Rikspolisen tror att avslöjande av användaridentiteter lugnar näthatarna

Rikskriminalen om näthat –  en intervju av Börje Peratt

TV-journalisten, författaren och filmaren Börje Peratt intervjuade Anders Ahlqvist 
vid Rikskriminalen (IT brott) om vad polisen gör mot de brott som ständigt pågår i 
webbforum, med sociala konton och på bloggar via internet.

Börjes intervju är smart uppbyggd där han får Anders Ahlqvist, vid Rikskriminalen (IT brott), att berätta om vad polisen gör mot de brott som ständigt pågår i webbforum och liknande.

Det framkommer bla att USA inte alls hjälper till på något sätt, Anders Ahlqvist:

Problemet är inte svenskt, vi är i händerna på annat land. All resurs finns i USA. De tackar nej till samarbete med EU och Sverige. För att utreda ett inlägg (på nätet) som bedöms som ett brott i Sverige krävs en supina från en amerikansk domstol. Om 190 länder skickar sådan begäran till Departement of Justice skulle de inte ha en chans

Denna ovilja till sammarbete leder till att nätbrott inte kan utredas då webplatsen ligger i USA vilket flertalet bloggar gör. Som lösning på USA:s ovilja att sammarbeta säger Anders Ahlqvist:

EU måste ta upp det här med Amerikanarna för att vi ska få ut uppgifterna!
Ansvaret ska ligga där det hör hemma och det är internet. Det bör man upplysa om!

Börje Peratt märker att Anders Ahlqvist är upprörd över de hinder som finns för att polisen skall kunna göra sitt jobb. Man skulle kunna utveckla Googles möjligheter att stoppa sökningar på nätet att också gälla pedofili, bedrägeri och näthat, skriver Börje.

Steget skulle då inte vara långt till att blockera hela Flashback och andra näthatarsajter, enligt undertecknad.

Börje frågar om polisen givit upp kampen mot nätbrott?
Anders Ahlqvist svara att de inte givit upp och att det föreligger förslag till utbildningar i frågan. Idag handlar nästan inga utbildningar om nätet trots att alla utredningar snabbt hamnar på nätet. Vidare säger han:

Bedrägerierna sker via internet, allt leds via internet. Ändå kommer vi inte åt rätt information för att kunna utreda dem.

Ahlqvist menar att polisen inte kan göra så mycket.

Vidare menar Ahlqvist att det är unga som utgör nätbrotten men Börje Peratt rättar polisen och säger:
Faktum är att det snarare är vuxna som utgör det största problemetoch vidare:

Men som sagt näthatets värsta företrädare är kanske vuxna och det som gör bilden så fruktansvärd är att de är föräldrar och trollkonstnärer, dataspelsmusikkompositörer,  lärare, kommuninformatörer, radioproducenter…

Börje Peratt slår här huvudet på spiken! Vi känner exakt igen hans åsikt som verklighet, det är exakt så det föreligger!

Börje fortsätter sin beskrivning för Ahlqvist om den gryende kampen mot näthatet med beskrivning av sin egen insats med artikelserie om näthat, fallbeskrivningar (1), (2) och den första öppna debatten mot näthuliganer på Facebook och i bloggar.

Då säger Ahlqvist något överraskande:

Vi i polisen borde ta den diskussion som du gör

Alltså säger han att polisen borde deltaga i debatten på forum och bloggar. Kanske menar han också att de skall ha egna bloggar och forum för detta.

Intervjun utmynnade i en strategi för arbetet mot näthat enligt följande (näthuliganer= näthatare):

  1. Experter på näthat och stalking avråder från kontakt med näthuliganer. Kontakt föder deras destruktivitet.
  2. Uppmärksamhet och hot om bestraffning är avskräckande!
  3. Avslöjande av identiteter och officiell beskrivning av näthuliganers aktiviteter angelägen för att de ska förstå att de har tummen i ögat.
  4. Insikt om den organiserade näthuliganismen och begränsningar av deras verkansområde angelägen för demokratin och för upprätthållande av mänskliga rättigheter.

Punkterna här ovan skulle kunna vara våra egna i den grupp här som bekämpar näthat. Läs noggrant, jag plockar ur russinen:

– De drar alltså ett likhetstecken mellan näthatare och stalkers!

Det är vad vi också kommit fram till men stalkers skall man inte heller skriva för mycket om, även det kan föda deras destruktivitet om man inte är helt säker på vad man gör.

– De anser att man inte skall hålla kontakt med dem!

Helt riktigt, stänga alla kontaktmöjligheter för både nätstalkers och näthatare, låt dem inte få komma till tals i kommentarsfält eller någon annanstans.

Uppmärksamhet och hot om bestraffning är avskräckande!

Ja, det har vi tydligt märkt. De vi punktat med “hot” om bestraffning och liknande har antingen lugnat sig eller försvunnit helt från nätet.

Avslöjande av identiteter är angeläget för att de ska förstå att de har tummen i ögat!

Exakt vad vi också tycker! Jag kan tillägga att avslöjandet av id kan få ett helt forum att lugna ner sig då de vet att de kan hittas. Detta är förmodligen den effektivaste metoden.

Officiell beskrivning av näthuliganers aktiviteter för att de ska förstå att de har tummen i ögat.

Det är otroligt effektivt att beskriva deras brott på nätet, speciellt i samband med avslöjandet av deras identitet.

– Insikt om den organiserade näthuliganismen

Ja, det är viktigt! Inte minst för att hitta metoder att bekämpa attityder hos näthatare. För att få denna insikt bör man läsa och följa med på platser där dessa nätbrott begås. Man behöver inte deltaga, bara läsa och lära.

– Begränsningar av deras verkansområde angelägen

Ja, deras “slagfält” måste minskas ner. Det kan bara göras genom att få webbleverantörer av olika slag att inse de måste stoppa eller stänga ner platser där sådant förekommer. Det är inte alltid lätt då det förekommer sådana leverantörer som ser det som en yttrandefrihetsfråga att tillåta näthat. Bahnhof är en sådan leverantör som fullständigt missat poängen med yttrandefrihet och folkets skydd mot brott.

– Angelägen för demokratin och för upprätthållande av mänskliga rättigheter.

Kan låta långsökt men faktum är att det som händer på nätet idag kan vara början till kampen för upprätthållande av mänskliga rättigheter och i slutändan kampen för demokrati. Det förhåller sig nämligen så att när myndigheter till slut gör något mot problemen tar de i mer än vad som behövs och begränsar av bara farten det som vi kallar för yttrandefrihet och demokrati.

Kampen mot näthatet är kampen för bevarandet av vår yttrandefrihet och för kampen om vår demokrati!

 

 

 

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer