Mrkoll

Datainspektionen blir hårdare

Datainspektionen har den senaste tiden genomgått en förvandling från en endast granskade organisation till en aktiv sådan som beslutar om drastiska åtgärder för att få stopp på integritetskränkande texter på internet. Så tolkar vi deras senaste åtgärder mot bland annat MrKoll och Yellow-belly.

Datainspektionen drar in tillstånder från Yellow-belly

Yellow-belly som är ett företag som skall hjälpa andra företag i sitt ekonomiska beslutsfattande. De har också kreditupplysningstillstånd från Datainspektionen. Nu drar alltså Datainspektionen in detta tillstånd från Yellow-belly. Orsaken är att företaget lämnat ut uppgifter till sajten Mrkoll (Nusvar AB) i strid med kreditupplysningslagen. Om de inkommit med en sådan tillståndsförfrågan hade den avslagits därför är detta extra allvarligt. Hans Kärnlöf, jurist på Datainspektionen:

Handlingen är att betrakta som allvarlig eftersom vi sannolikt skulle ha avslagit en ansökan om medgivande om en sådan hade gjorts.

Att Yellow-belly lämnar ut kreditupplysningsuppgifter utan vårt medgivande tyder på att företagets verksamhet inte bedrivs på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt.
Källa: Dagens juridik

Med detta som bakgrund kan vi konstatera att företaget Yellow-belly inte är sanningsenliga på sin hemsida:

Vi har kreditupplysningstillstånd från Datainspektionen och har skrivit på branschöverenskommelsen för att bedriva kreditbolag samt har säkerhetsskyddsavtal (SUA) med Försvarets Materielverk. Detta innebär att vi på Yellow-Belly har bedömts har kunskap och erfarenhet nog för att kunna hantera både känsliga personuppgifter och hemlig militär data.
Källa: Yellow-belly

Företagsgruppen Nodeus äger Yellow-belly, Safenode AB, Idédata Marketing AB, Checkbiz AB, Kompass AB, Mednode AB samt Ratsit AB. Det finns alltså anledning att hålla ögonen på också dessa företag i fortsättningen.

Jävlas med folk som företagsidé

Den form av företag, som Mrkoll, lämnar ut uppgifter helt öppet på internet om privatpersoner tjänar alltså pengar på vanliga människors personuppgifter. Detta borde inte gå eftersom GDPR säger att alla personuppgifter ägs av den som personuppgifterna handlar om. Det är som att någon säljer prylarna du har därhemma på blocket medan du själv inte kan göra något åt det. Det är ett grundläggande fel på våra lagar när företag kan roffa åt sig våra privata egendom och tjäna pengar på det. År 2018 anmäldes Sverige till EU-kommissionen för just detta, mer om det här Sverige anmäls till EU för GDPR. I sin förlängning kan man säga att dessa företag tjänar pengar på att jävlas med folket.

Datainspektionen har “radikaliserats”

Vi ser nu att Datainspektionen har blivit betydligt tuffare på senare tid och börjat kassera in pengar från dem som bryter mot GDPR. Detta kommer att fortsätta och nyporna kommer att nypa till hårdare framöver mot alla former av företag och organisationer som regelbundet bryter mot GDPR. Det är något vi ser fram emot. Nästa steg borde vara att kräva en förändring av utgivningsbeviset att bara gälla media som använder egenproducerat material och där man bara får lägga ut personuppgifter om det finns en journalistisk anledning.

Läs mer: Dagens juridik

4 tankar på “Datainspektionen blir hårdare

 1. Förvisso respekteras åsikten att ”Datainspektionen blivit tuffare och börjat kassera in pengar från dem som bryter mot GDPR”, tillika delas den inte och dessutom har svenska folket rätt till förklaring avseende att DI inte vidtagit rättslig åtgärd av folket tidigare gjorda tusentals anmälningar avseende sajter med exakt samma begångna oegentligheter mot i lagar stiftat, som utan åtgärd tillåtits att eskalera, efter GDPR tillkomst.
  Om ”DI kommer att fortsätta och bli hårdare mot företag och organisationer som regelbundet bryter mot GDPR”, är ytterst tveksamt ty fällda för brott mot GDPR med ”systerbolag” och eller tillhörande Koncern innefattar att av DI dömt företag kan ha säkerhetsskyddsavtal (SUA), men inte övriga ”systerbolag”.

  Upplysningsföretagen har för det mesta ett företag som ”bedömts ha tillräckliga kunskaper för att hantera känsliga personuppgifter” och då till och med tillåts handha hemlig militär data, och ”systerföretagen” följer bara med i avtal et, med följd.
  Om en Upplysningssajt döms till kännbara hundratusentals kronor för att ha brutit mot GDPR fortsätter övriga ”systerföretag” med och i avsaknad av Säkerhetsskyddsavtal att bryta mot både desamma och GDPR.
  Bedömning av kunskap och erfarenhet för att hantera känsliga personuppgifter kräver omfattande säkerhetstester som saknas i Sverige, vilket fått förödande konsekvenser avseende ”bedömda lämpliga aktörer” som getts omfattande insyn avseende så ock Rikets Säkerhet yppandeförbudsklassad synnerligen hemlig militär data och militäranställdas känsliga personuppgifter tillika polis och militär, inkluderande Materialverk som kan tyckas inte behöver nämnvärd säkerhet men faktum är att Materialverket kräver extra stark säkerhet.

  Avseende ”Nästa steg bör vara att kräva en förändring av utgivningsbevis” nämns att för det mesta är slentrianbevis benämnda personliga utgivningsbevis, vilket per automatik undergräver säkerhet dessutom finns redan ”ett antal lagstadgade steg” men de används inte och med insikt är i Datainspektionen ”markering” är en rysare avseende ”bedömningen” som utgjort felbedömt tillstånd och riksrysare är att ”systerbolagen” med nu utdömda metodik tillåts att fortsättningsvis handha av Försvarsmakten, Polismakten, Kustbevakningen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap säkerhetsklassade uppgifter.
  I Sverige dagligen avslöjade systemfel är oundvikliga ty av blivande politiker krävs endast att de betalat medlemskap i politiskt part däremot krävs inte vare sig av utbildning eller utan utbildning yrkeserfarenhet och de premierar ytterst ansvariga vid kontroll och säkerhetsinstanser som inte heller avkrävs för uppgifterna passande CV med följd att i Sverige Säkerhetspolis med gedigen utbildning och yrkeserfarenhet kunskaper ignoreras så ock avseende säkerhetsklassade levande objekt och instanser!

  Som uppfattas för i Sverige allmänheten mest känt hur farligt det är att av i staten ytterst ansvariga politiker premierade slentrianmässigt ”bedömda lämpliga” skapade ireparabla skadors följd avser benämnd Transportstyrelse skandal avslöjad år 2011 som inte gav möjlighet till av Säkerhetspolisen säkerhetskontroll av rikspolitikerna ”bedömd säker stat” utlokaliserade invånares inkluderande riks och kommunpolitiker, myndigheter och departements chefer, poliser och militära personuppgifter och all med i lagar stiftade säkerhets klassad hemlig militärdata av rikspolitiker premierade ytterst ansvariga för Sverige Säkerhet utlokalisering av Rikes Säkerhet till av dem ”bedömd säker stat” USA som överlät de känsliga säkerhetsklassade uppgifterna till “systerföretags anställda” i annan stat vars chefer utlokaliserade till ännu ett ”systerföretags anställda” i ytterligare annan stat.
  Avseende de av i USA i de staterna systerföretags medborgare har enligt samma i Sverige rikspolitiker endast har skönjbar säkerhet och när denna i ordets rätta betydelse svenska rikspolitikerskandal avslöjades i slutet av år 2011 höll förvisso svenska Säkerhetspolisen förhör i början av år 2012 med då ansvarig i Transportstyrelsen, men i övrigt var och är de maktlösa ty Säpo har inte befogenhet att säkerhetstesta andra staters bolags anställda, oavsett den av rikspolitiker i Sverige skapade allvarliga osäkerhetssituation avseende Sverige Rike Säkerhet.

  De facto är i annan av I Folkets Intresse artikel nämnt omskrivet av PBteamet i Dagens Juridik för många år sedan och av “DI Handlingen är att betrakta som allvarlig eftersom vi sannolikt skulle avslagit en ansökan om medgivande om en sådan gjorts” och “Att Yello-belly lämnar ut kreditupplysningsuppgifter utan vårt (DI) medgivande tyder på att företagets verksamhet inte bedrivs på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt”, kommer även denna gång vara ord utan substans om inte etablerade medier oavsett politisk hemvist tar sig i kragen, djupgranskar och redovisar allt framkommet oavsett desamma och i övrigt hänvisar vi också till i Dagens Juridik skribent i artikel år 2020. https://www.dagensjuridik.se/nyheter/tillstand-indraget-efter-att-ha-salt-kreditdata-till-mrkoll/
  MVH. PB J.

 2. Vår artikel med att berömma Datainspektionen syftar till att nå fram till folk som lägger ut personuppgifter att få dem tänka till två gånger för risken finns att “åka fast”.

  Vi skriver inte artiklar som andra tidningar, dvs för att underhålla och tjäna pengar. Vi skriver för att få näthatare mfl att tänka till.

  Vad det gäller säkerheten på nätet står alla bara i startfasen. Många misstag har begåtts och många misstag står och väntar på att begås. För varje misstag lär sig alla något nytt och med tiden kommer vi alla att omfattas av ett säkerhetstänk som är mångfalt bättre än idag. Fortfarande anser hackare att det är tämligen lätt att hacka bloggar som exempel. Med några få bra åtgärder, som denna nättidning gjort, försvåras det avsevärt för hackarna.

  Däremot är det oförlåtligt när man medvetet lejer ut uppdrag som innehåller mycket känsligt material till företag som Svensk rättvisa inte kan nå. Sådana åtgärder borde vara åtal på.

  I övrigt tackar vi för era insiktsfulla ord.

 3. Bra att Datainspektionen äntligen börjar att se mycket allvarligt på att MrKoll och andra oseriösa telefonkatalogföretag samt nättroll har på ett otillåtet sätt lagt ut fullständiga personuppgifter om många privatpersoner ute på internet .Man har på Mr Koll med flera lagt ut uppgifter som namn,födelsedata samt de 4 sista siffrorna i personnumret samt hemadresser,telefonnummer,postadresser,uppgifter om folk har varit föremål för utredningar hos polis och sociala myndigheter och fler andra känsliga uppgifter som betraktas som ett solklart fall av integritetsbrott och intrång i folks privatliv och uthängning av telefonnummer, och postadresser har i värsta fall bidragit till att folk har blivit utsatt för telefonterror och hot samt trakasserier och förtalskampanj och eventuellt rashatskampanj.Och att Datainspektionen äntligen börjar att fullfölja sina åtagande om att vidta lämpliga åtgärder så fort det kommer in anmälningar från privatpersoner som har blivit uthängd på nätet.Farbror Polisen och åklagarväsendet bör också se mycket allvarligt på såna integritetsbrott och fullständiga uthängningar av personuppgifter som oftast syfta på att trakassera ,samt svartmåla och utsätta andra personer för missaktning,och oftast så är det nättroll som vill utsätta personer för trakasserier,svartmålning och missaktning genom att hänga ut andra privatpersoners fullständiga personuppgifter på olika forumsidor och bloggar.Nättrollen som håller på med såna olagligheter borde åka på att betala stort skadestånd till de privatpersoner som har blivit uthängd och förnedrad på nätet samt att nättrollen borde få stränga straff för brott som begåtts på internet och få sitt internetabonnemang indraget och sitt internet nerstängd .MrKoll och andra oseriösa telefonkatalogföretag borde få sina visningsrätter på internet indraget och sina sidor borttagna från nätet samt att dessa oseriösa företag borde åka på att betala skyhöga straffavgifter .

Kommentarer är stängda.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer