Skolsköterskor kan motarbeta nätmobbning

Svårt att kontrollera nätmobbing

Sjuksköterskorna Virginia Lyckeljung och Anna Rosendahl har skrivit uppsatsen “Hur skolsköterskan kan motarbeta nätmobbning”. Lyckeljung/Rosendahl tar upp att det är svårt att “kontrollera nätmobbning” då mobbningen kan ske anonymt. Detta problem har många gånger uppmärksammats av I folkets intresse. Det kan gälla organiserade drev på forumet Flashback eller bloggare som väljer att låta förtal av namngivna personer framföras av anonyma.

Skickade ut en enkät

Uppsatsens syfte var att ta reda på vad gymnasieelever önskar att elevhälsan ska göra för att motarbeta nätmobbning. Lyckeljung/Rosendahl skickade ut en enkät till 97 gymnasieelever och av svaren framgick att eleverna ville att elevhälsan utvecklade sitt arbete mot nätmobbning och spred kunskap om vad som är rätt och fel på internet.

Tonåringen tar sitt eget liv

Uppsatsförfattarna anser att “nätmobbning kan ge förödande konsekvenser som kan påverka tonåringarnas liv långt in i vuxenlivet” och hur detta kan leda till psykisk ohälsa “eller i värsta fall till att tonåringen tar sitt eget liv”. Lyckeljung/Rosendahl menar att känsla av utsatthet och maktlöshet kan öka eftersom offret inte kan kontrollera vilka och hur många som tar del av nätmobbningen. Detta är en viktig poäng som sjuksköterskorna pekar på  och där måste samhället bli bättre. Offer för näthat är utlämnade då de många gånger inte vet vilka som står bakom hot och förtal mot deras person. Här är det av stor vikt att insatserna intensifieras för att ringa in förövarna.

Bättre resurser

Om bättre resurser gavs för att komma åt nätmobbning skulle samhällsnyttan av detta vara stor. Lyckeljung/Rosendahl har uppmärksammat ett viktigt område för skolsköterskan att förkovra sig i för att bättre bistå eleverna.
Elevhälsan: För elevhälsans insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
Källa: Skolverket.
Patrik Nyberg

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer