Peter Springare – En näthatare av klass

Peter Springare

Springare är polisen som gick ut i Facebook och hängde ut fiktiva invandrare som utreds för brott. Meningen var att visa att så gott som alla han utreder för brott är invandrare, främst från arabländer. I och för sig inte konstigt då han utreder brott i invandrartäta områden. Det hade varit mer konstigt om han utrett brott i “fina” områden och det visat sig att de flesta var araber. Hans tilltag skapade en svans av invandrarrädda svenskar som slöt upp till Springares försvar. Det dröjde inte länge förrän högerextrema skyndade till för att ställa sig i spetsen för den oroliga gruppen med en nyskapad Facebookgrupp. De oroliga och inte allt för smarta svenskarna hoppade blint på tåget och börjad traska i de bruna läderstövlarnas tåg. På kort tid drog Facebookgruppen till sig lite drygt 200.000 medlemmar som nu postar sitt korkade hat mot invandrare, invandring, politiker, journalister och andra lämpliga offer. Springare själv säger att han är hedrad av Facebookgruppen utan att säga något kritiskt om det högerextrema och ibland nazistiska anstrykningen av gruppen.

Är Springare en hjälte

Har vi missat något? Är han en hjälte eller är han en förvirrad polis?
Vi vill påstå att han inte är någondera av ovanstående, han är däremot en kallt kalkylerande näthatande polis som struntar i att hans anhängare är övervintrade nazister. Som sådan skadar han det Svenska samhället mycket svårt på flera områden. Bland annat blir det svårare att passa in invandrare i vårt samhälle, han väcker upp mindre smarta till uppror och våld mot invandrare påhejade av de högerextrema och nazister. Han väcker också hatkänslor som kan påverka de dummaste till handling när han pekar med hela handen mot de han vill tysta för gott.

Näthat med ett högerextremt syfte

Springare pekar alltså ut de han vill bli av med. Som polis vet han mycket väl att hans uttalande i princip är en order till de dummaste högerelementen i samhället att agera. Han ger bland annat en indirekt order till att avrätta journalister till vänster på den politiska skalan. Han verkar göra det från ett extremhögerperspektiv vilket innebär att alla journalister som kallas för “vänster” av de högerextrema, vilka är i stort sett är alla journalister som motsätter sig hans agenda, nu är fritt att plocka av daga:

Mitt motiv är just detta att försöka göra Sverige bättre att leva och utvecklas i för alla, både infödda “svenskar” och invandrare. Och därigenom också förinta alla de vänsterextrema journalister som förpestar debatten med sina abnorma agendor.

Alla i vårt samhälle vet att journalister inte har några “abnorma agendor” det är ett högerextremt uttryckssätt, alla vet också att journalister skriver utifrån sin egen syn och den medias syn de jobbar för. Det kallas för yttrandefrihet och verkar var något som Springare är starkt emot utan när det gäller motsatsen till  “vänsterextrema journalister”.

Mårten Schultz

Vi skriver och kritiserar Mårten Schultz vid olika tillfällen men det betyder inte att han är dålig eller att vi ogillar honom. Det betyder bara att i den specifika frågan är vi oense med honom. I övrigt använder vi gärna Schultz kunnande i våra spalter. I detta fal skriver Schultz om Springare:

Peter Springare är ingen främling för målande språkbruk. Men kan språkbruket, i detta fall, vara brottsligt? Politiskt och moraliskt finns det få uttryck som lämpar sig så illa som metafor som Förintelsen. Men att det är olämpligt att anspela på Förintelsen behöver inte betyda att det är brottsligt. Och Springares uttalande är nog inte brottsligt den här gången heller.
Källa: SVD

Springare är ingen hejare på god språkbruk men han är en hejare på att få ut det han vill utan att passera gränsen för vad som är brottsligt. Men frågan vi ställer oss är om någon anammar hans indirekta uppmaning och avrättar journalister om han då kan ställas till svars för handlingen att uppmana till det?
Schultz som är kunnig i dessa frågar har dock en annan vinkling:

Och uttalanden kan ha betydelse i arbetsrättsligt hänseende.
Källa: SVD

Springare skriver:

Till alla er som oroligt skrivit till mig och undrat, om de militanta vänsteraktivisterna med sin hatpropaganda och angrepp på min person, samt mina chefer som vill tillvita mig brott på löpande band, lyckats få tyst på mig. Jag kan bara säga, ingen anledning till oro.
Källa: SVD

Det fetade är kursiverat av Schultz och har svara på det så här:

Peter Springare har liksom alla andra yttrandefrihet. Men yttrandefriheten hindrar inte arbetsgivare från att inom ramen för det arbetsrättsliga regelverket agera om en anställds yttranden anses skada organisationen eller på annat sätt.

Schultz menar att uttalandet “samt mina chefer som vill tillvita mig brott på löpande band, lyckats få tyst på mig” kan utgöra ett skäl till åtgärd mot Springare inom det arbetsrättsliga regelverket. Springare kan alltså bli avskedad. Schults menar vidare att:

Det anses förbjudet att till exempel omplacera en offentliganställd arbetstagare som lämnat meddelanden till en tidning eller ett radioprogram inom detta skydd, även om uttalandena gör arbetsgivaren missnöjd. Men han har nu valt sociala medier och då faller det särskilda skyddet för meddelare bort.

Det fetade här är gjort av oss. Springare säger:

Till alla er som oroligt skrivit till mig och undrat, om de militanta vänsteraktivisterna med sin hatpropaganda och angrepp på min person

Detta uttalande använder Springare ett typiskt högerextremt uttryck “militanta vänsteraktivisterna med sin hatpropaganda”. Det visar att Springare förmodligen är högerextrem i sina tankar och det ihopsatt med hans olika uttalanden visar mycket tydligt att han har en agenda, frågan är om agendan är hopsnickrad tillsammans med någon högerextrem organisation.

Springare är en simpel näthatare

Vi anser att för närvarande är Springare en simpel näthatare, om än med klass, som med uttrycken satt i sin kontext är farligt högerextremt näthat:

  • förinta alla vänsterextrema journalister
  • förpestar debatten med sina abnorma agendor
  • de militanta vänsteraktivisterna med sin hatpropaganda
  • militanta vänsteraktivisterna med sin hatpropaganda

Mer av Mårten Schultz om Springare:
SVD
SVD

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer