SIG-gruppen upphör

SIG-gruppen som grupp upphör idag. Egentligen har gruppen haft en pågående nedläggning under året. Det är inte helt lätt att kapa linan tvärt av så vi har tagit det undan för undan. Undertecknad har några saker kvar att göra innan jag glider in i anonymiteten. Denna nättidning kommer att vara kvar. Några artiklar återstår att posta därefter kommer det att skrivas endast om något viktigt dyker upp.

Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.
Källa: Artikel 12 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Brott mot ovanstående kommer med tiden att bestraffas och Flashbacks tid är redan räknad och våra myndigheter hjälper till med det genom att inte beivra brott som pågår där. När ingen hjälper utsatta människor finns bara en sak kvar och det är att freda sig själv. Vi stödjer alla som fredar sig genom att ge sig på själva kärnan i de brott som ständigt pågår, dvs Flashback. Om ägaren tror han lugnt kan fortsätta med sin destruktiva verksamhet som skadar folk tror han helt fel. Tider skola komma och Hatforumet kommer till slut att falla på eget grepp. Till dess finns vi i skuggorna!