Flashback - Innehåller massor av GDPR-brott

TV4-kändis hänger ut brottslingar

Häng ut brottslingar

Det är inte tillåtet att hänga ut brottslingar som brottslingar, det är förtal. Men förtalslagen är “oskadliggjord” av åklagarämbetet genom lagskrivarnas idé att det skall finnas ett allmänt intresse innan man får åtala. Det åklagarämbetet gjort är att tolka “allmänt intresse” som att det aldrig får åtala. För vanliga dödliga människor betyder det att man bara får åtala om förtalet spridits vilket är exakt vad lagskrivarna menat i sitt förord till lagen. Åklagarämbetet har med sin huvudlösa tolkning gjort förtalslagarna fullständigt obrukbara. Därför är det i princip lagligt att förtala varandra som exempelvis åklagare. Men vad ni gör skicka inga Julkort till dem då blir det åtal följt med åratal av utredningar, förhör och allt annat som hör svåra brott till. Det är så därför att vi inte är lika inför lagen, det har åklagarämbetet sett till. Därför kan den kände T4-profilen hänga ut vem han vill utan att bli åtalad.

Vem är den kände profilen

Här är hans personuppgifter: Jan Roddy Lennart Benjaminson 19681124-5916. Han är själv straffad och borde också hängas ut enligt hans egen idé. Roddy jobbar på TV4 i programmet “Gladiatorerna”. Han är alltså en muskelbyggare. Läser man hans Facebook framträder en ganska sympatisk person med stort hjärta men har trampat helt fel när han hänger ut brottslingar. I vårt land är det rättsväsendet som dömer brottslingar och efter avtjänat straff skall de vara fria för att börja om på nytt. Om man hänger ut dem blir de inte fria, då får de problem med både jobb och att skaffa bostad. Det skickar dem direkt tillbaka till  den brottsliga banan för att överhuvudtaget överleva. Det vill alltså säga att de som hänger ut brottslingar skapar nya brottslingar, tvärt emot syftet.

Du är bättre än så

Roddy, sluta häng ut brottslingar som förlänger deras brottsliga bana! Du är mycket bättre människa än så, du verkar ju var en riktig helylleperson, en sådan man vill känna!

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer