Näthat – En definition

Många använder begreppet näthat men få vet vad det egentligen betyder. Av de som använder begreppet kan vara både motståndare mot näthat och näthatare. De lägger olika betydelser i ordet näthat, exempelvis anser näthatare ofta att avslöja deras identitet är näthat, avslöja deras näthat är näthat, att försöka få dem att sluta näthata är näthat, skriva om näthat är näthat och mycket mer. Alltså ganska vrickat men så ser en del av dem på det.
De som motarbetar näthat vet inte alltid heller vad näthat är, de använder oftast sådant de tycker är näthat när de motarbetar. Ibland har de rätt men men de brukar mestadels hålla sig till en väldigt smal syn på näthat. Här nedan skall vi se vad näthat egentligen är.

Definitionen av näthat

Näthat kan både vara lagligt och olagligt, dock så handlar detta bara om definitionen av näthat utan hänsyn till om det finns en lag mot det eller inte. Till skillnad från nätmobbning där offer och förövare har mer regelbunden kontakt handlar näthat om oönskade handlingar utanför den regelbundna eller vardagliga sociala gruppen. Flera av punkterna nedan kan gå i varandra. Följande som görs på nätet mot andra är att betrakta som näthat:

  1. Hota

  2. Sprida integritetskränkande uppgifter

  3. Lägga ut personuppgifter

  4. Förtala

  5. Kränka

  6. Trakassera eller ofreda

  7. Förolämpa

  8. Medvetet missförstår för att kränka

  9. Hets mot folkgrupp

  10. Stämpling

Förklaring

1 .Hota

Hota som är ägnat att framkalla allvarlig fruktan som hota att mörda, hota att misshandla, hota att begå brott eller annan åtgärd som skulle medföra skada, lidande eller olägenhet. Hotet kan också vara indirekt som att påstå utan anledning att man vet var någon eller närstående bor osv. Påståenden om att den som påstår eller skriver att någon annan vill utföra en fysiskt handläggning på en namngiven person som att “trycka ner ett sopskaft i halsen” och liknande. Även om den drabbade inte tror på hotet eller att den som hotar inte har möjlighet att verkställa hotet är det lika väl ett hot.

2 .Sprida integritetskränkande uppgifter

Det gäller spridningen av uppgifter mot den drabbades vilja. Det kan vara privata foton som man inte vill att andra skall se eller spridning av uppgifter som riskerar att utsätta den drabbade för andras missaktning som sexuell läggning, religiös eller politisk tillhörighet, tidigare brott eller misstanke om brott, varit drabbad av brott, spridning av hemförhållanden, spridning av andra kränkande ämnen som spridaren fått kunskap i.

3 .Lägga ut personuppgifter

Mot den drabbades vilja skriva ut hela namn eller bara ett namn om namnet är mycket ovanligt. Skriva ut smek- eller öknamn som kan kopplas till den drabbade. Skriva ut personnummer, adress, ip-nummer, telefonnummer eller annat som kan kopplas till den drabbade. Skriva ut uppgifter om en annan person som kan kopplas till den drabbade osv.

4 .Förtala

Se också punkt 2 och 5. Lägga ut uppgifter om någon annan som kan medföra andras missaktning mot den drabbade som sexuell läggning, religiös eller politisk tillhörighet, tidigare brott eller misstanke om brott, varit drabbad av brott, om hemförhållanden, om andra kränkande uppgifter osv. Uppgifterna kan både vara sanna eller osanna för att innebära förtal. Detta gäller också mot grupper som invandrare, religiösa grupper, sexuella grupper, företag mm. Det är också förtal att lägga ut klipp på andras förtal. Exempelvis om någon kommenterar i en blogg med förtal och bloggägaren raderar detta när det upptäcks och någon annan hunnit kopiera inläggen och lägger ut det på sin egen blogg i något syfte överförs förtalshandlingen från den som skrev det till den som återpublicerar inläggen. Alltså, den som återpublicerar förtal är en näthatare.

5 .Kränka

Se också punkt 2 och 4. Det är ett angrepp mot någon persons, frihet, frid eller ära. Det kan handla om att lämna uppgifter offentligt om etnicitet, funktionshinder, könstillhörighet, sexuell läggning osv. Det kan också vara att i text simulera ett övergrepp på namngiven person eller att lägga ut bilder på andra människor i miljöer som är kränkande. Måla om eller måla till delar på fotograferade personer utan tillstånd av den drabbade är kränkande. Ett ovanligt sätt att kränka folk är att inom astrologin utan tillstånd av den drabbade påstå eller ljuga om folks egenskaper. Lägga ut andra mejl som privat skrivits i förtroende mellan personer är mycket kränkande men det är också kränkande att lägga ut mejl i allmänhet. I vissa fall om mejlen är oönskade och innehåller näthat kan man citera väl avgränsande stycken.

6 .Trakassera eller ofreda

Allt i punkt 1 till punkt 9 (förutom denna punkt) som ofta upprepas under en längre tid utgör trakasserier och/eller ofredande. Det är alltså frekvensen av de andra punkterna som faller under denna punkt. Om någon skriver om en annan person kränkande på nätet flera gånger både på en plats eller på flera platser är det att betrakta som trakasserier eller ofredande. Nästan alla näthatare trakasserar också sina offer det är därför som flera näthatare kan sägas vara stalkers på nätet. Avståndet mellan en irl-stalker och en nät-stalker är hårfin om avståndet alls existerar.

7 .Förolämpa

Förolämpa består i att någon begår kränkande tillmälen, beskyllningar eller begår annat skymfligt beteende mot någon annan som att bla ge någon skamliga öknamn. Förtal och kränkningar kan också i vissa fall sägas vara förolämpningar.

8 .Medvetet missförstår för att kränka

Det är ett mycket fult sätt att näthata genom att medvetet missförstå eller feltolka artiklar, inlägg eller andra texter. Det vanligaste är att man lägger in ord och meningar i ett referat som aldrig skrivits eller menats i originaltexten. En delpersoner har gjort missförstånd till en konstart. Vi läste om oss själva på en blogg där de refererar en av våra artiklar. Den som gör detta skriver en helt annan version än vår artikel som utmynnar i en rejäl kränkning av oss. Kommentarer fyller på med mer kränkningar utan att de läst originalartikel. De tror alltså på den notoriska lögnaren som i detta fall lyckades med sitt uppsåt att kränka oss inför andra.

9 .Hets mot folkgrupp

Sprida uttalanden som hotar eller är nedsättande om en grupp av personer, med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning är hets mot folkgrupp.

10 .Stämpling

Övertala någon att begå brott.

Extra allvarligt

Extra allvarligt näthat är de som hänger ut folk som pedofiler och de som hänger ut folk med utpekad sexuell läggning. Uppgifterna kan vara sanna eller osanna, det är ändå mycket allvarligt näthat.

Undantag

Undantag mot att publicera andras näthat är om någon har ett journalistiskt uppsåt att skriva om näthat på en plats med utgivningsbevis. Det skall klart framgå att uppsåtet är att skriva om näthat och det skall tydligt synas att skribenten själv inte näthatar förutom att denna publicerar citerade stycken av näthatare. Skriva på forum, bloggar och liknande kan aldrig utgöra ett journalistiskt uppsåt.

Läs mer:
I folkets intresse

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer