Riksdagsman anmäld för förtal

En Riksdagsman från moderaterna har på sociala medier publicerat förtalspåståenden där han pekade ut en journalist som brottslig och klandervärd.

Åklagare gör bedömningen att en lagstiftare har begått brott. Brottet är av sådan karaktär att det kan utredas och lagföras av åklagare. Åklagaren gör dock bedömningen att det saknas allmänintresse för att utreda.

Läs mer: https://näthatsgranskaren.se/riksdagsman-anmald-for-fortal-aklagare-anser-det-ar-brott-men-att-det-inte-ska-utredas/

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer