Lag – Behandling av personuppgifter som rör ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter osv


Förordning


1. Behandling av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning ska vara förbjuden.

2. Punkt 1 ska inte tillämpas om något av följande gäller:

a) Den registrerade har uttryckligen lämnat sitt samtycke till behandlingen av dessa personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål, utom då unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt föreskriver att förbudet i punkt 1 inte kan upphävas av den registrerade.

e) Behandlingen rör personuppgifter som på ett tydligt sätt har offentliggjorts av den registrerade.

 


Förtydligande


Denna förordning om att hantera persons olika egenskaper vilar på två mening för att få hanteras nämligen att:

  • Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
  • Att personen själv offentliggjort sin egenskap eller sina egenskaper

I övrigt är det inte tillåtet att beskriva folks egenskaper som:

  • avslöjar ras
  • etniskt ursprung
  • politiska åsikter
  • religiös övertygelse
  • filosofisk övertygelse
  • medlemskap i fackförening
  • genetiska uppgifter
  • biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person
  • uppgifter om hälsa
  • uppgifter om en fysisk persons sexualliv
  • uppgifter om sexuell läggning

Så här tar du bort personuppgifter från webbplatser.

 


Domar


Kommer snart…

 


Juridik


Allt som är kännetecknande för en person är personuppgifter

All information som gäller dig, som identifierad eller identifierbar, levande privatperson, omfattas av dataskyddsförordningen. Det gäller till exempel ditt namn, hemadress eller ID-kortnummer.

Vissa känsliga uppgifter har ett särskilt skydd, som uppgifter om din hälsa, etniskt ursprung, politiska åsikter och sexuell läggning. De får bara samlas in och användas under särskilda omständigheter, till exempel för att du har gett ditt uttryckliga samtycke eller den nationella lagen tillåter det.
Datainspektionens anmärkning

 


Våra anteckningar


Man får inte peka ut någon som psykisk sjuk

Man får alltså inte peka ut någon för psykopat, homosexuell, pedofil eller liknade för då begår man ett brott mot både Dataskyddsförordningen (GDPR) för att ha lagt ut personuppgifter och Brottsbalk (1962:700) 5 kap för ärekränkning.

Så här tar du bort personuppgifter från webbplatser.

 


Missuppfattningar


Kommer snart…

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer