Trolljägarna – Veckorevyns chefredaktör

Veckorevyns chefredaktör Irena Pozar utsätts ständigt för näthat. Orsaken till att just hon utsätts för mycket grovt näthat beror på att hon har en feministisk udd. Hon slåss för kvinnors jämställdhet vilket naturligtvis är bra. Trots att vi befinner oss en bra bit in i 2000-talet är många kvinnor fortfarande hårt ansatt av manligt förtryck. Det Irena Pozar gör måste sägas vara hjältemodigt då hon trots extrem näthat står upp och slåss för kvinnors rätt.

Antirasist

Irena Pozar slåss inte bara för kvinnors rätt, hon slåss också mot rasister. Slåss man både för kvinnors rätt och mot rasister är man i dubbel bemärkelse en måltavla för de förkrympta männen på nätet. Nu har hon också en plattform att slåss från och gör det mycket bra, då fördubblas antal förkrympta män som tävlar om vem som kan skriva det hemskaste mot henne.

Är verkligen förkrympta

De män som hatar både kvinnor och antirasister är verkligen förkrympta både här och där (jo, säker “där” också). Bland annat förmår de inte kunna skriva begripligt. Mycket av hatet alltså är knappt läsbart och gör ingen skada som skrift men det gör skada att veta att det finns sådana förkrympta galningar på nätet som inte drar sig för något alls.

Vad får hon för hat mot sig

De som skriver så det går att läsa skriver nedsättande och ibland riktar rena hot mot Irena Pozar. Det är män som saknar manlighet som gör så här. Riktiga män är aktsamma om kvinnor och alla andra, de skulle aldrig skriva som dessa män med förkrympt manlighet. Vi väljer ut den kommentar (kommentaren är borttagen i länken) som användes i rättsväsendet när killen stämdes:

Det är sexistiska feministidioter som Irena som skulle behöva hålla käften. Hon gör ju bara bort sig. Upp med en kniv i fittan på sexistiska feminister

Här skriver hataren att Irena Pozar borde få en kniv upp i underlivet. Hur är en person skapt som skriver på detta ohyggliga vis? Tja, vi vet inte hur han är skapt men att han tillhör det förkrympta gänget är inte svårt att gissa. Vi vet dock helt säkert vem han är: Robert Rosenkvist 880731-0852

Dömdes i Tingsrätten friades i Hovrätten

Med hjälp av bla Juridikprofessor Mårten Schultz stämde Irena Pozar hataren. Robert Rosenkvist dömdes för ofredande i tingsrätten och skulle betala 5000kr i skadestånd (som borde varit 10 gånger högre). I Hovrätten friades Robert Rosenkvist därför Hovrätten anser att Svensk lag inte tycker att det är brottsligt att säga “Upp med en kniv i fittan på sexistiska feminister” med tydligt adress till Irena Pozar. Det som är bra med Hovrättsdomen är dock kritiken mot våra lagar som inte bara vi framfört många gånger utan som också Juridikprofessor Mårten Schultz framför och håller med om. Så här skriver Hovrätten:

En annan sak är att goda skäl kan anföras för att förfaranden av det slag som är föremål för hovrättens bedömning borde vara straffbara. Det får emellertid anses ankomma på lagstiftaren att ta ställning till om en sådan kriminalisering bör införas och hur den i sådana fall bör utformas.
Källa: B9461-14

Hovrätten kritiserar alltså vår lagstiftnings uddlöshet mot näthat. Det gör de med rätta och det gör de mot bakgrund av att om inte våra lagskrivare ändrar på lagarna kommer folk att börja freda sig själva mot näthatet. Ett sådant sätt är det Trolljägarna gör och ett annat sätt är det vi gör. Men risken är överhängande att det stapplar in en annan sorts folk på arenan. Alltså folk som i normala fall är genomärliga och gör ingen illa alls men som kan freda sig fysiskt mot näthatare utan att lägga några fingrar emellan. Näthat mot folk kan driva fram sådana känslor med handlingar som ingen av oss vill se. Det är alltså bråttom att ändra lagar så att nätbuset kan fällas i rättegångar, med åklagare.

Juridikprofessor Mårten Schultz

Vi har några gånger kritiserat Mårten Schultz. Men i denna upplaga av Trolljägarna gör han ett fantastiskt arbete med att väldigt pedagogiskt förklara hur lagarna fungerar och hur svårt det är att få någon fälld för de brott som vi kallar för näthat är. Det bästa är dock att han med rätt kritiserar hur dessa lagar fungerar och att de möjligen kan bryta mot EU-lagstiftningen. Vi säger att dessa lagar bryter mot FN:s mänskliga rättigheter, Artikel 12, som är ungefär densamma som motsvarigheten i EU:s lagstiftning:

Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Om inte Svenska lagar inte rättar sig efter ovanstående kommer yttrandefriheten att minska ytterligare för vanligt folk men mest illa är att den friheten kommer att inskränkas mest för journalister. För att slippa få hatiska omdömen har redan flera journalister börjat att självcensurera sig. Vi kan inte låta nätpöbeln bestämma vad vi andra får skriva och yttra därför är det högst angeläget att man skyndar på de lagändringar som behövs.

Anmält till Justitiekanslern

Mårten Schultz hjälpte Irena Pozar att stämma staten på skadestånd för att det inte gick att fälla Robert Rosenkvist i Hovrätten. JK inser att inte heller där kan man ge skadestånd till Irena Pozar bara för att:

även om den innehållit mycket grovt språk och medfört obehag för sökanden – har lämnats som ett inslag i den debatt som sökanden har initierat genom sin artikel.

Vad JK skriver är att JK tycker det är ok att dödshota någon bara för att denne skrivit en artikel!? Läs en gång till: det är ok att dödshota någon bara för att denne skrivit en artikel! Det omdömet är fullständigt huvudlöst, det är så huvudlöst och korkat att man kan undra om det var en tuff fest på JK den dagen. Självklar skall man kunna skriva om vad man vill utan att utsättas för dödshot. Om det man skrivit går över gränsen är det bättre att polisanmäla än att dödshota. Men det fattar tydligen inte JK. Mårten Schultz skriver mycket riktigt så här om JK:s omdöme:

Att skriva en krönika kan omöjligen initiera kommentarer rörande att Irena och feminister bör våldtas med knivar och slås ihjäl med basebollträ

JK och en oväntad åsikt

JK gör dock en oväntad manöver genom att skriva detta:

Att hovrätten gjorde bedömningen att kommentaren inte kunde anses utgöra ett ofredande innebär emellertid inte att staten brustit i sin förpliktelse att skydda sökanden och att XX:s agerande inte är straffrättsligt sanktionerat i svensk rätt. Straffansvar för XX skulle även ha kunnat aktualiseras enligt någon annan bestämmelse i brottsbalken, t.ex. som förolämpning (vilket även hovrätten har konstaterat) eller olaga hot. Justitiekanslern instämmer därför inte i hovrättens slutsats att ett agerande av det slag som det nu aktuella inte kan vara straffbart i svensk rätt.

Men nu förstår vi inte riktigt. Först skriver de att “även om den innehållit mycket grovt språk och medfört obehag för sökanden – har lämnats som ett inslag i den debatt som sökanden har initierat genom sin artikel“. Ja, de skriver i princip att hon får skylla sig själv att hon skriver artiklar för då får man finna sig in att det hotas med att sticka upp knivar i underlivet eller bli ihjälslagen med ett baseball-racket. Men sedan skriver de att Hovrätten dömt fel och att de i princip borde fällt killen. Nu får vi lust att bli väldigt grova i språket vi också: Vad fa’n håller JK på med? Inte alls konstigt att med så snurriga lagar och i vissa fall snurrig personal inom rättsvårdande instanser att näthatet kan fortgå.

4 tankar på “Trolljägarna – Veckorevyns chefredaktör

 1. jk alltså säger bara Lambertz ni vet han som kunde fastslå att alla domarna var felaktiga gentemot Quick han kom undan med detta FLATA LANDET SVERIGE :((

  Tack för att ni oförtrutet kämpar på mot internet vansinnet och hatet som framförallt gror i sd-skamhögerns svans…..

 2. jaga jaga jaga jaga:
  jk alltså säger bara Lambertz ni vet han som kunde fastslå att alla domarna var felaktiga gentemot Quick han kom undan med detta FLATA LANDET SVERIGE :((

  Tack för att ni oförtrutet kämpar på mot internet vansinnet och hatet som framförallt gror i sd-skamhögerns svans…..

  Tack för ditt omdöme om oss!
  Vi håller definitivt med om att Sveriges rättssystem är flat. Speciellt gäller det under förtal där de dessutom deklarerar i förorden att det inte får vara åklagarledd rättegång utan den drabbade måste själv både utreda och driva frågan i rätten.

 3. Jag tycker att den här artikeln gör en väldigt ointelligent analys av fallet med Irena Pozar.

  Att säga att Pozar kämpar för jämställdhet är ju inkorrekt. Per Ström tog ju upp många av feminismens brott mot de mänskliga rättigheterna. Feminism är en sexistisk och rasistisk ideologi.

  Att Pozar skulle vara antirasist är osannolikt eftersom hon är judinna. Judisk-makt rörelsen har ju haft ihjäl 1 miljon palestinier i samband med deras kolonisation av Palestina. Dessutom har judar varit överrepresenterade som slavägare. Dock är det förbjudet för judar att förslava andra judar. Dessutom har Pozar gjort uttalanden som är rasistiska mot vita människor.

  Riktiga kvinnor är inte feminister.

 4. Frida:
  Jag tycker att den här artikeln gör en väldigt ointelligent analys av fallet med Irena Pozar.

  Att säga att Pozar kämpar för jämställdhet är ju inkorrekt. Per Ström tog ju upp många av feminismens brott mot de mänskliga rättigheterna. Feminism är en sexistisk och rasistisk ideologi.

  Att Pozar skulle vara antirasist är osannolikt eftersom hon är judinna. Judisk-makt rörelsen har ju haft ihjäl 1 miljon palestinier i samband med deras kolonisation av Palestina. Dessutom har judar varit överrepresenterade som slavägare. Dock är det förbjudet för judar att förslava andra judar. Dessutom har Pozar gjort uttalanden som är rasistiska mot vita människor.

  Riktiga kvinnor är inte feminister.

  Du missuppfattar flera saker som det ofta görs ute på nätet.

  1. Feminist betyder inte att alla agerar på samma sätt. Man kan alltså inte dra alla som kallar sig för feminister genom samma kam. Därför kan man inte säga att “Feminism är en sexistisk och rasistisk ideologi”. Feminism är en företeelse och ingen “ideologi”.
  – Vi har träffat på galna feminister som helt tappat fotfästet och borde gå i terapi för att komma tillbaka till Jorden.
  – Vi har träffat på feminister som slåss åt alla håll och kanter.
  – Vi har träffat på feminister som inte alls är feminister osv.
  – Vi har träffat på feminister som är mycket bra och slåss för jämlikhet. Vi kanske inte håller med allt men vem kan hålla med allt i de olika lägren.
  – “Per Ström” känner vi inte alls till och om det inte är näthatrelaterat är han fullständigt ointressant för oss.

  2. Man kan vara antirasist oavsett vad man är eller kommer från.
  Bara för att man är Jude diskvalificerar det inte denne från att vara antirasist. I så fall kan inte Judar ta ställning för Palestinier eller Palestinier ta ställning för Judar. Ändock förekommer det att de stödjer varandra i sin respektive kamp. Det är fler i motsatta grupper som stödjer varandra än det är som hatar varandra.

  Förresten så är både Judar och Palestinier Araber. Det finns dock Judar av annan härkomst än från Arabländerna.

  Vi känner inte till Irena Pozar härkomst eller vilken religion hon tillhör eller om hon alls tillhör någon religion. För oss är det oväsentligt och tämligen ointressant. Det är hennes gärning som är intressant men mest är det näthatet mot henne och andra vi jobbar mot. På den punkten är hon definitivt drabbad oavsett allt det andra.

  Att stödja en Jude eller Judinna som näthatats betyder inte alls att man stödjer Israel och dess rasistiska regim. Det betyder bara att vi stödjer en person som blivit svårt näthatad. Det är ett fenomen ute på nätet att man placerar in alla åsikter eller vänskap i olika fack med stenhårda gränser. Sådana fack finns bara i vissa personers tankevärldar men inte i verkligheten.

  Det går inte att vara rasistisk mot “vita” i Sverige. I något afrikanskt land kan det däremot vara så.

  Vi har i denna artikel inte gjort någon analys alls som du skriver. Vi har skrivit en artikel om en kvinna som blivit mycket illa näthatad.

  Vi tycker illa om hatande feminister, hatande mansgrupper, hatande fascister eller hatande människor över huvud taget. Men om någon av dem själva skulle utsättas för näthat mycket illa står vi upp på deras sida. Vi kämpar mot näthat och skiter fullständigt varifrån folk härstammar, vilken religion de tillhör, om de är extremhöger, SD:are eller om de själva är näthatare eller galningar på annat sätt. Vi motarbetar alltså näthat!

  Förstår du nu?

Kommentarer är stängda.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer