DSA-lagen kommer allt närmare

Vi skrev förra året (2021) om att det kommer en ny lag som ställer större krav på nätaktörerna att själva radera olagligheter utan att det behöver anmälas osv. DSA-lagen är omfattande och handlar mestadels om handel och transparens på nätet. Men den för vanligt folk viktigare delen handlar om nätplattformars skyldigheter mm som vi tar upp här nedan:

Internetplattformars skyldigheter

I huvudsak starkt förkortat handlar plattformarnas skyldigheter om:

 • Rapportering om öppenhet och insyn
 • Krav på användarvillkor som tar hänsyn till grundläggande rättigheter
 • Samarbete med nationella myndigheter efter uppmaning
 • Kontaktpunkter och om nödvändigt ett juridiskt ombud
 • Anmälning och åtgärd samt skyldighet att informera användarna
 • Klagomåls- och prövningsmekanismer för tvistlösning utanför domstol
 • Betrodda anmälare
 • Åtgärder mot otillbörliga anmälningar och motanmälningar
 • Kontroll av tredjepartsleverantörers behörighet
 • Insyn för användarna när det gäller nätreklam
 • Rapportering av brott

I praktiken betyder det

Vi stryker under det som gäller exempelvis Flashback:

 • Åtgärder för att bekämpa olagliga varor och tjänster och olagligt innehåll på nätet, bland annat ett sätt för användare att anmäla sådant innehåll och för plattformar att samarbeta med ”betrodda anmälare”.
 • Nya skyldigheter om spårbarhet för företagsanvändare på internetbaserade marknadsplatser, för att hjälpa till att identifiera dem som säljer olagliga varor.
 • Effektiva skyddsåtgärder för användare, bland annat möjligheten att ifrågasätta plattformars beslut om innehållsmoderering.
 • Öppenhetsåtgärder för internetplattformar i en rad frågor, bland annat de algoritmer som används till rekommendationer.
 • Skyldigheter för mycket stora plattformar att förhindra missbruk av sina system genom riskbaserade åtgärder och oberoende granskningar av sina riskhanteringssystem.
 • Forskartillgång till viktiga data från de största plattformarna för att förstå hur riskerna på nätet utvecklar sig.
 • Tillsynsstruktur för att hantera internets komplexitet – EU-länderna kommer att ha den främsta rollen, med stöd av en ny europeisk styrelse för digitala tjänster. Ökad tillsyn och kontroll av efterlevnaden från kommissionens sida för mycket stora plattformar.

Detta betyder att det skall upparbetas en tillsynsmyndighet som skall tillse att nätplattformarna följer de regler som kommer att sättas upp. För Flashbacks del innebär det att de måste motverka inlägg med olaglig innehåll. Dvs, de måste radera uthängningar och förtal mm. Flashback måste också införa ett system där användarna skall kunna ifrågasätta modereringen och som kan leda till att ett beslut ändras.
Tanken med dessa regler är att nätplattformarna, som oftast är i privat ägo, inte får styra sina plattformar hur som helst. De skall underkasta sig de demokratiska reglerna och de lagar som finns. De får alltså inte bli en egen stat med egna lagar och regler som står över de demokratiskt reglerna i samhället.

En säkrare miljö på nätet för användarna

I dag kan internetplattformar missbrukas för att sprida olagligt innehåll som hat- och terroristpropaganda och barnpornografi, sälja farliga varor eller förfalskade produkter eller erbjuda olagliga tjänster och därmed riskera att människor kommer till skada.
Källa: europa.eu

Den nya lagen är till för att stoppa detta!

För närvarande är EU-invånarnas grundläggande rättigheter inte tillräckligt skyddade på nätet. Plattformarna kan t.ex. besluta att radera användarnas innehåll utan att informera dem eller ge dem möjlighet att invända. Detta har stor betydelse för yttrandefriheten.
Källa: europa.eu

Detta betyder att plattformar idag raderar medlemmars inlägg utan att informera dem och utan att det går ifrågasätta raderingen. Det är ett hot mot yttrandefriheten att privata aktörer avgör om en persons yttrande skall få stå kvar eller inte. Som exempel raderas mängder av yttrande som går emot Flashback. Det skall de med nya lagen inte få göra för det är ett hinder av ett fritt yttrande. Dock får de och skall radera olagliga yttranden. Men även det skall förklaras till den som yttrat det som också skall ha rätt att svara. Om en användare inte är nöjd med svaret från plattformen skall denne kunna vända sig till ett organ som skall lösa tvisten. Plattformarna måste vara transparenta om sin verksamhet ungefär på samma sätt som medborgarna har insyn i myndigheters görande. Det innebär att Flashbacks stängda forum för moderatorer, Outlaw, måste öppnas upp för insyn. Plattformarna måste delta i uppförandekoder för att begränsa sina risker. Myndigheter och forskare ska få bättre tillgång till data så att de bättre kan förstå de virala effekterna på nätet och minska samhällsriskerna.

Källa: europa.eu
Läs mer: Sigmag

 

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer