Lag – Artikel 9

Förordning:

1. Behandling av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning ska vara förbjuden.

2. Punkt 1 ska inte tillämpas om något av följande gäller:

a) Den registrerade har uttryckligen lämnat sitt samtycke till behandlingen av dessa personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål, utom då unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt föreskriver att förbudet i punkt 1 inte kan upphävas av den registrerade.

e) Behandlingen rör personuppgifter som på ett tydligt sätt har offentliggjorts av den registrerade.

 

Förklaring (hämtat ur “Hänvisning”):

Innehåll kommer snart…

 

Hänvisning:

Blå text för oss, grön text för andra och röd text för domar.

Datainspektionens anmärkning:
All information som gäller dig, som identifierad eller identifierbar, levande privatperson, omfattas av dataskyddsförordningen. Det gäller till exempel ditt namn, hemadress eller ID-kortnummer.

Vissa känsliga uppgifter har ett särskilt skydd, som uppgifter om din hälsa, etniskt ursprung, politiska åsikter och sexuell läggning. De får bara samlas in och användas under särskilda omständigheter, till exempel för att du har gett ditt uttryckliga samtycke eller den nationella lagen tillåter det.

Träffar: 35

  •   
  •   

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer