sigmag.se

Stalking – genom internet

Ett fenomen som funnits ett tag men som börjar få egna strukturer på nätet är stalking genom internet eller nätstalking. Stalking på nätet är mycket svårare att komma åt än irl-stalking då de utnyttjar det faktum att dels är våra lagar mot nätet och stalking efterblivna och dels struntar myndigheter ofta i det som händer på nätet. Vi har fått mängder av mejl från drabbade som står helt maktlösa mot fenomenet. “Vanlig” stalking börjar efter det sedvanliga umgängets inledning med att stalkern sedan angriper sitt offer dagligen i åratal. Nätstalking är något helt annat. Nätstalker är oftast väldigt fega och passar mer än något annat in på synen av en introvert enstöring och nörd som dygnet runt sitter framför datorn och försakar bla hygienen, mat och verkliga vänner. Det är en livsstil som gör denne till en ensam inåtvänd tystlåten person i dåligt skick.

Går inte att stoppa

Nätstalking är extremt svårt att få stopp på om det ens går alls. Orsaken är den att stalkers inte förstår att de är stalkers. De inbillar sig att de gör samhället en tjänst och att de i det uppdraget tror att de får vidtaga åtgärder som för var och en inte är lagligt. De använder oftast anonymitetstjänster som gör det omöjligt för myndigheter att hitta dem om myndigheterna ens alls försöker. En stalker slutar aldrig, de kan hålla på hur länge som helst. De förstår inte själva att de inte kan sluta, de tror på fullt allvar att det de gör har de själva valt men det har de inte. Det enda sättet att bli av med en sådan stalker är att slå ihjäl honom eller själv försvinna. Något annat sätt finns tyvärr inte och du står helt ensam i ditt val, myndigheterna väljer att jag trimmade moppar istället. Det finns alltså stalkers men det finns inga stalkers som förstår att de är stalkers. Det är en stor del av problematiken. Vår erfarenhet är att det är fullständigt omöjligt att få en stalkers att förstå att problemet är denne själv. En annan besvärlig detalj att vara stalkad är det faktum att en stalker, som inte är medveten om att han är en stalker, vänder allt denne själv gör mot offret. De projicerar helt enkelt sina egna tankar, sjukdomar mm på andra. Stalkern förvränger den ihopsamlade informationen till sin totala motsats.

Kombinerar de båda

Flera nätstalkers kombinerar sitt stalkande med fysiska aktiviteter mot offret. Men i detta fall skiljer sig nätstalkern från den traditionella stalker på flera punkter, bland annat behöver offret inte ingå i umgängeskretsen eller vara någon man inlett ett förhållande med, det kan vara i stort sett vem som helst som triggat stalkern till att agera. En nätstalker som ger sig på sitt offer utanför nätet handlar oftast om att från datorn via nätet polisanmäla offret för olika uppdiktade historier, ofta beställa pizzor hem till offret, skriva anonyma brev med oförskämdheter osv. Inte sällan skvallrar de till hyresvärdar offren hyr oss, företag som offren jobbar på, banker som de har sina affärer i, skattemyndigheten, socialförvaltningen och så vidare. De planterar hos dessa lögner som ofta är baserade på verkliga men oskyldiga händelser för att berättelserna skall verka trovärdiga. I ett par fall har också stalkern stämt sitt offer för påhittade händelser. De kan gå så långt därför att stalkern tror ofta fullt och fast på sina egna uppdiktade konspirationer. Vid några fall har man också uppmärksammat stalkers som kör efter sina offer i bil och från bilen, dvs på avstånd, visa sig hotfulla. Om de lyckats med konststycket att få polisen “slå till” mot offren är det mycket vanligt att stalkern är på plats för att bevittna händelsen och på nätet göra det till en verklig sanning “Polisen slog idag till mot bedragare”, kan det ofta förmedlas fast det var stalkern själv som var både orsaken och bedragaren.

Flashback

Förtalsforumet Flashback, som lever på förtal och skvaller, låter dessa nätstalkers husera fritt. Om någon går in och motsäger det stalker skriver är risken överhängande att den användarens poster tas bort och användaren bannas. Om offret själv ger sig in och framgångsrikt försvarar sig mot nätstalkern är risken att tråden dör och det är något som inte får hända. Därför bannas i regel dessa och på så vis sätter Flashback stopp för det de själva säger sig stå för, dvs yttrandefrihet. Denna form av stalker är också oerhört duktiga på att dra in andra till sin hjälp genom att plantera lögner som passar in i verkliga händelser så att hjälparna på så sätt får historierna verifierade. Tillsammans går de sedan till attack mot offren som inte kan försvara sig mot denna nätmobb. Vi vet att en av dessa stalkers lyckats dra en polis med sig i stalkandet och vi vet att en moderator, “Gromgutten” på Flashback ofta agerar för att det skall bli lättare för stalkers att krossa offren. Denne moderator gör inte bara det lättare för stalkers utan han hjälper dessutom obemärkt till i stalkandet.

Nätmobben står nära

De på nätet som förtalar och sprider lögner om folk står ofta på gränsen till att vara nätstalkers. Det enda som skiljer nätmobben från nätstalkern är det faktum att nätmobben oftast medverkar till att krossa oskyldiga utan att blinka men drar sedan snabbt vidare till nästa att krossa. Nätstalkern drar inte vidare, de hänger kvar år efter år för att inte bara krossa sitt offer utan också bokstavligen få dem att förlora sina familjer och ibland ta sina liv. I så måtto kan en nätstalker också vara en mördare fast till skillnad från andra stalkers sker morden på distans på grund av den enastående fegheten dessa besitter. Det märkliga är att deras “medhjälpare” inte kan se igenom fasaden, inte ens om det är en polis eller åklagare.

Hur löser man problemet

Blir man utsatt för en riktigt sjuk nätstalker kan man tyvärr inte lösa problemet men man kan mildra det. Stalkern ser det som en tävling som under inga omständigheter alls får förloras. Offret får en känsla av att det fastnat en plåsterlapp under skon. Hur man än gör blir man inte av med plåsterlappen. Till slut när man tror att plåsterlappen äntligen är borta börja den höras igen. Problemet med denna plåsterlapp, som inte vill släppa taget, är att den är mycket trasig och har ofta en sjukdomsbild i lasten. Normalt avslutar man allt på nätet, stänger hemsidor, byter mejladress, flyttar och byter namn. Måste man av olika anledningar ändå ha en hemsida på nätet så stäng ner kommentarsfunktionen och lägg, om möjligt, inte ut några kontaktuppgifter. Om man ändå vill ha en kommentarsfunktion öppen förvanska allt stalkern skriver till sin motsats innan det godkänns och om man måste ha möjlighet till kontakt på hemsidan lägg ut allt stalkern meddelar fast redigera först meddelandet till sin motsats. Dessa stalkers är oerhört beroende av sina alter ego som sina mejl, kommentarer osv att de tar oväntat hårt på att man ändrar deras texter till sin motsats. De tar det så hårt när man ändrar i deras texter att det gör ont i dem varje gång de postar en kommentar, så ont att de till slut kanske upphör med detta.

Stalkers förväntar sig en reaktion

En stalker försöker kommunicera med sitt objekt till varje pris. Om de inte lyckas med kommunicerandet med objektet tar de kontakt med objektets anhöriga, vänner osv. De ger sig aldrig och inget kan stoppa stalkern för att ta kontakt. Vi har kommit fram till att det är direkt olämpligt att kommunicera med en stalker oavsett när, var eller hur. En stalker har en inbyggd förmåga att samla på sig varenda litet tecken från en sådan kommunikation. Trots att vi var beredda på att det kunde bli resultat av den lilla kommunikation vi haft med stalkers blev vi ändå oerhört överraskade hur deras insamlade informationen användes och frekvensen av användandet. Vår erfarenhet av detta blir att man aldrig kommunicerar med en stalker då en sådan använder totalt allt du säger mot dig. Ju mer kommunikation ju värre påhittade historier åstadkommer han. Försök aldrig stoppa en stalker genom att höja rösten och skälla eller skriva tufft till denne. Resultatet blir alltid det motsatta för stalkern triggas av det. Svara alltså aldrig på något från stalkern för det är en reaktion från offren som stalkern alltid förväntar sig. Om man på något sätt av olika skäl måste reagera på det stalkern gör skall man förvanska stalkerns avsikt till sin motsats. Om en stalker inte kan få tag i sitt offer eller offret inte alls reagerar på de åtgärder stalkern vidtar mår stalkern så dåligt att omgivningen märker det. Om stalkern inte får någon reaktion alls under lång tid kan det finnas en viss chans att denne försvinner från dig men han försvinner inte från att stalka han byter bara stalkingobjekt. Händer det är du räddad medan någon annan har några mycket besvärliga år framför sig.

Smekmånad

Stalker brukar då och då dra sig tillbaka från stalkandet och uppträda som en vanlig person i något som kan liknas vid en smekmånad. Under dessa tider kan stalkern vara riktigt trevlig, ångerfylld och tillmötesgående. Men låt dig inte luras av det för snart är han igång igen men nu med mer information om dig. Vi har testat “smekmånaden” genom att låta en stalker kommentera och diskutera i vår nättidning. Ibland under denna tid har det lyst igenom vad han egentligen vill men i stort sett var han trevlig och uppförde sig. Men precis som vi antog var han plötsligt utan förvarning igång igen med sitt stalkande. Alltså, om din stalker plötsligt blir en mjukis, sluta inte att motverka honom, för han luras bara. De offer som exempelvis mördats har ofta mördats efter en så kallat “smekmånad”. Det är ett problem att offrets vänner och anhöriga ofta inte förstår därför är det av högsta vikt att inte heller berätta sin planer, adresser eller annat spårbart till sina vänner och anhöriga, säg att det är för deras egen säkerhet.

Vad gör nätstalkern

När man svälter ut en nätstalker eller företagsstalker reagerar dessa på samma sätt som vanliga stalkers. De kommer i panik och ökar sina ansträngningar och försöker återigen att hitta fram till offret. Efter några månader upp till några år har stalkern tröttnat och gett upp. Kom ihåg att när en stalker ger upp är det bara vilande. Minsta lilla tecken från offret kan väcka stalkern igen så det gäller att leva tillbakadraget anonymt så långt det går. Det är också viktigt att dra masken av en stalker och visa vem det är, dvs visa upp vem som gör andra människor så ont.

Vad tänker inte en stalker på

Det en stalker minst av allt förväntar sig och således inte tänker på i sitt värv är att själv bli behandlad med samma mynt. Den drabbade kan till exempel lägga ut stalkerns familj på nätet med personuppgifter och adresser tillsammans med påstådd kriminell eller sexuell verksamhet. Man lägger dock aldrig under några omständigheter ut stalkern själv, han går igång på sådant men han mår ohyggligt dåligt om hans familj och vänner läggs ut som orsak och verkan av hans egna handlingar. Det kan bli den yttersta konsekvensen stalkern får dras med när den drabbade använder de medel som finns för att freda sig.

Vi kan slå tillbaka

Vi har ännu inte vidtagit de drastiska åtgärder som beskrivits här ovan men vi drar oss inte för att använda oss av det om någon ger sig på oss.  Vi tar oss rätten att freda oss mot idioterna genom att visa hur orsak och verkan av stalkerns egna handlingar känns. Vi kommer dock aldrig att förannonsera en sådan åtgärd.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer