Kalmar Tingsrätt motverkar Flashback

Flashback publicerar smaklöst  bilder ur rättsdokument på döda barn. Barnen som mördades i Arboga har målats som clowner och en tävling utlystes om vilken bild är roligast. På ungefär samma sätt har Flashback gjort med flera andra döda barn, som exempelvis den lilla flickan Engla som mördades när […]

EU – Stärker visselblåsarnas ställning

Ett godhjärtat gäng skrev till oss “Eftersom ni är de enda som offentligt eftersöker och publicerar de fasansfulla följder Flashback-stalkning har, så är ni visselblåsare”. Vi kan i vissa fall sägas vara visselblåsare och i den rollen stärks vi av den nya lagen som uppmuntras gälla hela EU. […]

GDPR – och åsikter om uthängningar

I denna artikeln skrev vi om hur GDPR fungerar och ser ut. Allt är inte klart ännu eftersom man tillåter lokala variationer under vissa punkter. Frågan är dock hur man på platser där folk hängs ut ser på uthängningar. Vi gör en djupdykning på Flashback i tråden “Regel […]

GDPR – och till frågan att hänga ut folk

Det har livligt diskuterats huruvida det är lämpligt att hänga ut folk på nätet. Problemet ligger inte i att hänga ut någon utan det ligger i sammanhanget folk hängs ut. Om en sportsajt refererar tävlingar och skriver om deltagarna kan det inte anses utgöra några problem förutsatt att […]

Åklagarnas märkliga regler

Under senare år har det ofta diskuterats huruvida åklagare använder sin roll rätt. I flera fall har åklagare gått för långt i sin önskan att fälla misstänkta. Man har inte varit objektiv i utredningar, i vissa fall har subjektiviteten gått så långt att utredningar “friserats” att stämma med […]

Rättsväsendet – Människor är inget värda

I det Svenska rättsväsendet är människor inget värda, det är inte bara en rubrik utan verklighet. Svenskt rättsväsende två viktigaste punkter är för det första att slå vakt om sig själv, dvs alla inom rättsväsendet som begår brott mot folket frias utan undantag. Oftast blir det inte ens […]

Bahnhof tvingas nu lämna ut ip-uppgifter

Post- och telestyrelsen fick nyligen rätt i Förvaltningsrätten när de krävde att Bahnhof skulle lämna ut ip-uppgifter till polisen. I Mars 2016 krävde Post- och telestyrelsen att Bahnhof skall lämna ut uppgifter om fem abonnemang. Om de inte gjorde detta skulle de avkrävas på ett vite om fem […]

Har var och en rätt till lagens skydd?

Nedanstående fråga har ställts till Åklagarmyndigheten. Lagens skydd I den tidigare lagen om förtal, grovt förtal eller förolämpning gällde detta: Grundregeln är att åklagare inte får väcka åtal för förtal, grovt förtal eller förolämpning. Initiativet till åtal ligger istället hos den person som anser sig ha blivit utsatt […]

Regeringen stärker skyddet mot näthat

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att skyddet mot hot och kränkningar stärks och moderniseras som vi tidigare skrivit om. De har skapat en ny brottsrubricering om integritetskänsliga bilder och uppgifter. Som vi den hårda vägen fått erfara  har dagens lagstiftning inte gett något skydd alls mot kränkningar och […]

Vad var det vi sa om #Metoo

Vi skrev i en tidigare artikel att #Metoo-rörelsen har vid några tillfällen näthatat genom att hänga ut folk med deras personuppgifter och påstått att de begått sexövergrepp. Oavsett om det är sant eller inte är det ett lagbrott och grovt näthat. Det är inte ok någonstans att göra […]

#Metoo-rörelsen och mycket svårt näthat

#Metoo-rörelsen är en behjärtansvärd rörelse som en kvinna vid namn Alyssa Milano ligger bakom. Hon uppmanade kvinnor att på Twitter berätta om sexuella trakasserier under namnet #Metoo. Hon skapade alltså inte Facebook-rörelsen #Metoo men det är från hennes idé som grupperna på Facebook härstammar från. Rörelsen har med all […]

Utkräva vite av Flashback eller är det fritt fall

I anledning av förslappningen och ett rättsväsende i fritt fall (?) aktualiserade vi domen 2003-09-05 ( 2003:27 Dnr C 26/02 ) mot Flashback Media Group AB (FMG). Vi undrar varför man inte inkasserat det vite som utdömdes mot nämnda företag då det var av betydande vikt att så […]

Är det tillåtet att lägga ut offentligt material

På Flashback kan man ofta läsa “släng upp domen det är offentliga uppgifter så det är ok”. Vad säger ni alla som lägger ut domar, förundersökningsprotokoll och annat offentligt material, är det tillåtet? Kan man bli åtalad för det? Vi har alltid hävdat att det kan utgöra förtal […]

Brittiska Riksåklagaren – Hatbrott på nätet lika allvarliga som brott i verkliga livet

Vi har ofta skrivit om konsekvenserna av näthat. De är mycket allvarliga för de som drabbas bla har en del av dem fått stopp på eländet genom att släcka sina egna liv. Vanligaste konsekvenserna är dock förlorade vänner, svårt att få nya vänner, svårt att få jobb, svårt […]

Personuppgiftslagen (PUL) upphör i Maj 2018

Personuppgiftslagen (PUL) Den Svenska personuppgiftslagen upphör att gälla 25 Maj 2018 i samband med att den nya Europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla. PUL reglerar bland annat hur vi får publicera andras personuppgifter. Nu när internet blivit en del av verkligheten blir flera av våra lagar otidsenliga, som PUL. […]

Tyskland är ett föredöme

Ny lag Tyskland har röstat igenom en ny lag som tvingar sociala medier att radera hot, förtal och liknande inom 24 timmar. Om de inte gör detta upprepade gånger kan de få böter på upp till en halv miljard kronor. Lagen röstades igenom 2017-06-30 och skall börja gälla […]

Rättsväsendet och parkeringsvakter

Nya lagar Från ca 2 år sedan har några av våra lagar skärpts. Tanken är att det skall vara lättare att komma åt näthatare och få stopp på stalking. Det är vad som ingick i uppdraget från dåvarande regeringen till lagrådet. Lagrådets ändringar av förorden till dessa lagar […]

Upprop – Ändra grundlagen

Upprop Sargon De Basso, advokat, Karl-Emil Ekdahl, biträdande jurist, Henrik Mansfeld, advokat, Anders Petrus, advokat, Filip Rydin, advokat, Sebastian Scheiman, advokat och Isabel Sommerfeld, jur.stud har i en debattartikel i princip gjort ett upprop att ändra på grundlagen. Källa: Dagensjuridik Förtal i skyddade medier Uppropet gäller förtal  i tryck- och yttrandefrihetslagen. […]

USA vill att du lämnar ut dina lösenord

Lämna ut lösenord Trump-administrationen i USA överväger nya regler som kommer ge myndigheterna rätt att kräva dig på dina lösenord till social media när du passerar gränsen in till USA. De vill kunna läsa vad du skriver och vilka kontakter du har med andra på nätet. John Kelly – ny chef […]

Polisen som mitt i nätet står

Polisen folkets beskyddare Polisen är ett av folkets instrument för att skydda oss själva mot brott och andra olagligheter. I ett samhälle med en massa folk tätt inpå varandra är det förmodligen ett måste att han en sådan funktion. Polisen är dessutom inte perfekt, det finns mycket att […]