Trolljägarna – Programledares dotter hatad

Trolljägarna som har premiär 2019-01-28 har redan spelats in och effekterna av det har redan visat sig genom att trollen, eller näthatarna som det egentligen heter, har börjat ge sig på programledaren Frida Boisens 13 åriga dotter. Med hatiska, kränkande och hotande tillmälen försöker de “hämnas” på programledaren som ryckte den anonyma påsen bort från ansiktet. Näthatare visar här sina sanna egenskaper. De hatar och beter sig illa mot andra människor men när de dras ut ur sin anonymitet visar det sig att det handlar om fega kräk som inte har något annat att sysselsätta sig med.

Ung oskyldig tjej

En timma efter att de spelat in en konfrontation med en hatare började det komma sms i programledarens 13 åriga dotters telefon, bland annat stod det så här:

vi ska snitta upp din mage, vi ska grilla dina bröst, du ska ångra vad du har gjort
Källa: Aftonbladet

Näthataren ringde också flera hundra gånger till dottern på några få minuter. Mamman, Frida Boisen, säger:

De här trollen drar sig inte för någonting, magen till fega människor alltså /../
Det började på väg hem nån timme efteråt [efter inspelningen] och så står det att jag ska ångra vad jag har gjort, så det var ganska tydligt.
Källa: Aftonbladet

Polisanmälde Frida Boisen händelserna:

Givetvis och det uppmanar jag alla att göra. Men som det är i den här sortens brottslighet, det är allt från olaga hot till olaga förföljelse, det blir saker beställda hem till en, många som drabbas har varit med om det. Det kommer hundratals kondomer, läsk, robotgräsklippare, bubbelpooler för hundratusentals kronor som du inte har beställt. Bara att skicka tillbaka och tacka nej till det blir ett halvtidsjobb för många människor. Men det är svårt att få lagfört. Polisen står handfallen inför den här brottsligheten.
Källa: Aftonbladet

Hon har helt rätt att polisen står handfallen för denna typ av brott men inte för att de inte kan utan därför att lagarna säger att det är den drabbade själv som skall utreda och lagföra brottslingen. Samhället kräver alltså att en svårt näthatad person skall ha orken och kunnandet att leta upp en anonym hatare, ha kunnandet att göra en korrekt utredning och därefter ha kunnandet att leda en rättegång mot personen likt en åklagare. Till detta måste den drabbade ha ett fett bankkontot för att betala alla kostnader om näthataren frias. Risken att gärningsmannen frias är överhängande eftersom rättsväsendet endast tror på utredningar som gjorts- eller godkänts av polis. Det är så det fungerar i vårt rättsväsende som i själva verket är ett orättsväsende.

Ändring av lagen

Lagen borde ändras på så sätt att alla mål skall drivas av kunniga åklagare, även stämningar.  Det borde också ändras till att staten betalar alla kostnader om det blir en friande dom. Bara så kan vi komma åt näthatet via rättsväsendet. Den andra vägen, att freda sig själv mot näthat, vill ingen se för det kan bli brutalt men det är där vi hamnar om inget görs.

Källa: Aftonbladet

14 tankar på “Trolljägarna – Programledares dotter hatad

 1. Hot och grova trakasserier som är ritad mot programledarens dotter borde polisen se mycket allvarligt på för dessa grova påhopp har ett straffvärde på minst 2 års fängelse.

 2. spion:
  Hot och grova trakasserier som är ritad mot programledarens dotter borde polisen se mycket allvarligt på för dessa grova påhopp har ett straffvärde på minst 2 års fängelse.

  Ja, och näthat mot personer under 18 år är åklagarlett!

 3. jag näthatar gärna kommunisten o ärkeidioten achberg lite

 4. Jörgen:
  jag näthatar gärna kommunisten o ärkeidioten achberg lite

  En av många totalt urblåsta som kommenterar men som vi sällan släpper fram. Denna var dock ganska snäll i tonen så den släpper vi fram denna gång.

 5. Det journalisten i artikeln utsatts/utsätts för kommer sannolikt polis och åklagare att vidta rättsliga åtgärder mot av anledning att hon är journalist med i Sverige närmast beskrivet, totalitär mediamakt.
  Det finns naturligtvis ingen ursäkt avseende nättrollsförföljelser tillika innefattar objektivitet och civilkurage att öppet eklatera att det finns journalister som i genuint kriminellt uppsåt startat och byggt sin nätrollskarriär med inte existerande publicerade berättelser om för denne okända hederliga personer som per automatik är maktlösa, rättslösa mot i Sverige nätrolljsournalistik.

  Här endast ett av hundratals av undertecknade känt autentiskt exempel avseende en journalist med i hennes vänkrets – anonym publicerad ”hederlig familj med trovärdiga vittnen”, vars grava osanningar under 7 år flödat i trycksvärta med detaljerade berättelser och utlåtanden och hjärntvättade i allmänheten inkluderande Flashbackdebattörer, kan naturligtvis inte gissa sig till att denna kvinnliga lynchmobbsjournalist med anonyma ”hederliga och trovärdiga” , inte ens på avstånd sett av dem karaktärsmördade i trycksvärta!
  Denna lynchmobbjournalist med anonyma ”hederliga med trovärdiga vittnen” psykosociala problematik är väl känd av samtliga psykosociala och polisiära instanser och det rättsvidriga facto är dessutom motivering till att samtliga mediers chefsredaktörer och journalister konsekvent vägrat genmäle och fortsatt att reprisera sin kvinnliga kollegas 100% falska fasansfulla osanningar.

  Den kvinnliga lunchmobbsjournalistens uppvigling till vansinnesdåd pågår än idag 2019 via så ock Flashback med följd att systematisk åverkan på egendom, hemfridsbrott, hot och överfall med och utan tillhyggen inkluderande skjutvapen, konstanta mordbränder, mordhot mot värnlösa barn, åldringar och synnerligen grov djurmisshandel och andra mordförsök innefattande ett antal bilprejningar till och med på motorväg i rusningstrafik, med de facto dödliga konsekvenser tillika har några bara krävt operationer, som vid ett tillfälle under pågående operation övergått till livsavgörande inte tidigare prövad transplantation.
  Journalisten med benämnda “hederliga och trovärdiga” är ostridigt bedragare vars psykiska problematik som nämnts är väl känt av ett stort antal polis och åklagare i så ock samarbete med andra staters polis, åklagare och Europol tillika beivras dessa bedragare som till dags dato med exakt samma inte existerande historia utan straffpåföljd i första skede under nio år falskt tillvitat ett 40 tal personer på olika platser i Sverige och i andra skede fortsatt och utökat med ytterligare 75 falskt tillvitade personer!
  Sverige avsaknad av konkurrerande kontrollerande granskande medier utgör att allmänheten hjärntvättats av denna kvinnliga nätrollsjournalist som med ovan grova oegentligheten i bagaget premierats till kriminaljournalist och i brottsligt uppsåt valt att mörklägga att av henne anonyma “hederliga och trovärdiga” har med exakt samma inte existerande berättelse, samtidigt falskt tillvitat över 100 totalt okända personer.

  Nätrollsjournalisten och bedragarna härjningar på Flashback är enkelt att uppdatera och lika enkelt att kontrollera är att dem publicerade berättelsen inte existerar och att samtliga falskt tillvitade var och är för dem totalt okända personer med rena register med yrken, ett tiotal poliser, fem politiker, jurister, advokater, läkare, busschaufförer, företagare och flera domare i olika domstolar med familjer, med flera!
  I Folkets Intresse har i artiklar publicerat avseende en manlig journalist vars granskningar av en som uppfattas företagare gick överstyr innefattande “personliga åsikter” i inlagor till myndigheter och via Flashback i olämpliga vokabulär om den granskade parten och i det ärendet fanns en redovisad bakgrund till publicerat i media, men i av undertecknade här redovisad lynchmobbsjournalistik publicerat existerar inte och det fasansfulla facto är enligt ansvarig chefstraktör med flera chefredaktörer, insp, orsak till att nätrollsjournalisten aldrig någonsin kontaktat av henne med inte existerande publiceringar, karaktärsmördade.
  Av antisociala bedragare med eller utan titel i skriftliga inlagor falska uppgifter till myndigheter är dessutom nätstalkers signum som i 99 av 100 fall inte når de brottsutsatta och därav råder undertecknade alla invånare inkluderande Flashbackdebattörer, att en gång per år kontakta samtliga myndigheter och ta ut registerutdrag kostnadsfritt och många lär bli förvånade och lindrigt sagt upprörda.

  Här nämnd av kvinnlig nättrollsjournalist i häpnadsväckande många år publicerad anonym ”hederlig familjs berättelse” existerar inte och dessutom består ”familjen” i verkligheten av 1 kvinna som med exakt samma inte existerande historia i falska polisanmälningar, i uppsökningsverksamhet och med stalker fridgott via flygblad och Flashback falskt tillvitat för dem totalt okända personer.
  Av bedragerskan anlitad sektoid stalker grava osanningar är skapade i hans fantasi i uppvigling via Flashback tillika avser bedragerskan som varje gång hon utretts och eller gripits under pågående annan brottslighet, som inte räknas upp här på grund att de kräver flera A4 sidor med nära hela bottsrubrikskalan, nämns endast att hennes metodik i polisförhör är citerat ur endast ett av ett stort antal förhör lydande.
  ”X kallad till förhör avseende brottslighet +++ (egen kom, olika grova brottsrubriceringar varje gång) men när det började omvandlades hon till zombie, pulsen är knappt skönjbar, det går inte att få kontakt med henne, utan har stirrat hatiskt på mig i flera timmar, det ser ut som hon inte andas, pulsen är knappt skönjbar hon är helt okontaktbar. Tillkallad försvarsadvokat har även denna gång tröttnat och lämnat förhörsrummet och i PM står namn på förhörsledare och ”X som i flera timmar okontaktbar stirrat hatiskt reste sig upp från stolen en stund efter att försvararen gått och hon lämnade rummet med hatisk blick gällt skrattande, slut citat.

  För det mesta klarar sig den av nätrollsjournalisten anonymt publicerad ”hederliga familj” som således består av en kvinnlig bedragerska som med zombiemetoden till och med klarat sig undan åtal för ett antal mycket grova brott som oundvikligen har enda straffpåföljd fängelse, men vid senast kända brottslighet avslöjad gripen med ”godset i väskan” har de som grep henne nedtecknat ”Det gick inte att höra henne för hon omvandlades till zombie, hon vägrade svara, hon är okontaktbar” och inför åtalet försökte hon att undgå det med av nätrollsjournalistens stort antal artiklar med inte existerande berättelse!
  Av nätrollsjournalisten i sju år publicerad ”hederliga familj” består således av 1 kvinna som även denna gång försökte undgå åtal med åberopande de 100% falska artiklarna vilket misslyckades och då grovt osant intygade hon att hennes diagnoser beror på den av nätrollsjournalisten masspublicerade inte existerande berättelsen vilket också domstolen förkastade och då inkom hon med av henne återanvänd läkare som skrev intyg till 100% kopierat ur de inte existerande publiceringarna, men 2017.09.22 dömdes hon i HBG Tingsrätt.
  Detta nätroll och av ett stort antal poliser fastställt notoriskt falsk angivare är sedan mer än femtio år mantalsskriven många mil från Växjö men har postadress c/o i Växjö i tron att hennes fortsatta brottslighet vid sökning å internet inte ska avslöjas av henne med nätrollsjournalist tidigare manipulerade anonyma publicerade ”trovärdig vittnen” som de facto under ed i domstol vittnat att de mutats till att falskt styrka journalistens 100% falska publiceringar och sedan hotats till att fortsätta att tidningar och TV3 program grovt förtala för dem också, totalt okända personer.

  De som uppviglar allmänheten inkluderande Flashbackdebattörer är i Sverige till 100% baserat på en journalisters artiklar som oavsett sann eller falsk utan en enda kontroll repriseras i samtliga medier på grund av att staten saknar självförsörjande konkurrerande medier och i staten ständigt återkommande lynchmobbsjournalistik gör naturligtvis att ingen kan gissa sig till att den kvinnliga stalkerjournalisten i många år publicerad anonym hederlig familj med trovärdiga vittnen”, är diametralt motsatsen till hederliga och trovärdiga med grav psykosocial problematik vars grovt olaga förföljelser och publicerade falska berättelser inte existerande och dessutom detaljerade omdömen efter ”alla deras möten de haft med av dem stalkade inte heller existerar, ty samtliga var och är för av dem totalt okända hederliga personer som de inte ens sett på avstånd.
  Av I Folkets Intresse ”vårt rättsväsende är i själva verket ett orättsväsende” beror på att i så ock EU medlemsstaten Sverige yrkesgrupper finns antisociala varelser som oavsett till 100% styrkt grovt organiserade oegentligheter skyddas av rikspolitiker premierade ansvariga i kontrollinstanser vars uppdrag är att skydda staten politikernas intressen, samtidigt som de orätt sägs utgöra folkets ProBono advokater och detta rättsrötefalsarie är yttersta orsak till att Sverige är den mest anmälda och flest dömda
  EU medlemsstaten för så ock Brott mot FN Tortyrförbud.
  Övriga staters kontrollmyndigheter åtalar och dömer gärningspersonerna till kännbara straff oavsett titel och med insikt i de facto att ”vårt rättsväsende är i själva verket ett orättsväsende” tilläggs att vår demokrati är i själva verket en demokratur.

  Det nämns att att undertecknade har i juridiska forum och om I Folkets Intresse tillåter det erbjudit och erbjuder 50.000 svenska kronor per sanning, som nämnd kvinnlig stalkerjournalist med anonym ”hederlig med trovärdiga vittnen” uttalat i ett sannerligen stort antal artiklar och i timmar TV 3 program, tillika avser av TV 3 programledare uttalat och erbjudandet avser naturligtvis också Flashbackdebattörer, tillika nämns att lynshmobbsjournalisten MB utöver ovan redovisade synnerligen grova oegentligheter utökat dem med att ett antal gånger senaste åren skrivit om den inte existerande berättelsen, klippt och klistrat och fört in falska fotografier som inte är på av henne nätstalkade som hon de facto inte ens sett vare sig i verkligheten eller på fotografi och vägran att ta bort de genuint kriminella falsarierna gör att undertecknade beslutat att informera allmänheten inkluderande Flasbackdebattörer.
  Mvh, PB Juristerna.

  Ps. Om någon har något att yvas över går det bra att göra polisanmälan eller om någon har något att tillägga kan kontakt ske med undertecknade genom att till Dagens Juridik Redaktion lämna kontrollerbara kontaktuppgifter och om I Folkets Intresse Redaktion tillåter lämna kontrollerbara kontaktuppgifter till dem som vidarebefodras till oss kontaktar vi dem som vill det, ds.
  Mvh igen!

 6. PB Juristerna:
  Det journalisten i artikeln utsatts/utsätts för kommer sannolikt polis och åklagare att vidta rättsliga åtgärder mot av anledning att hon är journalist med i Sverige närmast beskrivet, totalitär mediamakt.
  Det finns naturligtvis ingen ursäkt avseende nättrollsförföljelser tillika innefattar objektivitet och civilkurage att öppet eklatera att det finns journalister som i genuint kriminellt uppsåt startat och byggt sin nätrollskarriär med inte existerande publicerade berättelser om för denne okända hederliga personer som per automatik är maktlösa, rättslösa mot i Sverige nätrolljsournalistik. /../

  Får tacka för synpunkterna.
  Det går bra att kontakta er via oss.

  Journalistens dotter som utsatts av trollen är under 18 år och då gäller åklagarlett åtal.

 7. Godmorgon I Folkets redaktion med debattörer.

  Redaktionen har rätt i att “åklagarlett åtal avser journalistens underåriga dotter som utsatts av trollen”, tillika vet alla föräldrar att rättssäkerheten inte ens fungerar när deras värnlösa barn trakasseras av gärningspersonen.

  Som uppfattas har journalisten gjort polisanmälan tillika fortsatt att medverka till att i varje fall hennes kollegor “uppsökt och ställt gärningspersonen till svars” vilket är oklokt ty när polisanmälan skett är Övergrepp i Rättssak att beakta som vid åtal också har fängelse i straffskalan.

  Kritiskt granskande journalistik innefattar respektfulla kontakter med samtliga kontrahenter och objektiv kontroll av lämnade uppgifter och vår åsikt är efter att i efterskott sett några program att i slutet av desamma överfallsjournalistik, inte är rätt metod för att få nätrollen att upphör med näthatet.
  Mvh PB J

 8. PB J:
  Godmorgon I Folkets redaktion med debattörer.

  Redaktionen har rätt i att ”åklagarlett åtal avser journalistens underåriga dotter som utsatts av trollen”, tillika vet alla föräldrar att rättssäkerheten inte ens fungerar när deras värnlösa barn trakasseras av gärningspersonen.

  Som uppfattas har journalisten gjort polisanmälan tillika fortsatt att medverka till att i varje fall hennes kollegor ”uppsökt och ställt gärningspersonen till svars” vilket är oklokt ty när polisanmälan skett är Övergrepp i Rättssak att beakta som vid åtal också har fängelse i straffskalan.

  Kritiskt granskande journalistik innefattar respektfulla kontakter med samtliga kontrahenter och objektiv kontroll av lämnade uppgifter och vår åsikt är efter att i efterskott sett några program att i slutet av desamma överfallsjournalistik, inte är rätt metod för att få nätrollen att upphör med näthatet.Mvh PB J

  Vi förstår vad ni menar. Dock tror jag att journalisten kan förklara att ”uppsökt och ställt gärningspersonen till svars” betyder att tala med och försöka få ett svar varför gärningsmannen näthatat hennes dotter.

 9. Att målsägare eller någon i dennes sfär agerar mot gärningspersonen efter att polisanmälan skett är Övergrepp i Rättssak oavsett förklaringen “uppsökt, talat med och försökt få ett svar varför gärningsmannen näthatar ett barn”.

  Övergrepp i Rättssak är också brottsrubricering om gärningspersonen vet om att denne är polisanmäld och själv eller med hjälp av någon annan kontaktar målsäganden eller dennes anhöriga.

  Att en brottsutsatt person söker upp brottslingen kommer garanterat att användas av gärningspersonens försvarare som råder till motanmälan Övergrepp i Rättssak och antingen avskrivs ärendet direkt eller båda parter åtalas, varav det förstnämnda är sannolikt och det sistnämnda synnerligen osannolikt.
  Mvh igen.

 10. PB Juristerna.:
  Att målsägare eller någon i dennes sfär agerar mot gärningspersonen efter att polisanmälan skett är Övergrepp i Rättssak oavsett förklaringen ”uppsökt, talat med och försökt få ett svar varför gärningsmannen näthatar ett barn”.

  Övergrepp i Rättssak är också brottsrubricering om gärningspersonen vet om att denne är polisanmäld och själv eller med hjälp av någon annan kontaktar målsäganden eller dennes anhöriga.

  Att en brottsutsatt person söker upp brottslingen kommer garanterat att användas av gärningspersonens försvarare som råder till motanmälan Övergrepp i Rättssak och antingen avskrivs ärendet direkt eller båda parter åtalas, varav det förstnämnda är sannolikt och det sistnämnda synnerligen osannolikt.
  Mvh igen.

  Ja, så är det efter man polisanmält. Jag fick dock känslan av att det skedde före polisanmälan. Jag kan dock ha fel där.

 11. Många av “trollen” mår psykiskt dåligt, då är det helt fel väg att gå att hänga ut dom offentligt i ett TV-program och göra underhållning av det. Man behöver inte en TV-produktion i ryggen för att konfrontera en person, bara ring upp personen eller en anhöring till denne så brukar det lösa sig. Nej, det enda rätta om man blir utsatt för ett brott är att polisanmäla.

  Många av dessa “offer” (särskilt bloggerskorna i första avsnittet som lever på uppmärksamhet) verkar njuta av uppmärksamheten att få sitta med offerkofta i nationell TV. Och den första tjejen som blivit catfishad och fått nakenbilder skickade till sig hade ju redan fått reda på identiteten på förövaren, varför inte polisanmäla på direkten!? Tydligen var det viktigare med 15 minuter i rampljuset…

  Aschberg kallar även “trollen” för “idioter” och andra grova påhopp, bör han inte föregå med gott exempel?

 12. Peter:
  Många av ”trollen” mår psykiskt dåligt, då är det helt fel väg att gå att hänga ut dom offentligt i ett TV-program och göra underhållning av det. Man behöver inte en TV-produktion i ryggen för att konfrontera en person, bara ring upp personen eller en anhöring till denne så brukar det lösa sig. Nej, det enda rätta om man blir utsatt för ett brott är att polisanmäla.

  Många av dessa ”offer” (särskilt bloggerskorna i första avsnittet som lever på uppmärksamhet)verkar njuta av uppmärksamheten att få sitta med offerkofta i nationell TV. Och den första tjejen som blivit catfishad och fått nakenbilder skickade till sig hade ju redan fått reda på identiteten på förövaren, varför inte polisanmäla på direkten!? Tydligen var det viktigare med 15 minuter i rampljuset…

  Aschberg kallar även ”trollen” för ”idioter” och andra grova påhopp, bör han inte föregå med gott exempel?

  Det är fullständigt värdelöst att polisanmäla. Man får bara svaret att man får utreda och driva fallet själv i domstol. Polisen lägger sin tid heller på att åka långa vägar för att sätta fast ungdomar som stulit lite godis.

  Var och en skall få säga och vara hur man vill, man skall ändå inte utsättas för mobben på nätet. Det gäller också bloggerskor eller sådana som viker ut sig, det är deras sak och om man inte tål det hänger man inte där, svårare än så är det inte.

  Vi har arbetet med detta i 6 år nu och vi har testat alla till buds stående medel mot dem. det enda som biter är att hänga ut dem. Vi hänger dock inte ut dem, vi visar att vi vet vilka de är.

  Folk som kallar andra för avskyvärda saker, kränker dem, förtalar dem, lägger ut andras personuppgifter och skickar filmer där de sitter och onanerar får fan i mig tåla att bli kallade för idioter och värre än det. Det är de själva som lagt ribban och det får de som bekämpar dem förhålla sig till.

 13. “du ska ångra vad du har gjort”

  …bli född av någon de ogillar? Fattar inte vad som menas.

 14. Badbojen:
  ”du ska ångra vad du har gjort”

  …bli född av någon de ogillar? Fattar inte vad som menas.

  Det är förmodligen skrivet av en virrig person. Vad vi tror denne menar är att dottern på 13 år skall bli straffad för att mamma avslöjar näthatare (Troll som de kallar det i programmet för).

Kommentarer är stängda.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer