Thomas Nord

Flashback – Företagare del 3 Journalist näthatar

Vid grävande av Flashbackidentiteter kommer mycket skit fram

Som bekant gräver vi efter identiteter på Flashback. Vanligtvis gräver vi fram de värsta näthatarna och vidtar de åtgärder vi finner bäst. Tidvis, under vårt grävande, hittar vi oväntade identiteter i förbifarten. Det kan ske på olika sätt men denna gång skedde det när vi hittade ett alias verkliga identitet boende i Västerås. Denna personen nämnde några Flasback-alias i sammband med några händelser i samma stad och vi började misstänka vem dessa nyhittade alias är. De aliasen är intressanta för oss därför att vid genomläsning av deras postningar på Flashback ser vi att de är elaka och genuina näthatare mot några, som det verkade, utvalda företagare.

Kan vara journalist

Gruppen av företagsägare, vi nämner här ovan, omskrivs vinklat på ett sätt som mer liknar förtal. Det finns tecken på att personen som gör detta är journalist eller samverkar med en journalist. De som samverkar med journalisten är några alias som håller till på förtalsforumet Flashback. Dessa kopplingar syns på de synkroniserade informationsuppgifterna som poppar upp på olika platser mellan journalisten och aliasen på Flashback. Dessa är så synkroniserade med varandra att man nästan kan säga att de är en och samma person då det helt enkelt inte är trovärdigt att flera olika personer, ovetandes varandra, kan skriva om samma saker på samma sätt för samma stad under samma tid. De skriver också om exakt samma företag och exakt samma personer. De till och med skriver samfällt om dessa personers vänner på exakt samma sätt som gör att man kan misstänka att de alla är samma person.

Hur började det

Det hela tycks börja med att någon, kanske journalisten, av någon anledning skaffat sig en bestämd företagare som sitt skrivmål.
Efter att ha letat efter händelsekedjans början kom vi fram till en stor lokal som en företagare hyrde ut till någon som skulle använda den som en bowlinghall. Det hela uppdagades när jag läste att Skatteverket krävde lokalens ägare på 2 milj i moms. Jag talade med lokalens dåvarande ägare, som kontaktade mig efter att ha läst min artikelserie, och fick till mig en gräslig historia om förtal och annat som är svårt att sätta fingret på.
Personen som väckte frågan om att hyresgästen inte betalt hyran på 9 miljoner var en journalist, dessutom samma journalist som vi tidigare misstänkt också samspela med några alias på Flashback. Strax efter den informationen dök kravet på 2 miljoner i moms upp från Skatteverket. Det ligger inte långt borta att tro det är journalisten själv som informerat Skatteverket.
Från denna tid började journalisten skriva negativt om företagaren och inte långt efter började samma journalist skriva om samma företagares kontaktnät med vad som också tycks vara hårt vinklade reportage.
De två miljonerna i utebliven moms var ingen utebliven moms, Skatteverkets krav tillkom efter falska tips.

Företagare i Västerås är hårt ansatta

Under det tidigare arbetet med att skriva om företagsstalkers har några företagare efter hand hört av sig. Det är alltså inte bara företagaren med bowlinghallen som hört av sig.
Det finns problem lite överallt i landet men absolut flest har lustigt nog hört av sig från Västeråsområdet. Vid mina efterforskningar ser jag en koppling mellan dem. Det är förmodligen den kopplingen journalisten i Västerås sett och tycks tänka att skrivobjektets vänner, eller “brottslingen” som han nu blivit, måste också vara brottslingar.
Vänskapen mellan dessa företagare, och gissningen att de är kriminella, verkar var den direkta orsaken till att han, som det ser ut, skriver vinklat och nedsättande om hela denna företagargrupp.
Från den sekund en journalist får förutfattade meningar, är reportagen dömda att bli vinklade. Från nu, tycker vi, skriver han om dessa företagare som om de verkligen vore kriminella och han verkar inte vara bekymrad för att möjligen själv så sådana frön i sin text med mycket svåra problem för de omskrivna företagarna.
Risken kan finnas att vissa av företagarna lämnar sina företag därför de inte kan driva företag under den press journalistens skriverier utsätter dem för. Vi har fått berättat för oss att styrelsefolk, i gruppens företag, hoppat av därför att de inte orkar med risken att bli utpekade som brottslingar.  Avhoppen tolkas naturligtvis som avhopp därför de inte ville deltaga i företagarnas “brottsliga verksamhet”, enligt samma journalist.
Informationen som förs ut och som skadar företagen mycket svårt görs dels genom Vestmanlands Läns Tidning (VLT) dels av några alias på Flashback och av journalisten själv på hans Facebooksida. Även annan media har antingen snappat upp de påstådda brotten eller blivit tipsade av någon för att skriva om de drabbade företagen.
Det som gör detta så besvärligt för företagen är att det ligger på Flashback. Där kommer det att ligga sökbart för alltid med förstörda affärer för företagarna och med befläckade namn.

Journalistens verklighet och verklighetens verklighet

En av företagarna berättade om sin första kontakt med nämnda journalist.
Det började genom att han köpte ett företag där den förre ägaren fick sitta kvar och driva företaget. Det verkade sedermera som att säljaren, som satt kvar i företaget, började dränera det på kapital genom olika kartlagda trix. Företaget såldes efter ett tag men konstigheterna fortsatte med den nya ägaren.
Det var nu journalisten kontaktade företagaren och sade sig vilja skriva en artikel om händelserna med företaget. Företagaren tyckte det var en bra idé och berättade hela historien för journalisten.
När tidningen kom ut visade det sig att företagaren som vänligt berättat händelseförloppen för journalisten beskrevs som en “internationell affärsman” som “tömt bolaget” och den förre ägaren beskrevs som en person som förlorat sitt livsverk. Mer om detta längre ner.
Tidningen anmäldes till JK för tryckfrihetsbrott, Dnr 7413-11-30. JK konstaterade att det handlar om förtal och att förtal bara i undantagsfall tas upp till behandling. JK verkade anse att artikeln verkligen var ett förtal men tyvärr så måste den som utsatts för förtal själv stämma “brottslingen” och själv driva målet i rätten.

 Styrde journalisten polisen

Vid ett annat tillfälle, år 2011, verkar det som att samma journalist blev inbjuden till chefen för ekoroteln i Västerås då de skulle göra ett “tillslag” mot en företagares bolag på grund av misstänkt bokföringsbrott. Samma dag publicerades en artikel av journalisten med företagets bokföringspärmar i bild där företagaren pekades ut som mer eller mindre kriminell.
Polisen hade bokföringen så kort tid att de under inga omständigheter hunnit granska den innan de plötsligt återlämnade bokföringen. Artikeln finns kvar än idag där företagaren pekas ut som trolig kriminell.
Det måste sägas vara uppseendeväckande att en privat journalist gör “tillslag” sammfällt med polis och med en artikel där journalisten pekar ut företagaren som trolig kriminell. Polisen lät till och med journalisten ta foton av bevismaterialet som han sedan lade ut i VLT.
Det ligger nära till hands att tro att också polisen har förutfattade meningar på samma sätt som journalisten verkar ha. Vi vill dock inte tro att tillslaget kom till för att journalisten skulle få en storry att skriva. Närmare beskrivning av tillslaget längre ner.

Raffinerad komplott

Vid våra efterforskningar har vi sett att på Flashback postar alias “Luffa”, “Mr Monroe” och “Nollan-Kollan”. I media postar Journalisten om exakt samma händelser som aliasen på Flashback. Hur kan det vara möjligt? Läser Journalisten Flashback och då bara aliasen här ovan och bygger artiklar efter deras inlägg eller läser dessa tre alias bara journalisten och postar en del av innehållet på Flashback? Varför skriver de inte om andras journalistiska reportage? Det är svårt att veta i vilken ordning det sker men vi har sett att en del unik information skrivs först på Flashback och sedan i tidningen VLT. De agerar som om aliasen och journalisten är samma person även om vi inte vill tro detta.
Journalisten skriver inte bara tvivelaktigt, han skickar också artiklarna till företagarna ofta med frågor. Frågorna, som jag sett en del av, handlar mer om att provocera än att skaffa information då journalisten aldrig lägger ut svaren i VLT.

Någon skickar urklipp från Flashback och diverse artiklar för att kompromentera, de för tillfället utvalda företagarna, inför myndigheter. Vi har sett dessa inskickade dokument och vet att de finns men vi kan inte säga vem det är som skickat dem. Så här ser ett par mail ut till en av företagarnas tilltänkta affärspartners:

Från: AnonymousFeedback.net – no reply [mailto: noreply@anonymousfeedback.net]
Skickat: den 28 februari 2015 13:06
Till: *********@*****.com
Ämne: Anonymous Feedback for You

Hej, noterar att du har kontakt och samarbete med ***** *******! Rekommenderar dig att omgående avbryta denna relation, du borde veta bättre än att tro att han antingen kommer att reglera någon gammal skuld eller ersätta dig inom nära framtid för tjänster och hjälp av olika slag. Inget av detta kommer att inträffa! Har du gamla krav glöm dem! Han gör inte rätt för sig varken nu, tidigare eller i nära framtid. En verksamhet som bygger på att en massa bolag handlare med de egna aktierna i gruppen skapar inget annat än luftkapital. Och helt klart borde det vara för alla inblandade att affärer som görs med bolag som saknar org nr är rena bluffen! Om nu allt är vitt, rätt och riktigt varför smussla med detta. Du kan ju tala med ordf i ************ som inte har den blekaste aning om vad som försiggår, utan i sann **-anda görs allt utan att blanda in någon styrelse ed!! Ta t ex **** *******, ett bolag som är helt okänt i Ghana och i Afrika för övrigt som enligt sin egen hemsida skulle vara vid en jämförelse större än det största aktörerna British Mining och African Mining och ändå är totalt okänt och dessutom inte har ngt rörelsekapital överhuvudtaget. ************ ett annat luftslott som inte är moms redovisningsskyldigt inte är anmälda som arbetsgivare inte har några pengar men ändå sägs vara fullt verksamt!? Nu pågår utredningar hos EBM m.fl. myndigheter avseende dessa luftslott och hur pengar kommer in i verksamheterna. Din god vän ** har antytt minst sagt häpnadsväckande hur man försörjer sig i avvaktan på att den lättlurade allmänheten skall skjuta till kapital till dessa bluff-företag. Vi förstår inte att du överhuvudtaget har en relation med **, detta är för oss en stor besvikelse!

Från: AnonymousFeedback.net – no reply<noreply@anonymousfeedback.net>
Datum: 28 februari 2015 13:15:30 CET
Till: <******@gmail.com>
Ämne: Anonymous Feedback for You

Hej, Innan hela luftbubblan spricker lämna ******-bolagen. Du måste väl ha ngn egen självkänsla och du är ju annars en klok man men när det *********** är du tydligen blind och detsamma gäller **** ****** två bolag som inte har ngt ägande annat än värdelösa aktier i ******* bolagen. EBM har ögonen på verksamheten, och likaså annan myndighet m.a.p. hur ni finansierar er verksamhet.

AnonymousFeedback.net är en hemsida som man kan skicka mail ifrån. Det är som byggt för fega kräk att anonymt kunna meddela skitprat till andra.

 

Privat i sitt eget namn på Facebook skriver journalisten (starkt nedkortat) uppgiven för att inte Ekobrottsmyndigheten reagerar:

Stärkta av den framgången har ”AB Svenska ekobrott” fortsatt sin framgångsrika verksamhet. Senast i raden av ”affärer” handlar om ett försök till börsbedrägeri i storleksordningen drygt 200 miljoner kronor. Nu kanske någon på Ekobrottsmyndigheten vaknar till? Nej, visst ja , det handlar ju om ett misstänkt bedrägeri…

Affären journalisten skriver om här ovan var en helt korrekt affär där ägarna lade in projekt värderade och kontrollerade av en ackrediterad revisor.

 

I en artikel skriver journalisten så här (mycket starkt beskuret):

I fredags kastades börsnoterade *********  ********* AB ut från Aktietorget. HS Text & Konsult kan nu avslöja turerna bakom det drastiska beslutet. Två ekobrottsmisstänkta personer såg nämligen fram emot sina livs affär genom att lura ********** befintliga aktieägare att betala 218 miljoner kronor för ett luftslott!

Orsaken till att börsnoteringen stoppades kan vara någons skvaller som börsen är oerhört känslig för. Detta “skvaller” påminner dessutom om en viss artikel.  Det lär vara en Jonas Myrdal som sett till att de blev stoppade på börsen.
Hur som helst så är de på börsen nu med fler företag än detta. Vid introducering på börsen nagelfars bolagen ordentligt. Det är inte möjligt att bli registrerad med skummheter i bagaget. Värderingen till 218 miljoner gjordes av en extern revisor. Lägg märke till den föga objektiva benämningen “ekobrottsmisstänkta” för de två entreprenörerna som nu har verksamhet runt halva Världen.

 

Ekopolisen fick en “anonym” anmälan om oklarheter i bokföringen av ett företag, strax efter slog polisen till mot företaget och hämtade bokföringen. Redan dagen efter kunde han alla detaljer:

***** jagas av fogden

Målet var att beslagta bokföringen för 201X. vi misstänker att det begåtts bokföringsbrott. i ***** och tre av bolagets dotterbolag, säger en utredare vid ekobrottsektionen.

[en beskrivning följer vilka företag företagaren äger som inte alls ingår i “tillslaget” . Reds anm.]

Vi har hittat en del oklarheter i bokföringen som vi vill titta närmare på, säger utredaren, som inledningvis riktar misstankar mot bolagens högsta ledning.

Vad hände sedan? Togs högsta ledningen in för förhör? Blev det åtal? Sanningen är att samma dag lämnades bokföringen tillbaka. Det är inte möjligt att titta igenom 10-15 fulla pärmar på några timmar än mindre att hitta “en del oklarheter”. Det finns alltså inget att “riktar misstankar mot”. Dessutom säger utredarna att inget konstigt fanns. Förmodligen tvingades polisen att lämna tillbaka bokföringen av en åklagare eftersom tillslaget verkade göras efter skvaller.
Sanningen är alltså att journalisten verkar ljuga i texten och vill få det till att företagaren sysslar med ekonomiska brott. Någon rättelse kom aldrig från honom, därmed har företagaren i VLT utmålats som klandervärd i sitt leverne. Dessutom är det inte alls otroligt att tipsaren till polisen var han själv och det kan ha skett i samband med att han verkade bli inbjuden till chefen för ekoroteln dagen före tillslaget.

 

Journalisten skriver också i Fagersta-posten. Denna gång om ett fastighetsbolag som tvångsförvaltades.
En företagare köpte ett bolag som hyrde ut lägenheter men ville inte själv vara operativ i bolaget. Han lät den förre ägaren finnas kvar att förvalta företaget. Det visade sig tydligen senare att förre ägaren lär hanterat bolagets pengar på ett sätt att de snart tog slut. Räkningar betalades inte, den nya ägaren kände inte till detta till en början. När ägaren bryskt fick reda på att räkningar inte betalats satte han in ett stort belopp till fordringsägarna för att täcka de värsta skulderna.
Journalisten tog kontakt med den drabbade företagaren för att han skulle få lämna sin bild av händelsen. Men journalisten verkade agera bara som vänligt sinnad för att få svar han inte annars skulle få visade det sig senare.
Bolaget hade anmälts för att tvångsförvaltas. Trots att ägaren sedan löste alla kvarvarande fakturor beslöt hyresnämnden på ett möte att tvångsförvalta bolaget. Som åhörare sägs det av närvarande företagare att nämnda journalist själv satt på åhörarplats och lade sig i det som avhandlades.
Innan vi går vidare är det värt att notera en viktig detalj som bevisar att företagarens uppgifter är sanna då han bemödade sig att rädda det aktuella företaget och han bemödade sig också om att få tillbaka förvaltningen av bolaget i egen regi. Om företagaren hade som mål att plundra bolaget hade detta bevisliga försök till räddning aldrig hänt. Men det nämner aldrig han i sin artikel. Han väljer istället att nämna detta:

Fagersta-posten kan idag redogöra för turerna i en fastighetskoncern som präglas av interna konflikter, misstänkt falska fakturor och inslag av misstänkt kriminella personer.

Ett led i detta rekryteras ytterligare en styrelseledamot /../ . Vad *** ***inte nämner är att 5X-ingen genom åren figurerat i ett flertal ekobrottsutredningar, senast i en härva kring bolagsplundring i Göteborg. Han är en etablerad bedragare och bolagsplundrare i göteborg, säger en poliskälla.

Polisen skulle förmodligen aldrig meddela sådant som journalisten påstår. En “etablerad bedragare” är alltså en trolig gissning av journalisten. Om han inte gissat skulle det stå “dömd för” osv. Det hela är till för att beskriva företagaren och hans bolag som klandervärda för tidningens läsare som typiskt sett skall ge läsarna en bild av en kriminell person, tror vi.
I artikeln om detta bolag och tvångsförvaltningen av det seglar journalisten ut om andra icke relaterad uppgifter om företagarens affärer i negativa ordalag som syftar att ge läsaren en klandervärd bild av företagaren som vi lämnar därhän i denna artikel.

 

Så här beskriver företagare i gruppen hur journalisten jobbar:

Han håller på med rena förföljelserna. Alla mina kontakter på Facebook och Linked In kontaktades och fick av ********* omtalat för sig att jag var kriminell och misstänkt för bedrägeri. Inte bara dessa utan flertalet vänner till de, däribland frun till en av mina partners. Min bank blev uppringd som i det läget omtalade att vi var tvungna avbryta vårt förhållande. Mina hyresgäster blev kontaktade och folk som arbetade för mina bolag blev kontaktade med samma budskap.

2012 var han [********] med vid en officiell sittning med Hyresnämnden där vi presenterade ny köpare av bolaget efter bolagets tvångsförvalting. ******** tog kontakt med bolaget, vars VD på inrådan av sin ägare, nekade till all kontakt och jag framställdes som lögnare och bedragare. ******** omtalade att jag var kriminell och “skulle verkligen det respekterade bolaget göra affär med en sån?”

Är det inom lagens ramar tillået att en s.k. journalist får kontakta en persons hela nätverk samt bank m.fl  och omtala att en odömd person är kriminell och använda alla befintliga medel för denna förföljelse när hans normalt använda forum och tidningar inte står till buds längre?

Skall hans motiv inte ifrågasättas av polisen speciellt som polisen vet att den förföljde varit offer för kriminalitet, bedrägeri, bolagskapning och jag vet inte allt ?

Är det normalt att polisen bjuder in journalister att medverka vid polisiära tillslag och tillåta dem ta bilder på s.k. bevismaterial – material som efter en dag  visade sig helt sakna bevis för något som helst brottsligt?

 

Typisk uppgift från journalisten med “inte var officiell”. Han menar egentligen att det är ingen idé att kalla ut den uppgiften. I själva verket finns inte uppgiften då vi ställer oss ytterst tveksam till att polisen upplyser murvlar vad de jobbar med:

Blev idag uppringd av en reporter på västra norrlands radio som sade sig fått info om mig och min person i samband med ett bolag jag är inblandad i. Reportern hade fått en rad “upplysningar” som att jag skulle figurera i en polisutredning som “inte var officiell”.

Dels fick jag ett erkännande från en av journalisterna att hon emottagit info från ********

 

Journalisten sysslar med moment 22 problemet: Hur skall man kunna veta om någon “är misstänkt för ekobrott” om utredningen är sekretessbelagd?

/../ Sundsvalls tidning skriver man att “en av de inblandade i projekt norra kajen är misstänkt för ekobrott enligt en sekretessbelagd polisutredning”.

Lägg märke till att han är journalist och det vi sett så här långt är verkar definitivt inte vara ett journalistiskt arbeta. Det påminner mer om förföljelser!

 

En företagares åsikt om Flashback efter att användare postat om hans företag:
(Rättelse: Meningen ovan var felformulerad och är nu ändrad. Undertecknad ber om ursäkt för misstaget.)

För oss entreprenörer är ju Flashback rena döden. Googlar man våra namn så kan man ju glömma kontrakt, affärer osv osv. Att Flashback kan klara sig från ansvar är ju helt förödande.

Vi blir förvånade och förbluffade

Journalisten nöjer sig inte med att provocera, gräva, undersöka och kanske skriva på Flashback som stöd för sina artiklar, han gör mer än så. När vi kallar ut dokument från myndigheter för att kontrollera de företag vi har en dialog med i denna artikelserie, för att kontrollera deras sanningshalt, upptäcker vi en förbluffande sak:

Nämnda journalist tycks själv skicka in handlingar till myndigheter om exakt de företag han också skriver om.

Vår syn på det som skickas in är att det handlar om helt vanlig oförskämt byskvaller i en kompott av osanningar blandat med sanningar som syftar till att skapa underlag för sina egna artiklar. Det är uppseendeväckande att en journalist tycks medverka till att själv skapa den “verklighet” han sedan skriver om.
Noterbart är dock svårigheten att veta vad som är lögn, sanning eller missuppfattning, men en sak står helt klart: Det är inte normalt att journalister skvallrar till myndigheter i de fall de är ägnade att skriva om. Han påstås till och med ha gjort egna polisanmälningar mot företag. Det är inte bara oseriöst, det påminner i allra högsta grad om ett ställningstagande men framför allt om förföljelser!
När vi jämför verkliga händelser, artiklar och det inskickade skvallret ser vi en tydlig agenda. Denna journalist framstår som att han vill få de aktuella företagarna se ut som brottslingar. Han verkar agerar själv till detta genom en raffinerad komplott med skriverier om händelser, som blev händelser efter hans egen kontakt med myndigheter. Det påminner om tidningskungen Hearst som sägs ha skapat krig på Kuba för att hans journalister skulle få något stort att skriva om. Om det nu är på det viset är det ett ohyggligt oseriöst sätt att skapa artiklar på som dessutom lämnar förstörda företag med dåligt ryckte i släptåg.
Vi som undersökt fakta i fallen har verkligen svårt för att ta till oss detta. Så här skriver en av företagarna:

Tidningen täcker upp för honom . Han är med polisen på tillslag i ärenden han själv anmält . Han har anmält mig till ebm samtidigt som han skriver i tidning att jag är under utredning av ebm. Många bolag har gått i konkurs efter havererade affärer på grund av exakt timade reportage.

Som vi ser tycks journalisten anmäla företagare till myndigheter och skriver strax därefter att de “utreds för brott” innan han vet om det är så. Föga journalistiskt sätt att arbeta om det är så. För att vara med när polisen gör tillslag måste man ha en bra kontakt inom polisen. Normalt får ingen civilperson vara med när polisen rycker ut.

Aktörer med brottslig agenda

Innan vi går vidare vill jag först säga att det absolut finns folk inom företagskretsar som har en brottslig agenda. De är som glidande välklädda lycksökare som kan ta sig in överallt och ställa till det för de seriösa företagarna. Med en mycket god verbal förmåga duperar de företagarna som släpper in dem i sina företag eller har avtal med dem. När sådant granskas av grävande journalister är det oerhört viktigt med källkontroll och djupare grävande för att verkligen sila bort de som är helt oskyldiga eller har drabbats av dessa lycksökare.
Det som dessa lycksökare helst försöker sig på är att få en viktig roll i ett företag och i den rollen sko sig själv på olika sätt. Ett av de vanligaste sätten, om man sitter på en sådan post, är att inte låta betala räkningar utan stoppar motsvarande pengar i egen ficka. Till ägaren och i bokföringen redovisas allt som betalt och väl fungerande. När saken uppdagas kan det handla om så stora pengar att företagaren får betalningssvårigheter. Till detta hopar sig alla problem som följer därpå med att exempelvis hamna på “svartalistan” över företag som inte sköter sig eller tvångsförvaltning om det handlar om bostäder. Lycksökaren går nästa alltid fri och kan börja nästla sig in i nästa företag.
En annan typ av lycksökare är den som gör sig vän med en företagare och som sådan utnyttjar vännens företag i sina egna affärer som också syftar att tillskansa sig pengar. När det hela uppdagas är ofta lycksökaren sedan länge borta och kvar står en företagsledare beskylld för lycksökarens handlingar.
Det finns många fler sätt än ovanstående att blåsa företagare på pengar men alla metoder resulterar ofta i en företagare i ruin och beskylld för att begått brottsliga handlingar.
Vid en eventuell polisutredning brukar dock sanningen komma fram men tyvärr inte alltid. Om sanningen kommer fram kan ändå företagaren ibland dömas för någon rubricering som har med övergripande ansvar att göra.
Företagare som verkligen är brottsliga kan också skylla på lycksökare och på så vis gör arbetet svårare för alla andra drabbade i utredningsarbeten då blotta misstanke om en ljugande företagsledare skapar fördomar som kan fälla oskyldiga.

Journalister har en viktig roll i den demokratiska kontrollen av makten

På grund av ovanstående komplikationer med ett företagsägande är det oerhört viktigt att journalister i en inledningsfas skriver väldigt försiktigt och objektivt om händelsen och inte pekar ut någon som ansvarig när problem börjar uppdagas. Journalisternas olika verk i tidningar är en av stommarna i vår demokrati bla för att kontrollera makten. Det minsta man kan kräva av en journalist är att han förhåller sig neutral till sin egen artikel och de personer som eventuellt kan ingå däri. Journalister bör också förhålla sig objektiv till olika händelser. Vi tycker att journalisten inte alls uppfyller dessa krav utan ser mer ut att vara en journalist som vill styra händelser efter vad han själv tror eller vill tro.

Dömda brottslingar och den aktuella journalisten

Efter att ha läst ett antal av journalisten  artiklar kan vi se att det redan i första artikeln om en händelse konstateras brott, ofta utan att brott dömts ut. En journalist skall alltid vara objektiv och följa devisen “man är oskyldig tills man är dömd” i varje fråga. Också om en person en gång i tiden dömts för något brott skall inte den domen användas för att påstå att samma person sysslar med brott fortfarande. Det gäller i synnerhet när en före detta dömd exempelvis startat ett företag. När man beskriver en fd brottsling som fortfarande brottsling kan det förstöra stora värden och kasta anställd i arbetslöshet.
En journalist är inte kapabel att avgöra om någon är brottsling och skall därav avhålla sig att sprida ut sådant genom media.
I Sverige finns exempel på flera före detta dömda brottslingar som har väl fungerande och växande företag med flera anställda. Jag vill påstå att denna journalists skrivande i VLT skapar en tung och besvärlig börda för företag i tillväxt även om det inte är mot reglerna att göra så men väl onödigt, oetiskt och framför allt oseriöst. Än värre blir det med det troliga skvaller som jorunalisten skickat in till myndigheter eller de påstådda polisanmälningar samma journalist lär ha gjort.

Några kulor och en lögn som skadat en person för livet

Jag avser inte att lägga in allt som skrivits och vad som inte stämmer då detta återigen kan väcka onödiga känslor för de inblandade men jag vill visa en händelse som står i en klass för sig:
En av “våra” entreprenörer var delägare i ett företag i Stockholm. En dag såg han att allt inte stod rätt till då han hittade detaljer som var ämnat för brottslig verksamhet. Han sålde sin del av företaget men de som ägde detaljerna nöjde sig inte med detta. Förmodligen var de oroliga för att han skulle “tjalla” och bestämde sig för att göra något åt det. En dag när han anlände till en plats sköts han med 11 skott varav 5 träffade.  Han kördes med ilfart till sjukhus och de duktiga läkarna lyckades rädda företagarens liv. Han var alltså nära att omkomma av skadorna och de komplikationer som följde. Han kunde gå först efter 1,5 år och tvingades dessutom att hålla sig dold för drägget. Någon anmälde dessutom honom till försäkringskassan under den svåra tiden. Han fick men för livet men har mödosamt helt tagit sig tillbaka till sin företagsroll om än med fysiska problem för resten av livet. Men det är inte de enda problem för resten av livet killen fått. Därute finns nämligen en journalist och han ser på detta med sin egna ögon och ger företagaren än värre men för livet genom att ofta blanda in denna “kriminella uppgörelse” i de texter han producerar. I journalistens värld tycks företagarens rörelser för att gömma sig och beskjutningen vara ett “bevis” på att företagaren är en brottsling.

Så här har han skrivit om samma händelse, inbakad i ett flertal artiklar med någon variation:

Den 4X-årige västeråsaren har ett brokigt förflutet. 200X utsattes han för ett attentat i *****dalen i Stockholm. Han träffades av fem skott från en pistol och svävade ett tag mellan liv och död. En då 32-årig kompanjon dömdes för dådet till nio års fängelse för mordförsök.

Här skriver alltså journalisten att det var en “kompanjon” som sköt när det i själva verket var en brottsling som ville tysta ett vittne. Därmed är företagaren en gång och för alltid utpekad som kriminell.

Stora värden har gått förlorade

De företagare jag talat med har visat summeringar på hundratals miljoner kanske upp mot en miljard som gått förlorade förmodligen på grund av en enda journalists spridande av skvaller och åstadkomna artiklar. Pengar som idag skulle kunnat användas till löner åt ett stort antal anställda. Pengar som skulle kunna förse bostadsmarknaden med fler behövliga bostäder inte minst i den kommun han själv bor i. Eftersom alla googlar idag och det postas de mest otäcka lögnerna omaskerat på Flashback förstör det affärer eller skapar mertid att förklara historien för affärspartners.  Bland annat postas namn på personer och företag i klartext, mycket likt journalistens uttryck, blandat med “kriminella”, “brottslingar” och andra okvädesord som syftar till att göra dessa personer klandervärda för sin omgivning.

Hans alias på hatforumet Flashback är följande:

– Luffa
– Mr Monroe
– Nollan-Kollan

EDIT:
Vi tar inte ställning i om folk begått brott eller inte. Det är fullständigt ointressant. Det vi gör är att skriva om förtal och uthängningar alldeles oavsett om de som förtalas eller hängs ut begått brott eller inte.

Fler artiklar i serien:

 

15 tankar på “Flashback – Företagare del 3 Journalist näthatar

 1. Hej, det här är ju på gränsen till förtal, inte olikt det som händer på flashback. Det intrycket förstärks av att ni inte klarar skriva kort, koncist och to the point. I den här våldsamma textmassan kan man inte urskönja något som helst konkret som klart länkar journalisten till fb-alias. Här är ni ute på väldigt tunn is och inlägget blir spekulativt. Så skärpning nu, historien är alltför viktig för att slarvas bort på det här viset. Makthavares missbruk av flashback måste belysas på ett mer professionellt vis.

 2. Erik:
  Hej, det här är ju på gränsen till förtal, inte olikt det som händer på flashback. Det intrycket förstärks av att ni inte klarar skriva kort, koncist och to the point. I den här våldsamma textmassan kan man inte urskönja något som helst konkret som klart länkar journalisten till fb-alias. Här är ni ute på väldigt tunn is och inlägget blir spekulativt. Så skärpning nu, historien är alltför viktig för att slarvas bort på det här viset. Makthavares missbruk av flashback måste belysas på ett mer professionellt vis.

  Jag har fått flera mail som berömmer artikeln och tycker det är tufft att vi vågar skriva om sådana här besvärliga problem. Vi har väldigt mycket material som vi inte kan visa utan att hänga ut oskyldiga, så vi är på väldigt tjock is.
  Vi kan aldrig bli som på Flashback, fullständigt otänkbart, de är anonyma men det är inte vi och vi sätter ett värde på det!

 3. Äntligen får slagis tillbaka lite. Fantastiskt bra artikel och så bra att ni vågar skriva allt.
  Vet fler som drabbats av denna vidriga människa:(

  Han förstör folks liv sätter gör det till sin personliga vendetta.

  Sjuk jävel! O ja poliserna som
  Samarbetar med honom och åklagarna snacka om konspiration.
  Bra jobbat redaktören !!!!

 4. Thony:
  Viktigt att någon tar upp kampen , viktig artikel

  Ja, det och material vi sett är ännu värre än vad jag försöker beskriva.

 5. Hemliga jag:
  Äntligen får slagis tillbaka lite. Fantastiskt bra artikel och så bra att ni vågar skriva allt.
  Vet fler som drabbats av denna vidriga människa:(

  Han förstör folks liv sätter gör det till sin personliga vendetta.

  Sjuk jävel! O ja poliserna som
  Samarbetar med honom och åklagarna snacka om konspiration.
  Bra jobbat redaktören !!!!

  TACK!
  Det kommer en artikel till om denna verklighetssåpa som verkar bygga på avundsjuka.

 6. Hej,

  Jag önskar jag hade modet att stå för mitt namn, kanske gör jag det en dag. Jag blev uthängd i VLT av just denne skrupellösa “journalist”. När jag bad VLT att ta bort mitt namn ur tidningens online artikel så svarade ansvarig utgivare att de inte kunde stå för hans arbetsmetodik eller innehåll eftersom han är “frilans”.

  Tycker det är skönt att du tar fram att VLT bär ansvar eftersom de trots allt göder och föder honom med att betala för de saker han skriver.

  Håkan hade ringt och hotat med repressalier och att jag inte skulle sova lugnt. Morgonen efter kommer polisen hem (en polis som haft Håkan som DB vän förövrigt) och gör husrannsakan. Håkan stryker omkring utanför (jag såg honom) och så dyker det upp bilder i VLT från där jag bor. Förstasidesstoff.

  Inget åtal, inga domar. Bara anklagelser och ett trycksvärtat liv. Försökt få jobb i flera år efter detta men har en distinkt känsla att jag fastnar i bakgrundskontroll då Håkan ser till att mitt namn är sökbart på Google. Jag är ingen bov. Jag borde åtminstone få lov att försörja min familj.

 7. Erik:
  Hej, det här är ju på gränsen till förtal, inte olikt det som händer på flashback. Det intrycket förstärks av att ni inte klarar skriva kort, koncist och to the point. I den här våldsamma textmassan kan man inte urskönja något som helst konkret som klart länkar journalisten till fb-alias. Här är ni ute på väldigt tunn is och inlägget blir spekulativt. Så skärpning nu, historien är alltför viktig för att slarvas bort på det här viset. Makthavares missbruk av flashback måste belysas på ett mer professionellt vis.

  Talar mer om dig än något annat. Posten innan hade som titel alla nätdroger förbjuds oavsett kemisk uppsättning. Det hade varit tusen gånger mer trovärdigt att posta om det, eller???

 8. Till dig som hade en kommentar om att “Doxa”.

  Till den personen kan jag säga att vi hänger inte ut någon som inte är offentlig. I övrigt presenterar vi anonyma användare men vi skriver aldrig ut deras namn eller personuppgifter. Vi näthatar aldrig men däremot har vi, speciellt min dotter, blivit extremt näthatatade. Tycker inte du att det räcker så?

 9. Förstört liv:
  Hej,

  Jag önskar jag hade modet att stå för mitt namn, kanske gör jag det en dag. Jag blev uthängd i VLT av just denne skrupellösa ”journalist”. När jag bad VLT att ta bort mitt namn ur tidningens online artikel så svarade ansvarig utgivare att de inte kunde stå för hans arbetsmetodik eller innehåll eftersom han är ”frilans”.

  Tycker det är skönt att du tar fram att VLT bär ansvar eftersom de trots allt göder och föder honom med att betala för de saker han skriver.

  Håkan hade ringt och hotat med repressalier och att jag inte skulle sova lugnt. Morgonen efter kommer polisen hem (en polis som haft Håkan som DB vän förövrigt) och gör husrannsakan. Håkan stryker omkring utanför (jag såg honom) och så dyker det upp bilder i VLT från där jag bor. Förstasidesstoff.

  Inget åtal, inga domar. Bara anklagelser och ett trycksvärtat liv. Försökt få jobb i flera år efter detta men har en distinkt känsla att jag fastnar i bakgrundskontroll då Håkan ser till att mitt namn är sökbart på Google. Jag är ingen bov. Jag borde åtminstone få lov att försörja min familj.

  jag känner igen det. Har fått några mail efter denna artikelserie som beskriver snarlika händelser men också helt andra saker där samma journalist varit inblandad i bakgrunden.

 10. Tack för denna artikel, som jag fann idag, dvs hemsidan öht!

  Det brukar sägas att journalist blir den som inte kan något annat (klarar ett annat yrke) o/e har möjlighet att försörja sig på annat sätt. Nåväl, det stämmer nog inte i alla fall – det finns ju utmärkta journalister också. Så finns det de som har en slagsida …

  Man brukar också säga att sportjournalister aldrig blir mer än just detta. Började ‘slagsidan’ som näringslivsreporter innan han började skriva om sport eller tvärtom? Och vilka meriter förde honom till detta? Var han allmänreporter i Arboga? Tänk också att bli friställd som 45-åring och tvingas bli frilans – eller hur gick det till?

  Nja, ni struntar förmodligen i hur han blivit som han blivit, men det kan ge hintar om hans akilleshälar.

  ‘Slagsidan’ vill så gärna hävda sig och visa sin makt, göra sig större än han är, komma i klass med de stora drakarnas folk. Alltså har ett mindrevärdeskomplex.

  Det finns lite varstans små napoleoner som snärjer in sig i olika läger. Vilken hållhake har han t ex på sin vän polisen, som tydligen är så insnärjd att ‘han’ inte kan komma loss även om ‘han’ vill det? (Polisen har förmodligen ingen vinst av sin vänskap med denne man?)

  Till berättelsen ovan: att journalister kan få följa med polisen ut ibland är inget ovanligt, men det ska finnas ett godkännande uppifrån. Att en journalist får sitta med i hyresnämnden utan att tillhöra nämnden är bedrägligt – skulle han tillhöra nämnden genom att representera hyresgästföreningen är det korrekt om ej OK. (Kolla!)

  Akilleshäl: hans självkänsla.

  Han är gift med en betydligt yngre (åjo, åtta år yngre) kvinna. Och hon hålls utanför allt som han företar sig? Hon förvärvsarbetar naturligtvis? En frilanslön kan inte försörja en familj – båda måste ha arbete. OK, det är fult att dra in en korrupt individs livspartner men att veta mer om henne kan förklara en hel del. När gifte de sig och etc?

  En sak är säker: denne man måste stoppas i sitt värv.

 11. Maja Dacke:
  Tack för denna artikel, som jag fann idag, dvs hemsidan öht!

  Det brukar sägas att journalist blir den som inte kan något annat (klarar ett annat yrke) o/e har möjlighet att försörja sig på annat sätt. Nåväl, det stämmer nog inte i alla fall – det finns ju utmärkta journalister också. Så finns det de som har en slagsida …

  Man brukar också säga att sportjournalister aldrig blir mer än just detta. Började ‘slagsidan’ som näringslivsreporter innan han började skriva om sport eller tvärtom? Och vilka meriter förde honom till detta? Var han allmänreporter i Arboga? Tänk också att bli friställd som 45-åring och tvingas bli frilans – eller hur gick det till?

  Nja, ni struntar förmodligen i hur han blivit som han blivit, men det kan ge hintar om hans akilleshälar.

  ‘Slagsidan’ vill så gärna hävda sig och visa sin makt, göra sig större än han är, komma i klass med de stora drakarnas folk. Alltså har ett mindrevärdeskomplex.

  Det finns lite varstans små napoleoner som snärjer in sig i olika läger. Vilken hållhake har han t ex på sin vän polisen, som tydligen är så insnärjd att ‘han’ inte kan komma loss även om ‘han’ vill det? (Polisen har förmodligen ingen vinst av sin vänskap med denne man?)

  Till berättelsen ovan: att journalister kan få följa med polisen ut ibland är inget ovanligt, men det ska finnas ett godkännande uppifrån. Att en journalist får sitta med i hyresnämnden utan att tillhöra nämnden är bedrägligt – skulle han tillhöra nämnden genom att representera hyresgästföreningen är det korrekt om ej OK. (Kolla!)

  Akilleshäl: hans självkänsla.

  Han är gift med en betydligt yngre (åjo, åtta år yngre) kvinna. Och hon hålls utanför allt som han företar sig? Hon förvärvsarbetar naturligtvis? En frilanslön kan inte försörja en familj – båda måste ha arbete. OK, det är fult att dra in en korrupt individs livspartner men att veta mer om henne kan förklara en hel del. När gifte de sig och etc?

  En sak är säker: denne man måste stoppas i sitt värv.

  Det finns en del frågetecken att räta ut. En del av dem nämnde du. Jag gissar att det blir en utomstående part som kommer att utreda detta. Vi avvaktar och ser.

 12. kan ifrågasätta om den personen är lämplig att jobba som jornalist på dagstidningarna när han håller på med förtalskampanjer i tidningar om andra personer och företag. Borde inte Pressombudsnämnden (PO) granska denne journalist som tror på allt skit som Flashback skriver och inte åker till de platser där händelserna utspelades. Väljer en journalist på att tro på Flashbacks lögner och skitsnack om andra personer och företag så har det gått för långt.

 13. Hemliga jag:
  Äntligen får slagis tillbaka lite. Fantastiskt bra artikel och så bra att ni vågar skriva allt.
  Vet fler som drabbats av denna vidriga människa:(

  Han förstör folks liv sätter gör det till sin personliga vendetta.

  Vi arbetar hårt. Journalisten har gått långt över gränsen och detta faktum gör att vi nu kan vidta åtgärder att stoppa denna verkligt sjuka människa.
  Sjuk jävel! O ja poliserna som
  Samarbetar med honom och åklagarna snacka om konspiration.
  Bra jobbat redaktören !!!!

 14. Thony:

  Så fort jag får tid kommer det en artikel till. I den artikeln låter jag företagarna själva svara på de Flashbackinlägg som anonyma alias postat som står journalisten nära eller rent av är journalisten själv.

Kommentarer är stängda.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer