http://ifolkets.intre.se

SAS – En reklamfilm som säger sanningen

Inga kulturer på Jorden är isolerade. Möjligen kan folkgrupper som varit isolerade från resten av Världen utvecklats med en kultur som kan sägas vara helt egen. Men studerar man också deras kulturer in i minsta detalj känns mycket igen från andra kulturer på samma utvecklingsstadie. Människans som ras är ovanligt homogen på så sätt att alla står närmare varandra genetiskt än vad de flesta däggdjur står nära varandra. Det skapar liknande sätt att tänka och lägger grunden till snarlika kulturyttringar.

De första invandrarna

Den Skandinaviska kulturen är väldigt ung. Utan att fördjupa sig i historia kan sägas att vi hade starka band till kontinenten därifrån vår ättlingar en gång vandrade in i Skandinavien. Forskarna har hittat en människa som man mätt upp åldern till att ligga i nivå med när de första vandrade in i Skandinavien. Hon var svart eller mörkbrun i hyn och hade blå ögon. Därefter kom nästa våg från nuvarande Ryssland till Skandinavien norröver. De var något ljusare och hade inte bara blå ögon. Resultatet blev Europas mest blandade stenåldersbefolkning av jägare. Med sig i bagaget hade de den kultur de växt upp med och naturligtvis odlades den vidare här i Skandinavien till att bli en gren av de kulturer de kom ifrån.

Våra bröder och systrar

Några tusen år senare kom folk hit från nuvarande Turkiet och Syrien. Med sig hade de kunskapen att bruka jorden och den kultur man hade runt Turkiet/Syrien på den tiden. Turkarna och Syrierna trängde ut den tidigare befolkningen och tog över helt. Turkar och Syrier från den tiden är alltså våra riktiga förfäder, med någon inblandning av de första grupperna som kom. Ytterligare olika folk med sina kulturer vandrade upp söderifrån som också blandades upp med den Turk-Syriska befolkningen.

Reste runt

Senare började Skandinaverna resa mycket. Det är alltså inget nytt påfund att resa om vi med resa menar att resa fram och åter. Det började man faktiskt med mycket tidigt. Det finns tydliga bevis att Skandinaverna ofta var i England och på andra ställen i Europa under järn och bronsåldern. Resorna varade i upp till åratal därför är det inte alls konstigt att när de kom tillbaka hade de både en partner från främmande platser och barn med sig hem. Inte minst hade de nya kulturyttringar med sig i bagaget.

Nationalstaterna

Skandinaverna har alltså alltid blandat sig med andra folkslag ända fram tills nationalstaterna bildades och blev ett sammanhållande maktsystem. Då började man kontrollera vilka som kom in i de respektive länderna. Detta skedde först mycket sent i vår kulturella utveckling.

Turk-Syriska gener i botten

Först i modern tid har kulturer och folk börjat blanda upp sig igen på grund av olika faktorer som krig, misärs och det faktum att det blivit ohyggligt mycket lättare att resa. Skandinaverna är alltså ingen homogen folkgrupp som isolerat sig från andra folk och kulturer. I själva verket är vi rejält blandade med olika folkslag med Turk-Syriska gener i botten. I och med det så har vår kultur mängder av influenser från flera olika kulturer och står fortfarande under förändring. Man kan säga att vi består av importfolk med en importkultur om man så vill. När Syrierna kom för något år sedan borde vi tagit emot dem som våra bröder och systrar för det är exakt vad de är, om vi får skoja till det lite.

Allt är importerat

Under åren har Skandinaverna påverkats mer av andra kulturer än vi själva ofta vill hålla med om. Det beror på att nationalstaten mer eller mindre isolerade oss från omvärlden som nationalstater ofta gör. Från den tiden till nu har det levt flera generationer som mer och mer levt i vissheten att vi är ett unikum som skiljer sig från de flesta kulturer. Men sanningen är att vi inte alls skiljer oss från andra kulturer särskilt mycket. Vi har också under tiden vi mer eller mindre isolerade oss importerat mängder av seder och bruk som många av oss tror är typiskt Skandinavisk eller typiskt Svenskt. SAS-filmen visar prov på lite av det. Dessutom finns det mycket mer som importerats än vad som nämns i SAS-filmen. Inte ens våra folkdräkter är ett Svenskt påfund. När Jimmy Åkesson knallade runt i en “äkta” Svensk folkdräkt var det i själva verket kläder från hoven i södra Europa han glänste med. Folkdräkterna “började förekomma på 1700-talet, som en imitation av adelns helgdräkter, i sin tur inspirerade av utländska hov“. Inte ens “Jantelagen” är Svensk, den är Dansk. Det som kanske är äkta Skandinaviskt är att ta av sig skorna när man går in till någons bostad. I övrigt är det mesta importerat och ibland försvenskat.

SAS-filmen säger som det är

Lite snäll-brutalt går filmen från SAS rakt på sanningen och visar upp den inför sin publik. Det de säger i filmen är för historiker och forskare inget nytt alls. De säger bara hur det är i verkligheten och de gör det pedagogiskt och väldigt bra. Filmen borde nomineras till något pris för att den tar upp ett så brännande ämne helt omaskerat. Vi utnämner SAS till hjältar i kampen mot fejk-News och brunsmetet på nätet. Det är en av de bästa filmer som gjorts i genren och som direkt rör upp känslor hos den betonghårda “svenska-idyllen-människorna” som mest handlar om nätahatande brunsmetare. Om högt uppsatta politiker reagerar negativt på denna film måste de helt enkelt vara influerade av de fascistoida tankarna om en homogen svenskhet.

Var stolt över ditt land

Vår blandkultur har vi odlat vidare och blivit en kultur vi kan vara stolta över. Det faktum att vi är en blandbefolkning med en blandad kultur sedan tusentals år tillbaka gör vårt land till ett framgångsrikt land som ligger i toppen av i de flesta undersökningar. Alla länder som ligger i topp på sådana listor och som ligger i topp ekonomiskt är oftast länder med blandfolk och blandkulturer. Homogena kulturer med nästan ingen uppblandning alls är ofta länder som aldrig kommer framåt på grund av sina kulturers inneboende motstånd mot nya idéer. Brunsmetet ute på nätet vill slussa in oss i en kulturell och folklig isolering vilket bara kan sluta på ett sätt, stagnation.

Varför tar vi upp detta

Vi jobbar mot näthat och en del av näthatet består av brunsmetade näthuliganer som ständigt, dygnet runt sprider påhittad eller förvanskad  “fakta” om Sverige. De säger sig vara för yttrandefriheten samtidigt som de är så fula i mun på nätet att de skrämmer folk till tystnad. Inte sällan hänger de ut folk som de tycker står för “fel” värderingar och förtalar dem mycket illa. Om någon av de uthängda trampat snett någon gång i livet läggs domar och förundersökningsprotokoll ut för allmänt beskådande. Det är näthat och det har eskalerat oerhört senaste tiden. Deras eskalering av näthat har i och med att SAS gick ut och sade ett sanningens ord stigit till rena löjligheter.

Mordhotats på hatforumet Flashback

Den som skapade filmen har också mordhotats mycket allvarligt på hatforumet Flashback av alias “DiamanteTagliato”. Ett inlägg som låg kvar i minst 8 timmar innan det togs bort. Inlägget har skickats till polisen för vidare handläggning.

10 tankar på “SAS – En reklamfilm som säger sanningen

 1. Det är en lögn att vi kommer från mellanöstern. Alla vet att vi är germaner!!!!!

 2. Forskare har genomför en omfattande undersökning av folkets DNA. Den visar tydligt att svenskar som varit svenskar i flera generationer är Turkar/Syrier från början. Det är vederlagt att det är så och från det går det inte slingra sig ur. Nästa gång du träffar på en Syrier, hälsa denne som en bror för det kan vara din släkting i rakt nedstigande led.

 3. Hej! Bra att ni även skriver när Flashback agerar korrekt och riktigt enligt lagen (inlägget försvann) Där ser man, inte bara fel på det forumet 🙂

 4. Ja, det togs bort därför det är ett mycket allvarligt hot. Flashback tar alltid bort hot men har missat några av dem.

 5. Märkligt att ”forskare genomfört en omfattande undersökning av svenska folkets DNA”, ty det finns inga DNA register avseende svenskar födda i Sverige och avseende ”Nästa gång du träffar på en Syrier, hälsa på denne som en bror för det kan vara din släkting i rakt nedstigande led” baserat på DNA forskning i avsaknad av DNA register, gör det ytterligare komplicerat ty det står inte etnisk syrian i pannan på syrianer!

  Däremot blir vardagen så mycket trevligare om man med en vänlig blick eller i ord hälsar på dem man möter oavsett etnicitet.

  Alla åsikter respekteras tillika uppfattas märkligt att någon anammar forskningsresultat så och baserade på och av etniska svenskars DNA register – som inte existerar – och av samma forskare ”etniska svenskar är i flera generationer födda etniska Turkar/Syrier” inte bara faller på egen orimlighet utan störtdyker med insikt i Konungariket Sverige och sedermera Republiken Syrien uppkomst, som båda än idag år 2020, saknar DNA register avseende invånarna.

  Aktivism för att nå svårnådda målgrupper är både höger och vänsteraktivisters signum vilket Fredrik Virtanen förtydligar i https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/197069-vanstern-och-medierna-bar-ansvaret-for-metoos-misslyckande-i-sverige/
  tillika består inte aktivism inte av osanningar utan består av gruppens fanatiska åsikter och när de inte lyckas följer förtal, hot och lynchjustis, vilket inte ännu synes anammats av forskaraktivister också.
  Mvh.

 6. DNA är hämtat ur dagens levande människor och hittade rester från människor som levde på den tiden, inte ur något DNA-register.

  /../och deras arvsmassa finns fortfarande kvar i små mängder hos många människor i dagens Sverige.

  Källa: https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/de-var-de-forsta-svenskarna

  Forskare i Stockholm och Uppsala arbetar med att ta fram en genetisk atlas över människans förhistoria. Målet är att kartlägga arvsmassan hos tusen individer från olika platser i Europa och Asien under ett tidsspann på nära 50 000 år. Resultaten ger ny kunskap om migrationshändelser, klimatförändringar och sjukdomar – och kanske nya svar om gåtfulla försvinnanden i det förflutna.

  Källa: https://kaw.wallenberg.org/forskning/atlas-med-forhistoriskt-dna-ger-ny-bild-av-manniskans-ursprung

  Att hälsa på en Syrier som en bror var ämnat som ett skämt. Men helt fel är det inte för Syriern kommer från samma område som invandrarna kom från för 6.000 år sedan som idag är dem vi är. Även om just den Syriern kanske i sin tur härstammar någon annanstans ifrån. Men som sagt, det var ett litet skämt.

  Kartläggningen av Europas ursprung kallas ATLAS-projektet och har gett nya oväntade upptäckter. Exempelvis kom arvet med blå ögon till Skandinavien med en väldigt mörkhyad grupp jägare som var blåögda för ca 12.000 år sedan. Två tusen år senare invandrade det jägare också norrifrån när inlandsisen dragits sig tillbaka. De blandade sig med den blåögda gruppen. 4.000 år senare vandrar betydligt större mängder folk med jordbrukskunskap in från söder som enligt DNA visar att de har samma DNA som folk från området där Turkiet/Syrien idag ligger vid samma tid. De var alltså många fler än jägarna och trängde ut de flesta. De jägare som inte drog sig tillbaka blandade sig med det nya invandrande folkmassorna och gav folket de gener som ger blåa ögon.

  Var de får DNA ifrån:

  Mattias Jakobsson är professor i genetik vid Uppsala universitet och leder projektet ”1000 Ancient Genomes” tillsammans med Anders Götherström och Jan Storå vid Stockholms universitet. Målet är att skapa en katalog över den genetiska variationen hos människor som levde i Europa och Asien för mellan 1000 och 50 000 år sedan. Skelettdelarna kommer från museer och utgrävningar och härrör från västra delarna av dagens Europa och hela vägen bort till östligaste delarna av Kina och norra delarna av Sibirien.

  Idag kan man få ut avsevärt mer information ur gamla benrester:

  Det är de senaste årens tekniksprång som gör det möjligt att utvinna hela genomet hos individer som levde för tusentals år sedan – och kvaliteten kan bli densamma som om det varit ett enkelt salivprov från nu levande människor.

  Källa: https://kaw.wallenberg.org/forskning/atlas-med-forhistoriskt-dna-ger-ny-bild-av-manniskans-ursprung

  Vi kommer säkerligen få ändra mycket av vad vi tidigare trott om hur Europa befolkades:

  Vi lever med en bild av förhistorien som formades under 1800-talet med starka föreställningar om att människor alltid har bott på samma plats under en lång period. Den bilden håller vår forskning nu sakta på att demontera. Ganska ofta, om än inte i varje generation, har stora mängder människor flyttat på sig av olika anledningar. Det är möjligt att den kunskapen kan komma att påverka samhällsdebatten eftersom vi får en helt annan kunskapsnivå att utgå ifrån.

  Källa: https://kaw.wallenberg.org/forskning/atlas-med-forhistoriskt-dna-ger-ny-bild-av-manniskans-ursprung

 7. Hej igen!
  Oavsett att ”levande människors DNA och rester från människor som levde på den tiden och inte ur något DNA-register”, ändras avlidnas DNA med tidens gång efter döden beroende på bland annat, luftfuktighet, värme, kyla, etcetera.

  DNA forskare visar olika resultat beroende på ett stort antal olika metoder som använts för fastställande av arvsmassa från avlidna människor, men oavsett av forskare använd metod påtalar de att resultaten inte är pålitliga när
  ”DNA rester i små mängder finns att jämföra med levande människor och till dags dato år 2020 forskningsresultat avseende levande objekt vars DNA jämförts med mumifierade objekts DNA är tolkade.

  Att Forskare i Stockholm och Uppsala arbetar med att ta fram en genetisk atlas över människans förhistoria med mål att kartlägga arvsmassan hos tusen individer från olika platser i Europa och Asien under ett tidspann på nära 50 000 år” betvivlas inte, tillika krävs mycket mer än tusen individer för säkert resultat.

  Senaste 30 år framkommet av i synnerhet USA och Indien DNA forskning har genom åren kommit fram till nya oväntade totalt omkastade svar av resultat som tidigare, ”ansetts getts svaren av tillförlitlighet i DNA spår som efter år av forskning inte längre alls var så säkra som forskarna trott från början och därav har ett stort antal i bland annat USA dömda med enda bevis DNA Spår, friats i nya rättegångar.

  Avseende Wallenberg. org ”Resultaten ger ny kunskap om migrationshändelser, klimatförändringar och sjukdomar och kanske nya svar om gåtfulla försvinnanden i det förflutna” är sannerligen intressant att följa, tillika uppfattas att de forskarna granskar resultaten innan de på ett sakligt på för folket utan deras kunskaper förståeligt sätt, offentliggör resultaten.
  I övrigt nämns att i Sverige tillåts artonåriga studeranden kalla sig forskare och med redan bestämd tolkning av egna åsikter, faktiskt för det mesta politiska egenåsikter redovisas ”forskningsresultaten”, som är allt annat än fakta.

  Avseende ”Att hälsa på en Syrier som en bror var ämnat som ett skämt” uppfattades, men av oss ungefärligen ”dagen blir mycket trevligare om man med en vänlig blick eller i ord hälsar på dem man möter oavsett etnicitet, är inget skämt och den metoden är fri att pröva av alla oavsett så ock politiska åsikter.

  Inga åsikter ”är helt fel”, inte heller er åsikt att ”Syrier kommer från samma område som invandrarna för 6.000 år sedan, tillika blir åsikten vacklande med tillägg ”även om just den Syriern i sin tur kanske härstammar någon annanstans ifrån, och avseende ”Skelettdelar från museer och utgrävningar härrör från västra delarna av dagens Europa och hela vägen bort till östligaste delarna av Kina och norra delarna av Sibirien” repriseras att ett stort antal forskare fastställt att tidens gång, luftfuktighet, värme och kyla med mer, ändrar DNA.
  Forskningsresultatens säkerheten minskar dramatiskt avseende eventuellt hittade DNA spår, som forskarna således säger sig endast kan tolka med nuvarande metoder.

  Era åsikter oavsett desamma respekteras naturligtvis så ock avseende ”avsevärt mer information ur gamla benrester och senaste årens tekniksprång gör det möjligt att utvinna hela genomet hos individer som levde för tusentals år sedan och kvaliteten – kan – bli densamma som om det varit ett enkelt salivprov från nu levande människor”, men den åsikten delas endast avseende – kan – bli densamma.

  Avslutar med att nämna enkel fastställd osäkerhet avseende DNA innefattar att personligt misstänkta eller vid brottsutredning bestämd masstoppning av personer kan ändra sitt DNA under transport genom att exempelvis, dra arm eller handen på bilens inredning eller vid framkomst toalettbesök och sedan slicka på arm, hand, tillika upprepas artförbudet DNA spår som enda bevis, respekteras av övriga världen demokratiska stater används trotts förbudet i benämnd demokratisk EU medlemsstaten Sverige Domstolar vilket är rättsvidrig.
  Eftersom missbruk av förbud mot inte godkända bevis kan drabba vem som helst, ställer vi också hopp till av er I Folkets Intresse påtalat att ”möjligheten finns att kunskap kan komma att påverka samhällsdebatten eftersom vi får en helt annan kunskapsnivå att utgå ifrån”.
  Mvh.

 8. Forskarna använder nya metoder än kort DNA-strukturen för att bestämma om två människor kommer från samma plats. Det de gör kan inte likställas med hur man bestämmer identiteten på en person genom DNA i rättsväsendets tjänst. Det forskarna gör nu är att kartlägga en människas hela “genom”. När de gör så ser man med ny teknik mycket tydligt om något inte hör dit eller är fel. Det träffar mycket rätt när man använder hela “genom” vid jämförelser. Man kan till och med se att moderna människor har delar av Neandertalarnas DNA i vår DNA och då är de proverna 10 gånger äldre än det funnits människor i Skandinavien. De talar också om att kartlägga en halv miljon gamla folkslag och det kan de för tekniken har gått fram oerhört sista åren:

  Att ta reda på vilka genetiska förändringar som skedde i vår arvsmassa för flera hundra tusen år sedan låter kanske som en omöjlig uppgift, men det är det nu inte. Anledningen är att de senaste årens stora tekniksprång inom genetiken gjort det möjligt att analysera stora mängder DNA och även DNA från flera tusen år gamla människoben.

  Om man skulle ha frågat någon för tio år sedan så skulle de inte ens ha kunnat gissa att vi skulle kunna göra de här sakerna vi gör idag. Det har skett en enorm utveckling när det gäller den mängd data vi kan ta fram. Idag har vi möjligheten att analysera miljontals markörer och vi har helt andra verktyg för att undersöka evolutionära och genetiska frågeställningar.

  https://kaw.wallenberg.org/forskning/han-utforskar-den-moderna-manniskans-slakttrad

 9. SAS-reklam-filmens syfte var som vanligt att förtala västerländsk kultur och sprida myten om att alla människor och kulturer på jorden är precis lika på alla sätt och vis. Verkligheten är dock där i vanlig ordning och bevisar motsatsen.

 10. Fel, grundligt fel!
  Syftet var att få fler att resa med SAS. Vad filmen gjorde var bara att konstatera hur fakta ser ut och fakta kan aldrig bevisas vara något annat än fakta.

Kommentarer är stängda.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer