Gammelmedia ett hatobjekt på nätet

Förr i tiden, det vill säga under 90-talet fanns en syn på medierna som den tredje statsmakten. Man hade respekt för vad de skrev och sade. Visst fanns det sådant man kunde hänga upp sig på och visst fanns det berättigad kritik men överlag var den allmänna meningen att det […]

Yttrandefrihetens begränsningar

Sveriges yttrandefrihet I Sverige har vi en mycket långtgående yttrandefrihet. Nästan vad som helst tillåts att yttras till flera andra länders och Världsorganisationers stora förtret. Bland annat har Israel flera gånger försökt stoppa yttringar i Sverige och detsamma gäller flera olika religiösa världssamfund. Tvärt emot flera enskilda skribenter […]

Rättsväsendet erkänner stora brister

Ett filmklipp I ett filmklipp på nära 40 minuter inspelat av Dagen Juridik kommer det fram fakta som vi redan tidigare påstått, dvs att polisens utredningsarbete inte är rättssäkert. I filmen säger också den tidigare kända polisutredaren, Jan Olsson, att under utredning skall man alltid vara objektiv men […]

Första landet att avskaffa anonymitet på nätet

Kina först ut Kina avskaffar anonymitet på nätet genom att internetleverantörer verifierar användarnas identitet vilket gör det i praktiken omöjligt att gömma sig. Samma lag tvingar också internetleverantörer hjälpa myndigheter att utreda nätbrott. Till skillnad från vår syn på frihet är orsaken till den nya lagen att inlägg som skadar […]

Arresten och poliser lär sig aldrig

En ung flicka En ung flicka tas in av poliser i en bil för att hon ser berusad ut. De kör henne till arresten i Lund. Fem och en halv timma senare dödförklarades den 20 åriga flickan Michelle. Tjugo år är på tok för ungt för att dö. […]

Rättsväsendet är mer under isen

Under isen Rättsväsendet är mer under isen än vi tidigare trott. Vi har beskrivit hur illa ställt det är men vi kunde då inte annan att botten inte var nådd, det gick att sjunka ännu lägre. Som det ser ut nu verkar det mer som att vi får […]

Sociala medier och Windows 10

Utanför vårt ämne men ändå Det vi skall skriva om nu har bara indirekt med vårt arbete att jaga näthatare att göra. Indirekt därför vi utnyttjar de sociala medierna när vi söker på nätet efter relaterat med vårt automatiska sökprogram. Ni kan inte ana vad mycket man kan hitta […]

Bättre skydd för brottsmisstänkta redan nu

Sekretess Från och med 2016-10-03 ändrades det i offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Det innebär i korthet att personuppgifter för den som är misstänkt för brott eller målsägaren omfattas av sekretess med prövning. Om någon begär ut handlingar i ett mål innan åtal kommer det alltså inte längre att lämnas ut dokument med personuppgifter utan […]

Yttrandefrihetsbrott och preskription

Svårt att veta Preskriptionstiden är den tidpunkt som markerar när brottet inte längre går att åtala. Det är svårt att få reda på exakt hur preskription fungerar för en hemsida med utgivningsbevis. Vi har läst på nätet och frågat jurister. Märkligt nog har vi fått flera olika svar. […]

Utgivningsbevis – Ändrade regler

Tidigast 2018, det måste vara ett val emellan, kommer med stor sannolikhet reglerna för utgivningsbevis att ändras enligt Mediegrundlagskommitténs betänkande, som överlämnats till justitieminister Morgan Johansson (S). Ändringarna kommer till stånd på grund av möjligheten att med ett sådant bevis kunna hänga ut folk, som dömts för brott […]

Bahnhof lämnar ut Flashback-ip

En anonym källa Det började med att en anonym källa skickade oss ett dokument som visar att Bahnhof verkligen lämnar ut ip-adresser till polismyndigheten. Vi skrev efter det artikeln Flashback är ingen webbleverantör som gav ett gensvar vi inte väntat oss. De flesta oroliga säger sig hänga på Flashback […]

Förtalsbrott – ej åtal när man kan freda sig

Förtalsbrott och allmänt intresse Polisanmälan i förtalsbrott slutar så gott som alltid med orden “är inte av allmänt intresse”. I vårt språk, Svenska, betyder “allmänt intresse” att från ett par hundra personer har tagit del av förtalet av annan person. Men rättsväsende använder ett annat språk, låt oss […]

Flashback är ingen webbleverantör

Webbleverantör Webbleverantör, Internetleverantör eller ISP (Internet Service Provider) är en organisation/företag som tillhandahåller Internetuppkoppling åt folk. Oftast tillhandahåller de också webbhotell och mejlfunktion. I flertalet av dessa tillhandahålls dessutom en rad av olika tjänster. Om du kan surfa på nätet har du med all sannolikhet en sådan webbleverantör. […]

Domarnas syn på anonyma användare

Ojämnhet Domare i vårt rättsväsende dömer helt olika i samma fall. De ser också helt olika på bevisens styrka och de lägger helt olika tyngt bakom olika delar av målen. Domarna i Sverige är helt enkelt inte på något sätt samkörda i någon del av alla möjliga delar […]

Förmedla kränkande uppgifter, är det lagligt

Kränkande uppgifter En man sades på Flashback vara intresserad av att röra vid tonårsflickor i ett badhus. Flashbackinläggen postades också på en Facebook-sida. Rörandet var av intim karaktär. Ingen hade anmält mannen för ofredande. Tekniskt sett hade alltså inte mannen rört någon i badhuset. Det hela kompliceras av […]

Bahnhof måste lämna ut uppgifter till polisen

Kriminellt företag Internetleverantören Bahnhof har lämnat ut uppgifter om sina kunder vid mycket grova brott men alla andra brott har Bahnhof konsekvent vägrat hjälpa till att beivra brott. Bahnhof har alltså valt att ställa sig på brottslingarnas sida och att till varje pris skydda dem likt vilken kriminell organisation […]

Poliser kan bryta mot lagen på sin fritid

Julkortsmålet Min dotter skickade Julkort i ren glädje av att blivit friad i Hovrätten mot griftefridsanklagelser och allt groteskt som följde på detta. Hon skickade Julkort till sina vänner, till familjen, ja till alla som betytt något för henne under 2013. Sent påkommet skickades också ett Julkort till […]

Julkortsmålet 7 – Överklagat till HD

Högsta Domstolen Helena friades både i Tingsrätten och i Hovrätten i Julkortsmålet. Men hopen åklagare ger sig inte utan har överklagat till HD. För att kunna överklaga dit har de vänt sig till UC i Malmö. Uppenbarligen har UC gått med på att hjälpa till med överklagan. Normalt brukar vi kalla […]

Får du skriva vad du vill om vem du vill

Nej det får du inte Det är helt fel att tro man får skriva vad man vill om andra. Sverige skall följa FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna: Eftersom medlemsstaterna har åtagit sig att i samverkan med Förenta Nationerna säkerställa en allmän och faktisk respekt för och efterlevnad […]

Flashback – Ett debattforum, kan någon åtalas för brott

Flashback, ett debattforum Vi hör ofta att det enligt lagen är tillåtet att skriva i stort sett vad som helst på Flashback då det är en samhällskritisk debatt. Så här har en person uttryckt det för oss i en rättssal: På Flashback diskuteras aktuella rättsfall ständigt i journalistiskt […]