Thomas Nord

Flashback – Företagare del 5 Kränkande journalistik

Journalister kan ibland uppfattas som kränkande

Journalister är ofta framfusiga i sitt sätt att jobba. Det kan uppfattas som lite kränkande och de kan till och med i “stridens hetta” skriva verkligt kränkande om någon. De flesta uppfattar detta som fullt normalt och något man får tåla om man är en offentlig person eller, som i detta fall, en företagare. Om kränkningen övergått en bestämd etisk gräns brukar tidningar be om ursäkt. Ofta efter påstötningar från den som kränkts.
De flesta journalister vill försöka att inte vara kränkande genom att låta personer som artiklar berör läsa dem innan publicering. I så gott som alla fall ändras artikeln efter påpekanden härvid. Det är känt att ändringarna inte blir exakt som påpekats men det är i varje fall en möjlighet till att stoppa felaktiga och kränkande inslag.
Journalisten, som vi nämnt tidigare, journalisten gör på samma sätt som ovan med den skillnaden att det sällan ändras efter påpekanden, speciellt om det gäller en viss grupp av företagare. De som inte ingår i denna grupp kan vi inte svara för eftersom vi inte sett hur de artiklar sett ut som tillsänts dem. Men för den grupp vi tittat på är de utsända artiklarna ofta i sort sett identiska med de som publicerats. Företagarna har haft en hel del synpunkter, speciellt på de kränkande delarna, utan större synligt bifall från journalisten.

Ohyfsat beteende mot en fd fru

Journalisten nöjer sig inte med att gräva fram uppgifter om företagare han valt att skriva om. Han ringer också upp släktingar till företagarna och ställer frågor till dem. Vid åtminstone ett tillfälle skall han också ha delgivit sina egna, icke fördelaktiga, åsikter till en av företagarnas före detta fru.
Det är enligt vår mening ett bottenlöst tilltag att ringa upp en före detta fru och ställa frågor om före detta mannen deltagit i de gemensamma barnens uppfostran och andra förnedrande och mycket privata frågor som inte på något vis kan vara av intresse för affärsintresserade läsare. Han höll dessutom ett föredrag i upp mot en halvtimma om vad före detta mannen “egentligen var för en person”. Han sade bland annat att han opererar i Örebro/Västeråstrakten och tog över och tömde massor med bolag tillsammans med kriminella personer. Allt enligt vad före detta frun berättat till sin man.
Före detta frun och mamman till barnen, blev bestört och tog mycket illa vid sig. Hon tyckte han var otrevlig och ohyfsad. Detta beteende måste betraktas som ett brott mot den journalistiska etiken men framför allt visar det att journalisten verkar ha en agenda mot denna företagare och hans vänner.

Söker stöd från en förutfattad mening

Vi har också med ovanstående händelse troligtvis fått det bekräftat att journalisten utgår i sitt värv som journalist från en förutfattad mening, dvs han har redan innan artiklarna skrivs bestämt sig för att dessa företagare är allt det han uttrycker och ur befintliga dokument och handlingar söker stöd för detta. Det är ett klassiskt tillvägagångssätt för de som omskrivs som “stalkers”. Det betyder dock inte att journalisten eller någon annan är en stalker pga likheten i tillvägagångssätt.

Kränkande artiklar i mejl

Som beskrivits ovan skickar journalisten mejl med aktuell artikel till de som avhandlas för att de skall kunna komma med synpunkter och godkännande före publicering.Vi har läst flera sådana mejl och kan konstatera att den utformning dessa mail har måste uppfattas som svåra kränkningar av mottagarna.
Normalt brukar journalister göra så här när man skriver om någon person för att allt skall bli rätt. Men i detta fall utmålas motagarna som mer eller mindre brottslingar.
Det står helt klart att mejl utformade som motsvarande hatinlägg på Flashback inte är något man måste tåla oavsett om det är en offentlig person eller inte. Det ser helt enkelt ut som ett medvetet val att kränka företagarna. Vi bygger den uppfattningen på det faktum att journalisten oftast inte tar någon som helst notis av företagarnas kritik mot artiklarna.
Varför skicka kommande artiklar till de inblandade utan att sedan ta någon notis till föreslagna ändringar? Mot bakgrund av detta ser vi det som att artiklarna inte skickats för att korrigeras av mottagarna utan för att kränka dem.
En av företagarna som journalisten vill få det till att han är en bolagsplundrare, bedragare och kriminell har märkligt nog aldrig varit åtalad under de omkring 25 år han varit i företagarbranschen. Kan det vara så att företagaren helt enkelt inte är allt det dåliga som journalisten påstår? Kan det vara så enkelt att företagaren är en av flera entreprenörer som i motgång står upp och bygger värden, arbetstillfällen, bostäder och till slut välfärd? Kan det vara så enkelt?
Oftast är verklighetens sanningar enkla, det är sällan så där komplicerade som många konspirationsteoretiker vill göra gällande.
Journalisten journalisten brukar börja sin artikelförslag enligt nedan med önskan om “återkoppling” dock nästan utan åtgärd när det sker en återkoppling (det är inte känt om alla artiklar publicerats i nedanstående skick):

Hej!
Jag har för avsikt att erbjuda  [Aktuell tidnings namn] nedanstående artikel.
Dock vill jag ge Er en möjlighet att kommentera uppgifterna.
Tacksam för återkoppling i ärendet.

Några utdrag ur mejlen visar vi här nedan. Vi kan inte publicera artiklar i sin helhet då rätten till dem ägs av de aktuella tidningarna, vilket vi visar respekt för.
Märk väl att flera av påståendena mycket väl kan vara påhittade, dvs kommer ofta från “anonym källa med mycket god insyn” osv utan källhänvisning. I de fall som företagaren är “misstänkt” för det ena eller andra kan det vara så enkelt att någon strax innan artikelförslaget polisanmält den omskrivna företagaren för att allt tal om “misstanke” skall vara en realitet.
Problemet med detta är att polisen aldrig lämnar ut information om vilka som är polisanmälda eller står under utredning efter en polisanmälan. Den enda som kan känna till en sådan polisanmälan, utanför polisen, är anmälaren själv.
journalisten måste alltså få tillgång till unik information från polisen eller känna den som polisanmält. En annan tanke, som vi inte vill tro på, är att journalisten själv polisanmäler den som omskrivs för att skaffa legitimitet att skriva ordet “misstänkt” eller andra liknande vokabulärer. Här följer några utdrag ur föreslagna artiklar (Det fetade är gjort av undertecknad):

 Det handlar om en kredit på 20 miljoner kronor till den bedrägerimisstänkte affärsmannen

Samtidigt klev hon och hennes sambo ur bolaget och ersattes av två, grovt kriminella ”målvakter” från Stockholm.

VLT:s granskning visar att den XX-årige västeråsaren på ett eller annat vis varit delaktig i minst 64 konkurser räknat från 1992 till idag.

kunderna som regel var missnöjda över illa utförda arbeten

utsatt för ett mordförsök i Årsta. Hans dåvarande kompanjon, en idag 44 årig man, dömdes

Undermåliga arbeten med missnöjda kunder har kantat XX-åringens företagande genom åren

Misstankar om lönebidragsbedrägeri har anmälts till Ekobrottsmyndigheten

som för kort tid sedan var inblandat i en 225-miljonersaffär som innehåller frågetecken

tagit hjälp av en notorisk bolagsplundrare i syfte att ”städa upp” i sina mindre lyckade byggaffärer

Bolagsplundraren, en XX-åring bosatt i Västerås, har dessutom agerat mellanhand i den nu kantrade Xxxxxxx-affären

XX-åringen över en mindre stab av så kallade ”målvakter” som bemannar styrelserna.

Men dessa affärer slutade i flera konkurser, förbannade kunder och kompanjoner dömda för ekobrott. XX-åringen figurerade också i utredningen men blev aldrig åtalad

Enligt min bedömning är han en notorisk bolagsplundrare.

även om han i ”städuppdragen” för ******* *********ers räkning påstås vara den drivande

HS Text & Konsult kan nu avslöja turerna bakom det drastiska beslutet.
Två ekobrottsmisstänkta personer såg nämligen fram emot sina livs affär genom att lura ********** befintliga aktieägare att betala 218 miljoner kronor för ett luftslott!

Bakom **********fabriken opererer, bland andra, två ekobrottsmisstänkta personer, en XX-åring från Västerås och en XX-årig ********svensk.

Västeråsaren och *******bon är, som nämnts, båda misstänkta för ekobrott och föremål för utredningar.

XX-åringen har de senaste åren verkat som ”städgumma” åt en känd affärsman

Även för XX-åringens del rubriceras brottsmisstankarna grovt bedrägeri.

Enligt vad HS Text & Konsult erfar har Ekobrottsmyndigheten i Stockholm fått upp ögonen för de senaste turerna

**** ******** är inget annat än en bulvan/målvakt åt ******** *********, boende i ******* och föremål för diverse utredningar hos Ekobrottsmyndigheten och bedrägerienheten

***** ******** är bulvan/målvakt åt ärkebedragaren **** *****, Västerås.

Samtidigt klev **** och ******** sambo ur bolaget och ersattes av två, grovt kriminella ”målvakter” från Stockholm.

Kränkningar på Flashback

På Flashback är kränkningarna olagliga och inte inklädda i mjukare formuleringar.  Här nedan kan vi se nästan samma kränkningar nära nog med samma formuleringar på Flashback som i artiklarna. En del av inläggen på Flashback innehåller uttryck som också journalisten använder oavsett om inlägget postats före eller efter en eventuell artikel. De flesta posterna är gjorda av alias  “Luffa” och alias “Mr Monroe” som dessutom påstår att de båda arbetade på en restaurang som de skriver en hel del om. Noterbart är att “Luffa” tidigare varit avstängd för att ha använt mer än ett konto. Kan “Luffa” och “Mr Monroe” vara samma person?  Några exempel (inläggen kan vara nedklippta och det fetade är gjort av undertecknad):

/../ enligt tidningar och andra säkra källor genomgar ******* just nu en kvalificerad bolagsplundring /../

/../ har ********* äntligen skyfflat över problemet ******** fastigheter på andra lycksökare?
Nya kriminella som tar vid?

******** fortsätter att snurra till saker och ting…..har nu slagit sig ihop med en XX-åring från Västeras som ska vara en riktig bolagsplundrare

Nu verkar *********** plundring av ******** vara fulländad……..hur kan man äventyra sin advokatheder för en bedragare som *********

Luktar bedrägeri långa vägar…

Ingen som har koll på bluffaffären med *******fabriken *************, som kostade ******* en plats hos Aktietorget?

Har bedragar********** redan slagit igen inrättningen?

Bedragaren **** ***** fortsätter sina ansträngningar i syfte att nå en hägrande plats på börsen…

Det ska bli oerhört intressant att se vilken handelsplats detta, **** ****** senaste luftslott, ska försöka bli noterat…

Det är en gåta hur dessa personer tillåts hålla på, utan att någon/några rättsvårdande myndigheter slår till!

Ja, ****** fastigheter i ********, som han stulit, har han sålt till ett bolag som heter *********där ***** ****** är styrelseledamot.

**** *****  ramlade förbi i researchet angående Lexbase och man kan lugnt konstatera att det stinker om samtliga dessa bolag…

efter att ha sålt ett luftslott till ********

Frågan är varför de tidigare styrelseledamöterna **** ****** och **** ****** den 5 maj i år avgick på egen begäran?
De kanske kom till samma slutsats som många aktieägare i ***********, det vill säga att ******** bara var en luftslott!

Samtidigt har ******* ******** och ** ******* lämnat ********* styrelse till förmån för två halvkriminella Varbergsbor.

Kanske dags att polisanmäla dessa, och övriga gänget runt bolaget, för bedrägeri???
Vad tycker övriga aktieägare???

Sammanfattningsvis luktar det ruttet om hela ***, och inte mjnst kring bedragartrion ****, ****** och **** ********!!!

Bedragaren ***** ****** fortsätter sina galenskaper i ett nytt bolag, **** **** **.
Styrelsen har också delvis ändrats. Styrelseledamot är ******** bulvan och springpojke **** **********

När ska myndigheterna ha kraften och viljan att sätta stopp för denna bedragerska?
Precis som tidigare borrar hon huvudet i sanden och tror att ingen ser henne…

Vilken kombo: skyddade identiteter och bedragare! Klockrent!

Men det blir ju inte bättre av att pundarparet ******/******** kliver in. Dom har inte gjort sig kända som några stora entreprenörer…

Exakt, ******/******** är enbart målvakter. Bakom dessa finns någon/några nybörjare till bolagsplundrare som tror sig kunna skaffa lite stålar på det här viset

*******/******* har under sin drygt tioåriga yrkeskarriär aldrig gjort annat än sätta sin omgivning “i skiten” och samtidigt lyckats lura allt och alla.

/../

Som synes följer verksamheterna exakt samma mönster…
Finns det ingen som kan sätta stopp för denna galning???

Näringsförbud är väl det första man tänker på men framförallt behöver ** VÅRD!

Ringer också “Luffa” fd fruar? Hur som helst kan man inte lita på uppgifter från förtalssajten Flashback. Vi tycker förfarandet känns igen:

Den senare är verksam i Lettland sedan drygt tio år tillbaka. Efter en skilsmässa och ett kursat byggbolag drog han helt enkelt iväg och klippte banden till sina barn.

Efter att ha läst igenom alla inlägg om de aktuella företagen och talat med företagarna, sett riktiga uppgifter, domstolshandlingar och andra viktiga handlingar får vi konstatera återigen att Flashback definitivt inte är att lita på som uppgiftslämnare.
Lögnerna drar i väg väldigt långt bort från sanningen på ett, för de inblandade, oerhört otrevligt sätt. Som vanligt förstörs helt vanliga liv på Flashback med “Luffa” i spetsen som likt journalisten verkar få uppgifter från platser ingen annan kan få ut samma uppgifter.

Flashback undrar var uppgifterna kommer ifrån

Det funderas till och med på Flashback, och det säger inte lite, hur alias “Luffa” kan veta så mycket om flera olika fall. Man tror han är polis och man tror han kan vara journalist. Alla andra går bet på att få fram samma uppgifter. Vi har teorin att “Luffa” är bekant med en polis som har möjlighet att ta fram de uppgifter ingen annan kan i olika fall. Möjligtvis är Luffa en journalist som är bekant med en polis. Vi har försökt rekonstruera “Luffas” sökande men inser att i flera fall måste man ha insyn innanför polisens väggar för att få fram uppgifterna vid de olika tidpunkter detta gäller.

En av deltagarna på Flashback tycker senaste artikeln var bra och frågar sig om “Luffa” är journalist (inläggen kan vara nedklippta):

Bra artikel i linje med vad du skrivit tidigare, Luffa.
Extraknäcker som journalist?

Däremot är det intressant hur han kan veta så mycket fakta i både det här och flera andra brottsfall. Luffa verkar sitta någon riktigt bra källa som ger honom info som vi andra inte kommer åt.
Läs igenom hans inlägg i andra trådar så ser ni att det här inte är det första fallet som Luffa kommer med viktiga detaljer i.
Ett färskt exempel var till exempel informationen om vem det var som brann inne i Örtagården, och hur den personens brottshistoria såg ut…

Han kan ju vara polis och möjlighet att söka i utredningarna tex.

Är detta trakasserier? Kanske en hårfin gräns? Helt klart att signaturen Luffa är Polis eller annan myndighetsperson med tillgång till uppgifter och med avsikter att lägga ut beten i olika trådar på FB för att försöka få folk att klämma ur sig allt dom vet. Frågan är vad dessa uppgifter får för värde i ett ev. myndighets utövande då de alltjämt är psedonymer som levererar. Vad för intresse finns det i var änkan bor?

Jag tror Luffa är journalist eller någon som inte fick följa med på kryssning.

Jag förstår inte heller varför det är så intressant, men Luffa driver ju sin tes och insinuerar hela tiden i sina inlägg om vad som hänt.

Känner att jag måste besvara dessa påhopp som denna tråd handlar om och flera som jag skriver om finns representerade även i denna tråd med diverse alias:
Jg är insatt i situationen och tycker det är förskräckligt att man får skriva vilka lögner som helst.

1) Little ***** utsattes för mycket hot av ******** polisen kom upprepade gånger till restaurangen varpå en gång var Håkan ******* med (reportern som smutskastat fd. ägarna) Polisen ringdes dit pga ****** stor och skrek och gapade istället skrev journalisten : “Personalen låste in sig för att VLT var där och ringde polisen

2) Restaurangen fick stänga pga för lite intäkter ja, den senaste månaden september drog de in på tok för lite. Samt efter hot från ***** vågade i slutet inte personalen arbeta kvar.

3) Försäljningen av verksamheten; ja det stämmer att det är sålt sedan om personer är dömda kanske man ska kolla upp restaurangägare i Västerås de flesta har betydligt fler domar än denna nya ägare sedan bör man kanske kolla hur länge sedan personen vart dömd. Dessutom är det inga skattebrott och inget näringsförbud finns.

4) “Razzian” innebar 2 civilklädda poliser som inhämtade bokföringen det var allt!

Denna Håkan ********* sätt att genomföra denna  ******* på privatpersoner är både olaglig och mycket smaklös. Han har *** **** **** i sin röda volvo bil. Både VLT och Håkan är anmälda till pressombudsmannen. I vanliga fall publicerar inte VLT namn på “misstänkta” men i detta fall är Håkan en frilandsjournalist och************** sådan då han samarbetar med denna fd. ägaren **** ******** samt att han även får sekretess skyddade uppgifter tyder på att denna lilla “gyttjepöl” Västerås är mer korrumperad än många andra städer…

Polis i Sthlm, pressen m.fl kommer granska detta!!

Är mer insatt än någon annan här och bekräftar moderinstinkts [ovanstående inlägg] uppgifter till 100%
Ang ersättning till personal så finns en mycket väl planerad plan, men pga att restauragen
pga dels krossade rutor(skadegörelse) samt personal som inte vågar jobba kvar pga av hot
inte kan ha verksamheten igång så går det tyvärr inte så fort som man hade kunnat prestera
om lagen fått råda. Nu återstår bara svar från den gamla ägaren av byggnaden på arrendetomten (**** ******). Förslag från de nya ägarna har lämnats av nya ägarnas ombud och är mycket förmånligt.
**** ***** tjänar utan tvekan på affären och samtliga anställda får sina ersättningar direkt om han accepterar att få tillbaka sin lokal i det skick han lämnade den. Det belopp han erhållit på 450.000kr som delbetalning behöver han endast betala tillbaka hälften.Han får dessutom en upprustad och nyrenoverad lokal som påkostats flera hundra tusen kronor.

Anledningen till att ******* inte svarat tidningen är för att den enda som hört av sig till henne är denna frilandsjournalist som dessutom ********* vid hot och som sådemera är polisanmält. Tror inte att hon är intresserad att prata med en sådan man.

Frågan kvarstår, var får Luffa all informationen från som ingen annan lyckats gräva fram? Det kan behövas en internutredning huruvida någon polis läcker information.

Polisläcka

Finns det verkligen en polisläcka i Västerås? Förmodligen inte men vid ett annat tillfälle skall vi titta djupare på den frågan.

Spridits till större media

I Sundsvall har dessa företagare byggprojekt på gång via avtal med kommunen. Strax efter det blev känt dök snarlika artiklar upp, som de journalisten skrivit i lokal media, hos SVT och Sveriges Radio. Där fortsätter exakt samma vokabulär som i journalistens egna artiklar. Det är tydligt att journalisterna i de här fallen litat på journalistens arbete och inte själva tagit reda på fakta. Nu medverkar dessa i övrigt seriös media till att förstöra dessa företagares namn på marknaden med ord som “ekobrottsmisstänkta” och “sekretessbelagd utredning” och liknande. SVT skriver bla angående den största delägarens problem med en fastighet som föranledde media att ge honom etiketten “brottsmisstänkt”:

2012 blev hans fastigheter med 290 lägenheter i Fagersta tvångsförvaltade då hyresgästerna levde bland annat under ständigt hot att bli av med vatten och fjärrvärme på grund av obetalda fakturor.

På detta svarar den aktuelle företagaren då han en av få gånger fått yttra sig i media:

Jag hade en extern förvaltare som skulle ta hand om det här, men han gav helt enkelt faan i att betala och stoppade pengarna i egna fickor.

Om media tidigare hade lagt ner lite tid på att undersöka källorna till de artiklar de förmodligen fått tillsänt sig skulle de inte gett företagarna dessa stämplar av brottsmisstankar. Vidare säger han:

Fagersta kommun var emot mig från första början, liksom hyresgästföreningen. Det var tvångsförvaltningen som möjliggjorde att jag fick mina fastigheter stulna, säger han.

Det verkar som om Fagersta kommun och hyresgästföreningen fått “lämplig” förinformation om företagaren.

SVT beskriver också andra affärer som ser märkliga ut men företagaren beskriver att han inte hade kontrollen över utvecklingen i de affärerna och att det därför lämnades öppet för bedragare.
Vid intervju med VD:n, Christer Ersson, för det kommunalägda bolaget som gett denna företagares bolag tillstånd att bygga hus i Sundsvalls kommun säger om bolaget:

Det här är ett nytt företag med gröna papper, dessutom är han bara en delägare.

VD:n i bolaget som skall bygga dessa bostäder säger om sin “brottsmisstänkte” partner som han känt i flera år:

Jag tycker absolut att han är en seriös person

Vidare säger han:

Vi visste att det här skulle komma med tanke på skriverierna som varit kring ****** ********** företagande och jag sa ändå att jag är beredd att ta det här och svara medierna.

Det framkommer också att handpenningar från tilltänkta köpare inte skall hanteras av det byggande bolaget utan deponeras på en bank. Det är en idé som det byggande bolaget själv arbetat fram för att avfärda alla misstankar som förts fram i media om “brottsliga” gärningar. VD:n för det kommunala bolaget svarar på den idén att de inte kan ställa krav på företaget att det ska gå till så att handpenningar deponeras. Men han tycker att det skulle vara en bra lösning och säger vidare:

Jag är inte orolig, jag är övertygad om att de kommer att bygga om de säljer tillräckligt med lägenheter, annars går tomten tillbaka till oss och vi förlorar inget på det.

Källa: SVT

Som svar på en av artiklarna skrev den drabbade företagaren så här:

Ekobrottsmyndigheten
Box 22098 104 22 Stockholm

Till Ekobrottsmyndigheten per brev och mail till
huvudregistrator@ekobrottsmyndigheten.se
med kopia till Annelie Ledin, Sveriges Radio P4 Norrland per mail till annelie.ledin@sr.se
samt Christer Ersson, ************ AB, Sundsvall per mail till Ersson Christer christer.ersson@sundsvall.se

I samband med ett fastighetsprojekt i Sundsvall på ******* har undertecknad, ***** ********* med svenskt personnummer XXXXXX-XXXX blivit rubricerad som ”brottsmisstänkt” i tryckta media samt radio. Annelie Ledin, Sveriges Radio upplyser, att hon har fått tips om att en ”inte officiell och hemlighetsstäplad” utredning om bland annat bokföringsbrott pågår. Då jag inte är medveten om en sådan ”inte officiell och hemlighetsstäplad” utredning, och heller inte är delgiven misttanke om brott har jag följande två frågor:

 1. Pågår det i Ekobrottsmyndighetens regi en utredning om min person, och där jag kan rubriceras som Misstänkt? Om svaret är ja, bedes Ekobrottsmyndigheten upplysa de närmare detaljer och omständigheter i denna utredning.
 2. Om utredning pågår och denna är ”inte officiell och hemlighetsstäplad”, hur kan upplysningar läcka till journalist(er) för publicering i media och speciellt Flashback? Är detta normal praksis hos Ekobrottsmyndigheten och är detta lagligt?

Jag är tacksam för snabbt svar till :          *******@***********.com

Med vänlig hälsning
****** *************

Det anmärkningsvärda med detta mejl är att journalisten Annelie Ledin på Sveriges Radio påstår att hon fått tips om att en “inte officiell och hemligstämplad utredning pågår”. Undertecknad som jobbat mycket med poliser senaste åren kan direkt säga att utredningar som är sekretessbelagda absolut inte läcker ut. Man får inte ens reda på att utredningen förekommer om det inte innan varit uppmärksammat. Det vi däremot vet är att Journalisten ofta använder uttrycket “inte officiell” och “hemligstämplad” om polisutredningar mm. Orsaken till att journalisten känner till utredningar som är “hemliga” känner vi inte till men om kännedomen beror på att det är han själv som anmält företagaren eller om det beror på en läcka hos polisen tycker vi det är anmärkningsvärt. Vi förmodar att Annelie Ledin på Sveriges Radio helt enkelt “köpt” journalistens texter rakt av utan egen källkontroll.

Skickar förtal till myndigheter mm

Alla dessa problem en samling företagare fått utstå har, av vad vi erfarit, har byggts upp under ett antal års skickande av handlingar med förtal av företagarna till myndigheter och samarbetspartner av olika slag. Bland annat har “någon” klippt ut det som postats på Flashback och skickat runt enligt en av företagarna:

Detta mail har han idag skickat runt till våra partners i Sundsvall, till kommunledning m.fl m.fl

Avsändaren av mejlen är anonym men den som skrivit ovanstående meddelande gissar att det är samma person som tidigare gjort samma sak. Mejlet som innehåller både postningar från Flashback och journalistens artiklar backar upp varandra och påstår att de omnämnda i mejlet är klandervärda i sitt sätt att leva till mottagarna. Det är definitivt olagligt förtal men det har framför allt nästan stoppat affären i Sundsvall där en resolut och rakryggad direktör för ett kommunalt bolag vägrade tro på denna ryktesspridning.

Skickat förtal anonymt

Ett antal mail har skickats runt till dessa företagares samarbetspartners, olika myndigheter och media. Mailen har skickats anonymt med avsikten att skada de i företagsgruppen ingående företagarna. De aktuella företagarna har inte några kända “fiender” eller någon känd “stalker” som kan tänkas vara den som skickat mejlen med kunskap om Flashback och var artiklar kan hittas i media om saken. Den enda företagarna kan dra sig till minnes inneha sådan kunskap är journalisten men företagarna vill inte tro att en Svensk journalist medvetet trampar ut i så lågt vatten.
Mejlen innehåller urklipp ur Flashback där dessa företagare förtalas och förljugs mycket grovt. Mejlen innehåller, som tidigare nämnts, också valda urklipp från artiklar om företagarna och andra urklipp som har till avsikt att bygga upp en bild av ett banditgäng som systematiskt plundrar företag. Artiklarna som klippts ur är oftast skrivna av journalisten. Lite utvalda exempel ur mejlen, lägg märke till att detta har skickats bla till Samarbetspartner, Skatteverket, Polisen, andra företagare och media med fler:

Bedragaren **** ****** fortsätter sina ansträngningar i syfte att nå en hägrande plats på börsen…

En annan intressent bakom den här inrättningen skall tydligen vara *** ********…

 Garanten för att detta bara är bullshit heter **** ********.

Skrattretande med tanke på alla konkurser han har bakom sig!
Övriga som, åtminstone enligt hemsidan, är involverade i detta bedrägeri är följande:
****** *************, Göteborg
****** *************, Stockholm
****** *************, Ghana
****** *************, f.d Kumla-bo som numera bor i Lettland.
****** *************, Stockholm.
****** *************.
****** *************
****** *************,
****** ************* gamle “kamrer”.

Det ska bli oerhört intressant att se vilken handelsplats detta, ****** ******** senaste luftslott, ska försöka bli noterat…

Baron76:    Luffa – du för ett imponerande korståg.

“Korståg” vet jag inte, jag tycker bara finansmarknaden är värd att veta sanningen om detta luftslott. Mycket förvånande är att till synes seriösa företagsprofiler som ****** *****, finanschef på ************* i Mölnlycke och **** ****** kan beblanda sig med en sådan som ***** *****.

Luktar bedrägeri långa vägar…

Samtidigt har ***** ******* och ***** ***** lämnat ******** styrelse till förmån för två halvkriminella Varbergsbor.

Bedragaren ******** fortsätter sina galenskaper i ett nytt bolag, **** ********** **** AB.

Orden “han blev nedskjuten” som Skalbrand ofta beskriver i sina skrifter återkommer av användare på Flashback:

Luffa:
Sedan han blev nedskjuten i Årsta 2003 har han konsekvent drivit företag genom bulvaner. Allt att säga till om i bolagen, men inget formellt ansvar…

Inte bara i Sverige

Vi kan tro att dessa företagare är en lokal företeelse. Inget kan vara mer fel, det handlar om en kedja av multinationella företag med verksamhet i stora delar av Världen. Med tanke på den korta tid de byggt verksamheten är det en enastående utveckling trots det motstånd vissa åstadkommit mot dem. De utländska delägarna är minst lika frustrerade som de Svenska delägarna. En av dem är bla mycket förvånad av att tidningen VLT:s redaktör säger till honom att de alltid tar in synpunkter från den de skriver om men när de får synpunkterna så hanteras dessa synpunkter föraktfullt (jag har mejlen dem emellan men publicera dem inte). Här nedan är ett mejl från en av delägarna i utlandet som beskriver för undertecknad vad han känner:

Hallo Kent

Hope this finds you well. Before I send you the evidence I just want to give you brief back ground. I am a director of [företagsnamn]. I have worked very hard to build this new venture and we identified projects that we will do in Africa that will change the lives of the people here. Our goal is not ONLY profit driven . We will have a community involvement strategy that will uplift the people here.

When ***** [delägare i Sverige] informed me about these articles I decided that I will get to the bottom off this. I wrote to the editor to express my disapproval. My argument is that [företagsnamn] was never given an opportunity to state their side of the story. [företagsnamn] is NOT  *****  and has other shareholders, like myself. I have invested a lot of money and this sort of irresponsible reporting is giving us a very bad start. You can follow the emails between him and myself. You will note that I used strong language because I was very upset.

Now I want to point out to you the following :

I the first reply off the editor he says the following and I quote ” Our ambition is always to seek comments from the parties reviewed ” I our case they never did !

After I contacted the editor I asked him to send me a copy off the article and to translate it. I did not want ***** [delägare i Sverige] to do this. I wanted to get this from the source. Now you will note that the editor does not ask my side of the story and he does not even sent me the translated copies of the article. I have told him that I will come and see him in person to show him our side. You will notice that they are not interested at ALL.

He says that ” Our ambition is always to seek comments from the parties reviewed ” but when I offer him this he is not interested.

Please note that their case is based on the fact that there is a difference in the declared equity between the first and second Press release. The fact is that the second press release clearly state that the project will happen in Stages . The equity mentioned in the second press release is for stage one only.

Please find the emails attached for your perusal. Please feel free if there is any further questions,

Regards
***** [delägare i utlandet]

Samma delägare som skickat ovanstående mejl till undertecknad har också kalkylerat med hur mycket de förlorat på den förmodade stalkingen av företagarna:

I checked the owning company. The lost 600 MSEK last year alone.

Denna person har uttryckt sin förvåning att I-landet Sverige tillåter kränkningar av folk när det land han själv kommer ifrån inte gör det. Det måste alltså ses som anmärkningsvärt att en person från ett “laglöst” land i Afrika inte tycker det “utvecklade” landet Sverige har ett bra rättssystem.

Medverkar till att skapa problem

Journalisten beklagar sig över företagare som “drivit” sina företag i konkurs men glömmer att han själv är en viktig, och i vissa fall enligt de drabbade företagarna, en avgörande beståndsdel som fått företagen i denna obalans:

 • Han samverkar, medvetet eller omedvetet, med ett antal näthatare på Flashback på ett unikt sätt som får företagarna att tro de alla är samma person. Näthatet tillsammans med journalistens artiklar i VLT tycks vara en effektiv broms mot företagarnas utveckling som också säger sig förlorat flera hundra miljoner kronor på hanteringen.
 • Någon tycks placera frön till misstanke om brott hos myndigheter för de företagare vi avhandlar i vår artikelserie. Vi får se om det går att få fram avsändaren av dessa mejl.
 • journalisten säger sig själv känner till sekretessbelagt polismaterial som får oss att misstänka läcka inom polisen. Samma material känner också alias “Luffa” till på Flashback.
 • journalisten drar sig inte för att ringa släktingar till företagarna med ofredande frågor, allt enligt den som blivit uppringd.
 • Någon gör med jämna mellanrum anonyma anmälningar till rättsvårdande myndigheter mot företagarna och som ibland vidtar “tillslag” mot dessa företagare med den stora överraskningen att också Journalisten påpassligt och samfällt dyker upp nästan som en del av “tillslaget”. Detta har hänt både mot ett av de bolag vi skrivit om och mot en restaurang som vi också skrivit om.
 • Vid något tillfälle har Polisen, mot alla regler, också tillåtit honom att fotografera bevismaterial som han sedan publicerat i tidningen VLT. Vad har journalisten för befogenheter hos Västeråspolisen?
 • Journalisten skickar, som mejl, alla artiklar han skrivit till de han skriver om för att de skall godkänna innehållet före publicering. Vi har läst alla dessa mejl och kan konstatera att den utformning dessa mejl har utgör svåra kränkningar mot de som får mejlen och när de publiceras försvårar företagarnas arbete med att utveckla sina företag, skapa nya kontakter, förhandla om nya kontrakt och få in kvalificerade personer i företagen.
 • Normalt brukar journalister skicka förslag till artiklar när man skriver om någon persons lämnade uppgifter för att allt skall bli rätt. Men i detta fall skickas artiklar till den part i artiklarna som utmålas som brottslingar. Journalisten verkar inte ta någon som helst notis av företagarnas kritik mot artiklarna. Varför skicka kommande artiklar till de inblandade utan att sedan ta någon notis till föreslagna ändringar om syftet inte är att just trakassera.
 • Journalisten har suttit med på åhörarplats när hyresrätten haft möten och lägger sig i diskussionerna, enligt vittnen som också varit på plats.

EDIT:
Vi tar inte ställning i om folk begått brott eller inte. Det är fullständigt ointressant. Det vi gör är att skriva om förtal och uthängningar alldeles oavsett om de som förtalas eller hängs ut begått brott eller inte.

Fler artiklar i serien:

 

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer