Teleoperatörerna jävlas med polisen

Mobiloperatörerna Tele2, Telia, Telenor och Hi3G (Tre) anmäls till Post- och telestyrelsen av polisen. De har försvårat och försenat flera brottsutredningar.  Orsaken skall vara att de inte lämnar tydliga trafikuppgifter och bryter mot lagen om elektronisk kommunikation.

Kan ge fängelse

Enligt lagen måste teleoperatörerna lämna ut teletrafik till brottsutredningar som kan ge sex månaders fängelse eller mer. De är också enligt lagen tvingade att lämna ut uppgifterna på ett sådant sätt att “informationen enkelt kan tas om hand”.

Försenade utredningar

Många utredningar har enligt polisen dragit ut kraftigt på tiden därför dessa operatörer lämnat uppgifter som inte kunnat läsas. Det gäller bland annat terrordådet på Drottninggatan i Stockholm.

Teleoperatörer och kriminella

Varför en del teleoperatörer väljer att skydda kriminella varvid det ibland handlar om mord är svårt att förstå. Det verkar som om aktörer på internet per automatik släpper alla hämningar och tror att allt är fritt. Så är det inte, lagen gäller även på nätet och här kommer ett nytt fenomen in att även respekterade företag struntar i lagarna och mopsar upp sig mot polis och rättsväsende.

Hårda tag

Polisen och rättsväsendet i sin tur är alldeles för veka mot dessa lagbrytare. Stjäl du en liten godisbit i butiken kommer polisen och tar dig. Du kommer att få betala dryga böter. Men om du vägrar lämna ut uppgifter som kan lösa terrordåd men många döda då blir det ett litet PM till Post- och telestyrelsen. Nej, det håller inte, slå till mot dem och beslagtag företagen och lämna över driften och ägandet till de som lyder våra lagar. Det är det enda som biter på dessa lagbrytare.

Källa:
https://www.nyteknik.se/samhalle/polisen-anmaler-mobiloperatorerna-tele2-telia-telenor-och-tre-6932821
https://www.dn.se/nyheter/sverige/polisen-anmaler-telebolagen-brottsutredningar-forsvaras/

0 Kommentarer on “Teleoperatörerna jävlas med polisen

 1. Hej I Folkets Intresse Redaktion.
  Era åsikter respekteras tillika är vår åsikt att bäring saknas avseende: Mobiloperatörerna Tele2, Telia, Telenor och Hi3G anmäls till Post och Telestyrelsen, försvårat och försenat flera brottsutredningar, inte lämnar tydliga trafikuppgifter och bryter mot lagen om elektronisk kommunikation”, ty GDPR regelverk utgör att Mobiloperatörerna också avkrävs kontroll av rättslig grund för all personuppgiftsbehandling och utlämnande av desamma måste ha stöd i förordningen.

  General Data Protection Regulation avsågs ska ökar säkerheten för medborgarnas personuppgifter i hela EU, men det kräver att Mobiloperatörerna strikt tillämpar av så ock dem i regelverk bestämd säkerhetspraxis som ökar säkerheten för operatörernas användares personuppgifter i hela EU.
  Avseende: Enligt lagen måste teleoperatörerna lämna ut teletrafik till brottsutredningar som kan ge sex månaders fängelse eller mer på ett sådant sätt att informationen enkelt kan tas om hand”, motsägs till viss del för av Mobiloperatörerna utan kontroll av innehåll i utlämnat bryter mot GDPR och sidoinformationen riskerar skapa ”en säkerhetsincident” som utgör överträdelse av Dataskyddsförordningen och då riskerar mobiloperatörerna sanktionsavgifter, straffavgifter på 2 procent av den globala omsättningen upp till 10 miljoner euro.

  Säkerhetsincitenter, personuppgiftsincidenter innebär risker för människor om de förlorar kontrollen över sina uppgifter eller att rättigheterna inskränks genom brytande av så ock Mobiloperatörernas i regelverk sekretess, tystnadsplikt, oavsett om det skett oavsiktligt och avseende; Enligt Lagen om elektronisk kommunikation har polisen lagt fram ett – förslag – som Tele2 meddelat att de inte kan följa” bör skänka till eftertanke ty polisen får inte med förslag, undanröja i någon lag stiftat.
  Tele2 och övriga operatörers regelverk innefattar strikt tystnadsplikt, yppandeförbud, avseende deras klienter och vid utlämnande till polisen uppgifter avseende en brottsmisstänkt persons datatrafik följer sidouppgifter som operatörerna med samma lagar ska skydda och de har inte ansvar för att GDPR lagen avseende polisens arbetsuppgifter är fel utformad, tillika har polisen stöd i någon lag att med ”förslag” undanröja i lagar stiftat.

  I GDPR står dessutom att Uppgiftsincidenter ska alla myndigheter och Mobiloperatörer omedelbart informera de drabbade om och enligt samma lag måste det också rapporteras till Datainspektionen inom 72 timmar och avseende organisationer nämns att de också måste anmäla men bara – vissa typer av personuppgiftsincidenter – till Datainspektionen inom 72 timmar, tillika nämns avseende i medierna rapporterat om Facebook vars uppgiftsincident för fysiska personer rättigheter kränkts av identitetsstöld med skälig misstanke bedrägerier och ekonomiska förluster som blivit sannolik misstanke på grund av att Facebook vare sig omedelbart eller inom 72 timmar informerat de drabbade av personuppgiftsincidenten.

  Rättslig grund utgör att all Personuppgiftsbehandling måste ha stöd i förordningen och med General Data Protection Regulation skulle säkerheten i hela Europa stärkas, men ännu en gång har en lag stiftats utan föregående konsekvensbedömning, som denna gång fått allvarliga konsekvenser för de som utsatts för grova brott och för polisens uppklarande av desamma.
  Mvh. PB Juristerna.

 2. PB Juristerna.:
  Hej I Folkets Intresse Redaktion.
  Era åsikter respekteras tillika är vår åsikt att bäring saknas avseende: Mobiloperatörerna Tele2, Telia, Telenor och Hi3G anmäls till Post och Telestyrelsen, försvårat och försenat flera brottsutredningar, inte lämnar tydliga trafikuppgifter och bryter mot lagen om elektronisk kommunikation”, ty GDPR regelverk utgör att Mobiloperatörerna också avkrävs kontroll av rättslig grund för all personuppgiftsbehandling och utlämnande av desamma måste ha stöd i förordningen.

  General Data Protection Regulation avsågs ska ökar säkerheten för medborgarnas personuppgifter i hela EU, men det kräver att Mobiloperatörerna strikt tillämpar av så ock dem i regelverk bestämd säkerhetspraxis som ökar säkerheten för operatörernas användares personuppgifter i hela EU.
  Avseende: Enligt lagen måste teleoperatörerna lämna ut teletrafik till brottsutredningar som kan ge sex månaders fängelse eller mer på ett sådant sätt att informationen enkelt kan tas om hand”, motsägs till viss del för av Mobiloperatörerna utan kontroll av innehåll i utlämnat bryter mot GDPR och sidoinformationen riskerar skapa ”en säkerhetsincident” som utgör överträdelse av Dataskyddsförordningen och då riskerar mobiloperatörerna sanktionsavgifter, straffavgifter på 2 procent av den globala omsättningen upp till 10 miljoner euro.

  Säkerhetsincitenter, personuppgiftsincidenter innebär risker för människor om de förlorar kontrollen över sina uppgifter eller att rättigheterna inskränks genom brytande av så ock Mobiloperatörernas i regelverk sekretess, tystnadsplikt, oavsett om det skett oavsiktligt och avseende; Enligt Lagen om elektronisk kommunikation har polisen lagt fram ett – förslag – som Tele2 meddelat att de inte kan följa” bör skänka till eftertanke ty polisen får inte med förslag, undanröja i någon lag stiftat.
  Tele2 och övriga operatörers regelverk innefattar strikt tystnadsplikt, yppandeförbud, avseende deras klienter och vid utlämnande till polisen uppgifter avseende en brottsmisstänkt persons datatrafik följer sidouppgifter som operatörerna med samma lagar ska skydda och de har inte ansvar för att GDPR lagen avseende polisens arbetsuppgifter är fel utformad, tillika har polisen stöd i någon lag att med ”förslag” undanröja i lagar stiftat.

  I GDPR står dessutom att Uppgiftsincidenter ska alla myndigheter och Mobiloperatörer omedelbart informera de drabbade om och enligt samma lag måste det också rapporteras till Datainspektionen inom 72 timmar och avseende organisationer nämns att de också måste anmäla men bara – vissa typer av personuppgiftsincidenter – till Datainspektionen inom 72 timmar, tillika nämns avseende i medierna rapporterat om Facebook vars uppgiftsincident för fysiska personer rättigheter kränkts av identitetsstöld med skälig misstanke bedrägerier och ekonomiska förluster som blivit sannolik misstanke på grund av att Facebook vare sig omedelbart eller inom 72 timmar informerat de drabbade av personuppgiftsincidenten.

  Rättslig grund utgör att all Personuppgiftsbehandling måste ha stöd i förordningen och med General Data Protection Regulation skulle säkerheten i hela Europa stärkas, men ännu en gång har en lag stiftats utan föregående konsekvensbedömning, som denna gång fått allvarliga konsekvenser för de som utsatts för grova brott och för polisens uppklarande av desamma.
  Mvh. PB Juristerna.

  Ja, det är ett problem när olika intressen krockar. Jag bedömer det dock så att rättvisan alltid har företräde när det handlar om svåra brott som skall lösas. Ett av de ärenden de vägrade lämna ut uppgifter om var av terroristen i Stockholm som körde ihjäl en massa folk.

 3. Visst är det så att “det är ett problem när olika intressen krockar” och än värre är att det sker för att politiker utan juridisk insikt tillåts att skapa lagar som de gissar sig till ska stärka rättssäkerheten men i verkligheten är obrukbara för polis åklagare.
  Konsekvensanalyser i debatterat ämne hade sannolikt fått annat resultat om polis, åklagare tillåtits granska, kommentera och ge hållbara förslag, innan lagen trätt i kraft.

  Avseende din bedömning att “rättvisan alltid har företräde när det handlar om svåra brott som skall lösas”, håller sannolikt alla normala människor direkt med om, men vid eftertanke är tack och lov bedömningar som saknar lagstöd, obrukbara och i det ärende du hänvisar till förhindrades polis, åklagare i sitt arbete (även) av denna felkonstruerade lag.
  Om alla lagar tilläggs ”Adekvat skyddsnivå” skulle det som uppfattas vara till gagn i polis,åklagares arbete trots att det i här exempel förvisso avser överföring, men innebörd i ”Adekvat skyddsnivå” bör kunna användas också oavsett mobiloperatörers regler kontra polis, åklagares brottsbekämpning.

  För att inte förvirra nämns att endast innebörd avseende ”Adekvat skyddsnivå” kan möjligen tilläggas den lag som nu förhindrar poliser och åklagares brottsbekämpning och här exempel är ur artikel 36.1 och lyder ungefärligen: Personuppgifter får överföras till tredje land eller en internationell organisation om de säkerställer en
  – adekvat skyddsnivå.
  Adekvat skyddsnivå innebär att överföring alltid är tillåten och
  Adekvat skyddsnivå kan möjligen införas som klausul i den inte fungerande lagen att användas av poliser och åklagare a’ la Umbrella agreement?
  Mvh.

  Ps Umbrella Agreement är ett avtal mellan USA och Europa avseende skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, avslöjande och lagföring av brott, ds.
  Mvh igen! 

 4. PB Juristerna.:
  Visst är det så att “det är ett problem när olika intressen krockar” och än värre är att det sker för att politiker utan juridisk insikt tillåts att skapa lagar som de gissar sig till ska stärka rättssäkerheten men i verkligheten är obrukbara för polis åklagare.
  Konsekvensanalyser i debatterat ämne hade sannolikt fått annat resultat om polis, åklagare tillåtits granska, kommentera och ge hållbara förslag, innan lagen trätt i kraft.

  Avseende din bedömning att “rättvisan alltid har företräde när det handlar om svåra brott som skall lösas”, håller sannolikt alla normala människor direkt med om, men vid eftertanke är tack och lov bedömningar som saknar lagstöd, obrukbara och i det ärende du hänvisar till förhindrades polis, åklagare i sitt arbete (även) av denna felkonstruerade lag.
  Om alla lagar tilläggs ”Adekvat skyddsnivå” skulle det som uppfattas vara till gagn i polis,åklagares arbete trots att det i här exempel förvisso avser överföring, men innebörd i ”Adekvat skyddsnivå” bör kunna användas också oavsett mobiloperatörers regler kontra polis, åklagares brottsbekämpning.

  För att inte förvirra nämns att endast innebörd avseende ”Adekvat skyddsnivå” kan möjligen tilläggas den lag som nu förhindrar poliser och åklagares brottsbekämpning och här exempel är ur artikel 36.1 och lyder ungefärligen: Personuppgifter får överföras till tredje land eller en internationell organisation om de säkerställer en– adekvat skyddsnivå.
  Adekvat skyddsnivå innebär att överföring alltid är tillåten och
  Adekvat skyddsnivå kan möjligen införas som klausul i den inte fungerande lagen att användas av poliser och åklagare a’ laUmbrella agreement?
  Mvh.

  Ps Umbrella Agreement är ett avtal mellan USA och Europa avseende skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, avslöjande och lagföring av brott, ds.Mvh igen!

  Vi håller med.
  Det är uppenbart också så att vi har verkningslösa lagar mot näthat och stalking. Har man blivit olagligt näthatad måste man själv driva fallet i domstol. Redan där tar det stopp för 99,9% av offren. Någon hjälp från samhället finns inte i sikte.

  Det finns också lagar som rättsväsendet struntar i ibland men inte alltid. Jag tänker på kontaktförbudslagen. Tidigare måste det finnas risk för fysiskt våld från gärningsmannen för att ett kontaktförbud skulle kunna dömas ut. Men den lagen ändrades till att det räcker med att gärningsmannen förföljt offret ett tag men det finns flera domar efter ändringen införts där man avslagit kontaktförbud därför det inte finns risk för våld.
  Det finns också exempel på när åklagare hittar på egna lagar för att försöka fälla någon, som de försökte med min dotter Helena. Det hon hade hemma var helt lagligt det kunde till och med jag se och polisen som utredde sade att det inte är olagligt. Åklagaren bytte ut polisen och krävde att hon skulle dömas till 2 års fängelse. Var åklagaren hittat det i lagen är det ingen som vet. Helena friades för enligt lagen är det inte alls förbjudet att inneha det hon hade.
  Jag har helt tappat tilltron till vårt rättsväsende trots att Helena vann båda sina mål,

 5. Själv tycker jag det är bra – försenade svar från tele/internetoperatörer resulterar ofta i att ingen information om IP-numrets kund kan ges ut vilket har räddat mig från straffansvar ett flertal gånger.

 6. Woler:
  Själv tycker jag det är bra – försenade svar från tele/internetoperatörer resulterar ofta i att ingen information om IP-numrets kund kan ges ut vilket har räddat mig från straffansvar ett flertal gånger.

  Jo, står man på den sidan av lagen håller man naturligtvis på operatörernas ovilja. Kan säga att vi har inge problem med det. Ladda ner film osv tycker inte vi skall drabba de som laddar ner utan det skall drabba dem som tillhandahåller filmer mm.
  Vad vi tänker på är när någon begår brott mot andra människor som att lura av dem stora mängder pengar eller terrorbrott där folk avlidit osv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.