Unikt om lagar som kan användas mot nätbrott

Polisförhör eller konsten att vara oskyldig när man är oskyldig

Ett traditionellt polisförhör där en gripen misstänkt skall förhöras kallas för 24:8-förhör, efter rättegångsbalkens 24 kapitel 8 paragraf. Polisen som förhör en misstänkt skall ta fram fakta  i målet, även fakta som kan fria den misstänkte. Den misstänkte har rätt till advokat.

Verkligheten

I verkligheten är det inte alltid så som ovan. Ofta har poliserna på andra sidan bordet bara två oskrivna uppgifter att förhålla sig till:

  1. Sätta fast den misstänkte
  2. Få den misstänkte att skvallra på andra

Alla andra uppgifter existerar inte i polisens värld och advokat får du ofta själv komma på att be om. Den misstänkte är oftast den skyldige resonerar man och den linjen viker man inte av från så lätt. Det är därför som Sverige lär ligga i elitserien gällande oskyldigt dömda.

Var tyst

En känd polisutredare har sagt att 99% av de som förhörs skulle klara sig bättre om de höll tyst. Det är nämligen så att ett enda litet ord kan ge utredarna något att dra och nysta i. Av någon anledning drar de alltid åt det håll som gör dig mest skyldig. Säger du hela meningar har poliserna julafton och det är bara en tidsfråga innan de har dig åtalad. Om du nödvändigtvis måste säga något så prata bara om sådant som visar att du är oskyldig.

Konstpaus

Poliser brukar använda sig av tekniken “konstpaus”. Dvs vid särskilt givna tillfällen, då man förväntar att de skall komma med en följdfråga, sitter de tysta i stället. Vid sociala samtal brukar folk automatiskt fylla i med egna kommentarer vid sådan tystnad. Av bara farten reagerar människor på samma sätt i ett förhör och ger polisen en massa uppgifter “gratis”.

Desinformation

En “smart” misstänkt, som är skyldig, kan utnyttja konstpauser till att sprida desinformation. Men poliserna låter oftast den misstänkte sprida denna desinformation för även i desinformationen berättar den misstänkte en hel del hur han tänker. Poliserna kan också använda desinformationen i senare frågor för att “kollra bort” den misstänkte. Det är alltså ingen bra strategi att desinformera.

Förhörspoliser är skickliga

Tänk på att även den med mest vana att sitta på förhör kommer inte på långa vägar upp i det antal förhör som förhörspoliser sitter av. Dvs, deras vana att förhöra misstänkta är mycket stor. Ingen misstänkt, hur skicklig han än är, kan klara av erfarna förhörspoliser.

Förhörspersonen behöver inte bevisa något

Polisens uppgift är att lösa brott, det är inte den misstänktes sak att göra. Om polisen påstår att du har gjort ditten och datten så är det inte din uppgift att motbevisa den beskyllningen, det är polisens uppgift att bevisa att beskyllningen stämmer.

Den onde och den gode

I USA använder polisen ofta metoden “den onde och den gode”. Man låter först en förhörspolis spela ond och arg. Han går på hårt, snabbt och kan vara riktigt otrevlig gränsande till hotfull. När han är klar går han ut från förhörsrummet och slänger igen dörren efter sig. Strax därefter kommer en annan förhörspolis in med kaffe, cigaretter eller något annat trevligt. Han talar mjukt och fint medan han återgår till den onde polisens frågor. Den inte ont anande misstänkte tycker stunden är trevligt och börjar pladdra på i den anda den gode polisen fört med sig in i rummet.

I Sverige används sällan den metoden men enligt flera som förhörts har ibland en variant på metoden faktiskt använts även här. Förmodligen med samma resultat som i USA. Bovarna, som i regel är ganska osmarta, är säkerligen lika osmarta i alla länder därför kan man förmodligen räkna med att det pladdras på även i Svenska förhörsrum.

Kan ändra sig efter ett förhör

Om du ljuger eller säger fel i ett förhör kan du alltid ändra på det vid nästa förhör eller i rättssalen. Det är inte olagligt att ljuga i förhör men det är olagligt att ljuga i rättssalen.

Ingen kommentar

Räknar vi samman allt om förhör kommer vi snart fram till att bästa metoden för en misstänkt är att vara tyst i förhör på ett smart sätt. Smart tysthet betyder att man är trevlig, välklädd med bra kroppshållning. Tacka gärna nej till kaffe eller annat som det bjuds på för att inte hamna i omedveten förtroendeställning. Säg, redan i inledningen, att du inte kommer ha några kommentarer på deras frågor och möjligtvis “Jag vill inte bli snärjd till att tala till min nackdel för jag är oskyldig!”. Svara sedan på alla frågor “ingen kommentar”.

Att sitta häktad är legal tortyr

Om du suttit häktad före ett förhör kan du säga att du inte är i sådant skick att du kan svara på några frågor. Det är nämligen så att i Sverige används häktningen som “uppmjukare” eller på vanlig svenska, psykisk tortyr. Polisen skall inte kunna utnyttja det faktum att man är försvagad och ur balans efter en tids häktning för att få ett övertag i förhör. Svara därför alltid “Ingen kommentar” om du suttit häktad.

Åtalas oavsett

Ovanstående gäller om du är oskyldig till det du är misstänkt för. Vi tänker inte hjälpa brottslingar med hur de klarar sig undan sina förhör. Om den misstänkte är skyldig och polisen har bra med bevis åtalas den skyldige med stor sannolikhet ändå oavsett hur denne gör i ett förhör.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer