Polisen stärker resurserna mot näthat

Insikt

Den förutvarande regeringen kom till insikt om problemet med näthat och andra brott på nätet efter ett ihärdigt lobbande i frågan. De påbörjade en bred utredning av skyddet för den enskildas personliga integritet där fokus lades på hot och kränkningar. Utredningen ska analysera om nuvarande lagar räcker eller om det bör förändras. Det behövs en modern lagstiftning som är anpassad efter brotten på nätet för att polis ska kunna klara upp och åklagare ska kunna åtala misstänkta gärningsmän.

Polisen stärker resurserna mot näthat

Internet har blivit en vanligare brottsplats men endast fyra procent av de granskade ärendena klaras upp, enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Det är naturligtvis helt oacceptabelt. Därför kommer polisens arbete mot brott på internet att stärkas genom att polisen dubblerar antalet IT-poliser. Polismyndigheten  inrättar den första oktober ett nationellt IT-brottscentrum. Centret kommer att utgöra en expertresurs och skapa förutsättningar för en ökad enhetlighet för IT-relaterade brottsutredningar.

 De sociala plattformarna bär ett stort ansvar

Utredningen pekar på att åtgärder mot näthatet måste ske i tät dialog med de företag som erbjuder sociala plattformar för tusentals människor. De har ansvar för vad som publiceras samt har möjlighet att stänga av eller stänga ner innehåll som strider mot användarvillkoren. För att få ner brotten på nätet bör de ansvariga för sociala mötesplatser följa upp konton där personer publicerar kränkande material och radera det som är kränkande på samma sätt som BBS-lagen tvingar dem att radera ett antal andra lagbrott.

Samtal med ägarna till sociala mötesplatser

Regeringen kommer att initiera samtal med ägarna till större sociala mötesplatser för att se hur de tillsammans kan arbeta för en bra miljö på internet. Möjligen kan nya lagar eller ändrade befintliga lagar ge myndigheterna ett verktyg som kan, med hot om dryga böter, tvinga de sociala mötesplatserna att radera olagligheter som kränkningar mm om de skulle vägra.

Åtgärderna

Åtgärderna skall stärker yttrandefriheten och berikar det demokratiska samtalet varthän det sker eller med andra ord: Vårt och andras arbeten börjar ge frukt!

Mer om samma sak: Aftonbladet

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer