Rättsväsendet är mer under isen

Under isen

Rättsväsendet är mer under isen än vi tidigare trott. Vi har beskrivit hur illa ställt det är men vi kunde då inte annan att botten inte var nådd, det gick att sjunka ännu lägre. Som det ser ut nu verkar det mer som att vi får ta bort botten helt för att inte återigen bli överraskade över märkliga domar.

Brott i sömnen

Om du begår brott, gör det i sömnen, för då blir du friad. Våldtäkt i sömnen är enligt den expertis som finns så sällsynt att det i princip aldrig händer, man talar om 5-6 fall om året räknat på flera miljarder människor. Fenomenet kallas “sexsomnia” eller “sömngångarsex” och är ett tillstånd där en person har sex med sig själv eller någon annan i sömnen. Om man i sömnen lägger armen om sin partner har det inte alls med detta att göra, armen hade säkerligen hamnat i den riktningen även utan partner på plats.

Gäller inte i Sverige

Rättsväsendet i Sverige har en annan uppfattning än forskarna, de hävdar alldeles bestämt att sex i sömnen mot en partner som säger nej till detta sker ofta i sömnen i vårt land. Det är så man måste tolka de domar som fallit senaste åren där de friat personen för våldtäkt därför att denne påstått ha gjort detta i sömnen. All tillgänglig forskning säger att flera andra punkter måste uppfyllas för att det skall vara möjligt, bland annat har det aldrig hänt att en person haft sex i sömnen med en person denne inte tidigare har en stadigvarande sexuell relation till, enligt sexsomniforskaren Carlos H Schenk, professor i psykiatri vid University of Minnesota, men sådan fakta är inget flera av våra domstolar bryr sig om. Vissa domstolar tycks inte alls bry sig om fakta utan går på den egna konspiratoriska synen att kvinnor alltid vill ha sex och kan de inte mycket tydligt säga “NEJ” har man per automatik gått med på sex.

Tretton år

En flicka på tretton år våldtogs av en 50 årig man och blev gravid. Föräldrarna måste ha upplevt värsta sortens frustrationskänslor när detta hände. När pedofilen sedan friades för att denna sov under sexakten vågar vi inte tänka tanken hur föräldrarna kände då vi upplevt liknande dock utan sex, hur bestörta vi, åklagaren och polisen blev när en våldsverkare friat från det han gjort. Man nästan tror att föräldrarna nästan inte överlever en sådan dom. I princip dömde domstolen flickan och föräldrarna till ett livslångt straff med känslor som aldrig går över.

Vad tänker ni på

Ja, vad tänker de som dömer på detta vidriga sätt? Skäms ni inte? Kan ni se denna flicka och hennes föräldrar i ögonen?Varför vidtager de som sitter högre upp inga åtgärder mot dessa brottsliga personer inom rättsväsendet? De som dömer efter egen moral borde straffas hårt. Man skall strikt gå efter vetenskapliga uppgifter och exakt så som lagen är skriven. Vi vet allt för väl att flera lagar bara är en chimär som aldrig tillämpas och flera andra lagar som byts ut mot den egna moraluppfattningen.

Hur skall det vara

Om du begår brott idag kommer du inte undan med några som helst förklaringar, lyten eller annat. I vissa fall under vissa omständigheter kan straffet bli lite mildare men man kommer oftast inte undan sitt ansvar. Påståendet att våldta en trettonåring i sömnen är inte bara en bluff eller vetenskapligt felaktigt utan det är ett ansvar varje person har att hålla reda på vad man kan utsätta andra för. Har man en historik av att göra saker i sömnen skall man ta sitt ansvar och tillse att dessa saker inte kan göras. Du är inte alls oskyldig till brott som görs i sömnen! Om man kör bil och somnar vid ratten kommer man inte undan sitt ansvar. Var och en är skyldig att tillse så man inte somnar under bilkörning och samma sak måste rimligen gälla de som kan våldta i sömnen. Alltså alla som våldtar skall dömas för detta oavsett ursäkter om det kan bevisas så! Nu har med största sannolikhet ingen i Sverige våldtagit i sömnen utan de skyller på det i vetskapen att vissa som dömer har en sådan moral att de egentligen tycker att män skall få ta för sig fritt bland kvinnor oavsett ålder och därför friar.

Experten dömer helt ut dessa domar

Experten i fråga, Carlos Schenk, dömer rättvist när han helt dömer ut de domar han fått se.

Carlos Schenk, som på Ekots uppdrag har granskat domarna, anser att det i alla de fem domarna finns resonemang om sexsomnia som är helt irrelevanta och, ibland, till och med felaktiga.

I hela världen finns 53 fall av sexsomnia som studerats medicinskt och publicerats i forskningsrapporter – inte i något av de fallen handlar de om en våldtäkt på en person som man inte tidigare har haft en sexuell relation med, enligt Ekot.

Hos dem som lider av sexsomnia är det i regel också ett återkommande beteende – det händer inte bara en gång, det finns en historia bakom.

I tre av de friande domarna i Sverige finns inget stöd alls eller mycket lite som stöder att männen faktiskt sov, menar Carlos Schenk.

I de fallen tror han snarare att det handlar om att männen var berusade.

Källa: Aftonbladet

Det är svidande kritik inlindat i mjuka ord, Vad experten menar är att han inte kan förstå hur en domstol kan vara så vrickad att fria männen för en så sällsynt företeelse när de egentligen var berusade.

Vi lider

Vi lider med flickan i fallet här ovan och hennes föräldrar. Vi har den hårda vägen lärt oss hur det känns att bli felbehandlad av rättsväsendet och kan verkligen lida med dem i hela hjärtat.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer