Hatforumet Flashback

Skälig grund eller försvarligt näthat

De som åtalats efter de uppmärksammade uthängningarna i #metoo:s namn har fällts eller kommer med stor sannolikhet att fällas för förtal. I förtalsrättegångar prövar rätten det som skrivits mot meningen i lagen om det var försvarligt att gå ut med anklagelsen. Det kan finnas orsaker till att det är försvarligt att skriva om någon person som denne uppfattar som förtal. Låt oss titta på hur det fungerar.

Förtalslagen

Vi börjar med att visa det viktigaste ur förtalslagen som egentligen heter lagen om ärekränkning. Att den gamla formuleringen används beror på att rättsväsendet först på senare år börjat förstå att internet finns. Hur som helst, så här ser lagen ut:

5 kap. Om ärekränkning

1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning,

Lagen delas upp i grovt och icke grovt med olika straffskalor. Grovt förtal lägger dessutom en viss vikt på om det var sant eller inte.

Försvarligt att gå ut med anklagelsen

Vad krävs för att förtal skall vara olagligt och straffbart?

 1. Förtal måste riktas mot en människa.
  – Det är alltså inte olagligt förtal att förtala ett företag, en förening eller liknande.
 2. Uppgiften måste lämnas till någon annan än den förtalade.
  – Sprida förtal så att allmänheten kan ta del av det är inte tillåtet.
  – Lagen tar hänsyn till om uppgiften lämnas ut i en sluten grupp som i en familj eller slutet mindre sällskap.
 3. Det som lämnats måste varit en uppgift. En uppgift kan vara sann eller falsk. Värdeomdöme räknas inte som förtal.
  – Enligt lagen spelar det ingen roll om uppgiften är sann eller lögn, det är likväl förtal. Det håller alltså inte att försvara sig med att “jag skrev bara att en ‘spade är en spade'” för det kan likväl utgöra förtal.
  – Värdeomdömen kan aldrig vara förtal, dvs om någon säger man är dum i huvudet, idiot eller liknande.
 4. Uppgiften måste vara nedsättande.
  – Anklaga någon om brott.
  – Beskylla någon om brott anses också vara nedsättande.
  – Det anses inte nedsättande att lämna ut lindrigare brott som en liten trafikförseelse eller annan ordningsförseelse.

Även om ovanstående fyra krav är uppfyllda är det inte säkert att ett publicerande av det utgör ett brott. Lagen är nämligen så fint uttänkt att vissa får förtala andra genom denna lagtext:

5 kap. Om ärekränkning (andra stycket)

Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.

Denna friskrivning betyder:

 1. Var han skyldig att uttala sig

  – Det gäller exempelvis i förhör eller som vittne i domstol. Det kan dock vara olagligt om det är uppenbart att man ljuger men det går sällan till åtal om det skulle hända.

 2. var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken

  – En sådan försvarlig omständighet kan vara ett nödläge för att rädda personer eller egendom i övrigt är det oklart vad detta gäller. Svaret kanske vi får här nedan:

Är det försvarligt

Advokat Ingela Hessius som försvarat ett antal klienter från #metoo-rörelsen i förtalsmål säger om rättens syn på försvarligheten i förtal:

man [är] otroligt restriktiv i tillämpningen av vad som är försvarligt.
Källa: SVT

och som följd av det:

Jag har inte haft någon framgång och de två kvinnorna är dömda nu.
Källa: SVT

De två kvinnorna säger sig varit utsatta för sexuella övergrepp. Man kan ju tycka det är försvarligt att gå ut med vem det är och vad denna gjort när ingen annan gör det. Problemet är att en sådan aktion går över i en annan lag om att freda sig.  Den lagen säger att man inte i efterskott kan freda sig, fredandet skall ske när brottet sker. Alltså var det inte försvarligt att skriva på nätet om dessa personer oavsett om det var sant eller inte.

Otroligt restriktiv i tillämpningen

När en advokat som är van vid att använda ett korrekt juridiskt språk säger domstolarna är “otroligt restriktiv i tillämpningen” betyder det att de bokstavligen är så restriktiva att de i princip aldrig godtar det försvarliga i att lämna uppgift i saken eller att de hade skälig grund för den. Alltså:
Vid normalt förtal, näthat och liknande kan inte förövarna gömma sig bakom att det var försvarligt att nämna eller att de hade skälig grund för att nämna det.

21 tankar på “Skälig grund eller försvarligt näthat

 1. Bra, då vet vi att idioterna inte kan gömma sig bakom andra stycket i förtalslagen. Då är det väl bara till att sätta igång och anmäla dem.

 2. Kränkt:
  Bra, då vet vi att idioterna inte kan gömma sig bakom andra stycket i förtalslagen. Då är det väl bara till att sätta igång och anmäla dem.

  Skulle vara lyckat om de anmäldes!

 3. Er åsikt respekteras men delas inte avseende “De som åtalats efter uthängningar i #metoo kommer sannolikt att fällas för förtal och om brottet förtal ändrar form, har man rätt att
  “i efterskott freda sig” och det är olagligt att begå förtalsbrott mot så ock “företag förening eller liknande”.
  Mvh PB J.

 4. PB J:
  Er åsikt respekteras men delas inte avseende ”De som åtalats efter uthängningar i #metoo kommer sannolikt att fällas för förtal och om brottet förtal ändrar form, har man rätt att
  ”i efterskott freda sig” och det är olagligt att begå förtalsbrott mot så ock ”företag förening eller liknande”.
  Mvh PB J.

  Kan inte hitta det ni sett. Vi skriver att:
  “fredandet skall ske när brottet sker” och vad vi kommit fram till är det inte olagligt att förtala företag. Mer kunskap i den frågan är säkert önskvärd och den skall vi skaffa oss.

 5. Av er ”fredande skall ske när brottet sker” är i viss mån rätt uppfattat, tillika innefattar nödvärnsrätten betydligt mer.
  Förtal innefattar spridande av vanärande förtal vilket “är olagligt” oavsett om det sker mot, privatperson, tjänsteman eller företag.

  Förtal ett ärekränkningsbrott reglerat i 5 kap. Brottsbalken (BrB) som åberopas när en person utpekar någon annan, oavsett företagare som brottslig eller klandervärd eller sprider andra uppgifter ägnade att utsätta denne för andras missaktning, 5 kap. 1 § BrB..

  När det gäller ärekränkningsbrott väcker åklagare åtal endast i särskilda undantagsfall men målsäganden/anmälaren kan med eller utan juridiskt stöd och till egna kostnader väcka åtal och driva målet i tingsrätten, 5 kap. 5 § BrB.
  Att förtala “ett företag” utgör uppenbar risk att åtalas för så ock Ofredande som enligt brottsbalken 4 kap 7§, är ett brott som faller under allmänt åtal, som med sannolikt tillägg Olaga förföljelse och Grovt vanärande förtal utgör fällande Dom för den som förtalat.
  Mvh. ProBono Juristerna.

 6. PB J.:
  Av er ”fredande skall ske när brottet sker” är i viss mån rätt uppfattat, tillika innefattar nödvärnsrätten betydligt mer.
  Förtal innefattar spridande av vanärande förtal vilket ”är olagligt” oavsett om det sker mot, privatperson, tjänsteman eller företag.

  Förtal ett ärekränkningsbrott reglerat i 5 kap. Brottsbalken (BrB) som åberopas när en person utpekar någon annan, oavsett företagare som brottslig eller klandervärd eller sprider andra uppgifter ägnade att utsätta denne för andras missaktning, 5 kap. 1 § BrB..

  När det gäller ärekränkningsbrott väcker åklagare åtal endast i särskilda undantagsfall men målsäganden/anmälaren kan med eller utan juridiskt stöd och till egna kostnader väcka åtal och driva målet i tingsrätten, 5 kap. 5 § BrB.
  Att förtala ”ett företag” utgör uppenbar risk att åtalas för så ock Ofredande som enligt brottsbalken 4 kap 7§, är ett brott som faller under allmänt åtal, som med sannolikt tillägg Olaga förföljelse och Grovt vanärande förtal utgör fällande Dom för den som förtalat.
  Mvh. ProBono Juristerna.

  Jag tror att förtal av företag inte har samma nivå som mot en person. Jag tänker på alla de paltser på nätet man kan gå in och betygsätta företag och skriva några rader. Det finns flera sådana inlägg som skulle utgöra förtal om det skrevs om en privatperson. Men vad jag vet har inget sådant gått till domstol. Här finns en hel del att läsa på och lära sig mer.

 7. Har läst på lite om förtal mot företag:

  Kan förtal begås mot företag?

  Paragrafen tar sikte på en levande person och kan inte tillämpas i fråga om någon skulle begå motsvarande agerande men mot ett företag. Ett sådant agerande kallas istället för ekonomiskt förtal och är inte ett brott enligt svensk lag.

  Om företaget har samma namn som en verklig person som finns i företaget:

  Kan förtal av företag bli förtal av en person?

  Det finns ett exempel i rättspraxis på när en ärekränkning mot ett företag lett till fällande dom (NJA 1950 s.250). Fallet var sådant att företaget var starkt förknippat med en person (H. G.). H. G. var verkställande direktör för företaget och företagets namn innehöll H. G:s namn. Det här fallet borde vara jämförligt med fall som gäller små företag som styrs och förknippas med endast en person eftersom förtal måste vara riktat mot en person. Om det inte med tydlighet går att fastställa vem som ett uttalande är menat att utsätta för andras missaktning så omfattas det inte av förtalsregeln.

  och:

  Sammanfattningsvis kan sägas att min bedömning är att det är mycket sällan som någon kan dömas för förtal när någon gjort sig skyldig till det samma mot ett företag.

  Källa till ovanstående citat: https://lawline.se/answers/kan-man-bega-fortal-mot-foretag

  Tydligen är det så att förtalslagen (5 kap. 1 § i brottsbalken)inte tar hänsyn till vad det är som förtalas. Men texten i lagen som säger “Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt” är problematisk om det handlar om ett företag eftersom ett företag svårligen kan ha ett “levnadssätt”.

  Skall läsa på mer om detta!

 8. Hej igen!
  Uppfattning att “Förtal av företag inte har samma nivå som mot en person” respekteras men är tyvärr fel uppfattat.

  Avseende “alla platser på nätet man kan gå in och betygsätta företag” kan innehålla negativt utlåtande men endast till en viss gräns, sedan blir det åtalbart.
  Att det sedan finns stalker som maniskt skrivit “flera sådana inlägg som utgör förtal” är straffbart oavsett om privatperson eller tjänsteman är stalker.

  Avseende “vad du vet har inget sådant gått till domstol” är du inte ensam om ty det är övervägande uppfattning allmänheten har, för att gammelmedia har minimalt intresse av att bevaka dessa Domstolsförhandlingar, däremot har Rättsmagasinet Paragraf skrivit en del artiklar tillika har ni
  I Folkets Intresse och debattör Thony.
  Mvh igen /PB J.

 9. PB J.:
  Hej igen!
  Uppfattning att ”Förtal av företag inte har samma nivå som mot en person” respekteras men är tyvärr fel uppfattat.

  Avseende ”alla platser på nätet man kan gå in och betygsätta företag” kan innehålla negativt utlåtande men endast till en viss gräns, sedan blir det åtalbart.
  Att det sedan finns stalker som maniskt skrivit ”flera sådana inlägg som utgör förtal” är straffbart oavsett om privatperson eller tjänsteman är stalker.

  Avseende ”vad du vet har inget sådant gått till domstol” är du inte ensam om ty det är övervägande uppfattning allmänheten har, för att gammelmedia har minimalt intresse av att bevaka dessa Domstolsförhandlingar, däremot har Rättsmagasinet Paragraf skrivit en del artiklar tillika har ni
  I Folkets Intresse och debattör Thony.
  Mvh igen /PB J.

  Jag har läst på intensivt i en halvtimma nu, vilket är på tok för lite för att kunna frågan, men har än så länge kommit fram till att det i princip omöjligt att fälla en person för förtal mot ett företag, förening eller liknande trots att lagen egentligen gäller även företag. Ute i Europa tar de dock hårdare på frågan för där kan man fällas i domstol om man förtalat ett företag men vad jag förstår måste förtalet innehålla lögner.

  Lite länkar om frågan:

  https://lawline.se/answers/fortal-eller-forolampning-mot-foretag
  https://www.lawline.se/answers/fortal-av-foretag
  http://www.fordonsverkstader.se/far-man-skriva-vad-som-helst-pa-facebook/
  https://www.arbetarbladet.se/artikel/doms-for-fortal-av-foretag
  https://martenschultz.wordpress.com/tag/fortal-mot-foretag/
  https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rtal
  https://www.svd.se/medier-kan-ostraffat-fortala-ett-foretag
  https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/2122/1/200107.pdf
  http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1201471/FULLTEXT02.pdf
  http://juridiskpublikation.se/wp-content/uploads/2014/10/22012_M%C3%A5rten-Schultz.pdf

 10. Godmorgon I Folkets Intresse Redaktion.
  Det krävs förvisso enormt många fler halvtimmar för att inte spåra ur på juridikens irrvägar och det tar många timmar att ta sig upp på den igen, så visst är ”en halvtimmes läsning på tok för lite för att kunna (svaret) på frågan” och att ”du har än så länge kommit fram till att det i princip omöjligt att fälla en person för förtal mot ett företag, förening eller liknande trots att lagen egentligen gäller även företag” är du inte ensam om, tillika är inte ett mål oavsett det avser vanärande förtal eller annat som är det andra likt och desamma avser domstolsbeslut.

  Exakt samma scenario tolkas olika beroende på anmälningsmottagare, förundersökningsledare och i domstolar dömande församlingar tillika är för oss obegripligt att det finns fanatiker som maniskt förföljer och hotar företag a’ la ”gör du inte som jag vill fortsätter terrorn”.

  Sverige har starka lagar som av fri tolkning raserats med följd att EU Konventioner som är till för att förstärka dem blir omöjligt, ty det går inte att förstärka det som inte existerar. De facto uppfattas utgör att övriga EU stater som kräver att dess lagar följs får helt andra resultat fällda i domstol avseende vanärande förtal mot så ock företag.

  Avseende ”men vad du förstår måste förtalet innehålla lögner” respekteras tillika är gärningspersonens uppsåt att med öppna och dolda hot kräva att företaget upphör med vad det nu kan vara och när det inte sker utökas hoten med vanärande förtal i brottsuppsåt att misskreditera företaget och alla företag har ägare, som således har stöd i ett antal lagar inkluderande 5 kap. 1 paragrafen i brottsbalken ”man har inte rätt att utpeka någon annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne – som inkluderar ägare till företag – för andras missaktning. Vem som helst har laglig rätt att informera ett företag om något som anses på kollisionskurs med företagets riktlinjer men olagligt är att med hot avkräva företaget att upphöra med vad det nu kan vara som anses störande.
  Mvh. PB J.

 11. PB J.:
  Godmorgon I Folkets Intresse Redaktion.
  Det krävs förvisso enormt många fler halvtimmar för att inte spåra ur på juridikens irrvägar och det tar många timmar att ta sig upp på den igen, så visst är ”en halvtimmes läsning på tok för lite för att kunna (svaret) på frågan” och att ”du har än så länge kommit fram till att det i princip omöjligt att fälla en person för förtal mot ett företag, förening eller liknande trots att lagen egentligen gäller även företag” är du inte ensam om, tillika är inte ett mål oavsett det avser vanärande förtal eller annat som är det andra likt och desamma avser domstolsbeslut.

  /../

  Det är uppenbart att frågan är komplicerad. En djupdykning som innefattar mycket längre tid än en halvtimma måste helt enkelt göras innefattande frågor till rättsväsendet.
  Olaga hot mot ett företag är definitivt olagligt. Flera har dömts för det till skillnad mot ärekränkning.

 12. När samhället trots allt vet att brottet förtal börjar att bli ett stort allvarligt samhällsproblem så borde man skärpa maxstraffet för grovt förtal från dagens 2 år till 6 års fängelse och att maximala skadeståndsbeloppet som man får betala för grovt förtal höjs till 10 miljoner kronor .Och däremot om förtalet är riktat mot en juridisk person inom företaget och då åsyftar jag på en fysisk peson som äger och driver företaget som blir förtalad och det inbegriper även medarbetare om dessa blir förtalad så blir det straffbart.

 13. REDAKTIONEN: Det är uppenbart att frågan är komplicerad. En djupdykning som innefattar mycket längre tid än en halvtimma måste helt enkelt göras innefattande frågor till rättsväsendet.
  Olaga hot mot ett företag är definitivt olagligt. Flera har dömts för det till skillnad mot ärekränkning.

  Hot och utpressning som riktar sig mot företag är straffbart enligt Svensk lag

 14. Spion:
  När samhället trots allt vet att brottet förtal börjar att bli ett stort allvarligt samhällsproblem så borde man skärpa maxstraffet för grovt förtal från dagens 2 år till 6 års fängelse och att maximala skadeståndsbeloppet som man får betala för grovt förtal höjs till 10 miljoner kronor .Och däremot om förtalet är riktat mot en juridisk person inom företaget och då åsyftar jag på en fysisk peson som äger och driver företaget som blir förtalad och det inbegriper även medarbetare om dessa blir förtalad så blir det straffbart.

  Ja, hur som helst borde det vara lättare att fälla de som förtalar i domstol.

 15. REDAKTIONEN: Ja, så är det!

  I en tryckfrihetsrättegång går det ju inte. Finns kända exempel. Utgivningsbevis
  övertrumfar allt annat.

 16. Anonym: I en tryckfrihetsrättegång går det ju inte. Finns kända exempel. Utgivningsbevis
  övertrumfar allt annat.

  Jo, det är sant men det är inte absolut. Om man kränker någon och det är rena lögner och påhit kan även en plats med utgivningsbevis fällas. Det handlar då främst om sjukdomstillstånd och annat väldigt personligt. Expressen fälldes för förtal när de påstod att en kändis legat på något sjukhus för sina alkoholproblem. Det var en lögn och alkoholproblem räknas som en sjukdom.

 17. Tidningarna var jävligast i metoo-stomen. Dom dödade B*nn* Fr*drikss*n!!!

  Sen sitter dom och skyddar varandra i tryckfrihetsdomstolen! Sverige har fått mycket kritik från EU över hur man hanterar tryckfrihetsmål!!!!!

 18. Även en webbplats som har utgivningsbevis inklusive den person som driver och administrerar webbplatsen ,samt en person som är medlem på webbforumet som har skrivit och postat ett inlägg kan åtalas och fällas i en domstol om man på webbplatsen påstår saker om andra personer som inte stämmer med verkligheten typ att man på falska grunder påstår att en person har missbruksproblem med alkohol och narkotika trots att den personen inte har några problem alls med missbruk av alkohol och narkotika, då kan webbplatsen som har utgivningsbevis bli föremål för rättslig prövning som gäller förtal, och likadant om man på webbforumet påstår att en utomstående person har någon form utav psykisk funktionsstörning samt att man påstår att den personen ägnar sig åt sexuella aktiviteter och olika sexuella böjelser så utgör det förtal som är åtalbart brott och ett åtal som innebär att en skyldig person blir fälld i domstol kan göras om den utsatte gör en enskild anmälan till polisen och att den personen i samförstånd med juridiska personer oftast advokat driver ärendet till enskilt åtal.

 19. Spion:
  Även en webbplats som har utgivningsbevis inklusive den person som driver och administrerar webbplatsen ,samt en person som är medlem på webbforumet som har skrivit och postat ett inlägg kan åtalas och fällas i en domstol om man på webbplatsen påstår saker om andra personer som inte stämmer med verkligheten typ att man på falska grunder påstår att en person har missbruksproblem med alkohol och narkotika trots att den personen inte har några problem alls med missbruk av alkohol och narkotika, då kan webbplatsen som har utgivningsbevis bli föremål för rättslig prövning som gäller förtal, och likadant om man på webbforumet påstår att en utomstående person har någon form utav psykisk funktionsstörning samt att man påstår att den personen ägnar sig åt sexuella aktiviteter och olika sexuella böjelser så utgör det förtal som är åtalbart brott och ett åtal som innebär att en skyldig person blir fälld i domstol kan göras om den utsatte gör en enskild anmälan till polisen och att den personen i samförstånd med juridiska personer oftast advokat driver ärendet till enskilt åtal.

  Ja, det är i stort sett helt korrekt!

 20. Sven:
  Tidningarna var jävligast i metoo-stomen. Dom dödade B*nn* Fr*drikss*n!!!

  Sen sitter dom och skyddar varandra i tryckfrihetsdomstolen! Sverige har fått mycket kritik från EU över hur man hanterar tryckfrihetsmål!!!!!

  Ja, vi håller med.
  Men i övrigt är Sveriges media väldigt sansade.

Kommentarer är stängda.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer