sekretess åklagare rättsosäkerhet vittne vittnen

Preskription


Vad betyder Preskription enligt lagen?
I princip innebär det att en fordran upphör en viss tid efter brottets genomförande. Tanken är att ett brott inte skall behöva utredas i åratal och till slut kosta mer i pengar och lidande än vad brottet i sig kostat den som drabbats av det och att en bestraffning av en gärningsman inte längre kan anses vara motiverad då gärningsmannen inte längre själv kan känna en koppling till brottet. Det är dock inte gärningsmannens känsla som ligger till grund för när gärningsmannen rimligtvis inte längre kan känna en koppling till brottet utan det bestäms av domstol när en sådan koppling upphör.

Preskriptionstid 2år
Eftersom denna blogg handlar om förtal, ärekränkning och liknande är preskriptionstiden normalt 2 år.
Denna preskriptionstid gäller för brott som man måste driva själv i sk “enskilt mål”.

  • Det kan gälla förolämpning i privat rum eller i offentligt rum där inte en ansenlig skara folk kan ta del av brottet.

Preskriptionstid 5år
I svårare brott av samma slag är preskriptionstiden 5år. Svårare brott är sådana som drivs av det allmänna. Bla måste brottet vara av allmänintresse. Allmänintresse kan det vara om brottet är offentligt där flera personer kan ta del av uppgifterna i brottet.  Det kan exempelvis gälla:

  • Spridning av  foto på en flera nakna person på internet eller bilder i sexuell positionering mm.
  • Förtal, ärekränkning mm på elektroniska mötesplatser
  • Förtal, ärekränkning mm genom tryckt media som når stora mängder folk

I allmänhet kan man sägas att all brott av detta slag som drivs genom det allmänna i så sk allmänt åtal har preskriptionstiden 5år.

När blir förtalsbrott ett allmänt åtal
I princip blir det ett allmänt åtal om brottet är av allmänintresse, dvs om flera personer kan se, höra eller på annat sätt göras uppmärksam på brottet.

  • Om en riksomfattande tidning förtalar eller på annat sätt kränker en eller flera personer utgör det absolut ett brott av allmänintresse.
  • Det finns exempel då en skrift haft en spridning i en del av en mindre ort såsom “flygblad” som delats ut på allmän plats eller i brevlådor som utgjort ett mål av allmänintresse.
  • Samma brott på dokumenterat välbesökta elektroniska mötesplatser kan oftast anses vara av allmänintresse medan det inte kan anses vara av allmänintresse om brottet sker på en mindre besökt elektronisk mötesplats. Vad som är mer eller mindre besökt bestäms av omständigheterna, tillgängligheten och andra omständigheter. Man kan alltså inte försöka uppnå rätt kriterier för ett brott av denna typ för att undgå åtgärd då man i förväg rimligtvis inte kan avgöra vad som är av allmänintresse. I en “tråd” med hundratusentals besökare på elektroniska mötesplatser, som exempelvis Flashback, uppnår definitivt kriteriet för allmänintresse och ger alltså en preskripionstid på 5 år.
  • Ett annat tillfälle till förtal mm som syftar till att göra rättsvårdande myndighet uppmärksam på en eller flera personers gärning utan att gärningsmannen har anledning att själv tro på uppgifterna eller/och att uppgifterna inte har någon som helst orsaksrelevans kan utgöra skäl till allmänt åtal av typen Falsk tillvitelse också här är preskriptionstiden då 5 år. Att exemplevis lämna in falska tips i ett brottsmål som förtalar eller kränker den eller de tilltänkta personerna kan utgöra ett brott av allmänintresse.

Från när börjar Preskriptionstiden
Normalt anses nedräkningen av preskriptionstiden börja då myndigheter gjorts uppmärksam på brottet. Det finns dock händelser som ännu inte till fullo är utredda.

  • Pappersmedia följer normal preskriptionstid då denna media anses vara förverkad efter den aktuella tiden. Exempelvis kan det anses att en dagstidning inte längre tillgänglig för allmänheten i tillräckligt stor omfattning efter preskriptionstiden då sådan media förfaller fysiskt av olika anledningar.
  • Elekronisk media där inlägg uppfyller kriterierna för förtal mm upprepas brottet varje gång någon läser det. Det kan också gälla när inlägget, pga påbyggande nya trådar, faller långt tillbaka i index om det sedan är möjligt att hitta inlägget via elektroniska sökmotorer. Enligt expertis på området,  exempelvis Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, bör sådana omständigheter föranleda att preskriptionen förlängs med två eller fem år från varje tidpunkt någon läser inlägget. En sådan elektronisk mötesplats är Flashback där man är väldigt mån om att eletroniska sökmotorer kan indexera också flera år gamla inlägg. Dock är principen om preskriptionsförlängning inte riktigt utredd.

Sammanfattning
Förtal eller liknande på Flashback i trådar med hundratusentals besökare (förmodligen mindre än så) utgör definitivt ett allmänt åtal och då är preskriptionstiden alltså minst 5år.
Det är ännu inte klarlagt om preskriptionstiden förlängs för varje gång någon läser förtalet. I så fall skulle dessa brott i princip inte ha någon preskriptionstid så länge arkiveringsmetoden ändå ger full sökbarhet.

 

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer