LEDAREN – Tro hopp och det ockulta

Hålla en rak linje

För att hålla en rak linje i sitt förhållningssätt till omgivningen och allestädes som dyker upp är det viktigt att man är fri från fördomar. Med en fördom kan man inte förhålla sig vetenskapligt till det man möter och risken är överhängande att tankarna börjar dra iväg åt ett håll som inte ger en klar bild av verkligheten.

Religion

Den största fördomen man kan lasta sig med är att tro på något andligt som står över allt annat i form av någon religion. Jag gör ingen skillnad på någon religion då alla förutsätter att man tror på ett övermänskligt väsen som kan göra allt den behagar. Alla former av religion är en fara för mänskligheten och kan vara det som till slut får människan till att gå under. Inget annat har skapat så mycket elände, krig och död som religionerna. Inget annat har skapat falska förhoppningar för mänskligheten i den mängd som just religionerna. Den främsta förutsättningen för att kunna förhålla sig till sina handlingar och det man gör genom livet är att man inte omfattas av denna galna megafördom.

Ockultism

Jag stöter tidvis på människor som tror på allehanda ockulta företeelser. Denna rörelse är i tilltagande och det kan bero på att media har startat egna avdelningar för det ockulta. Bland annat har flera tevekanaler ständigt återkommande program i frågan  som helt okritiskt bejakar tron på det vidskepliga. Aftonbladet kör hårt med att få folket till att bli troende av vidskeplighet. Man “bevisar” ständigt att spöken finns eller att vissa människor har en “gåva” som gör att de kan se in i framtiden, kan hitta försvunna människor genom blotta tanken. Ofta hjälper det inte att de som anses ha sådana gåvor, som Uri Geller, går ut och säger att det är vanliga illusioner, tron på just den personens omänskliga krafter fortgår ändå och försvaras med kraft. Det som förvånar mig är att också välutbildade omfattas av dessa löjeväckande idéer.
Vill man förhålla sig till intryck och mystiska ting måste man också hålla ockultism på behörigt avstånd. Är det för fantastiskt för att vara sant är det nästan aldrig sant. En person som skiljer sig från mängden gällande tro på märkliga ting men ändå är intresserad av det är en journalist vid namn Clas Svahn. Han är ordförande för föreningen “UFO-Sverige” och har som sådan avslöjat mängder av bluffmakare. Man kan exempelvis ställa sig frågan varför en avancerad civilisation som lagt ofantliga krafter på att ta sig till Jorden det första de gör vid ankomst är att kontakta ett mänskligt “original” i de Dalslänska skogarna?

Försvararna

Det är oerhört tragiskt att det finns försvarare av religion och ockultism som ofta är välutbildade och har en position i samhällena som gör det möjligt att dupera stora grupper av människor. De medverkar till en förlorad tid som inte uträttar något gott överhuvudtaget. I vår upplysta Värld borde det inte finnas plats för mörkermän oavsett vad de är anhängare till.

Förlorad tid

All detta ockulta med religionerna drar tid från mänskligheten och ger falska förhoppningar. Tänk vad mycket fint vi skulle kunna skapa på Jorden utan dessa stora massor som hänger sig åt religion och ockultism. Tänk om alla de ingående välutbildade, ibland vetenskapsmän, skulle lägga samma tid och samma omsorg på något som verkligen är bra för mänskligheten. Vilken fin Värld vi kanske skulle ha då! Tänk vad många krig vi skulle ha sluppit och tänk vad många människor som fått leva sina liv färdigt. Tänk!

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer