Thomas Nord

Stalkers är inte alltid stalkers

Stalkers hänger ut offret som stalkers

Vi blev uppmärksammade av ett antal personer om en diskussion på nätet där en person som hängts ut av TV3:s program “Stalker” inte säkert är en stalker. Så kan det vara då stalkers är oerhört effektiva i sitt arbete att hänga ut sitt offer som just stalker. De kan vara så skickliga på detta att också vana experter på området går bet på att avslöja lögnen. Inte sälla får stalkern hjälp med att hänga ut offret därför att också vänner och i övrigt hjälpsamma personer duperas av den verkliga stalkern. Vi känner till två fall särskilt väl eftersom vi är indragna i dessa fall och jobbat med det oproportionellt mycket:

Danderydstalkern

Ett av dessa fall av mycket svår stalking har pågått i ungefär 15 år (2016). Det är före detta frun han skilde sig från 2001 som stalkas fortfarande efter 15 år. Enligt stalkern själv är det frun som stalkar honom och till sin hjälp har hon skapat en ohelig allians. Bland annat påstår han att en person, som flydde till Colombia för att komma ifrån honom, är med i denna oheliga allians och av någon märklig anledning har han också dragit in min dotter i den oheliga alliansen. Orsaken till att han valt att dra in dessa personer i stalkingen av sin före detta beror sannolikt på deras respektive historia och att han haft med dem att göra.  Mannen i Colombia var en tidigare granne som han inte kunde komma överens med och i fallet med min dotter har han förtalat henne mycket svårt på Flashback. Han har också tipsat polis/åklagare i utredningen om rena lögner för att hon skulle kunna fällas i rätten. Han försöker göra dessa personer, tillsammans med exet,  till en livsfarlig grupp som skall ställa till för honom på allehanda sätt och som utmynnar i att ta de tar hans liv. Det är naturligtvis rent nonsens! När min dotter stämde honom för förtal krävde han att möten i domstolen skulle hållas i “säkerhetsklassad sal”. Han vet mycket väl att inte det behövs, det är bara ytterligare ett sätt att förtala sitt objekt genom påståendet att hon är så farlig att en sådan sal behövs. Alternativt tror han själv på sina konspirationer, som för övrigt är mycket vanligt hos stalkers. Han har deltagit/deltar i  en lös sammanhållen grupp som säger sig slåss för pappors rätt till sina barn. De som känner honom i denna grupp har genomskådat honom och hans avsikter.  De vill inte befatta sig med honom längre och vi som dragits in i detta vet naturligtvis också hur det ligger till, dvs det är han som är problemet. Före detta frun har aldrig någonsin någonstans på nätet eller på annan plats yppat ett enda ord om honom medan han själv har postat mängder av material om sitt ex. bla på Facebook och Flashback. Han har i detta frenetiska arbete bland annat gjort mer än 30 JO-anmälan och skickat mängder av mejl vida omkring. De mejl och andra utskick vi sett innehåller ibland förtal och lögner av min dotter. Vi blir varje gång överraskade av de grova lögner han påstår om min dotter, fantasin är obegränsad. Gemensamt med andra stalkers är att han inte själv är medveten om att han vänder på hela kakan. Han går säkert i ed på att han är stalkad då han inte är i stånd att kunna avgöra hur verkligheten ser ut. Det obehagliga med denna person är hans vältalighet och att han behärskar skrivarkonsten. Det gör att folk till en början tror på honom. I samband med att vi grävde fram flera av hans alias på Flashback fick vi ihop mängder av sidomaterial som kommer utgöra basen för en kommande större artikelserie späckad med bilder, utdrag ur melj och mycket mer.

Huddingestalkern

Denna stalker är känd på nätet för att förstöra forum. I slutet av 90-talet och en bit in på 2000-talet förstördes en rad forum av denna person med sitt ihärdiga postande där medskribenter på forumen förtalades. Han kunde enkelt posta flera hundra poster per dygn, oftast på natten då moderatorer sover. Han började senare också förfölja folk intensivt bland annat förföljde han en kvinna som bad oss om hjälp för att bli av med honom. När han såg att vi hade kontakt med offret började han mejla också till oss. Hans avsikt var att vi skulle sluta hålla kontakt med henne. När han märkte att vi struntade i honom började det komma mycket allvarliga hot om anmälningar och mycket annat. Det fortsatte med sms och postande på nätet om saken. Han satte sina hot i verket, bland annat mejlade han åklagaren i griftefridsmålet och försökte förmå åklagaren att ändra i målet efter hans syn på det. Vi kan se i utkallade mejl att åklagaren var mycket irriterad på honom. Han anmälde också denna nättidning till justitiekanslern för förtal. Kanslern svarade med att fråga var förtalet finns? Senare såg vi också att han polisanmält oss för att förfölja honom (??) och för en massa brott vi aldrig ens känt till. Även denna stalker buntade ihop kvinnan han stalkade tillsammans med oss och skrev till myndigheter att vi var en farlig kriminell grupp. Vi har kallat ut hans inskickade material och det handlar om hundratals mejl till olika myndigheter med temat att vår “grupp” är kriminell och farlig.
Kvinnan, han förföljde, förföljdes oerhört systematiskt och utstuderat som bara en mycket sjuk person kan komma på. Han klättrade i princip innanför skinnet på kvinnan varje sekund på dygnet.  Som tidigare beskrivits vände också han på konceptet att det var kvinnan som förföljde honom, han drog sig inte alls för att skriva till rättsvårdande myndigheter med påståendet att kvinnan stalkar honom. Kvinnan löd till sist våra råd och inom några månader, efter 4 års förföljelser, gav stalkern upp. Förmodligen skulle han fortsätta än idag om det inte var för hans hälsa börjar svikta. Han är i skrivande stund nära 70 år.

Uthängd på TV3

Vi började denna artikel med en person som hängts ut av TV3 som stalker. Flera personer har kontaktat oss med en länk till en nätplats där detta flitigt diskuterats. Vi har också blivit kontaktade i ärendet från ett överaskande håll. Detta föranledde oss att börja titta på fallet. Vi såg direkt att detta inte är en stalker utan det handlar mer om ett förhållande som upphört och där den som kallas “stalker” förmodligen ville tala med kvinnan om något viktigt. Vi känner till vad han ville tala om men går inte ut med det i skrivande stund. Killen har ingen dokumenterad historia av stalking tidigare utan detta är första gången han försökt kontakta kvinnan på olika sätt. Några har hört av sig och berättat att de varit ihop men honom och när det tog slut hörde de inte av honom längre, så gör inte en stalker! En stalker gör man inte slut med, de finner sig inte alls i det, men denna kille fann sig i det, det indikerar tydligt att han inte är någon stalker.
Han mår inte bra sedan tidigare och detta spelar in i hans sätt att föra en dialog, det kan helt enkelt misstolkas. Han fick kontaktförbud på rekordtid då rätten bedömde att han kunde vara våldsam och förmodligen för att kvinnan har ett minderårigt barn. Kvinnan ringde upp honom, trots kontaktförbudet, och lade på. Mannen undrade vad hon ville och ringde upp henne. Vad mannen inte förstod i det momentet var att han bröt mot kontaktförbudet. Mycket riktigt anmäldes han för att ha brutit mot förbudet och dömdes för detta. Rätten skriver uttryckligen att mannen inte är någon stalker utan en person som i sin sjukdom inte riktigt förstått hur man hanterar sådana här frågor. Vi har kommit fram till samma slutsats: Detta är ingen stalker utan bara en person som mår psykiskt mycket dåligt och inte förstår hur dessa frågor skall hanteras. I sitt värv mot kvinnan har han begått brott och helt korrekt dömts för detta.
Här kunde historien slutat om det inte postats om honom på nätet med otäckt förtal. Vi har grävt fram två av postarna och nått fram till att en av dem är före detta fästmön och den andra är en kvinna strax över 60 år hemmahörande strax utanför Bollebygd. Vi kommer lite längre fram presentera dessa två. Före detta fästmön skriver mycket hårt och tufft på nätet. Hon missar inget tillfälle att skriva ut mannens namn tillsammans med ordet “stalker” och på så vis skapar träffar i frågan på Google. Hon är väldigt aktiv i att få mannen uthängd å det grövsta. Så beter sig inte ett offer för en stalker, definitivt inte. Kvinnan har brutit mot kontaktförbudet och därmed kan det upphöra.
Vi ser det som att kvinnan mer agerar som en stalker och vänder på steken genom att kalla sitt offer för stalker. Det är mycket illa att TV3 i programmet “stalker” gjort ett inslag och också där kalla honom för stalker och låta kvinnan breda ut sig med sina förmodade påståenden. TV3 borde undersökt saken närmare då skulle de se det vi sett att kvinnan är minst lika skyldig om inte ännu mer skyldig än mannen i detta fall.

Vi återkommer mer senare med den felaktigt utpekade “stalkern”.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer