hatforumet Flashback

Nätplattformar tvingas moderera

En ny EU-lag kommer att tvinga operatörerna för nätplattformar radera olagliga texter. Det står klart efter att EU strax före Jul presterade sitt förslag till ny EU-lag. Som det är nu tvingas plattformarna att utreda, ta bort material och ta bort länkar som anmäls av drabbade. Den nya lagen blir mer som vår BBS-lag, dvs att de själva skall uppmärksamma olagliga texter och material för att åtgärda det. Lagen har fått namnet “DSA”.

Sverige har drivit på

Inte bara vår nuvarande utan också vår tidigare regering har drivit frågan om tvingande lagar för olika plattformar att redigera olagligt material utan att det skall behöva påpekas. Anders Ygeman till TT:

Vi vill ha tuffare reglering av techjättarna. Vi vill att plattformsföretag ska bli medansvariga för det som publiceras på deras plattformar
Källa: NyTeknik

Aktörerna skall själva agera

En av de viktigaste punkterna i lagförslaget är att nätaktörer som Facebook, Twitter, Amazon och Google ska få ett tvingande ansvar för det publicerade på deras plattformar. Lagen skall vara tvingande för aktörerna att ta bort innehåll som är olagligt och medverka till att sådant inte publiceras. Om lagen inte följs kommer de att få kännbara böter som kan uppgå till hela sex procent av omsättningen. Tanken är att nätaktörer för sociala plattformar inte själva skall skapa regler för plattformar. Det är inte rimligt i en demokratisk värld att privata aktörer står för reglerna vi skall följa på internet. Ett exempel är när Facebook och Twitter stänger ned Trumps konton efter ägarnas egna politiska syn. Ägarna kan mycket väl följa folken demokratiska vilja, som i fallet med Trump, men det är inte garanterat. Den nya lagen skall ge dem regler som skapats av folkens valda för att uppfylla kravet på att nätplattformar följer de principer som normalt kan begäras av en demokrati.

Tvingas följa sina egna regler

Tanken är att de nya reglerna skall vara en matris för de regler plattformarna själva sätter upp för sina medlemmar och de skall sedan vara tvingande att följa dem. Det får inte vara som på den Svenska plattformen Flashback. De har bra regler som mycket väl speglar våra lagar men de följs bara godtyckligt och tolkas olika efter varje text som anmäls. Till det kommer att varje moderator har sin personliga tolkning som ofta är huvudlös. Flashbacks syfte är att de skall kunna visa upp regler som följer Svensk lag men ändå släppa fram texter som inte är lagliga. Den nya EU-lagen skall alltså tvinga plattformarna att följa de regler de själva skapat efter EU-lagen. De skall också själva agera på olagligt material utan att någon skall behöva anmäla texter.

Vissa länder vill gå längre än EU-lagen

En del länder, som Frankrike, vill gå ännu längre i tvingande åtgärder mot olagligt material. En del vill förbjuda exempelvis “fake news”, som inte omfattas av den nya lagen, och “olämpligt” material. Orsaken är att det kan inskränka för mycket på friheten att yttra sig. Ygeman igen:

Vi tycker att det ska begränsas till det strikt olagliga materialet. Men det finns länder som önskar gå längre och vill att bolagen även ska bli skyldiga att ta bort olämpligt material.
Källa: NyTeknik

Svenska regeringen vill att bara strikt olagligt material skall vara tvingande att ta bort. Regeringen tycker alltså att tvinga dem ta bort “olämpligt” material kan utgöra en begränsning i yttrandefriheten. Vårt land har betydligt större utrymme för yttrandefrihet än de flesta andra länder har vilket många idag inte känner till. Med “olämpligt” material menas försäljning av olämpliga produkter, fake news samt viss forma av hat och hot som inte bryter mor någon lag.

Agera själva om de tycker det är nödvändigt

Fake news ingår inte i den nya lagen. På den punkten får plattformarna agera själva för att begränsa den formen av texter. Det går helt enkelt inte lagstifta i sådana frågor utan att gå över gränsen för vad som rimligen kan anses vara yttrandefrihet i en demokrati. Folk måste helt enkelt få tycka på sätt som inte är rimligt eller sant, det skall inte stater lägga sig i.

Problemet vid förhandlingar om lagen

När förhandlingarna kommer igång på allvar om den nya lagen blir den svåra frågan hur mycket och vad skall plattformarna vara skyldiga att ta bort enligt lagen. De flesta länderna vill att de skall ta bort mer än vad Sverige vill. Frankrike har åsikten att mer än vad lagen säger skall ägarna till plattformar ta bort. Polen vill att plattformsägarna bara skall ha en begränsad rätt att ta bort texter och material, de vill att staten skall bestämma sådana saker. Förhandlingar kommer med stor sannolikhet stoppa vid någon form av kompromiss där främst Sverige får finna sig i att mer skall tas bort än vad deras förslag ligger på medan Polen får finna sig i att plattformsägarna blir skyldiga att radera sådant som är olagligt. Polens åsikt i frågan beror förmodligen på samma sak som media i Polen, dvs att bara obekvämt material för ledarskiktet skall raderas medan sådant som samma skikt tycker är bra skall få vara kvar.

Sår här skall det fungera

Eu-länderna skall sätta upp nationella samordnare som skall övervaka elektroniska mötesplatser och slå larm när de ser olagligt material på någon plattform. Samordnarna skall då påpeka detta för plattformens administration så att de skyndsamt raderar det olagliga. Om de vägra eller inte vidtar skyndsamma åtgärder kan ett vite på 6% av plattformens omsättning delas ut. Lagen innebär också att transparensen skall ökas i plattformarna. Bland annat skall de öppet motivera varför vissa åtgärder görs. Vidare säger Ygeman:

Det är viktigt att vi ställer krav på ökad transparens. Det är också bra att beslut kommer att gå att överpröva.
Källa: NyTeknik

Jämför ofta med posten

I Sverige jämför man ofta exempelvis forumet Flashbacks skyldighet att rader med att posten inte beslagtar post som är olaglig. Varför skall då plattformar ta bort olagligt? Om det säger Ygeman:

De är en speciell fågel och ska därför ha lagstiftning därefter.
Källa: NyTeknik

Vidare säger Ygeman om plattformarnas vilja till att radera olagligt:

När det gäller förslagen att hålla borta olagligt innehåll tror jag att de flesta plattformar välkomnar det. Det ger dem en riktpunkt och det kan vara praktiskt även för dem att ha ett tydligt regelverk och slippa att bli måltavla för debatter.
Källa: NyTeknik

Ja, han kan ha rätt här vad det gäller de som tidigare försökt följa lagar men det kan definitivt inte gälla det Svenska forumet Flashback. De ser sig som rebeller likt den riktiga rebellen, Che Guevara. Men till den nivån av rebellisk anda når de inte upp. Mest med tanke på att de flesta näthatarna är poliskramare när det kommer till att andra skall “åka fast” men snöflingor vad det gäller dem själva.

Vi får hoppas lagen kommer snabbt

Hoppas denna lag kommer snabbt nu för vi är många som lider under näthatarnas påhittade gräsliga historier. Vi kommer i så fall att hjälpa samordnarna att peka ut var det olagliga finns. När de är klara har vissa forum en hel del att göra med att plocka bort upp till 20 år gamla olagligheter. När det sker får vi se hur rebelliska snöflingorna egentligen är.

Läs mer: NyTeknik

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer