåtet att använda rasrelaterade förolämpningar

E.W. har den 3 februari 2010 i Lillhasskolans lokaler smädat V.L. genom kränkande tillmäle genom att kalla henne för ”din jävla negerfitta”. Gärningen är särskilt allvarlig då ett motiv för brottet har varit att kränka V.L. med anspelning på hennes ras, hudfärg samt nationella eller etiska ursprung.
Tingsrätten ogillade åtalet och skadeståndsyrkandet.
Hovrätten ändrar tingsrättens dom i fråga om ansvar dömer hovrätten E.W. enligt 5 kap. 3 § brottsbalken för förolämpning och bestämmer påföljden till dagsböter 30 å 50 kronor. Med ändring av tingsrättens dom även i skadeståndsdelen förpliktar hovrätten E.W. att till V.L. utge skadestånd med 5 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 3 februari 2010 till dess betalning sker.
RH 2011:5

Inte tillåtet att förolämpa polis under yrkesutövning

T.R. har den 11 juni 2005 i korsningen Parkgatan-Allégatan i Göteborg under tjänstgöring som polisman stoppat bilisten A.S. T.R. har därefter smädat A.S. genom att tilltala honom med ”sådana idioter som Du skall inte köra bil” samt ”djävla idiot”.
Tingsrätten dömde T.R. enligt 5 kap. 3 § första stycket BrB för förolämpning till 40 dagsböter å 100 kr.
Hovrätten avvisar åtalet förolämpning samt ogillar åtalet i övrigt.
HD undanröjer hovrättens dom och återförvisar målet till hovrätten för vidare handläggning.
NJA 2008 s. 470

Inte tillåtet att förolämpa polis under yrkesutövning

[..] I samband med detta smädade han även polismännen genom kränkande tillmälen såsom svin och grisar.
Tingsrätten dömde P.R. för förolämpning enligt 5 kap. 3 § 1 st. BrB
Hovrätten ändrade tingsrättens dom på så sätt att hovrätten ogillade åtalet för förolämpning
HD fastställde hovrättens domslut.
NJA 2004 s. 331

Tillåtet att förolämpa polis under yrkesutövning

X.D. har den 26 maj 2011 i Malmö sedan polismannen C.P. vid polismyndigheten i Skåne hållit förhör i ett ärende hos familjevåldsenheten, otillbörligen till polismannen fällt kränkande tillmälen; yttranden av följande ungefärliga innebörd; att hon var en jävla hora, horjävel och jävla polisjävel.
Tingsrätten Av situationen som sådan och X.D:s uttalanden är det uppenbart att dessa fällts i syfte att hämnas på C.P. för det förhör hon tidigare samma dag hållit med X.D:s dotter. X.D. ska därför fällas till ansvar för förgripelse mot tjänsteman.
Hovrätten ändrar tingsrättens domslut (bl.a.) på så sätt att hovrätten ogillar åtalet för förgripelse mot tjänsteman.
RH 2013:61

Inte tillåtet med rasistisk förolämpning

Allmän åklagare yrkade vid Mölndals TR ansvar å [..] ofredande enligt följande gärningsbeskrivning: [..] genom att uttala kränkande tillmälet “jävla svartskalle”.
Tingsrätten dömde M.K. jämlikt 3 kap 5 § och 4 kap 7 § BrB för misshandel och ofredande till fängelse 2 mån.
Hovrätten fastställer TR:ns domslut.
HD ändrar på det sätt Hovrättens domslut i fråga om skadestånd i övrigt samma som Hovrättens dom.
NJA 1989 s. 374

Inte tillåtet fråga om slöjan bärs frivilligt

Kvinnan var kund på apoteket i Jönköpings län. Hon kommenterade den anställdas slöja, sade att den var ful och undrade om någon tvingat henne att bära slöja.
Tingsrätten dömde kvinnan för förolämpning till böter på 3600kr och betala 5000kr i skadestånd.
Aftonbladet

Inte tillåtet med rasistiska tillmälen mot annan person

I tingsrätten berättade vakten hur mannen sedan stod i vägen för folk som skulle in eller ut, varför han bad honom flytta på sig. Han hörde då mannen i telefon yttra något i stil med “den här svartskallen vill inte släppa in mig”.
Tingsrätten dömde mannen för hot mot tjänsteman och förolämpning till 70 dagsböter, rätten ansåg också att ingen ska behöva tåla rasistiska förolämpningar varför mannen döms att även betala 5 000 kronor i skadestånd.
Piteå-Tidningen

Inte heller en polis får använda rasistiska tillmälen ens i tjänsten

En småländsk polis döms för olaga hot och förolämpning sedan han kallat en man ”jävla arabjävel”.
Tingsrätten dömde för förolämpning och påföljden blir dagsböter på totalt 15 600 kronor.
Arbetet

 


Juridik


Brottet kan under vissa omständigheter ledas av åklagare

För att brottet förolämpning ska falla under allmänt åtal, dvs. kan åtalas av åklagare, krävs att det är fråga om någon av två specifika situationer:

  • förolämpning mot en person i samband med hans eller hennes myndighetsutövning
  • förolämpning med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck

Därutöver krävs att det varit fråga om förolämpning av allvarligt slag. Det kan det vara till exempel vid återkommande förolämpningar under en viss tid eller om någon utsatts för allvarliga förolämpningar på exempelvis sin arbetsplats eller i sitt bostadsområde. Enstaka uttalade grova skällsord är i allmänhet inte tillräckligt för att åklagare ska kunna väcka åtal.
ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Lawline

Det kan finnas möjlighet att åklagare leder även förolämpningsbrott

När åklagaren ska bedöma om det finns särskilda skäl för att väcka allmänt åtal har det betydelse vad det är för uppgifter eller bilder som har spridits, hur och till vem uppgifterna/bilderna har spridits och vad det har fått för konsekvenser för den utsatta personen. Ju allvarligare brottet är, desto starkare skäl finns det normalt för att väcka allmänt åtal. Exempel när det kan vara påkallat att åklagare väcker åtal:
Stor spridning (exempelvis på internet) av påståenden om att en person har begått ett allvarligt sexualbrott.
ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Lawline

 


Våra anteckningar


Vissa fall skall åklagare driva fast de vill inte

Denna form av brott får endast åtalas av målsäganden.  Om nätplatsen har utgivningsbevis kommer en jury att användas.
Lagen existerar i praktiken inte för privatpersoner eftersom man själv får göra förundersökning och själv driva sådana fall i rättegång vilket naturligtvis ter sig som en omöjlig uppgift. Det finns dock några få undantag för privatpersoner om förolämpningen anspelar på:

  • ras
  • hudfärg
  • nationellt eller etniskt ursprung
  • trosbekännelse
  • sexuell läggning
  • könsöverskridande identitet eller uttryck

Om något av ovanstående används vid förolämpning skall målet utredas och drivas av åklagare. Tyvärr har inte alla åklagare förstått det så det kan krävas mycket kommunikation med rättsväsendet innan de förstått detta.
Dessa uttryck är dessutom de vanligaste som näthatare använder så det kan finnas gott hopp om att de fälls för brott.

 


Missuppfattningar


Man måste tåla lite

De flesta som förolämpar andra på nätet tror att de kan göra det utan att åtalas.  “Man måste tåla lite” är den allmänna uppfattningen. Men det räcker med att kalla någon för “pedofil”, “psykopat”, “bög”, “svartskalle”, ”jävla arabjävel”, “jävla neger” eller “har någon tvingat dig bära slöja” för att dömas till flera tusen i skadestånd. Dessutom är sådana förolämpningar åklagarledda eftersom det är fråga om förolämpning i form av anspelning mot ras, hudfärg, sexuell läggning och påståenden om diagnoser.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer