Uthängda på Flashback

Uthängda på Flashback med skyddad ID

Uthängda på Flashback med skyddad ID

Ägaren till hatforumet Flashback har skyddad ID vilket innebär att han lade till en regel som förbjuder medlemmarna att lägga ut personuppgifter eller på forumet eftersöka de som har skyddad ID. Den skräddarsydda regeln som syftar till att skydda ägaren själv kan de som fått sina personuppgifter utlagda på forumet utnyttja. Man försöker helt enkelt skaffa skyddad ID, vilket inte är lätt, och sedan anmäla inläggen som innehåller ditt namn eller andra personuppgifter för att bryta mot forumets regler.

Så här ser regeln ut

1.12. Integritetskänsliga uppgifter

Det är förbjudet att posta vissa integritetskänsliga och sekretessbelagda uppgifter, vars informationsspridning saknar ett beaktansvärt allmänintresse.

Visa förtydligande av denna regel.
Denna regel har till syfte att förhindra spridningen av synnerligen integritetskänsliga uppgifter gällande brottsoffer eller motsvarande, där det antingen finns en allvarlig hotbild, eller när det saknas ett tydligt allmänintresse av att uppgiften sprids.

Det är förbjudet, oavsett syfte, att efterfråga eller sprida uppgifter om personer med skyddade personuppgifter, om dessa uppgifter kan användas för att skada vederbörande. Exempel på sådana uppgifter är boende- eller vistelseort. Undantag är uppgifter som är allmänt kända, eller om det rör sig om uppgifter som personen själv spridit.

Det är förbjudet att posta uppenbart känsliga uppgifter om någons sexualitet eller sexualliv, om det med hänsyn till uppgiftens innehåll är ägnat att medföra allvarlig skada för den som uppgiften rör. Exempelvis detaljerade uppgifter om någons sexuella preferenser eller sexuella kontakter.

Det är förbjudet att posta uppenbart känsliga uppgifter om någons hälsotillstånd, vars spridning är ägnad att medföra kännbar skada. Exempelvis omfattande medicinsk dokumentation som typiskt sett omfattas av sträng sekretess.

Det är förbjudet att posta uppenbart känsliga uppgifter om att någon utsatts för ett allvarligt brott, om spridningen var ägnad att medföra kännbar skada för den drabbade. Med allvarligt brott avses främst sexualbrott och i vissa fall våldsbrott, men däremot inte egendomsbrott eller motsvarande.

Undantag från denna regel kan göras om det med hänsyn till syfte och övriga omständigheter finns ett legitimt samhällsintresse av att uppgifterna publiceras. Exempelvis att spridningen av uppgifterna har skett i ett granskande syfte, där intentionen varit att avslöja övergrepp mot enskilda eller motsvarande, och där uppgifterna är av central betydelse.
Källa: flashback.org/regler

Uthängda på Flashback med skyddad ID

Regeln innehåller som ni ser mycket mer än att skydda de med sekretesskydd. Men detta inlägg vill vi bara fokusera på de med sekretesskydd.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer