KD – Det kristna kärleksbudskapet

Religiositet, dvs att vara religiös och tro på något högre än livet, innebär kärlek, empati och omsorg om människor. Det har vi i vart fall inbillat oss. Det stämmer också om vi ser till de religiösa hjälporganisationerna som Frälsningsarmén, Stadsmissionen och andra. De hjälper människor i nöd som hemlösa och familjer som inte har råd att fira Jul mm. De är verkligen fyllda av empati och visar omsorg om sina medmänniskor. Vi kan utan omsvep säga att vi är inte religiösa, vi tror inte ens på att det finns någon Gud eller annat himmelsväsen. Är vi onda människa då? Det får vi ta en annan gång, nu fortsätter vi med KD och det kristna kärleksbudskapet.

Kristdemokraternas kärleksbudskap

KD, eller Kristdemokraterna som det heter eller Kristen demokratisk samling som det hette tidigare, startades 1964 och säger sig stå för “värdeorienterat idéparti som står för demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund”

Wikipedia:

Kristdemokratin bygger på en kristen människosyn och värdegrund. Enligt kristdemokraterna innebär detta att varje människa är unik och ofullkomlig men samtidigt har ett okränkbart värde och okränkbara rättigheter. Ideologin innefattar också personalism som innebär att människan är en social varelse med behov av olika små, naturliga gemenskaper. Dessa gemenskaper, exempelvis familjen, anser man vara grunden för det goda samhället.

Kristdemokraterna står även för subsidiaritetsprincipen som innebär att beslut ska fattas på lägsta möjliga samhällsnivå och förvaltarskapsprincipen som partiet tillämpar till exempel på miljöpolitiken och den ekonomiska politiken vilken innebär att man ska förvalta det man har idag till förmån för kommande generationer. Kristdemokratin betonar även det solidariska ansvaret mot medmänniskorna.

Ja, detta förpliktigar till kärlek, empati och omsorg om människor. Det skall alltså vara ett parti som sätter den lilla fattiga och sårbara människan främst. Men är det så?

Vad är KD egentligen

Tittar vi till vad KD röstat på i Riksdagen och vad de tycker i allmänhet visar sig en annan bild än den de påstår sig vara.

KD är först och främst ett borgerligt parti. De tycker direkt illa om människors kollektiva samarbete som syftar till att gemensamt slå vakt om sina rättigheter och sin välfärd. Man tycker alltså illa om fackföreningar, politiska partier och organisationer på vänstersidan.

Oavsett vad de röstat på i Riksdagen eller vad som står i deras partiprogram har de under många år varit motståndare till homosexualitet och andra sexualiteter, de har varit motståndare till fria aborter och de har i stort sett varit motståndare till allt det som räknas till människans bestämmande över sin egen kropp.

 • De är verkligen konservativa i socialfrågor. I frågor som rör människans väl och ve vill de inte alls att vi skall bygga upp skyddsnät som fångar upp och hjälper de svaga och utsatta.
 • De är också emot jämställdhet har deras praktiska politik visat. De tror att skattesänkningar för bättre bemedlade skapar arbete för de som inte har arbete och utslagna enligt senaste samarbetet med Moderaterna (2018).
 • Som Moderaterna vill de införa jobbavdrag på skatten för de som har arbete men inte för exempelvis pensionärer enligt deras budget som så ansvarslöst röstades igenom i Riksdagen utan ny färdig regering(Vintern 2018).
 • De vill höja pensionsåldern.
 • De säger sig inte vilja införa marknadshyror som medför att folk inte längre har råd att betala sina hyror men de vill införa regler som gör hyresgästernas gemensamma förhandlingsrätt svagare.
 • De tog tillsammans med Moderaterna bort stödet för nybyggnation vilket kan ge hyror i framtida byggnation som är betydligt högre än de redan allt för höga hyrorna.
 • De vill i praktiken inte stärka hyresgästens position i förhandling med värden. Deras syn de visat i denna fråga leder till en försämrad position för hyresgästen.
 • KD vill hjälpa de som äger sin egen bostad med mer omfattande ROT-avdrag medan hyresgästen (oftast de fattigaste) lämnas helt åt sitt öde på den punkten.
 • De vill ombilda fler hyreslägenheter till bostadsrätter med resultat av fler hemlösa.
 • De är för en hårdare flyktingpolitik som stoppar behövande för att få en fristad.
 • KD är inte ett parti som vill försvara den fattige och utsatta. De bryr sig inte alls om hemlösa och de visar tydligt att de främjar de besuttna, dvs de som redan har det bra.
 • Man vill sänka studiebidraget vilket stänger ute fattiga från högre utbildningar.
 • Man vill sänka A-kassan som redan är toklåg vilket medför utslagning och hemlöshet.
 • Man vill införa en gräns för hur länge någon kan vara sjuk, dvs de vill leka Gud och med regler bestämma hur länge en människa är sjuk. Detta medför utslagning och hemlöshet.
 • De övriga punkter som KD kan säga stå på “rätt sida” om de svaga är bara valfläsk eftersom de inte kan genomföra dem eftersom allt det andra de står för står i vägen.

Slutsats

KD av idag kör med tuffa ordval och hårda besked i stället för ord med social omvårdnad och mellanmänskliga perspektiv. För inte så länge sedan hade kristdemokrater svarat att Kristdemokraterna var ett icke-socialistiskt mittenparti. Men i dag helt öppet säger man sig i stället vara ett tydligt högerparti. Det faktum att högerspöket Timbro ger sitt gillande till KD visar med all önskvärd tydlighet att KD lämnat den medmänskliga omtanken långt bakom sig och numera är ett rent extremhögerparti tillsammans med SD. Hösten/vintern 2018 till nu har visat att KD inte alls har några problem med att samarbeta med det dolda nazistpartiet Sverigedemokraterna. Opinionsundersökningar har visat att KD:s majoritet av väljare vill att de skall ha någon slags regeringssamverkan med Sverigedemokraterna. KD har fort sprungit högerut och vi har ännu inte sett slutet på den rusningen. Vi kan utan problem säga att KD tillsammans med SD är de två mest osociala och människofientliga partierna i Riksdagen. Ingen av de partierna har någon omtanke och empati för de fattiga, utslagna eller hemlösa.

Risken är också överhängande att KD följer SD:s syn på näthat som går ut på att de stödjer sådant på nätet.

Det är tvärt emot den religiösa tanken om att ta vara på varandra, hjälpa de fattiga och ge de hemlösa en bostad som Frälsningsarmén, Stadsmissionen och andra religiösa organisationer står för. Var tog “värdeorienterat idéparti som står för demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund” vägen? Det är det ingen som vet! Därför lägger vi både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i samma tunna, i soptunnan.

Källor:
Hyresgästföreningen
Norrteljetidning
Ikanobanken

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer