Rättsväsendet stödjer näthat

Ja, det är överskriftens påstående man kommer fram till när man ser resultaten av allt anmält näthatrelaterat.  Några journalister på Aftonbladet har följt upp vad som händer med anmälningarna.

En enda av 800 åtalas

Reportrarna har även intervjuat poliser och åklagare som utrett de hundratals grova påhoppen och kan berätta att det rättsliga efterspelet inskränker sig till att en person eventuellt åtalas för en kommentar.

Av åttahundra (800) anmälningar mot hat på nätet åtalas en enda (1st) person. Inom polisen finns också kritiska röster mot det urdåliga resultatet:

Ett utfall som inte förvånar. I varje fall inte för dem som har lyssnat på Stefan Holgersson, polisen och forskaren som genom åren inte sällan irriterat polisledningen med studier som avslöjat polisiära brister.
Källa: Aftonbladet

Stefan Holgersson är alltså en polis som utreder sin egen kårs arbete. Men tvärt om mot vad man kan tro välkomnar inte polisen hans resultat, förmodligen därför att resultatet är inte det som de pekat ut att de vill ha.

Han har analyserat 800 anmälningar i denna brottskategori. Nästan inga har lett till åtal, trots ett ofta hyfsat bevisläge.
Källa: Aftonbladet

Det är inte bara den urusla utdelningen på anmälda brott som är problemet. Det är nämligen så att väldigt många anmälningar mot hat på nätet “försvinner i hanteringen”. Eller om vi skall tala vanlig Svenska så har polisen helt enkelt valt att kasta anmälningarna i papperskorgen. Vi tror nämligen inte att polisen är en organisation av slarverpellar som i sin hantering av just hatbrott på nätet helt enkelt tappar bort 22% (nästan en fjärdedel) av alla dessa anmälningar.

[..] i verkligheten har inte mindre än 22 procent av inskickade anmälningar till region väst försvunnit i hanteringen på grund av administrativa brister.
Källa: Aftonbladet

Det allvarliga i hela sättet som rättsvårdande myndigheter hanterar nätrelaterade brott är att det uppmuntrar de hatande, som nästan alltid är folk på högerkanten, att näthata.  Polisen gör inget därför är det tillåtet att hata på nätet är en vanlig kommentar inom dessa grupperingar som gör att de bara blir värre och värre.

Normalisering av hat och förtal

Ett mycket vanligt ord bland högerhatarna har länge varit “PK” eller “Politisk korrekt”. Det är ett skällsord eller en nedsättande fras mot de vanliga människorna som vill göra allt rätt och lagligt. Följer man den frasen vidare i tid börjar den dyka upp även bland politiker och andra som normalt inte alls tillhör den gastande högermobben ute på nätet. Det som skiljer dessa åt i sin användning av frasen är att den senare inte drar sig för att göra det i sitt eget namn medan nätmobben fegt kryper bakom anonymitetens vägg när de använder samma fras. I övrigt följer de näthatande överklass och kulturkvinnorna under beteckningen #metoo med ut i näthatsträsket och där står de tillsammans med högermobben hänger ut och förtalar människor. Samma fenomen syns på ställen som normalt håller en hög svansföring mot hat och det syns ofta mot anställda inom serviceyrken som får ta emot typiska näthatarmeningar från vanligt folk som blir sura över något. Det är resultatet av den obefintliga närvaron av vårt rättssystem vi får skylla denna “utveckling” för.

De kan om de vill

Rättssystemet kan agera fort och hårt om de vill och det vill de om du ertappas stjäla en liten godisbit eller om grannpojken filat lite på kolven till mopeden. I de fallen agerar polis och övriga rättsväsende med kraft och ställer tingen ordning till rätta. Men näthatet ler polisen bara åt och låter en fjärdedel av anmälningarna hamna i papperskorgen. Resten tillskrivs en obefintlig utredning för att snart läggas ner. De kan om de vill men de vill inte när det gäller näthat, tvärt om, de stödjer näthat.

2 tankar på “Rättsväsendet stödjer näthat

 1. Godafton I Folkets Intresse Redaktion, debattörer och övriga läsare!

  Av polis och åklagare brister i brottsutredningar oavsett mot vem och var det sker är ett svenskt samhällsproblem skulle aldrig skulle accepteras av i världens demokratiska stater ytterst ansvariga.
  I Sverige hatbrott via nätet är dessutom till nära 100% startade av journalister i anstiftan av likasinnade som skräms, tystar, isolerar och radikaliserar och karaktärsmördar och enligt journalist själv kan anstifta till så ock mord, i ordets rätta betydelse.

  Avseende i artikel nämnd granskning innefattande ”intervjuer med polis och åklagare som utrett de hundratals grova påhopp med eventuellt åtal mot en person” som i olämpliga vokabulär publicerat sin åsikt i kommentar, förvånar undertecknade med kollegor men endast avseende att likhet inför lagen inte innefattar denna åtalsmetodik som är a’ la svälja mygg och sila kameler.
  Avseende polis och forskare som irriterat polisledningen och i flera studier avslöjat polisiära brister är sedan årtionden fastställt i ett stort antal studier av andra forskare, tillika har kontrollmyndigheterna inte vidtagit en enda rättsstärkande åtgärd avseende metoderna som än idag år 2019 är under all kritik utan de har konsekvent mött med hårdnackad vägran att upprätthålla i lag stiftade utredningsmetoder!

  Inför TV kamerorna talar polischeferna om allt de tänker och tycker om förföljelse av människor oavsett fäderne, religioner, hudfärg, könstillhörighet och när TV kamerorna slocknat återgår de till att utan straffpåföljd förklara utredningar försvunna i hanteringen, när faktum är att i lag stiftad dokumentationsplikt och objektivitetsprinciper ersatts av dem med i strid mot lagen papperskorgsprincip.
  Åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsningar påverkar målsägande obiter dictum och det krävs allt från utredning av i rättssfären olämpliga tjänstemän till dem som driver Pilotfall med i slutänden prejudikat för att styra rättstillämpningen i nya banor, vilket naturligtvis inte eftersträvs när i polis, åklagarsfären faktiska kunskaper tillåts undanröjas av personliga och politiska åsikter på konstant kollisionskurs med allt vad lagar, utrednings och rättssäkerhet innefattar och a’ la personifierade psykosociala arbetsmiljöproblem i avsaknad av konsekvensanalys skyddas de av Justitiekanslern som sannolikt också är tacksam för att i Sverige JK, JO, RÅ, poliser, åklagare och politiker saknar straffansvar och ämbetsmannaansvar.

  I lag stiftade riktlinjer ska tillämpas konsekvent vilket så ock innefattar förundersöknings begränsningar och åtals underlåtelser för att öka effektiviteten och inte lägga resurser där insatserna ger knappt skönjbara eller ingen effekt alls avseende straffpåföljd och därmed skapa förutsättningar för att med kvalitet beivra brott.
  Undertecknade delar inte åsikten avseende höger och vänster populistiska nätmobbare ty bortom rimliga tvivel fastställt är att med diametralt olika politiska åsikter håller samman av dem näthat och näthatande överklass och #metoo kulturkvinnor oavsett politiska åsikter hänger också tillsammans ut och förtalar människor och samma fenomen avser ”dem som normalt håller en hög svansföring som också och ofta näthatar anställda inom serviceyrken” inkluderande poliser, åklagare, domare och övriga jurister!
  Avseende ”Det allvarliga i hela sättet som rättsvårdande myndigheter hanterar nätrelaterade brott är att det uppmuntrar de hatande, som nästan alltid är folk på högerkanten”, nämns att annan åsikt är att näthatare på vänsterkanten är i antal lika många och dessutom är höger och vänsterpopulister osedvanligt kompatibla med varandra när det gäller näthat!

  Aveende ”resultatet av den obefintliga närvaron av vårt rättssystem får vi skylla denna utveckling för” delas tillika finns åsikt att det politiska parti oavsett färg som återinför tjänstemannaansvar med sanktionsmöjligheter och straffansvar kommer sannolikt att få alla invånare välsignelse oavsett deras politiska åsikter att erhålla den politiska makten och med tillägg av alla eldsjälar som ProBono arbetar oförtrutet med att uppmärksamma om vad som pågår i myndighetssfären kommer minnet av Sverige som den mest anmälda och flest dömda EU medlemsstaten för så ock Brott mot FN Tortyrförbud vara ett minne blott och till det sker är det inte ”konstigt att rättskämpar I Folkets Intresse Redaktion, debattörer och övriga i befolkningen med civilkurage och lagen som stöd tycker (och har) rätt att freda sig själv mot näthat eftersom rättshaverister i rättssektorn inte gör det åt oss!
  Mvh, ProBono Juristerna.

 2. PB Juristerna:
  Godafton I Folkets Intresse Redaktion, debattörer och övriga läsare!

  Av polis och åklagare brister i brottsutredningar oavsett mot vem och var det sker är ett svenskt samhällsproblem skulle aldrig skulle accepteras av i världens demokratiska stater ytterst ansvariga.
  I Sverige hatbrott via nätet är dessutom till nära 100% startade av journalister i anstiftan av likasinnade som skräms, tystar, isolerar och radikaliserar och karaktärsmördar och enligt journalist själv kan anstifta till så ock mord, i ordets rätta betydelse.

  Avseende i artikel nämnd granskning innefattande ”intervjuer med polis och åklagare som utrett de hundratals grova påhopp med eventuellt åtal mot en person” som i olämpliga vokabulär publicerat sin åsikt i kommentar, förvånar undertecknade med kollegor men endast avseende att likhet inför lagen inte innefattar denna åtalsmetodik som är a’ la svälja mygg och sila kameler.
  Avseende polis och forskare som irriterat polisledningen och i flera studier avslöjat polisiära brister är sedan årtionden fastställt i ett stort antal studier av andra forskare, tillika har kontrollmyndigheterna inte vidtagit en enda rättsstärkande åtgärd avseende metoderna som än idag år 2019 är under all kritik utan de har konsekvent mött med hårdnackad vägran att upprätthålla i lag stiftade utredningsmetoder! [..]

  Mvh, ProBono Juristerna.

  Vi tackar för en insiktsfull och berikande kommentar!

  Orsaken till att vi anser att näthatare står mest till höger på den politiska skalan beror på i huvudsak 3 punkter.

  1. De absolut flesta som näthatar som också själva säger var de står politiskt säger till 99% av gångerna att de är SD:are eller någon gruppering ännu längre till höger.

  2. Av de mer än 1000 anonyma vi har identiteten på är en enda person socialist. Vi har hittat den personen som medlem hos Syndikalisterna.

  3. Enligt en omröstning på Flashback om var de står politiskt säger sig 93% att de står till höger och de allra flesta 77% att de är högerextrema. Flashback – Är högerextremt

  Vi har inte hittat mer än en näthatare av alla vi sett som står till vänster. Vi vet också en person som är Socialdemokrat men man kan inte kalla det han skriver för näthat.

  Det finns också många som aldrig säger var de står politiskt men det behöver de inte för det ovanstående kan sägas vara statistiskt säkerställt.

Kommentarer är stängda.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer