Tim Berners-Lee – Nu skall internet räddas

Vi har tidigare skrivit om Tim Berners-Lees kritik om sin egen skapelse internet. Vi skrev tidigare att han är missnöjd över hur internet utvecklats från att vara en informationsbärare och fri tankeutbyte åt massorna till att bli ett instrument för att manipulera samma massor. Han kritiserar allt från statssponsrade dataintrång till trakasserier, näthat och vilseledande information som växer och sprider sig allt mer. Han ser att internet inte tjänar mänskligheten särskilt väl längre. Men han har lanserat en idé som håller på att växa sig stark som skall råda bot på de uppkomna problemen!

Läs mer här om vad vi skrev tidigare:

https://www.sigmag.se/skaparen-av-internet-vill-infora-ett-internetkorkort/

Går från ord till handling

Tim Berners-Lee är alltså väldigt missnöjd med hur hans skapelse idag används och mest missnöjd är han över de ohederliga former av opinionsbildning som sker på nätet. Opinionsbildning är ofta lögnaktig, fullt av fake news och de som opinionsbildar är okunniga små kräk som tror att högerextrem politik är “räddningen” från något som inte finns. Detta tillsammans med näthat och en massa brottslig verksamhet är det Tim Berners-Lee är så besviken för att de använder det fina internet till. Ett internet som skulle kunna vara en källa till glädje och förbrödring av världens folk. Tidigare har han lagt fram planer för hur man genom kontrakt skulle kunna stävja internet till att gå åt rätt håll igen.

Global handlingsplan

Tim Berners-Lee har nu lanserat en global handlingsplan som syftar till att slänga ut  falska nyheter, politisk manipulation och kränkningar från nätet.

Om vi ​​lämnar webben som den är, finns det ett stort antal saker som kommer att gå fel. Det kan sluta med en digital dystopi. Vi behöver inte en tioårsplan för webben, vi måste vända på nätet nu
Källa: The Guardian

Vi håller med! Som det ser ut idag skapar internet till och med högerextrema partier och lurar folk att rösta på dem. Folk väljer inte själva längre utan nätet pekar på vad de skall välja för åsikter och vilket parti de skall rösta på. I Sverige har det resulterat i att ett fascistiskt parti fått stora människoskarors gillande. Om det partiet skulle vinna valet och styra så som de vill kommer dessa stora människoskaror (och alla andra som inte röstar på dem) få en chock när de upptäcker att partiet de lurats att rösta på kommer att göra det mycket sämre för dem, så dåligt att det blir en ren katastrof. Möjligheter att luras så brutalt med så brutala följder måste bort från nätet.

Konkret kontrakt

Nu släpper Tim Berners-Lee kontraktet för nätet där det krävs att regeringar, företag och individer antar konkreta åtgärder för att rädda internet och se till att nätet blir för mänskligheten. Kontraktet finns publicerat på Word Wide Web-stiftelsens hemsida som ungefär 150 företag och olika organisationer ställer sig bakom. Bland annat är Facebook, Google och Microsoft med i gruppen som ställer sig bakom kontraktet.

De måste vara aktiva i frågan

Man kan inte bara ställa sig bakom kontraktet utan man måste aktivt jobba för det annars raderas man från listan. Detta är ett utomordentligt bra grepp för att vrida internet rätt igen. Vi ställer oss bakom detta och lovar att jobba för ett bättre internet.

Vad kräver kontraktet

Vad kräver kontraktet att man gör? Regeringar skall se till att alla kan koppla upp sig mot internet med överkomliga kostnader och att allas integritet skall respekteras. Företagen förväntas utveckla ny teknik som gör att människan och allmännyttan sätts främst. De vanliga användarna förväntas ta till sig ett civiliserat beteende på nätet. Emily Sharpe som är ansvarig för policyfrågor i Tim Berners-Lee organisation använder Gretas miljöorganisation som exempel på vad som bör göras:

Vi behöver en global rörelse för webben, precis som vi nu har för miljön, så att regeringar och företag är mycket mer lyhörda för medborgarna än de är i dag. Kontraktet ligger till grund för den rörelsen.

Greta är en fantastiks opinionsbildare vars sätt att bilda opinion lyckas ta sig in överallt. Vem vet, kanske är det till slut Gretas förtjänst att vi får ett bättre internet utan statssponsrade dataintrång, trakasserier, näthat och vilseledande information. Men det kommer inte att hända om vi alla inte aktiverar oss för detta kontrakt.

4 tankar på “Tim Berners-Lee – Nu skall internet räddas

 1. Hej i Folkets Intresse, läsare.

  Fri tankeutbyte/åsiktsfrihet är i lag och konventioner rättighet och att med åsikter få folk att ansluta är de facto diametralt motsatsen till att “manipulera massorna”!
  Opinionsbildning är också att med stöd i lagen yttrandefrihet att sprida åsikter och att någon kan tolka att åsikter som inte överensstämmer med egna ”ofta är lögnaktig, fullt av fake news”, visar avsaknad av vad mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och åsiktsfrihet innefattar.

  Vänster politiska opinionsbildare tror möjligen att flera miljoner röstberättigade medborgare är ”okunniga är små kräk som tror att höger politiska opinionsbildare är räddningen från något som inte finns”, tillika är att tro något helt annat än att veta och svenska folket har tidigare och kommer fortsättningsvis att vid nästa val, ge höger och vänster opinionsbildarna svar.
  Åsikten att “Internet är en källa till glädje och förbrödring av världens folk” delas, tillika nämns att världens demokratier vore en saga blott om diktaturfasoner tvingade dess befolkningar att ha samma åsikter.

  Avseende Tim Berners-Lee verklighetsuppfattning contra motsatsen avslöjas i lanserad global handlingsplan som ”syftar till att slänga ut falska nyheter, politisk manipulation och kränkningar från nätet”, synes baserat på bristande verklighetsuppfattning ty inte han och ingen annan heller, har rätt att förkasta i lagar stiftade Mänskliga Rättigheter som infattar att oavsett åsikt råder lagstadgad yttrandefrihet som är fritt att beakta eller förkasta av dem med andra åsikter

  T B-L handlingsplan undanröjs dessutom av ett synnerligen stort antal lagar ytterligare stärkta av EU och FN Konventioner.

  I Folkets Intresse åsikt ”idag skapar internet till och med högerextrema partier och lurar folk att rösta på dem” respekteras men delas inte, ty objektivitet innefattar så ock att inte förtränga vänsterextremistiska krigsherrar slakt av miljoner människor bevarad i historiken, enkelt att uppdatera via Internet.
  Er åsikt att ”Folk inte själva väljer längre utan nätet pekar på vad de skall välja för åsikter och vilket parti de skall rösta på” uppfattas också är ett märkligt uttalande som blir obegripligt avseende er åsikt ”i Sverige är resultat att ett fascistiskt parti fått stora människoskarors gillande”, vilket således är rådande regeringsbildning som inte ni och ingen annan medborgare tvingas att vid nästa val återge den politiska makten

  I Diktaturstater regeringar tillåts inte befolkningen ha egna åsikter och därav censureras Internet, vilket på intet sätt är ”utomordentligt bra grepp för att vrida internet rätt igen” tillika respekteras naturligtvis att ni ställer er bakom detta förslag som samtidigt motsägs av er åsikt ”Regeringar skall se till att allas integritet skall respekteras.
  Sociala mediers redaktörers värderingar ska öppet kunna diskuteras av dess läsare vilket naturligtvis inte sker när de vävs in i artiklar cementeras tystnadskulturen, ty att med andra åsikter ifrågasätta mediamakt ger följd, smutskastning och andra repressalier.

  De facto finns inte en enda Diktaturstatsregering som respekterar vare sig egna medborgare, andra staters politiska styrning eller dess medborgares integritet, yttrande och åsiktsfrihet.
  I en Demokrati innefattar opinionsbildning att offentligt framföra åsikter som avseende politiska åsikter innefattar att rösta på de politiska partier som medborgarna anser förbättrar deras levnadsvillkor, respekterar Mänskliga Rättigheter och Yttrandefrihet som är en demokratisk stats signum.
  Mvh/PB J.

 2. PB J:
  Hej i Folkets Intresse, läsare.

  Fri tankeutbyte/åsiktsfrihet är i lag och konventioner rättighet och att med åsikter få folk att ansluta är de facto diametralt motsatsen till att ”manipulera massorna”!
  [..]
  Mvh/PB J.

  Det hade varit gott om det var den fria viljan som avgjorde vilken åsikt folk har. Så är det inte längre på nätet!

  På nätet finns det grupper av folk från extremhögerhåll som har gått kurser och fått med sig dokument på hur de skall skriva för att lura i folk sina åsikter. Det är inte fri opinionsbildning eller yttrandefriheten, det är en utstakad väg till en fascistisk diktatur. Eller ett nytt sätt att vinna ett krig utan att kriga.

  Till deras hjälp har de också hela länders underrättelsetjänster som både betalar, lär ut och deltar i “kriget” på nätet med syfte att söndra och härska.

  Vi har kommit över dokument från extremhögergrupper bla en databas på de som inhandlat eller beställt extremhögerlitteratur och vi ser med förskräckelse vilka som beställt och vilken farlig nivå det är på det de beställt. Genom den litteraturen och de dokument på utbildning de tillhandahåller till de som idkar sådan verksamhet kan vi se mycket tydligt att det är mycket värre än det vi skriver.

  Hänga ut och förtala människor och på så vis tysta dem är inte heller valt av dem som blir uthängda och tystade. Förutom tusentals uthängda och förtalade på Flashback hänger också högerextrema grupper ut stora grupper av folk. Bla har minst 10.000 hängts ut med personuppgifter från gruppen #jagärhär. Undertecknad är med i den gruppen som är uthängd. Det är inte opinionsbildning eller yttrandefrihet, det är ett krig mot yttrandefriheten och en av många metoder de använder för att tysta de som vågar yttra sig.

  I vår fullständigt opolitiska kamp mot näthat ser vi ett oerhört tydliga tecken på att den absoluta majoriteten av de som näthatar utgörs av folk med extremhögeråsikter. De som vi absolut mest av alla får sympatier från i kampen mot näthatet är folk från vänster medan de som försöker tysta oss är folk från höger. I vår kamp ser och läser vi mycket och har lärt oss att nästan ingen av de som näthatar och skriver illa om folk med annan etnisk bakgrund kan vi se komma från vänster eller i vart fall är de i en mycket liten obetydlig minoritet.

  Vi är inte alls politiskt intresserade. Undertecknad har röstat på flera olika partier under åren utan att göra det med själen. Vi har aldrig tidigare reflekterat över vem som är god och vem som är ond men i arbetet mot näthat har verkligheten pekat med hela handen att kampen mot näthatet är delvis också kampen mot de högerextrema utan att lägga några politiska motiv bakom.

  På senare tid har åtminstone undertecknad trots sitt ointresse för politik börjat att inse vi är på väg mot en politisk katastrof som inte väljs av fri vilja utan väljs av den extrema propaganda som pågår på nätet. Om de vinner den kampen är risken överhängande att något av nästkommande val kommer att vara det sista valet vi ser på många år. Då är slaget om yttrandefriheten och den fria opinionsbildningen förlorad.

  Kampen för yttrandefrihet och fri opinionsbildning är kampen mot extremhögern på nätet. Men den politiska kampen står vi utanför, vi slåss opolitiskt mot näthat och för en riktig yttrandefrihet och i den friheten finns det inte plats för organisationer som vill minska yttrandefriheten eller stoppa den som exempelvis extremhögern som bla Sverigedemokraterna och KD tillhör.

 3. Hej igen.
  Era åsikter respekteras och i omfattande mån delas, tillika är all extremism byggd på fanatism som oavsett de är höger eller vänstervridna har yttrandefrihet och med ord utan substans bekämpar de varandra också på nätet.
  Den politiska kampen står vi också utanför och önskar att kontrahenterna ska besinna sig och inse att riktig yttrandefrihet är att debattera och respektera allas åsikter.

  Orätt är att av politiker beslut avseende flyktingmottagande som de nu år 2019 ändrat till diametralt motsatsen, har stärkt motståndarna som i flera år per automatik skjutit och fortsätter att skjuta på inte politiska personer varav 10.000 inte politiker hängts ut med personuppgifter från gruppen #jagärhär och att du är med i den gruppen och har drabbats beklagas tillika har också jurister, läkare och lärare med flera drabbats bara för att de är jurister, läkare,lärare.

  I Sverige extremistsignum att dra alla över en kam och avseende “nästan ingen av de som näthatar och skriver illa om folk med annan etnisk bakgrund kan ni se komma från vänster eller i vart fall är de i en mycket liten obetydlig minoritet”, betvivlas inte men att “det är ett krig mot yttrandefriheten betvivlas däremot, för yttrandefrihet betyder att alla oavsett de är extremister eller inte, har rätt att framföra sina åsikter.
  Avseende att du på senare tid trots sitt ointresse för politik har börjat att inse vi är på väg mot en politisk katastrof som inte väljs av fri vilja utan väljs av den extrema propaganda som pågår på nätet” respekteras tillika är vår åsikt att svenska folket har egen vilja och åsikter men visst finns möjligheten att några få procent låter sig hjärntvättas av propaganda.

  Oavsett vilket politiskt parti som med löften “vinner valkampen” i Sverige är enda och till 100% säkerhet att vald riksdag med regering kommer att dagen efter valet till svenska folkets frustration lägga alla vallöften i glömskans grav, precis som vanligt!
  Mvh igen/

 4. Jan PJ/PB J:
  Hej igen.
  Era åsikter respekteras och i omfattande mån delas, tillika är all extremism byggd på fanatism som oavsett de är höger eller vänstervridna har yttrandefrihet och med ord utan substans bekämpar de varandra också på nätet.
  Den politiska kampen står vi också utanför och önskar att kontrahenterna ska besinna sig och inse att riktig yttrandefrihet är att debattera och respektera allas åsikter.

  Orätt är att av politiker beslut avseende flyktingmottagande som de nu år 2019 ändrat till diametralt motsatsen, har stärkt motståndarna som i flera år per automatik skjutit och fortsätter att skjuta på inte politiska personer varav 10.000 inte politiker hängts ut med personuppgifter från gruppen #jagärhär och att du är med i den gruppen och har drabbats beklagas tillika har också jurister, läkare och lärare med flera drabbats bara för att de är jurister, läkare,lärare.

  I Sverige extremistsignum att dra alla över en kam och avseende ”nästan ingen av de som näthatar och skriver illa om folk med annan etnisk bakgrund kan ni se komma från vänster eller i vart fall är de i en mycket liten obetydlig minoritet”, betvivlas inte men att ”det är ett krig mot yttrandefriheten betvivlas däremot, för yttrandefrihet betyder att alla oavsett de är extremister eller inte, har rätt att framföra sina åsikter.
  Avseende att du på senare tid trots sitt ointresse för politik har börjat att inse vi är på väg mot en politisk katastrof som inte väljs av fri vilja utan väljs av den extrema propaganda som pågår på nätet” respekteras tillika är vår åsikt att svenska folket har egen vilja och åsikter men visst finns möjligheten att några få procent låter sig hjärntvättas av propaganda.

  Oavsett vilket politiskt parti som med löften ”vinner valkampen” i Sverige är enda och till 100% säkerhet att vald riksdag med regering kommer att dagen efter valet till svenska folkets frustration lägga alla vallöften i glömskans grav, precis som vanligt!
  Mvh igen/

  Vi anser också att även extremister skall få vädra sina åsikter fritt. Så är det absolut!

  Det vi är emot är när man organiserat använder nätet till att skrämma andra till tystnad vilket idag görs i sådan grad att internet snart tappar sin glans. Undertecknad har flera gånger avstått från att deltaga i debatter endast av den anledningen att det på samma plats deltar högerextrema som totalt förstör debatten.

  Vi är också emot att man använder lögner och fejkade nyheter för att dra med sig lättledda på nätet. Yttrandefriheten fungerar inte om små grupper kan missbruka den för att få folk att tycka som de vill. Det är alldeles uppenbart att presidenter till och med vunnit val pga kampanjer på nätet av mentala 8-åringar.

  Ovanstående är den mindre delen av det problem vi idag inte tycker om, den större delen är att folk skräms till tystnad därför att de är rädda att deras personuppgifter eller eventuella domar skall publiceras på nätet mm. Det och flera andra detaljer likaså att staters underrättelseorganisationer snedställer internet till egna verktyg för att förstöra för andra är det vi mesta av allt är emot och det är därför vi stödjer Tim Berners-Lees kampanj för att rädda internet.

  Små detaljer i vad folk sagt osv är inget vi hänger upp oss på utan det handlar om själva internets existens som ett förbrödrande instrument mellan folken och i sin förlängning om Världen skall styras av fria val eller av grupper som har makten över informationen. Inför framtiden handlar vår frihet och demokrati om vem som har makten över informationen. Vi anser att den makten skall vara allas människor oavsett kulturell eller etnisk härkomst, språk eller utseende. Så är det inte idag.

Kommentarer är stängda.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer