Stoppa publicering av förundersökningsprotokoll

Ett stort problem

Förundersökningsprotokoll som beställs ut och läggs upp på nätet för var och en att öppna och läsa är ett stort problem. På forumet Flashback, där de får kränka människor i riktigt stor omfattning, får oftast sin “näring” från förundersökningsprotokoll. Den de kränker först är den åtalade och därefter kommer vittnen och till sist den åtalades nära anhöriga. Inte så sällan kränks också advokaten i målet. Kränkningarna på Flashback är så genomonda och utstuderade att det kan ta livet av vem som helst.

Stor omfattning

Uppläggningarna av dessa förundersökningsprotokollen sker i en mycket stor omfattning. Det finns omkring 21.800 trådar i avdelningen “Brott och kriminalfall” på Flashback där varje tråd omfattas av ett brott och oftast med en upplagd förundersökningsprotokoll till varje tråd. Det skulle då gissningsvis ge mellan 15.000 till 20.000 förundersökningsprotokoll som ligger till grund för förtal och kränkningar mot mellan 50.000 till 80.000 personer bara med hjälp av dessa förundersökningsprotokoll.
Vid genomläsning av ett antal av ovanstående trådarna för en kontroll om siffrorna här ovan kan stämma ser man att 4-5 individer blir effektivt förtalade och kränkta per tråd. Det skulle då ge 21.800 trådar gånger 4 (5) = 87.200 till 109.000 individer. Som vi ser av denna kontrollräkning kan det vara mer än 80.000 personer som kränkts och förtalats i dessa trådar med hjälp av förundersökningsprotokoll. Det är inga vetenskaplig framtagna siffror men även om det är ett lägre antal är det ändå en tydligt avskräckande mängd personer som far illa.

Kränkningar och förtal står kvar på nätet i evigheter

Kärnkingar på nätet tas så gott som aldrig bort. Jan Axelsson, ägaren till förtalsforumet Flashback, har skrivit att Flashback skall bli ett historiskt arkiv för framtiden. Det innebär att kränkta och förtalade människor för alltid kommer att förtalas och kränkas, till och med långt efter deras bortgång. Inte ens in i döden får de vara ifred.

Allmänt intresse

Med den ofantliga mängd folk som kränkts och förtalats på ett nära nog osannolikt sätt, som är svårt att ta till sig, med sammanlagt 2 till 4 miljarder (4.000.000.000.) besökare måste också den mest hårdhudade åklagare medge att det handlar om ett allmänt intresse att få stopp på detta. “Inte av allmänt intresse” är annars ett effektivt verktyg för åklagarna för att “slippa” åtala de personer som förtalats och kränkts i stor omfattning. Nästan inget fall av förtal och kränkningar på internet har letts av åklagare på grund av denna enkla mening som effektivt gör lagarna mot förtal och kränkningar helt värdelösa.

Stoppa publicering av förundersökningsprotokoll

Det går dock enkelt att stoppa forum och liknande från att publicera förundersökningsprotokoll. Genom att copyright-skydda protokollen kommer den så kallat BBS-lagen att kunna tillämpas på en publicering då copyrightskydd ingår i den lagen. Dvs man tvingar den elektroniska mötesplatsens ägare eller tillsyningsman att radera alla förundersökningsprotokoll som görs tillgängliga. Idag fungerar BBS-lagen tillfredsställande där de flesta mötesplatser på internet följer lagen respektfullt.

Offentlighetsprincipen kvarstår orubbat

Med denna metod kommer offentlighetsprincipen att fungera som tänkt. Principen som skall ge folket insyn i offentlig verksamheten skapades innan internet fanns.  Det var då helt omöjligt att sprida ett förundersökningsprotokoll till fler än ett dussin personer och dessa kunde inte heller agera tillsammans för att få ut förtal och kränkningar till fler än sig själva. Om dessa protokoll copyrightskyddas kommer vi att återgå till ungefär de möjligheter till spridning som rådde när offentlighetsprincipen sjösattes i den nuvarande utformningen. Det står nämligen inte i strid mot copyrightskyddet att var och en tar del av sådana skyddad dokument genom att de skickas hem, hämtas ut eller läses på plats.

Liv räddas

Det är ingen hemlighet att ett antal personer tar sina liv varje år på grund av att det förtalats och kränkts på internet. Så gott som alla dessa kan räddas från en allt för tidig bortgång med sörjande anhöriga i släptåg.

Folk mår bättre

Förtalade och kränkta personer mår väldigt dåligt. Flera av dem råkar ut för PTSD i olika grader. Till detta kommer grannar som tittar snett, arbeten man inte får, arbeten man förlorar, flytt från bostad, skyddad id och mycket annat som kommer i släptåg med utlagda förundersökningsprotokoll. Med copyright på förundersökningsprotokollen kommer de förtals- och kränkningsrelaterade sjukdomarna och problemen att nästan helt upphöra. Folk kommer att må bättre och den ständiga debatten om hur man stoppar näthat kan lugna sig till helt andra nivåer.

Kostnaderna sjunker för det allmänna

Folk som mår dåligt hamnar oftast i vården till stora kostnader. Anhöriga får det tungt med en näthatad person i familjen och kan ibland tvingas söka hjälp för sig själva på olika sätt med ytterligare ökade kostnader och minskade skatteintäkter. En person som drabbats av näthat efter att näthatarna publicerat dennes förundersökningsprotokoll på Flashback noterade alla kostnader som han själv, kommun och stat fick betala till 300.000kr och ändå friades mannen från skuld i rätten. Det är värt att påpeka att mannens kostnader för näthatet fortfarande stiger. Genom att copyrightskydda förundersökningsprotokoll kommer sjukvården och andra instansers kostnader minska till nära noll i utgifter för denna typ av problem.

Dömda som avtjänat sitt straff får en chans till

Personer som dömts och avtjänat sina straff har det mycket problematiskt när de skall försörja sig själva. Det finns exempel på sådana som flera år efter frigivning fortfarande inte kan försörja sig själva. Det blir en ond spiral som föder fler brott, droger, vårdbehov och oftast mer straff med ytterligare förundersökningsprotokoll som för alltid stänger dörren till ett rimligt bra liv för de som skulle få en chans till.

Vi föreslår att förundersökningsprotokoll copyrightskyddas!

Denna artikel ligger till grund för ett förslag som tillställs Riksdagen de närmaste dagarna.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer