Poliserna – som sköt Eric Torells frias

Vi har full förståelse att polisen kan göra misstag och skjuta ihjäl en oskyldig människa om omständigheterna skapar misstaget. Men när de avlossar 25 skott mot en oskyldig person och den oskyldige har 3 skott i sig varvid de dödande skotten träffade bakifrån då känns det som om något är fel. Skotten sköts på ungefär 12-20 meters avstånd (enligt polisens utredning). På det korta avståndet kan i stort sett vem som helst se om personen har Downs Syndrom med reservation för hur mörkt det var vid tillfället.

Inbillad nödvärnssituation

Polisen friades därför att ett antal experter sade att det finns en “inbillad nödvärnssituation” som skapar ett krampaktigt agerande därför att polisen tror det är fara för deras liv. Så kan det kanske vara i detta fall men det känns som det är en efterkonstruktion för att fria poliserna från brott. Om en vanlig person ur folkdjupet blir angripen av en förövare och råka slå ihjäl förövaren, vilket har hänt, kommer en rättsprocess inte alls ta hänsyn till att killen var livrädd och drabbats av en “inbillad nödvärnssituation”. Han skulle dömas hårt!  Men om en polis skjuter eller slår ihjäl någon frias denne för det var en “inbillad nödvärnssituation”, det är så rättsväsendet kultur ser ut idag. Den sämsta av alla friade domar var när en polis körde upp på en plats där folk uppehöll sig och körde på ett antal av personerna. Den gången skyllde man på att batteriet var slut i bilen. Alla som kan något om bilar vet att ett tomt batteriet inte får göra så att bromsarna inte fungerar för bilen måste kunna bromsas även om strömtillförseln avtar.

Polisen klarar sig nästan alltid oavsett

Vårt rättssystem är sedan gammalt uppbyggt för att bättre bemedlade och rättsväsendets folk skall kunna klara sig undan. Ett bra bevis på det är att om någon stämmer en annan person måste den som stämmer själv leda en sådan process i rätten. “Mindre bemedlade” klara inte det mot en “bättre bemedlad” person eftersom en “bättre bemedlad” kan anlita den bästa advokat som kan hittas. Resultatet blir att den “mindre bemedlade” förlorar oavsett om denne har rätt eller inte. På samma sätt är det om det står mellan “mindre bemedlade” och rättsväsendet. Den “mindre bemedlade” kommer inte ens nära en seger oavsett.

Vi kritiserar rättsväsendet

Vårt rättsväsende är förmodligen ett av de bättre. Men vi kritiserar det som inte fungerar och en av de punkter rättsväsendet inte fungerar på är de gamla tänkandet som gör att “mindre bemedlade” å ena sidan och rättsväsendet samt de “bättre bemedlad” å andra sidan inte är rättsligt jämställda. Detta skapar problem exempelvis när man stämmer en näthatare eftersom stämningar är konstruerade för att inte kunna fälla “bättre bemedlad” personer eller folk ur rättsväsendet. Förutom att man själv måste göra förundersökningen, vilket är till för att skrämma bort de “mindre bemedlade”, måste man också driva processen själv i rättssalen. För att leda processen i rättssalen krävs det i princip en erfaren advokat, som “mindre bemedlade” inte har råd med. Till detta kommer att domstolarna inte litar på “mindre bemedlades” utredningar och därför kräver att den stämde i princip måste erkänna sin skuld för en fällande dom. Näthatarna erkänner dock sällan eller aldrig.
Det är sådana här gamla inbyggda felaktigheter i rättsväsendet som gör att poliser som begår brott mot folk ändå kan gå fria.

Parkeringsvakter

Många klagar på parkeringsvakter. Inte för att de bötat fel utan för att de följer reglerna strikt. Om rättsväsendet fungerat som parkeringsvakterna skulle vårt rättsväsende vara betydligt rättvisare. Har man parkerat fel är det en böteslapp som gäller. Punkt. Det hjälper inte om det är en “bättre bemedlad” eller någon ur rättsväsendet, det blir parkeringsböter utan pardon. Om rättsväsendet fungerat på samma sätt skulle man inte kunna skylla på ett “inbillat” läge eller ha en duktig advokat som kan snacka folk fria. Kan man bevisa ett brott då är det en fällande dom som gäller!

Poliserna som avlossade skotten

Vår kritik gäller inte poliserna som avlossade skotten, vi känner för dem och förstår att även de lider oerhört. Men om rättsväsendet skall skapa respekt i samhället måste de döma även i tragiska fall där det bara finns förlorare. Tyvärr är det så!
Men de gör de inte och med det skapar de ett rättsväsende som man inte alls har respekt för. Folk säger ofta att en rättsprocess med följande dom är som att ta en lott och så skall det naturligtvis inte vara. Måste också tillägga att det inte är som vi beskriver generellt. Det finns domare som ser förbi den gamla kulturen och låter sig bara påverkas av kalla fakta. Heder åt dem!

Läs mer här: Aftonbladet

17 tankar på “Poliserna – som sköt Eric Torells frias

 1. Hej i Folkets Intresse redaktion och debattörer.

  Att med rubrik: Polisen – Eric Torells dödare fria”, är osmakligt ty poliserna har inte mördat utan de har under utryckning med informationen avseende en eftersökt farlig man vid framkomst mötts av en stor kraftig man som på 30 meter avstånd inte lydde order att lägga ner vapnet, utan riktade han vapnet mot dem!
  I artikeln synes ni I Folkets Intresse samtidigt anse er ha ”full förståelse att polisen kan göra misstag och skjuta ihjäl en oskyldig människa om omständigheterna skapar misstaget – men när de avlossar 25 skott mot en oskyldig person och den oskyldige har 3 skott i sig varvid de dödande skotten träffade bakifrån då är det något som är ordentligt fel” följt av: Skotten sköts på ungefär 30 meters avstånd, på 30 meters avstånd kan i stort sett vem som helst se om personen har Downs Syndrom!

  Samtliga dessa påståenden saknar bäring ty fastslaget är att vid händelsen var ljusförhållandet per automatik mycket begränsade och de facto kan det till och med i dagsljus vara svårt att för såväl polis som allmänheten att avgöra om en person med vapen riktat mot dem, har Downs Syndrom eller annan mental defekt.
  Nödvärnssituation var ostridigt att beakta tillika handlar av poliserna fattat beslut om sekunder mot ett rörligt objekt som därav träffades i ryggen, vilket man inte måste vara vapenexpert för att bortom rimligt tvivel fastställa sannolikt beror på att objektet ändrade position samtidigt som skotten avlossades och polisen är friade för att de facto utgör nödvärnssituation”.

  Nödvärn betyder i verkligheten att privatpersoner eller poliser som uppfattar att deras liv är fara, har rätt att ta till det nödvärn händelse som uppfattas kan rädda dem från att bli mördade, av objekt med med eller utan vapen riktat mot dem och att ni I Folkets Intresse tillvitar förhörsledare, förundersökningsledare, de tilltalade och domstolens dömande för att ”naturligtvis gjort en efterkonstruktion för att fria poliserna från brott som lyckades i detta fall”, är av er oklokt påstående i offentligt publicerad artikel.
  För att yttra sig i era ordalag krävs insyn avseende händelseförlopp och utredningar vilket innehåll i av er denna publicerade artikel visar att ni inte har och med insikt i att ni kämpar mot i mediers bristande objektivitet och i övrigt osanna publicerade uppgifter om er som via Flashback anstiftat dess debattörer till anslutning i fasansfulla brottspåståenden i kränkande förtal mot er, samtidigt som ni själva skriver artiklar i ert nätforum som skriar av bristande objektivitet, är inte rätt metod att beivra de ireparabla skador publicerade osanningar i falsk ryktesspridning åsamkar alla utan undantag stort lidande!

  Alla människors åsikter respekteras tillika är åsikter ibland på kollisionskurs med fakta och de facto utgör att It forum efter It forum dör ut och de få kvarvarande bör kritiskt granska sina artiklar innan publicering och inse att gravt bristande objektivitet styrda av egna privata och eller politiska åsikter, gör att debattfälten är tomma och den tystnaden säger mer än ord.
  I Folkets Intresse har högt till tak också avseende kritik och era redaktörers åsikter respekteras naturligtvis oavsett den delas eller inte, men i denna artikel bristande objektivitet synes utgöra rubrik ”dödare” vilket är gravt osmakligt ty poliserna har inte mördat objektet utan de har under rådande omständigheter inkluderande dåliga ljusförhållanden i uppdrag att frihetsberöva av polismyndigheten känt obalanserat objekt, möts av ett objekt som riktade ett vapen mot dem och ljudade och därav helt enligt lag och rätt nyttjat nödvärnsrätten.

  Att objektet som frångick med döden visade sig vara en lång kraftigt byggd man med Downs Syndrom med leksaksvapen riktat mot dem är olyckligt tillika uppfattas att hans föräldrar vid eftertanke i personliga uttalande i TV säger sig ha viss förståelse för händelseförloppets tragiska utveckling.
  Undertecknades förhoppning är att denna tragiska olyckshändelse renderar ut i att alla föräldrar inser att i nutida Sverige med dagligen skjutningar i parti och minut bör vägra att köp leksaksvapen till sina barn, ty det är på avstånd omöjligt att för både allmänheten och poliser att se att det är äkta vapen eller leksaksvapen.

  Redaktörer och debattörers åsikter är oavsett desamma välkomna och avslutningsvis nämns att vår åsikt är att resterande i artikeln bör ha getts eget utrymme i separat artikel, dessutom nämns att i vårt team i tjänsteutövning gedigen insikt så ock avseende lätta och tunga fordon oavsett vikt och klass, innehåller av er i Folkets Intresse artikel sakfel avseende körduglighet contra motsatsen, ty de facto finns fordon vars bromsar och styrning ”inte fungerar utan ström”.

  Från oss i all välmening åsikter med vänliga hälsningar till I Folkets Intresse redaktion och debattörer / ProBono Juristerna.

 2. ProBono Juristerna:
  Hej i Folkets Intresse redaktion och debattörer.

  Att med rubrik: Polisen – Eric Torells dödare fria”, är osmakligt ty poliserna har inte mördat utan de har under utryckning med informationen avseende en eftersökt farlig man vid framkomst mötts av en stor kraftig man som på 30 meter avstånd inte lydde order att lägga ner vapnet, utan riktade han vapnet mot dem!
  I artikeln synes ni I Folkets Intresse samtidigt anse er ha ”full förståelse att polisen kan göra misstag och skjuta ihjäl en oskyldig människa om omständigheterna skapar misstaget – men när de avlossar 25 skott mot en oskyldig person och den oskyldige har 3 skott i sig varvid de dödande skotten träffade bakifrån då är det något som är ordentligt fel” följt av: Skotten sköts på ungefär 30 meters avstånd, på 30 meters avstånd kan i stort sett vem som helst se om personen har Downs Syndrom!

  [..]

  Från oss i all välmening åsikter med vänliga hälsningar till I Folkets Intresse redaktion och debattörer / ProBono Juristerna.

  Tack för era upplysningar.

  Rubriken har av misstag skrivits fel. Rättar den.

  Vi har “råkat ut för” poliser som minst sagt inte kan sägas representerar poliskåren så som de borde. Misshandel som de sedan förnekar, klär av den de tagit naken och står i en ring runt och tittar osv. Även saker vi nu inte kan berätta om har hänt. Så vi har inte en klockrent bra erfarenhet av poliser. Men det skall sägas att vi också träffat flera väldigt bra poliser, speciellt den polis vi fick till oss som handlade alla våra ärenden mm.

  Vi har läst rättegångsfall där poliser är åtalade och de frias nästan alltid. De få gånger de fälls är när poliser begår brott mot andra poliser eller eller mot rättsväsendet.

  Jag har jobbat med bilar i snart 50 år. Bromsarna på en bil fungerar alltid utan ström. De är byggda så för att kunna få stopp på bilen om motorn dör under fart pga att generatorn inte laddar och att man kört slut på all ström i batteriet.

  Vad det gäller just detta fall är det anmärkningsvärt att spridningen av skotten var så stor när de skitade på Erik. Bara 3 skott av 25 träffad. Med så dåliga skyttar känns det otryggt att de bär vapen.

  Jag har personligen testat att se om jag kan se om en person på håll hade Downs Syndrom i mörker. Det var inga problem alls. Möjligt att Erik kunde uppföra sig som en person utan Downs Syndrom, i så fall kan man förstå det.

  Vi tycker uppriktigt synd om poliserna och deras anhöriga. Annat kan man inte göra om man har empati för andra.

  Skall läsa igenom artikeln igen och se om den behöver ändras.
  I övrigt tackar vi för att ni läser våra artiklar ur juridisk vinkel och påpekar mindre bra formuleringar.

 3. Hej igen!

  Ändring av Rubrik är perfekt och några till småsaker bör omformuleras så att objektivitet undanröjer i artikeln av som uppfattas i av känslor styrda formuleringar.
  Avseende att Ni ”råkat ut för” poliser som inte kan sägas representerar poliskåren som de borde”, möter vi också och nuförtiden sker det dessutom nära dagligen på grund av alla anställda privatpersoner som leker poliser och därav har inte vi heller ”klockrent bra erfarenhet av poliser” ty privatarna i roll lekande poliser efterlämnar frustration och misstro mot allt vad polisens slogan ”ordna, hjälpa och ställa tillrätta” innefattar.

  Vi träffar tack och lov också för det mesta övervägande väldigt bra och utbildade poliser, men det tar tid att överhuvudtaget nå fram till dem för att låtsaspoliser tillåts att leka anmälningsupptagare vilket är förödande för allt vad rättssäkerhet innefattar, ty de har inte kunskap att vare sig ta emot anmälningar eller hålla förhör och dessutom synes de ha noll uppfattningsförmåga, kan inte skriva, inte stava och vid avslutad anmälan slänger de antingen direkt falsariet i papperskorgen, eller så är det omöjligt att för åklagare läsa vad de skrivit med följd, åtal omöjliggörs!

  Senaste veckan har vi över tio gånger försökt att bistå en person under sjukhusvistelse utsatt för synnerligen grova bedrägerier exkluderade stöld av väska med bankkort, ID och nycklar till bostaden och alla försök att göra polisanmälan å den brottsutsatta personens vägnar är både tidtagna och inspelade, men varje gång vi via registerenheten begärt diarienummer har det visat sig att i antal över tio lekande poliser i roll anmälningsupptagare inte nedtecknat anmälan eller slängt anmälan!

  Tionde gången blev tjänsteman vid polisens registratorenhet frustrerad och kopplade till växeln med order att koppla oss vidare till vid Bedrägeriroteln namngiven kvinnliga chef och hon som svarade sade sig är chefen, begärde händelseberättelse som vi uppfattade nedtecknades i det nu tolfte försöket polisanmälan åt den svårt sjuka personen utsatt för grova brott på sjukhuset, men när begäran att hon själv skulle se till att av henne nedtecknad anmälans diarienummer skulle översändas via e-mail till oss svarade hon.
  ”Jag förstår inte varför de kopplat samtalet till mig, jg tar inte emot anmälningar så ni får ringa till växeln och be anmälningsupptagare skriva ner anmälan och sända den till X stad, eller åk till X stad och gör anmälan på den polisstationen” och när vi påtalade att vi är jurister med säte 50 mil från X stad med uppdrag att bistå den på sjukhuset i X stad svårt sjuka brottsutsatta personen, lade den som är eller bara utgav sig för att vara bedrägerirotens kvinnliga chef på luren.

  Med insikt i att den brottsutsatta personen är synnerligen stadd vid kassa och varit på banken fanns legitimationer, en stor summa pengar och nycklar till bostaden i väskan när denne ramlade ihop och fördes till sjuhus, vilket är vid ankomst och på efterföljande två avdelningar vidimerat av ett stort antal personal tillika vägrar chefsansvariga vid sjukhuset att göra polisanmälan och vi har över tio gånger förvägras göra anmälan av vid polismyndighet anställda låtsaspoliser och en chefsansvarig som uppfattas utbildad polis!
  Stölden av både väskan och personens kläder denne hade på sig vid ankomst till sjukhuset har således personal på flera avdelningar vidimerat och i brottslingens händer innefattar att patientens bostad innehållande högt värde sannolikt också tillskansats tillika har över tio försök till polisanmälan omöjliggjorts och att kontakta media i hjälp åt brottsutsatta är i Sverige meningslöst.

  Vi har utöver de rättsvidriga facto precis som ni ”läst rättegångsfall med tilltalade poliser som nästan alltid fria” och vår åsikt samstämmer avseende att ”de synnerligen få gånger fällning sker är när poliser avslöjat andra polisers brott eller begått brott mot andra poliser eller avslöjat chefsbrottslingar i rättsväsendet inkluderande åklagare.

  Avseende att Du ”har jobbat med bilar i snart 50 år och bromsarna på en bil alltid fungerar utan ström” betvivlas inte tillika finns faktum fordon som tappar både bromsar och styrförmåga i avsaknad av strömtillförsel och avseende ”Vad det gäller just detta fall är det anmärkningsvärd spridning av skotten poliserna siktade på objektet och 3 skott av 25 träffade är sannolikt baserat på vid tidpunkt inom sekunder i nödvärn fattat beslut mot rörligt objekt behöver därav inte bero på dåliga skyttar, men visst tillerkänns det otrygga i att dem som i statens tjänst bär vapen, inte alla gånger är lämpliga att göra det.
  Avseende att ”Du personligen testat att se om Du kan se om en person på håll hade Downs Syndrom i mörker vilket för Dig var inga problem alls” beror med hög sannolikhet på att Ditt mål var att avslöja en med person med Downs Syndrom, till skillnad mot poliserna med order att gripa en gärningsman och möttes av en utåtagerande man med vapen i handen, som sedermera visade sig ha Downs Syndrom med leksaksvapen i handen.

  Ni är inte ”ensamma om att tycka uppriktigt synd om det nu bortgångna objektet, dennes föräldrar och poliserna med anhöriga och att annat kan man inte göra om man har empati i kroppen” håller vi till fullo med om.
  Mvh / ProBono Juristerna.

 4. Det är förfärligt svårt att nå er sajt och ibland hamnar inlägg i papperskorgen och det ser ut som om det hänt igen?

 5. ProBono Juristerna: vid framkomst mötts av en stor kraftig man som på 30 meter avstånd

  ”vid framkomst mötts av en stor kraftig man som på 30 meter avstånd”
  Eric var 150 cm kort… Enligt Leif GW P var det 15 meter! Jag bor själv något kvarter från platsen. Det var en mkt ljus och fin sommar morgon,! Fel poliser på fel plats!

 6. ProBono Juristerna:
  Hej igen!

  Ändring av Rubrik är perfekt och några till småsaker bör omformuleras så att objektivitet undanröjer i artikeln av som uppfattas i av känslor styrda formuleringar.
  Avseende att Ni ”råkat ut för” poliser som inte kan sägas representerar poliskåren som de borde”, möter vi också och nuförtiden sker det dessutom nära dagligen på grund av alla anställda privatpersoner som leker poliser och därav har inte vi heller ”klockrent bra erfarenhet av poliser” ty privatarna i roll lekande poliser efterlämnar frustration och misstro mot allt vad polisens slogan ”ordna, hjälpa och ställa tillrätta” innefattar.

  Vi träffar tack och lov också för det mesta övervägande väldigt bra och utbildade poliser, men det tar tid att överhuvudtaget nå fram till dem för att låtsaspoliser tillåts att leka anmälningsupptagare vilket är förödande för allt vad rättssäkerhet innefattar, ty de har inte kunskap att vare sig ta emot anmälningar eller hålla förhör och dessutom synes de ha noll uppfattningsförmåga, kan inte skriva, inte stava och vid avslutad anmälan slänger de antingen direkt falsariet i papperskorgen, eller så är det omöjligt att för åklagare läsa vad de skrivit med följd, åtal omöjliggörs!

  Senaste veckan har vi över tio gånger försökt att bistå en person under sjukhusvistelse utsatt för synnerligen grova bedrägerier exkluderade stöld av väska med bankkort, ID och nycklar till bostaden och alla försök att göra polisanmälan å den brottsutsatta personens vägnar är både tidtagna och inspelade, men varje gång vi via registerenheten begärt diarienummer har det visat sig att i antal över tio lekande poliser i roll anmälningsupptagare inte nedtecknat anmälan eller slängt anmälan!

  Tionde gången blev tjänsteman vid polisens registratorenhet frustrerad och kopplade till växeln med order att koppla oss vidare till vid Bedrägeriroteln namngiven kvinnliga chef och hon som svarade sade sig är chefen, begärde händelseberättelse som vi uppfattade nedtecknades i det nu tolfte försöket polisanmälan åt den svårt sjuka personen utsatt för grova brott på sjukhuset, men när begäran att hon själv skulle se till att av henne nedtecknad anmälans diarienummer skulle översändas via e-mail till oss svarade hon.
  ”Jag förstår inte varför de kopplat samtalet till mig, jg tar inte emot anmälningar så ni får ringa till växeln och be anmälningsupptagare skriva ner anmälan och sända den till X stad, eller åk till X stad och gör anmälan på den polisstationen” och när vi påtalade att vi är jurister med säte 50 mil från X stad med uppdrag att bistå den på sjukhuset i X stad svårt sjuka brottsutsatta personen, lade den som är eller bara utgav sig för att vara bedrägerirotens kvinnliga chef på luren.

  Med insikt i att den brottsutsatta personen är synnerligen stadd vid kassa och varit på banken fanns legitimationer, en stor summa pengar och nycklar till bostaden i väskan när denne ramlade ihop och fördes till sjuhus, vilket är vid ankomst och på efterföljande två avdelningar vidimerat av ett stort antal personal tillika vägrar chefsansvariga vid sjukhuset att göra polisanmälan och vi har över tio gånger förvägras göra anmälan av vid polismyndighet anställda låtsaspoliser och en chefsansvarig som uppfattas utbildad polis!
  Stölden av både väskan och personens kläder denne hade på sig vid ankomst till sjukhuset har således personal på flera avdelningar vidimerat och i brottslingens händer innefattar att patientens bostad innehållande högt värde sannolikt också tillskansats tillika har över tio försök till polisanmälan omöjliggjorts och att kontakta media i hjälp åt brottsutsatta är i Sverige meningslöst.

  Vi har utöver de rättsvidriga facto precis som ni ”läst rättegångsfall med tilltalade poliser som nästan alltid fria” och vår åsikt samstämmer avseende att ”de synnerligen få gånger fällning sker är när poliser avslöjat andra polisers brott eller begått brott mot andra poliser eller avslöjat chefsbrottslingar i rättsväsendet inkluderande åklagare.

  Avseende att Du ”har jobbat med bilar i snart 50 år och bromsarna på en bil alltid fungerar utan ström” betvivlas inte tillika finns faktum fordon som tappar både bromsar och styrförmåga i avsaknad av strömtillförsel och avseende ”Vad det gäller just detta fall är det anmärkningsvärd spridning av skotten poliserna siktade på objektet och 3 skott av 25 träffade är sannolikt baserat på vid tidpunkt inom sekunder i nödvärn fattat beslut mot rörligt objekt behöver därav inte bero på dåliga skyttar, men visst tillerkänns det otrygga i att dem som i statens tjänst bär vapen, inte alla gånger är lämpliga att göra det.
  Avseende att ”Du personligen testat att se om Du kan se om en person på håll hade Downs Syndrom i mörker vilket för Dig var inga problem alls” beror med hög sannolikhet på att Ditt mål var att avslöja en med person med Downs Syndrom, till skillnad mot poliserna med order att gripa en gärningsman och möttes av en utåtagerande man med vapen i handen, som sedermera visade sig ha Downs Syndrom med leksaksvapen i handen.

  Ni är inte ”ensamma om att tycka uppriktigt synd om det nu bortgångna objektet, dennes föräldrar och poliserna med anhöriga och att annat kan man inte göra om man har empati i kroppen” håller vi till fullo med om.
  Mvh / ProBono Juristerna.

  Har varit bortrest därav sent svar.

  Tack för er berättelse om sjukhuset. Vi känner igen det!
  Vi skall ta till oss det ni skriver inför fortsättningen.

 7. Anonym:
  Det är förfärligt svårt att nå er sajt och ibland hamnar inlägg i papperskorgen och det ser ut som om det hänt igen?

  Nej, inget ligger i papperskorgen!
  Men vi har ett säkerhetsprogram som blockerar hela länders ip ibland om någon försöker sig på att hacka. Vi får påhälsningar varje dygn, 6/10 har vi mer än 600 inloggningsförsök med ip från hela Världen, mest från Ukraina. Vi har också 325 hackerförsök. Detta var en lugn dag.

 8. Granne: ”vid framkomst mötts av en stor kraftig man som på 30 meter avstånd”
  Eric var 150 cm kort…Enligt Leif GW P var det 15 meter! Jag bor själv något kvarter från platsen. Det var en mkt ljus och fin sommar morgon,! Fel poliser på fel plats!

  Var det bara 15 meter? Då blir det ännu konstigare.
  Jag skulle vilja säga att det var dåligt utbildade poliser vid fel plats vid fel tidpunkt.

 9. Hej ”Granne”.

  Dina åsikter respekteras naturligtvis tillika är ofta känslor och verkligheten ofta på kollisionskurs också avseende den tragiska händelsen ”något kvarter från dig” och på grund av dig uppfattade ljusförhållanden synes du varit vaken i den sena timmen?
  Tillika har osedvanligt grundlig utredning fastställt andra ljusförhållande än av dig uppfattat och fastställt är dessutom att poliserna vid framkomsten möttes av ett kraftigt byggt rörligt objekt som var beväpnad och därav placerade de sig i olika positioner med avstånd som domstolen avseende skotten anser är 12 till 20 meter från det hotande objektet.

  Rörligt beväpnat objekt som poliserna flera gånger uppmanar att lägga ner vapnet utan att hörsammas renderade ut i nödvärnssituation, innefattande sekundbeslut rädda sitt eget liv med verkanseld och handlingsförlamad objektet så att frihetsberövande kan ske.
  Beakta att polisen i detta ärende hade information att en tungt kriminellt belastad person vistades i området och att denne ibland var beväpnad och någon hade dessutom polisanmält att en man med vapen i handen var på platsen

  Oavsett privatpersoner eller poliser som med den informationen kommer till en plats ges garantier att adrenalinet flödar och faktum är att rikta ett äkta eller leksaksvapen mot en privatperson eller polis utgör grovt olaga hot och i detta ärende höjde det rörliga objektet sitt vapen mot poliserna som helt enligt regelverket öppnade verkanseld och först när de utan risk för eget liv kom fram till objektet visade det sig att det var en förståndshandikappad ung man som riktat ett leksaksvapen mot dem.
  Ta del av fotografi på ett äkta vapen och leksaksvapnet och inse att inte ens polisen kan se skillnaden förrän de har dem i handen och det nämns att stort antal poliser har varit i liknande situationer och lyckats stoppa objekten med order eller varningsskott och gemensamt för dem är att de varje dag fasar för att behöva skjuta, skada, döda hotande objekt.

  I dagens Sverige sker skjutningar nära varje dag men det är inte poliser som skjuter, utan det är kriminella invånare som dödar varandra och deras föräldrars sorg efter deras älskade barn nämns inte med en rad i medierna fast gråter samma tårar som den förståndshandikappade unge mannens föräldrar vars barns liv fick ett tragisk slut, men trotts det har hans Mor i intervju uppmanat att inte skuldbelägga poliserna och dessutom sade hon ungefärligt lydande:
  Poliserna är vanliga människor med syskon och föräldrar och mina tankar går till deras familjer också”.
  Mvh /ProBono Juristerna.

  Ps, Avseende ”enligt Leif GW P var det 15 meter” gissar han som inte var på platsen vid händelsen, men denna gång var det en bra gissning,ds.
  Mvh Igen.

 10. ProBono Juristerna:
  Hej ”Granne”.

  Dina åsikter respekteras naturligtvis tillika är ofta känslor och verkligheten ofta på kollisionskurs också avseende den tragiska händelsen ”något kvarter från dig” och på grund av dig uppfattade ljusförhållanden synes du varit vaken i den sena timmen?
  Tillika har osedvanligt grundlig utredning fastställt andra ljusförhållande än av dig uppfattat och fastställt är dessutom att poliserna vid framkomsten möttes av ett kraftigt byggt rörligt objekt som var beväpnad och därav placerade de sig i olika positioner med avstånd som domstolen avseende skotten anser är 12 till 20 meter från det hotande objektet.

  Rörligt beväpnat objekt som poliserna flera gånger uppmanar att lägga ner vapnet utan att hörsammas renderade ut i nödvärnssituation, innefattande sekundbeslut rädda sitt eget liv med verkanseld och handlingsförlamad objektet så att frihetsberövande kan ske.
  Beakta att polisen i detta ärende hade information att en tungt kriminellt belastad person vistades i området och att denne ibland var beväpnad och någon hade dessutom polisanmält att en man med vapen i handen var på platsen

  Oavsett privatpersoner eller poliser som med den informationen kommer till en plats ges garantier att adrenalinet flödar och faktum är att rikta ett äkta eller leksaksvapen mot en privatperson eller polis utgör grovt olaga hot och i detta ärende höjde det rörliga objektet sitt vapen mot poliserna som helt enligt regelverket öppnade verkanseld och först när de utan risk för eget liv kom fram till objektet visade det sig att det var en förståndshandikappad ung man som riktat ett leksaksvapen mot dem.
  Ta del av fotografi på ett äkta vapen och leksaksvapnet och inse att inte ens polisen kan se skillnaden förrän de har dem i handen och det nämns att stort antal poliser har varit i liknande situationer och lyckats stoppa objekten med order eller varningsskott och gemensamt för dem är att de varje dag fasar för att behöva skjuta, skada, döda hotande objekt.

  I dagens Sverige sker skjutningar nära varje dag men det är inte poliser som skjuter, utan det är kriminella invånare som dödar varandra och deras föräldrars sorg efter deras älskade barn nämns inte med en rad i medierna fast gråter samma tårar som den förståndshandikappade unge mannens föräldrar vars barns liv fick ett tragisk slut, men trotts det har hans Mor i intervju uppmanat att inte skuldbelägga poliserna och dessutom sade hon ungefärligt lydande:
  Poliserna är vanliga människor med syskon och föräldrar och mina tankar går till deras familjer också”.
  Mvh /ProBono Juristerna.

  Ps, Avseende ”enligt Leif GW P var det 15 meter” gissar han som inte var på platsen vid händelsen, men denna gång var det en bra gissning,ds.
  Mvh Igen.

  Alltså… kan inte ni läggas ner ert tillgjorda “juridiska” skrivspråk? Ni behärskar det inte så ni framstår som någon som försöker vara något ni inte är. Ett tips i all välmening, för det blir på gränsen till oläsbart.

 11. Tor: Alltså… kan inte ni läggas ner ert tillgjorda ”juridiska” skrivspråk? Ni behärskar det inte så ni framstår som någon som försöker vara något ni inte är. Ett tips i all välmening, för det blir på gränsen till oläsbart.

  Det var ett gränsfall att vi släppte fram din kommentar.
  Språket folk använder är inget ämne att reflektera över här. Därför släpper vi sällan fram sådana kommentarer.

  ProBono Juristerna består bla av personer födda utomlands och det är tillåtet att vara född utomlands hur man än skriver. Ibland har en del helt enkelt lite svårt med att skriva text som flera i vårt kungahus. Man kan säga att “det är kungligt” att inte vara en virtuos på tangentbordet.

 12. REDAKTIONEN: Det var ett gränsfall att vi släppte fram din kommentar.
  Språket folk använder är inget ämne att reflektera över här. Därför släpper vi sällan fram sådana kommentarer.

  ProBono Juristerna består bla av personer födda utomlands och det är tillåtet att vara född utomlands hur man än skriver. Ibland har en del helt enkelt lite svårt med att skriva text som flera i vårt kungahus. Man kan säga att ”det är kungligt” att inte vara en virtuos på tangentbordet.

  Fast det var inte alls det jag menade med mitt tips. Det har ingenting med stavning eller utlänningar att göra vilket framgår tydligt om ni läser igen. Orden är tvärtom oftast korrekt stavade. Det handlar mer om att försöka använda sig av ord och ett sätt att skriva som ska skänka tyngd åt inlägget, men effekten blir den motsatta när det inte är i närheten av korrekt juridisk text. Det ser lite ut som man försöker skriva som jurister gör i domar m.m. Tipset är alltså att istället använda sina vanliga ord och formuleringar. Det kommer göra texterna mycket bättre. Mvh Tor

 13. Tor: Fast det var inte alls det jag menade med mitt tips. Det har ingenting med stavning eller utlänningar att göra vilket framgår tydligt om ni läser igen. Orden är tvärtom oftast korrekt stavade. Det handlar mer om att försöka använda sig av ord och ett sätt att skriva som ska skänka tyngd åt inlägget, men effekten blir den motsatta när det inte är i närheten av korrekt juridisk text. Det ser lite ut som man försöker skriva som jurister gör i domar m.m. Tipset är alltså att istället använda sina vanliga ord och formuleringar. Det kommer göra texterna mycket bättre. Mvh Tor

  Jo, jag förstod det.
  Vem vet, den som skriver kanske lärt sig Svenska genom att läsa juridiska dokument eftersom flera i gruppen är jurister.
  Hur det än är får man skriva på vilket sätt som helst här. Det är inte hur man skriver som är det viktiga, det viktiga är innehållet.

 14. acab:
  A.C.A.B

  Din förkortning betyder “All Cops Are Bastards” eller “Alla snutar är svin”.
  Det är tillåtet att tycka så.
  Vi tycker dock inte alla “snutar” är svin men nog kan man inte frångå att det finns dåliga poliser.

 15. Hej Tor.
  Avseende ”tillgjort juridiskt skrivspråk”, kan det för allmänheten vara krångligt men av oss publicerat i anslutning till I Folkets Intresse kamp mot näthat är inte populärt i vissa kretsar och i försök beivra feltolkning i planerad process avseende näthat, väljer vi att att använda termer som inte kan vridas till att betyda någonting annat, än de betyder.

  Ditt ”tips i all välmening för det blir på gränsen till oläsbart” beror sannolikt på att du inte är van vid att tolka juridiska inlägg vilket du inte ska ta för kritik utan faktum är att trotts att vi dagligen tar del av i myndigheter jurister och domstolars juridiska handlingar, är det faktiskt för oss också svårtolkade.

  I annat inlägg “tips korrekt juridisk text” av oss korrekt juridisk text kan således inte bemötas och tippset “att istället använda sina vanliga ord och formuleringar, det kommer göra texterna mycket bättre” har du rätt i, men det finns de som försökt och naturligtvis misslyckats i anmälan av våra juridiska inlägg i juridisk Forum och I Folkets Intresse.

  Avseende våra inlägg till den här artikeln har andra jurister reagerat på förklaring “verkanseld för att få objektet att lägga ner vapnet” använde vi ordet ”handlingsförlamad i stället för inkapaciterad” och den åsikten/kritiken visar till synande och sist att det inte är så enkelt att vara alla till lags.

  I Folkets Intresse debattörer åsikter är intressanta oavsett vilka vokabulär och skrivteknik de använder, men tyvärr leder de inte till diskussion som skulle kunna leda till i talspråk anslutning i ”masstämning” mot näthatare, näthatssajter.

  Eftersom vi endast har en kort paus nämns till sist att I Folkets Intresse Redaktion presentation av oss inkluderar i Sverige förvisso jurister med utländska föräldrar och samtliga behärskar vi ett antal utomnordiska språk och har inga skrivsvårigheter oavsett språk, däremot går naturligtvis juridiska inlägg och andra av oss offentliga publikationer inte att jämföra.
  Mvh igen, ProBono Juristerna.

  Ps. Ser att debatt av rättmätiga åsikter börjar spåra ur fast det inte finns något att försvara vilket vi inte tycker hör hemma I Folkets Intresse som har högt till tak avseende yttrandefrihet och ris och ros avseende åsikter, ds.
  Mvh igen till Redaktionen och alla debattörer oavsett kritiska åsikter.

 16. ProBono Juristerna:
  Hej Tor.
  Avseende ”tillgjort juridiskt skrivspråk”, kan det för allmänheten vara krångligt men av oss publicerat i anslutning till I Folkets Intresse kamp mot näthat är inte populärt i vissa kretsar och i försök beivra feltolkning i planerad process avseende näthat, väljer vi att att använda termer som inte kan vridas till att betyda någonting annat, än de betyder.

  Ditt ”tips i all välmening för det blir på gränsen till oläsbart” beror sannolikt på att du inte är van vid att tolka juridiska inlägg vilket du inte ska ta för kritik utan faktum är att trotts att vi dagligen tar del av i myndigheter jurister och domstolars juridiska handlingar, är det faktiskt för oss också svårtolkade.

  I annat inlägg ”tips korrekt juridisk text” av oss korrekt juridisk text kan således inte bemötas och tippset ”att istället använda sina vanliga ord och formuleringar, det kommer göra texterna mycket bättre” har du rätt i, men det finns de som försökt och naturligtvis misslyckats i anmälan av våra juridiska inlägg i juridisk Forum och I Folkets Intresse.

  Avseende våra inlägg till den här artikeln har andra jurister reagerat på förklaring ”verkanseld för att få objektet att lägga ner vapnet”använde vi ordet ”handlingsförlamad i stället för inkapaciterad” och den åsikten/kritiken visar till synande och sist att det inte är så enkelt att vara alla till lags.

  I Folkets Intresse debattörer åsikter är intressanta oavsett vilka vokabulär och skrivteknik de använder, men tyvärr leder de inte till diskussion som skulle kunna leda till i talspråk anslutning i ”masstämning” mot näthatare, näthatssajter.

  Eftersom vi endast har en kort paus nämns till sist att I Folkets Intresse Redaktion presentation av oss inkluderar i Sverige förvisso jurister med utländska föräldrar och samtliga behärskar vi ett antal utomnordiska språk och har inga skrivsvårigheter oavsett språk, däremot går naturligtvis juridiska inlägg och andra av oss offentliga publikationer inte att jämföra.
  Mvh igen,ProBono Juristerna.

  Ps. Ser att debatt av rättmätiga åsikter börjar spåra ur fast det inte finns något att försvara vilket vi inte tycker hör hemma I Folkets Intresse som har högt till tak avseende yttrandefrihet och ris och ros avseende åsikter, ds.
  Mvh igen till Redaktionen och alla debattörer oavsett kritiska åsikter.

  Korrekt juridiskt språkbruk är inte särskilt svårt att läsa. Det ni gör är att försöka efterlikna detta men det faller då ni gör det fel. Jag Ska inte tjafsa mer om det här, om ni anser det är rätt att skriva på ert sätt så är det ju helt ok. Det var som sagt inget illa menat. Kör på!

Kommentarer är stängda.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer