Thomas Nord

Flashback – Företagare del 2 Företagsstalkers

Finns det folk som stalkar företag

Svaret på den frågan i överskriften är definitivt JA. Normalt skapas en stalker av en förälskelse som stalkern inte kan släppa. Hos företagsstalkern är det avundsjukan som skapar samma känslor som hos den “vanliga” stalker. Även om det är avundsjuka som är drivkraften reagerar de i övrigt på samma sätt som exempelvis att meddela alla företagets vänner och kontakter “vad de har att göra med”. De meddelar också ofta myndigheter att företaget är kriminellt och kanske trixar med bokföring osv. Det har till och med hänt att Skatteverket gjort tillslag hos företag på grund av stalkers skvaller.

Stalkerns livskraft

Precis som vanliga stalkers har också företagsstalkers ett obändigt behov att kommunicera vad de vidtagit för åtgärder till sin omgivningen och förvånansvärt nog också till företaget de stalkar. Just det sista är det som avslöjar en företagsstalker. De kan exempelvis skicka in en text de påstår skall publiceras i en tidning för godkännande. Vad de egentligen vill är att sätta skräck i företaget i den avundsjuka tron att företaget verkligen gjort det som står i texten. Detta spel är själva livskraften hos en företagsstalker. Den euforiska känslan stalkern upplever är så stark att han kan triggas till nästan vad som helst. Den allra värsta typ av företagstalker, och den som verkligen kan förstöra företag i oväntat hög omfattning, är den typ som också är journalist till yrket. Den journalistiska företagsstalkern kan vara bra på att lägga orden till rätta och på så sätt dupera tidningar att skiten de skriver är helt korrekt. De är ofta så duktiga att redaktören för en tidning kan gå i ed på att artiklarna stämmer.

Föra ut informationen

Det är förödande för småföretag och företag i tillväxt att få dåligt ryckte. Stalkerns mål med spridandet av sin lögnaktiga, eller tillrättalagda, information är att plantera dåligt ryckte kring de som har med företaget att göra. Syftet är att slå ut företagen. Att slå ut företag så att de går i konkurs skapar ytterligare jordmån för stalkern att börja kalla ägarna för lycksökare, bluffmakare, lurendrejare och mycket annat. När en stalker väl börjat kalla en företagsledare för ovanstående tillmälen kommer han för alltid att göra så. Det är oerhört svårt att få stopp på detta därför att stalkern, likt en mytoman, tror själv fullt och fast på det han hittat på.

Förödande för företagen

Dessa företagsstalkers avundsjuka lekar kan vara förödande för hela kluster av mindre och medelstora företag. Anställda kan förlora jobben och entreprenörer med en framgångsrik idé kan gå förlorat då de ofta ger upp och söker vanligt arbete eller flyr landet. Mörkertalet för hur många som drabbats är stort och hur många företag som är förlorade vet ingen. Stalkers har en inbyggd förmåga att “klistra sig fast” vid enstaka företag eller företagsägare. Det är näst intill omöjligt att bli av med dem. Ett litet företag som får en stalker på halsen är exakt från den tidpunkten dömd att gå under.

Stalkern har en ofattbar förmåga

Stalkern kan sitta dygnet runt månader i sträck och skicka lögnaktigt skvaller till i så gott som alla myndigheter, politiker, andra företag och det drabbade företagets tänkta kunder. Han har en ofattbar förmåga att väva in möjliga och omöjliga brottsliga handlingar i det seriösa företagets historia. De kan koppla ihop sitt stalkerobjekt med andra verkligt kriminella personer och handlingar, de kan till och med anordna träffar där seriösa företagare kommer nära kriminella och passa på och fota dem ihop. De har också en ofattbar förmåga att hitta alla rörelser ett företag gör och gjort under tidens gång. De kan i text förvandla enkla företagsåtgärder till kriminella handlingar. Företag som planerar att gå ihop ser de genast som en kriminell konspiration i syfte att tjäna pengar. Uppköp som avbryts beror i stalkerns ögon på att den andra parten upptäckt hur galet det stalkade företaget är osv. Allt detta och mer därtill ägnar sig en företagsstalker åt. Deras synbart nästan ofattbara förmåga kan härledas till deras drift att fastna för någon och behovet att bekämpa densamma, som i botten och förmodligen, härstammar från vanlig avundsjuka.

Den stalkande journalisten

De allra värsta av företagsstalkers är de som också är journalister, som tidigare nämnts, de kan skriva artiklar i tidningar om sitt offer och där väva in allt skvaller han hittat på eller inbillat sig. Den skriftliga förmågan är ofta god och redaktörer för tidningar faller lika ofta för dem och låter sig publicera deras lögner. Vid kontroll kan ofta journaliststalkerns artiklar se ut att stämma då allt de skriver finns att läsa om på olika håll. Stalkern är mycket noga med källhänvisningar och är skicklig på att lägga upp det sanningsenligt. När man läser sådana artiklar och undersöker sanningshalten blir man frapperad av hur skickligt uppläggen kan vara. Det krävs ofta att man själv kallar ut myndighetshandlingar för att se att artikeln verkligen är en lögnaktig konspiration.

Myndigheter gör inget åt saken

Som med vanliga stalkers gör inte våra rättsvårdande myndigheter något åt saken. De tycker inte det är så viktigt då trimmade moppar verkar vara det prioriterade att jaga. Det verkligt farliga i myndigheternas passiva agerande är att det kan finnas företagare som, fullt förståeligt, på egen hand försöker freda sig mot dessa stalkers. Myndigheterna gör inget åt de som stalkar företag men om företagaren på egen hand gör något åt saken då först kommer myndigheterna att  vakna och agera ordentligt, mot företagaren. Det enda en drabbad företagare kan gör är att försöka stämma träff med rättvisans män och diskutera problematiken.

Vad kan företagaren göra åt saken

Som drabbad företagare måste man tänka sig in i stalkerns psyke och agera därefter. En stalker söker alltid respons på det han gör. Om responsen uteblir hur än stalkern beter sig kommer han att bryta ihop. Av det lär vi oss att inte ge sådan respons enligt följande:

– Polisanmäl alltid alla stalkerupptåg mot företaget.
– Be om möten med kommunpolitiker och diskutera saken.
– Be om möten med aktuella myndigheter och diskutera saken.
– Ta hjälp av företag som är experter på lobbyverksamhet och lobba i frågan.
– Försök i möjligaste mån att hemlighålla dokument.
– Skicka bara det allra nödvändigaste uppgifterna till myndigheter.
– Svara aldrig en stalker, inte i telefon, inte i mail eller på något annat vis.
– Om en jornaliststalker skickar artiklar för kommentar, svara aldrig.
– Använd skilda telefoner privat och för företaget.
– Använd skilda mejladresser privat och för företaget.
– Nämna aldrig stalkern någonstans vid namn eller med antydningar.
– Kontakta myndigheter stalkern har skicka in handlingar till och förklara läget.
– Ta upp frågan i större sammanhang som exempelvis lokala träffar för företag.
– Skapa en policy för hur företaget agerar i dessa frågor och låt den bli offentlig.
– Skydda dig själv och personalen, en stalker kan vara farlig.
– Sätt upp kameror på privata platser i lokalerna.
– Se till att alla obevakade dörrar är låsta där bara förtrogen personal kan passera.
– Om ni misstänker att stalkern är nära, ring polis och be om skydd.

Tänk på att denna typ av folk går igång på att se sitt eget namn nämnas oavsett under vilket sammanhang. I vissa fall går de till och med igång på att bli åtalad och få sitta i en rättegång och försvara sig. Fällande domar eller andra åtgärder hjälper inte mot stalkers, de har en omvänd logik och är inte i stånd att förstå att det är de själva som är problemet. De tror på fullt allvar att de hjälper myndigheter stoppa brottsliga handlingar eller så gör de brottsliga handlingar offentliga.

Mata aldrig en stalker

EDIT:
Vi tar inte ställning i om folk begått brott eller inte. Det är fullständigt ointressant. Det vi gör är att skriva om förtal och uthängningar alldeles oavsett om de som förtalas eller hängs ut begått brott eller inte.

Fler artiklar i serien:

 

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer