allmänt åtal för förtal

zemfira – Stämd av Poseidon och fälld

Betalade inte hyran

Under en följd av månader betalade inte zemfira hyran i bostadsbolaget Poseidon AB. Poseidon delgav upprepade gånger till zemfira att hon måste betala de förfallna hyrorna för att inte avhysas. zemfira svarade med att utebli med ytterligare en hyresbetalning. Hon svarade alltså aldrig Poseidon och betalade aldrig när inkassobolag försökte driva in hyresskulden.

Stämning

zemfira stämdes inför Göteborgs Tingsrätt (T 5423-15) av Poseidon men svarade inte heller nu. Vid första förhandlingen uteblev zemfira och en så kallat Tredskodom förordades av Poseidon. Tredskodom är en dom som faller om den stämde uteblir eller på annat vis försvårar för rätten.

Dom

zemfira dömdes att avhysas från lägenheten och att betala förlupna hyror tillika diverse ersättningar till Poseidon enligt följande (namnet har byts ut mot hennes alias på Flashback):

  1. zemfira ska avflytta från den av henne förhyrda bostadslägenheten på Sandspåret 19, Angered, objektsnummer 030-00941, samt därtill tillhörande förrådsutrymmen. Domen får i denna del verkställas utan hinder av den inte vunnit laga kraft.
  2. zemfira ska till Bostadsaktiebolaget Poseidon betala ett kapitalbelopp om 11.827 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen på – 3 932 kr från den 31 december 2014, – 3 932 kr från den 31 januari 2015, – 3 963 kr från den 31 mars 2015, allt till dess betalning sker.
  3. zemfira ska ersätta Bostadsaktiebolaget Poseidon med 3 963 kr per månad med förfallodag den siste var månad från och med den 30 april 2015 till dess dom meddelas i målet jämte ränta enligt 6 § räntelagen från respektive förfallodag till dess betalning sker. Enligt beräkning ger detta en summa på ca 7x 3 963kr= 27.741 kr
  4. zemfira ska till Bostadsaktiebolaget Poseidon betala skadestånd med 12.850 kr.
  5. zemfira ska ersätta Bostadsaktiebolaget Poseidon för inkassokostnad med 180 kr.
  6. zemfira ska ersätta Bostadsaktiebolaget Poseidon för rättegångskostnader med 8.200 kr, varav 5 400 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt lag.

zemfiras underlåtelser kostade henne alltså 60.798 kr. Till detta kommer ränta som läggs på summa för varje månad tills skulden är betald. Summan springer lätt upp i hundra tusen och därifrån till flera hundra tusen tar det några år, dvs med den betalningsmoral zemfira visat kommer hon vara försedd med betalningsanmärkning för resten av livet och med en skuld som kan närma sig en miljon.

Flyttade till Serbien

zemfira flyttade till Serbien under processens gång. Hon flydde alltså undan rättvisan utan tanke på konsekvenser. Konsekvensen blir möjligen en livslång skuld som kommer att växa till ohanterlig storlek och att hon inte kommer att kunna hyra en ny lägenhet.

Ny lägenhet

Tillbaka till Sverige i början av 2016 hade hon bara efter några månader en ny lägenhet på:

Tycho Brahes gata 6 lgh 1002
415 17 Göteborg

Väntetiden för att få lägenhet i Göteborg ligger på runt 3 år. Hur zemfira fått lägenhet på bara några månader och med hyresskulder visar att det möjligen föreligger andra arrangemang kring lägenheten.

Det skall kosta att näthata

När hon kontaktas visade hon inte någon som helst ånger än mindre bad om ursäkt. Vi får återkomma när vi talat med den nya hyresvärden, Byggnadsbolaget Curt Lundahl & Co. Förmodligen kommer hon ångra sitt näthat och att hon inte bad om ursäkt.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer